Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Słupca

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Klauzule informacyjne


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy 2024-02-29 12:51:28
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy 2023-09-13 08:18:11
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych. Powierzenie grantu o numerze 4914/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego Cyfrowa Gmina o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 2022-05-18 14:36:15
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych. Projekt Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym Granty PPGR. Umowa o powierzenie grantu nr 2277/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego. 2022-04-15 08:48:05
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - ukraińscy uchodźcy, którym udzielana jest pomoc humanitarna w związku z przebywaniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku działań wojennych na terytorium Ukrainy 2022-03-11 12:19:51
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - osoby pomagające lub deklarujące pomoc w związku z czynnościami podejmowanymi w zakresie udzielania pomocy humanitarnej osobom przebywającym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku działań wojennych na terytorium Ukrainy 2022-03-11 12:17:25
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - sprawy związane z zajęciem pasa drogowego 2020-05-18 14:50:09
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - ZFŚS 2020-03-09 07:51:38
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - oświadczenia majątkowe 2020-03-06 09:23:15
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - podatki lokalne 2020-01-31 08:37:04
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2020-01-31 07:43:58
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - ewidencja ludności 2020-01-30 13:43:28
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - dowody osobiste 2020-01-30 13:42:29
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych rejestr i spis wyborców 2020-01-30 13:39:51
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w rejestrze danych kontaktowych 2020-01-07 12:41:31
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 2018-05-25 14:53:02
Klauzula informacyjna - Zezwolenia na wykonywanie przewozów w transporcie drogowym 2019-07-30 13:45:42
Klauzula informacyjna - Wydanie zaświadczenia o przedsiębiorcy figurującym w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej do 31.12.2011 r 2019-07-30 13:42:55
Klauzula informacyjna - Działalność regulowana w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2019-07-30 10:39:41
Klauzula informacyjna - Działalność gospodarcza 2019-07-30 10:28:58
Klauzula informacyjna - Zezwolenia na sprzedaż alkoholu i oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych 2019-07-30 10:25:24
Klauzula informacyjna - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2019-07-22 13:00:54
Klauzula informacyjna - Uwagi do rozwiązań przyjętych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2019-07-22 12:54:50
Klauzula informacyjna - Wypis i wyrys z mpzp oraz zaświadczenia z zakresu gospodarki przestrzennej 2019-07-22 12:44:59
Klauzula informacyjna - Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 2019-07-22 12:40:35
Klauzula informacyjna - Opinia i decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości 2019-07-22 12:36:37
Klauzula informacyjna - Nadanie numeru nieruchomości (budynku) 2019-07-22 12:32:06
Klauzula informacyjna - Upomnienia zobowiązanych 2019-07-19 10:08:46
Klauzula informacyjna - Zawiadomienie o przekazaniu sprawy 2019-07-18 11:44:45
Klauzula informacyjna - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2019-07-18 11:42:09
Klauzula informacyjna - Sprawy załatwiane milcząco 2019-07-18 11:38:00
Klauzula informacyjna - Gminna Karta Seniora 2019-07-18 11:23:45
Klauzula informacyjna - Wykonywanie nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne 2019-07-18 11:13:28
Klauzula informacyjna - Umowy cywilnoprawne 2019-07-18 11:09:58
Klauzula informacyjna - Zamówienia publiczne 2019-07-18 11:06:38
Klauzula informacyjna - Zapytania ofertowe 2019-07-18 10:57:28
Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 2019-06-10 08:12:10
Klauzula informacyjna - Karta Dużej Rodziny 2018-06-29 11:27:44
Klauzula informacyjna - Szacowanie szkód w rolnictwie 2018-06-26 08:35:08
Klauzule informacyjne - ewidencja ludności i dowody osobiste 2018-05-25 15:25:17

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Tomasz Gniewkowski

Data wytworzenia:
18 lip 2019

Osoba dodająca informacje

Tomasz Gniewkowski

Data publikacji:
18 lip 2019, godz. 10:43

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-