Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Słupca

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: wójt


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Obwieszczenie - OŚ.6220.20.2020 2022-12-23 08:49:44
Obwieszczenie - OŚ.6220.18.2020 2022-12-23 08:49:44
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Wierzbocice oraz o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Kotunia. 2022-12-23 08:49:44
Zarządzenie nr 120/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia l0 listopada 2022 r.w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Słupca na 2023 rok 2022-12-16 13:27:54
Zarządzenie nr 119/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 10 listopada 2022 r.w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2022-12-16 13:20:21
Zarządzenie nr 118/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 10 listopada 2022 r.w sprawie projektu uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupca na lata 2023- 2027. 2022-12-16 13:18:04
Zarządzenie nr 117/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 7 listopada w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy 2022-12-16 13:14:45
Zarządzenie nr 116/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 7 listopada 2022w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy 2022-12-16 13:11:21
Zakup preferencyjny paliwa stałego 2022-11-07 13:57:33
Informacja o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego 2022-11-04 11:58:06
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca z dnia 25 października 2022r.w sprawie terminu polowań zbiorowych Koła Łowieckiego nr 9 Szarak w Słupcy 2022-10-26 15:33:51
Zarządzenie nr 115 /2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 24 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Słupca w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 2022-10-24 15:21:01
Program działania Biblioteki Publicznej Gminy Słupca w Cieninie Zabornym 2022-10-12 12:05:08
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca z dnia 11 października 2022r. w sprawie terminu polowań zbiorowych Koła Łowieckiego nr 90 ŁOŚ w Witkowie 2022-10-12 11:57:43
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca z dnia 10 października 2022 r. w sprawie terminu dodatkowych polowań zbiorowych Koła Łowieckiego nr 18 SOKÓŁ w Kazimierzu Biskupim 2022-10-12 11:47:28
Zarządzenie nr 113/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 06.10.2022r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Słupca 2022-10-10 14:33:23
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca z dnia 6 października 2022r. w sprawie terminu polowań zbiorowych Koła Łowieckiego nr 18 "SOKÓŁ" w Kazimierzu Biskupim 2022-10-07 09:30:03
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca z dnia 4 października 2022r. w sprawie terminu polowań zbiorowych Koła Łowieckiego nr 31 "CYRANKA" w Słupcy 2022-10-07 09:27:49
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca z dnia 4 października 2022r. w sprawie terminu polowań zbiorowych Koła Łowieckiego nr 84 "Pantera" 2022-10-07 09:25:14
Zarządzenie nr 111/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 30 września 2022r. w sprawie wprowadzenia "Planu dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem na terenie Gminy Słupca" 2022-10-05 07:54:28
Ogólny schemat procedury kontroli przedsiębiorców prowadzących żłobki i kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów 2022-10-04 08:47:36
Zarządzenie nr 110/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 30 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia ogólnego schematu procedury kontroli przedsiębiorców prowadzących żłobki i kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów. 2022-10-04 08:32:27
Zarządzenie nr 97/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 12 września 2022r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Słupca w Cieninie Zabornym oraz określenia regulaminu konkursu 2022-09-12 15:18:15
Nabór na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Słupca w Cieninie Zabornym 2022-09-12 15:02:51
Interpelacja - wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Pępocin 2022-09-08 11:58:31
Zarządzenie nr 95/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 57/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 30 września 2021r w sprawie w powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia jej Regulaminu 2022-09-02 08:44:45
Zarządzenie nr 68/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność gminy 2022-06-21 14:37:14
Zarządzenie nr 66/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 13 czerwca 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2022-06-14 14:32:30
Kazuś Grażyna 2022-05-26 12:37:12
Przybylski Cezary 2022-05-26 12:32:04
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. płac i ubezpieczeń społecznych 2022-05-20 12:19:49
Zarządzenie nr 55/22 Wójta Gminy Słupca z dnia 18.05.2022 r. Wójta Gminy Słupca w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Słupca 2022-05-20 08:52:19
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych. Powierzenie grantu o numerze 4914/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego Cyfrowa Gmina o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 2022-05-18 14:36:15
Decyzja w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3090P na odcinku Słupca (granica gminy) - Jaroszyn" 2022-05-13 15:16:49
Zarządzenie nr 52/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie rozdziału środków na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Słupca na rok 2022 2022-05-10 14:13:25
Zarządzenie nr 52/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie rozdziału środków na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Słupca na rok 2022 2022-05-10 14:12:51
Uchwała nr LIV/307/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupca na lata 2022- 2028 2022-05-06 08:50:37
Zarządzenie nr 50/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kotuni 2022-05-06 08:00:28
Zarządzenie nr 49/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Janika w Koszutach 2022-05-06 07:58:31
Zarządzenie nr 50/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kotuni 2022-05-06 07:53:43
Zarządzenie nr 49/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Janika w Koszutach 2022-05-06 07:46:52
Zarządzenie nr 46/22 Wójta Gminy Słupca z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: Usługi przewozowe dzieci do szkół i ze szkół na terenie gminy Słupca w roku szkolnym 2022/2023 2022-04-27 09:36:03
Zarządzenie nr 41/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP 2022-04-14 11:54:02
Zarządzenie nr 24/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP 2022-04-14 11:42:19
Zarządzenie nr 23/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP 2022-04-14 11:41:07
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - osoby pomagające lub deklarujące pomoc w związku z czynnościami podejmowanymi w zakresie udzielania pomocy humanitarnej osobom przebywającym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku działań wojennych na terytorium Ukrainy 2022-03-11 12:17:25
Zarządzenie nr 21/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Kowalewie Opactwie 2022-03-07 15:48:29
Zarządzenie nr 21/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Kowalewie Opactwie 2022-03-07 15:47:55
Zarządzenie nr 20/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Cieninie Zabornym 2022-03-07 15:45:54
Zarządzenie nr 20/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Cieninie Zabornym 2022-03-07 15:45:19
Zarządzenie nr 19/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Młodojewie 2022-03-07 15:42:22
Zarządzenie nr 19/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Młodojewie 2022-03-07 15:41:50
Zarządzenie nr 18/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kotuni 2022-03-07 15:41:16
Zarządzenie nr 18/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kotuni 2022-03-07 15:40:42
Zarządzenie nr 17/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Janika w Koszutach 2022-03-07 15:38:48
Zarządzenie nr 17/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Janika w Koszutach 2022-03-07 15:38:20
Zarządzenie Nr 8/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 20 stycznia 2022r. w sprawie powołania Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego 2022-02-09 09:06:10
Zarządzenie nr 6/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru wójta gminy na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2022-02-09 09:04:28
Interpelacja - złożenie wniosku o budowę świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi w ramach naboru wniosków Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych (Edycja trzecia -PGR) 2022-01-26 14:52:11
Zarządzenie Nr 4/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 3 stycznia 2022 r. w w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi 2022-01-21 12:26:34
Zarządzenie Nr 3/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność gminy, przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2022-01-04 15:02:13
Zarządzenie Nr 2/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność gminy 2022-01-04 15:01:03
Zarządzenie Nr 1/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność gminy 2022-01-04 15:00:05
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw wojskowych 2021-10-08 10:22:13
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. czynszów i windykacji należności (inspektor) 2021-09-30 12:07:59
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - OŚ.6220.3.2021 2021-06-15 12:43:51
Zarządzenie nr 35/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie wyłączenia dostępu z sieci publicznej Internet do archiwalnych wersji strony internetowej i biuletynu informacji publicznej Gminy Słupca 2021-06-02 15:03:47
Zarządzenie nr 34/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie publikacji treści w elektronicznych publikatorach Gminy Słupca 2021-06-02 15:02:11
Zarządzenie nr 33/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Gółkowo dla wyboru Sołtysa 2021-06-02 08:36:05
Zarządzenie nr 32/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Wola Koszucka - Parcele dla wyboru Sołtysa 2021-06-02 08:34:33
Zarządzenie nr 31/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie rozdziału środków na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Słupca na rok 2021 2021-05-20 14:03:18
Zarządzenie nr 31/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie rozdziału środków na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Słupca na rok 2021 2021-05-20 14:02:28
Przybylska Beata 2021-05-17 14:35:10
Frydrychowicz Wiesława 2021-05-17 09:59:48
Lewandowska Anna 2021-05-17 09:58:56
Rutkowska Ewa 2021-05-17 09:58:19
Jantosz Urszula 2021-05-17 09:57:41
Wędzina Mirosława 2021-05-17 09:57:01
Kamińska Jolanta 2021-05-17 09:56:13
Samul Danuta 2021-05-17 09:55:27
Kukulski Bogdan 2021-05-17 09:53:49
Haremza Barbara 2021-05-17 09:52:59
Dobrychłop Joanna 2021-05-17 09:51:08
Nowak-Kamińska Anna 2021-05-17 09:49:55
Cegielska Ewa 2021-05-17 09:42:32
Przybylski Cezary 2021-05-17 09:21:14
Kazuś Grażyna 2021-05-17 09:20:11
2. Konkurs na stanowisko dyrektora ZSP w Cieninie Kościelnym 2021-05-14 12:00:31
Zarządzenie nr 71/20 Wójta Gminy Słupca z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie gminy Słupca 2021-05-07 08:56:24
Zarządzenie nr 22/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Słupca na rok 2021 2021-05-07 08:39:00
Zarządzenie nr 19/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Słupcy 2021-05-06 14:44:27
Zarządzenie nr 12/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej 2021-05-06 14:41:41
Zarządzenie nr 7/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie zmiany "Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Słupcy" 2021-05-06 14:32:24
Zarządzenie nr 1/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi 2021-05-06 14:29:42
Konkurs na stanowisko dyrektora ZSP w Cieninie Kościelnym 2021-04-02 10:23:27
Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły w Drążnej 2021-04-02 10:12:34
Ogłoszenie o naborze rachmistrzów spisowych do NSP 2021 2021-01-29 14:43:08
Zarządzenie nr 65 /20 Wójta Gminy Słupca z dnia 21 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do ponownego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Słupca 2020-10-21 11:14:03
Zarządzenie 55/2020 Wójta Gminy Słupca z dnia 17 września 2020 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranego terenu w obrębie geodezyjnym Borki 2020-09-17 12:50:58
Zarządzenie Nr 54/2020 Wójta Gminy Słupca z dnia 14 września 2020 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Kotunia 2020-09-14 14:41:28
Informacja wyborcza 2020-07-10 08:01:36
Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania 2020-06-30 13:45:17
Informacja o godzinach pracy komisji obwodowych 2020-06-26 08:47:20
Głosujmy bezpiecznie 2020-06-26 08:45:21
Kazuś Grażyna 2020-06-22 12:32:25
Przybylski Cezary 2020-06-22 12:31:46
Informacja o pierwszych posiedzeniach obwodowych komisji wyborczych 2020-06-16 11:46:50
Zarządzenie Nr 39/2020 Wójta Gminy Słupca z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2020-06-10 15:11:45
Zarządzenie Nr 38/2020 Wójta Gminy Słupca z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. 2020-06-10 15:08:53
Obwieszczenia Wójta Gminy Słupca z dnia 9 czerwca 2020 roku - informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania 2020-06-09 12:13:51
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - oświadczenia majątkowe 2020-05-27 07:41:59
Zarządzenie 32/2020 Wójta Gminy Słupca z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zamiany 2020-05-05 12:10:18
Zarządzenie nr 31/2020 Wójta Gminy Słupca z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia oferty stowarzyszenia 2020-04-28 15:09:42
Zarządzenie 28/2020 Wójta Gminy Słupca z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie upoważnienia dyrektora jednostki systemu oświaty do dokonania czynności użyczenia sprzętu niezbędnego do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i techniki kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia, w szczególności takich jak laptop albo modem USB. 2020-04-21 08:51:53
Zarządzenie nr 27/2020 Wójta Gminy Słupca z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Kotunia 2020-04-16 15:20:59
Zarządzanie nr 22/2020 Wójt Gminy Słupca z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem dokonania oceny złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2020-04-01 11:39:44
Zarządzenie 21/2020 Wójta Gminy Słupca z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia sposobu wykonywania zadań przez Urząd Gminy w Słupcy 2020-03-20 09:39:22
Zarządzenie Nr 8/2020 Wójta Gminy Słupca z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupca na lata 2020-2033 2020-03-03 14:54:05
Zarządzenie Nr 7/2020 Wójta Gminy Słupca z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Kowalewo-Sołectwo z terenu gminy Słupca w sprawie wystąpienia o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Stara Wieś obecnie funkcjonującej jako nieurzędowa nazwa Kowalewo Opactwo Wieś i włączenie jej do miejscowości Kowalewo-Sołectwo 2020-03-03 14:50:05
Zarządzenie Nr 6/2020 Wójta Gminy Słupca z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Wola Koszucka - Parcele dla wyboru Sołtysa 2020-03-03 14:42:33
Zarządzenie Nr 5/2020 Wójta Gminy Słupca z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomośći, stanowiących własność gminy, przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2020-03-03 14:30:59
Zarządzenie Nr 4/2020 Wójta Gminy Słupca z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021, a także kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 2020-01-24 08:45:08
Zarządzenie Nr 3/2020 Wójta Gminy Słupca z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021, a także kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 2020-01-24 08:40:04
Zarządzenie Nr 92/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia imiennych identyfikatorów osobowych pracowników Urzędu Gminy w Słupcy 2020-01-21 12:56:06
Zarządzenie Nr 92/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2019 rok 2020-01-21 12:54:28
Zarządzenie Nr 91/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia procedury udzielania upoważnień i pełnomocnictw przez Wójta Gminy Słupca 2020-01-21 12:50:10
Zarządzenie Nr 90/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży 2020-01-21 12:37:24
Informacja o godzinach pracy komisji obwodowych 2019-10-11 07:52:58
Badanie satysfakcji klienta w 2019 roku 2019-09-25 12:18:54
Zarządzenie Nr 65/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 30 sierpia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2019 rok. 2019-09-25 12:18:33
Zarządzenie Nr 64/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2019 roku, kształtwaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury 2019-09-25 12:14:04
Zarządzenie Nr 63/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2019 rok 2019-08-23 14:16:54
Zarządzenie Nr 62/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Loterii fantowej "Jedziemy dla Agnieszki" 2019-08-23 14:08:27
Zarządzenie Nr 61/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie Regulaminu Loterii fantowej "Jedziemy dla Agnieszki" 2019-08-23 14:05:12
Zarządzenie Nr 60/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2019-08-23 14:02:22
Zarządzenie Nr 59/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia badania ankietowego. 2019-08-23 14:00:03
Zarządzenie Nr 58/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zasad funkcjonowania i wydatkowania środków z funduszu sołeckiego 2019-08-23 13:55:42
Informacja w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 2019-08-23 12:23:14
Zarządzenie Nr 57/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranego terenu w obrębie geodezyjnym Borki 2019-07-25 13:08:59
Zarządzenie Nr 52/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2019-07-22 11:23:07
Zarządzenie Nr 51/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność gminy, przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2019-07-22 11:20:54
Zarządzenie Nr 48/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości 2019-07-22 11:18:12
Zarządzenie Nr 47/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 1lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy do prowadzenia postępowań, wydawania rozstrzynięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacij, o której mowa w § 10 ust. 6 rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" 2019-07-22 11:14:48
Zarządzenie Nr 46/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy do prowadzenia postępowań, wydawania rozstrzynięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacij, o której mowa w § 10 ust. 6 rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" 2019-07-22 11:11:25
Zarządzenie Nr 45/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy do prowadzenia postępowań w sprawach o przyznanie świaczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzynięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacij, o której mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 2019-07-22 11:03:55
Zarządzenie Nr 44/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy do prowadzenia postępowań w sprawach o przyznanie świaczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzynięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacij, o której mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 2019-07-22 11:02:48
Zarządzenie Nr 43/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy do prowadzenia postępowań w sprawach o przyznanie świaczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzynięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacij, o której mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 2019-07-22 10:59:57
Zarządzenie Nr 42/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 1ipca 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy do prowadzenia postępowań w sprawach o przyznanie świaczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzynięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacij, o której mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 2019-07-19 14:18:13
Zarządzenie Nr 41a/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2019 rok 2019-07-19 14:15:05
Zarządzenie Nr 40/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany godzin pracy pracowników Urzędu Gminy w Słupcy na okres upałów 2019-07-19 14:11:56
Zarządzenie Nr 39/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany godzin pracy pracowników Urzedu Gminy w Slupcy na okres upałów 2019-07-19 14:08:40
Zarządzenie Nr 37/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2019 rok 2019-07-19 14:03:56
Zarządzenie Nr 36/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność gminy, przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2019-06-10 13:17:24
Zarządzenie Nr 35/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę oraz ogłsozenia wykazu nieruchomości, stanowiących własość gminy, przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2019-06-10 13:15:22
Zarządzenie Nr 34/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania ze sposobu wykorzystania środków przyznanych na dofinansowanie doskonalenia zawodowwego nauczycieli w szkołach i zespołach szkolno-przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słupca 2019-06-10 13:13:03
Zarządzenie Nr 33/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie upoważneinia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy do prowadzenia postępowań w sprawach dłużników alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2019-06-10 13:10:42
Zarządzenie Nr 32/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie przyznania nagrody dla Dyrektora Biblioteki Publicznej gminy Słupca w Cienienie Zabornym 2019-06-10 13:08:51
Zarządzenie Nr 31/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2019 rok 2019-06-10 13:07:28
Zarządzenie Nr 30/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości 2019-06-10 13:05:31
Zarządzenie Nr 27/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia1 kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy do prowadzenia postępowania w sprawach ustalania prawa do świadczeń rodzinnych 2019-06-10 13:03:12
Zarządzenie Nr 26/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2019 rok 2019-06-10 12:59:08
Zarządzenie Nr 25/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie rozdziału środków na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Słupca na rok 2019 2019-06-10 12:57:19
Zarządzenie Nr 24/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok 2019-06-10 12:52:44
Informacja o godz. rozpoczęcia pracy przez komisje obwodowe 2019-05-24 14:16:17
Przybylski Cezary 2019-05-15 08:32:22
Kazuś Grażyna 2019-05-15 08:29:35
Częściowe ogrodzenie placu Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Cienin Zaborny, gmina Słupca 2019-05-08 14:24:53
Zestawienie zmian w funduszu jednostki UG z dnia 31.12.2018 r. 2019-04-30 09:38:28
Rachunek zysków i strat jednostki UG z dnia 31.12.2018 r. 2019-04-30 09:36:47
Informacja dodatkowa - bilans jednostki UG 2019-04-30 09:34:44
Bilans jednostki budżetowej z dnia 31.12.2018 r. 2019-04-30 09:32:04
Zestawienie zmian w funduszu jednostki z dnia 31.12.2018 r. - zbiorczy 2019-04-30 09:26:10
Rachunek zysków i strat z dnia 31.12.2018 r. - zbiorczy 2019-04-30 09:24:04
Informacja dodatkowa - bilans zbiorczy 2019-04-30 09:20:31
Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego z dnia 31.12.2018 r. - zbiorczy 2019-04-30 09:17:16
Bilans z wykonia budżetu samorządu terytorialnego Gmina Słupca z dnia 31.12.2018 r. 2019-04-30 09:10:21
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Słupca z dnia 15 kwietnia 2019 roku 2019-04-15 12:47:53
Uchwała nr 39/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych i rejonowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 2019-04-09 13:07:49
Zarządzenie Nr 17/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego ? wspierania zadań z szeroko pojętej animacji kulturowej i społecznej poprzez organizację szeregu działań m. in. konkursów, warsztatów, koncertów, spektakli, wystaw i innych 2019-04-08 14:18:28
Zarządzenie Nr 23/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie powołana komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2019-04-08 12:25:27
Komunikat Komisarza Wyborczego W Koninie II z dnia 5 kwietnia 2019 r. o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 2019-04-08 11:47:01
Zarządzenie Nr 22/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Wierzbno dla wyboru Sołtysa 2019-03-08 11:30:17
Zarządzenie Nr 21/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2019 rok 2019-03-08 11:28:13
Zarządzenie Nr 20/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizji zadań publicznych w gminie Słupca na 2019 rok 2019-03-08 11:24:57
Zarządzenie Nr 19/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie rozdziału środków na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Słupca na rok 2019 2019-03-08 11:15:23
Zarządzenie Nr 18/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy 2019-03-08 11:13:15
Zarządzenie Nr 17/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie Zarządzenie Nr 17/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - wspieranie zadań z szeroko pojętej animacji kulturowej i społeczniej poprzez organizację szeregu działań m.in. konkursów, warsztatów, koncertów, spektakli, wystaw i innyc 2019-03-08 11:12:05
Zarządzenie Nr 15/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie powołania zespołu do aktualizacji i zweryfikowania bazy danych nieruchomości, dla których w roku 2018 naliczona została opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej w ramach ustalenia opłaty za korzystanie z usług wodnych zgodnie z ustawą Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U.2018.2268 ze zm.) 2019-03-08 10:43:33
Zarządzenie Nr 14/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa do samochodu słuzbowego zastępczego 2019-03-08 10:35:34
Zarządzenie Nr 13/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu do zmiany miesjcowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Borki, korwin, Kowalewo - Opactwo, Kowalewo - Sołectwo, Młodojewo, Piotrowice, Wierzbno i Wilczna 2019-02-12 10:10:49
Zarządzenie Nr 11/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zwołania zebrań wiejskich dla przeprowadzenia na obszarze Gminy Słupca wyborów sołtysów oraz członków rad sołeckich 2019-02-11 15:20:06
Zarządzenie Nr 10/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich dla przeprowadzenia na obszarze Gminy Słupca wyborów sołtysów oraz członków rad sołeckich 2019-02-11 15:16:04
Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzedzie Gminy w Słupcy 2019-02-11 15:13:21
Zarządzenie Nr 8/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Inspektora ds. kancelaryjnych i obsługi klienta w Urzędzie Gminy w Słupcy 2019-02-11 15:11:21
Zarządzenie Nr 7/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia dziecka i wzoru wniosku o przyjęcia dziecka do publicznej szkoły podstawowej 2019-02-11 15:03:45
Zarządzenie Nr 6/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia wniosku przyjecia dziecka do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego 2019-02-11 11:05:28
Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w gminie Słupca na 2019 rok 2019-02-11 10:57:56
Zarządzenie Nr 4/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznczonych do sprzedaży 2019-02-11 09:46:00
Zarządzenie Nr 2/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacjyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2019/2020 do publicznech przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz do publicznych szkół podstwawowych, dla których gminy Słupca jest organem prowadzącym 2019-02-11 09:35:31
Zarządzenie Nr 100/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Biegu ulicznego pn. Cienińska Szóstka i 7. Otwartych Mistrzostw Polski w Biegu Kobiet na 5 km w Cieninie Zabornym 2019-01-31 09:25:36
Zarządzenie Nr 99/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa do samochodu służbowego 2019-01-31 09:20:24
Zarządzenie Nr 95/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Słupca do prowadzenia niektórych spraw gminy i wydawania decyzji w imieniu Wójta Gminy Słupca oraz występowania w imieniu gminy 2019-01-31 08:43:13
Zarządzenie Nr 94/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Słupca 2019-01-31 08:41:27
Zarządzenie Nr 90/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2018 rok 2019-01-31 08:34:36
Zarządzenie Nr 88/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości 2019-01-31 08:25:40
Zarządzenie Nr 87/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia imiennych indentyfikatorów osobowych pracowników Urzędu Gminy w Słupcy 2019-01-31 08:23:43
Zarządzenie Nr 86/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2018 rok 2019-01-31 08:17:13
Cezary Przybylski 2019-01-30 09:31:14
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze 2019-01-29 15:26:44
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze 2019-01-29 15:24:09
Zarządzenie Nr 85/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2018 rok 2019-01-28 09:49:26
Kazuś Grażyna 2019-01-21 09:39:50
Woźniak Leszek 2019-01-21 09:38:26
Włodarczyk Józef 2019-01-21 09:37:49
Wesołek Sławomir 2019-01-21 09:36:01
Urbaniak Agata 2019-01-21 09:35:14
Szczepaniak Mariusz 2019-01-21 09:34:24
Smarzyńska Hanna 2019-01-21 09:33:09
Spławski Kazimierz 2019-01-21 09:32:28
Przybylska Joanna 2019-01-21 09:25:52
Piasecki Damian 2019-01-21 09:24:44
Michałowicz Leszek 2019-01-21 09:23:46
Kujawa Jan 2019-01-21 09:22:47
Kuchowicz Artur 2019-01-21 09:22:13
Kopczyński Jerzy 2019-01-21 09:21:40
Graczyk Łukasz 2019-01-21 09:20:47
Błaszczyk Katarzyna 2019-01-21 09:19:29
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego 2019-01-02 15:23:48
Zarządzenie Nr 1/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectw dotyczącej wyrażenia opinii o projektach statutów sołectw 2019-01-02 14:01:48
Kazuś Grażyna 2018-10-15 12:55:15
Wesołek Sławomir 2018-10-15 12:49:43
Szczepaniak Mariusz 2018-10-15 12:46:50
Spławski Kazimierz 2018-10-15 12:46:04
Rutkowska Daniela 2018-10-15 12:45:14
Przybylska Joanna 2018-10-15 12:40:55
Kujawa Jan 2018-10-15 12:37:40
Kudlewski Tomasz 2018-10-15 12:35:57
Kuchowicz Artur 2018-10-15 12:34:35
Kubicki Adam 2018-10-15 12:33:47
Kopczyński Jerzy 2018-10-15 12:29:25
Jaszczak Janusz 2018-10-15 12:28:22
Bodyjański Ireneusz 2018-10-15 12:25:33
Błaszczyk Katarzyna 2018-10-15 12:16:40
Baśkiewicz Elżbieta 2018-10-15 12:15:26
Andrzejewska Wioletta 2018-10-15 12:01:48
Zarządzenie Nr 69/2018 z dnia 17 września 2018 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Borki, Korwin, Kowalewo-Opactwo, Kowalewo-Sołectwo, Młodojewo, Piotrowice, Wierzbno i Wilczna 2018-09-17 15:19:56
Uchwała Nr 2 Gminnej Komisji Wyborczej w Słupcy z dnia 11 września 2018 roku w sprawie powołania pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej Gminnej Komisji Wyborczej w Słupcy związanych z rejestracją list kandydatów na radnych oraz wójta 2018-09-11 13:17:23
Uchwała Nr 1 Gminnej Komisji Wyborczej w Słupcy z dnia 11 września 2018 roku w sprawie planu dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Słupcy związanych z rejestracją list kandydatów na radnych oraz wójta 2018-09-11 13:16:38
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca z dnia 21 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Słupcy w wyborach do Rady Gminy Słupca zarządzonych na dzień 21 października 2018 r 2018-08-21 11:57:16
Zarządzenie Nr 55/2018 z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi i dyrektorów zespołów szkolno-przedszkolnych do załatwiania indywiualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących obniżek i zwolnień z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 2018-08-06 11:28:33
Zarządzenie Nr 54/2018 z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmiany godzin pracy pracowników Urzędu Gminy w Słupcy na okres upałów 2018-08-06 11:22:04
Zarządzenie Nr 53/2018 z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2018-08-06 11:19:26
Zarządzenie Nr 52/2018 z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2018 rok 2018-08-06 11:17:14
Zarządzenie Nr 50/2018 z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia oraz ustalenia regulminu drugiego przetargu ustengo nieograniocznego na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Kochowo 2018-08-06 11:14:24
Zarządzenie Nr 49/2018 z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia oraz ustalenia regulaminu pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Wilczna 2018-08-06 11:11:05
Zarządzenie Nr 48/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia oraz ustalenia regulaminu pierwszego przetargu ustnego ogranioczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Młodojewo 2018-08-06 10:55:34
Zarządzenie Nr 47/2018 z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia oraz ustalenia regulaminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchmości gruntowej położonej w miejscowości Kotunia 2018-08-06 10:51:32
Zarządzenie Nr 46/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2018 rok 2018-08-06 10:40:49
Zarządzenie Nr 46/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2018 rok 2018-08-06 10:37:06
Zarządzenie Nr 45/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2018 rok 2018-08-06 10:35:36
Zarządzenie Nr 45/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2018 rok 2018-08-06 09:44:12
Zarządzenie Nr 44/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gmionnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy do podejmowania działań i prowadzenia postępowania oraz przekazywania informacji o której mowa w § 10 ust. 6 rozporządzenia w sprawach z zakresu świadczeń "Dobry start" 2018-07-09 15:00:18
Zarządzenie nr 43/18 z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy do podejmowania działań i prowadzenia postępowania oraz przekazywania informacji o której mowa w § 10 ust. 6 rozporządzenia w sprawach z zakresu świadczeń "Dobry start" 2018-07-09 14:57:06
Zarządzenie Nr 42/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gmionnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy do prowadzenia postępowań, wydawania decyzji administarcyjnych i rozstrzygnięć oraz przekazywania informacji o której mowa w § 10 ust. 6 rozporządzenia w sprawach z zakresu świadczeń "Dobry start" 2018-07-09 14:53:10
Zarządzenie Nr 41/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy do prowadzenia postępowań, wydawania decyzji administracyjnych i rozstrzygnięć w sprawach z zakresu świadczeń "Dobry start" 2018-07-09 14:36:54
Zarządzenie Nr 40/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieogranczonego pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drążna" oraz nadania jej Regulaminu pracy 2018-07-09 14:29:41
Zarządzenie Nr 39/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenie przetargu i przyjęcia regulaminu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomośći, stanowiącej własność Gminy Słupca 2018-07-09 14:22:00
Zarządzenie nr 38/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany "Regulaminu Wynagrodzenia Pracowników Urzędu Gminy w Słupcy" 2018-07-09 14:00:13
Zarządzenie Nr 37/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i zepołach szkolno - przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słupca na rok 2018 ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kszałcenia nauczycieli a także form kształcenia, na które dofinansowanie 2018-06-05 11:44:54
Zarządzenie nr 35/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomści przeznaczonych do sprzedaży 2018-06-04 15:24:26
Zarządzenie Nr 34/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ogłsozenia oraz ustalenia regulaminu pierwszego przetargu ustnego nieogranioczonego na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Kochowo 2018-06-04 15:19:59
Zarządzenie Nr 32/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Rozudowa szkoły Podstawowej o ogólnodotępne miejsce - wiejskie centrum spotkań w obrebie Koszuty-Parcele" oraz nadania jej Regulaminu pracy. 2018-06-04 15:13:46
Zarządzenie Nr 31/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów sportowych na terenie Gminy Słupca 2018-06-04 14:43:34
Zarządzenie Nr 28/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia i organizacji Konkursu na wykonanie projektu gry pn. "Profilaktyczna gra uliczna na 100 lat Niepodległej" 2018-06-04 14:12:26
Zarządzenie Nr 27/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie przyznania nagrody dla Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Słupca w Cieninie Zabornym 2018-06-04 13:57:21
Zarządzenie Nr 26/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy 2018-06-04 13:55:10
Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy 2018-06-04 13:53:39
Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy 2018-06-04 13:51:55
Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy 2018-06-04 13:50:33
Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy 2018-06-04 13:49:03
Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018-06-04 13:45:13
Kazuś Grażyna 2018-05-28 14:10:48
Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2018 rok 2018-04-18 14:29:10
Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok 2018-04-18 14:27:29
Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2018 rok 2018-04-18 14:19:35
Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2018 rok 2018-04-18 14:13:39
Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok 2018-04-04 09:54:35
Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok 2018-04-04 09:52:36
Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność gminy, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w m. Rozalin 2018-04-03 08:49:36
Zarządzenie Nr 16/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w m. Kochowo 2018-04-03 08:48:30
Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe 2018-03-27 12:15:24
Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazy nieruchomości, stanowiących własność gminy, przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2018-03-14 13:54:13
Zarządzenie Nr 13/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie rozdziału środków na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Słupca na rok 2018 2018-03-14 13:51:51
Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2018 rok 2018-03-14 13:51:02
Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej 2018-03-14 13:49:19
Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie powołania zespołu do przygotowania bazy danych nieruchomości, dla których naliczona zostanie opłata za zmnejszanie naturalnej retencji terenowej w ramach ustalenia oplaty za korzystanie z usług wodnych zgodnie z ustawą Parwo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. 2018-03-14 13:46:12
Informacja o wolnym dniu od pracy - 5.01.2018 r. 2018-01-02 15:14:14
Rejestr działalności regulowanej 2017-11-23 09:35:25