Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Słupca

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: zarządzenie


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie drogi powiatowej nr 3054P na odcinku Niezgoda-Kochowo 2022-12-23 08:49:44
Zarządzenie nr 120/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia l0 listopada 2022 r.w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Słupca na 2023 rok 2022-12-16 13:27:54
Zarządzenie nr 119/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 10 listopada 2022 r.w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2022-12-16 13:20:21
Zarządzenie nr 118/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 10 listopada 2022 r.w sprawie projektu uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupca na lata 2023- 2027. 2022-12-16 13:18:04
Zarządzenie nr 117/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 7 listopada w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy 2022-12-16 13:14:45
Zarządzenie nr 116/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 7 listopada 2022w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy 2022-12-16 13:11:21
Zarządzenie nr 115 /2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 24 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Słupca w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 2022-10-24 15:21:01
Zarządzenie nr 114/2022 Wójta Gmiby Słupca z dnia 18 października 2022 r. w sprawie powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania wartości zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych, pasz i sprzętu na terenie gminy Słupca 2022-10-24 15:18:23
Zarządzenie nr 113/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 06.10.2022r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Słupca 2022-10-10 14:33:23
Zarządzenie nr 112/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 6 października 2022r.w sprawie powołania Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Słupca w Cieninie Zabornym 2022-10-10 14:29:53
Zarządzenie nr 111/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 30 września 2022r. w sprawie wprowadzenia "Planu dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem na terenie Gminy Słupca" 2022-10-05 07:54:28
Zarządzenie nr 110/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 30 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia ogólnego schematu procedury kontroli przedsiębiorców prowadzących żłobki i kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów. 2022-10-04 08:32:27
Zarządzenie nr 108/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 22 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Słupca na 2022 rok 2022-10-04 08:26:22
Zarządzenie nr 107/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 21 września 2022 r.w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 2022-10-04 08:26:09
Zarządzenie nr 106/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 21 września 2022 r.w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 2022-10-04 08:25:55
Zarządzenie nr 105/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 21 września 2022 r.w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 2022-10-04 08:25:40
Zarządzenie nr 104/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 21 września 2022 r.w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 2022-10-04 08:25:26
Zarządzenie nr 103/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 21 września 2022 r.w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 2022-10-04 08:25:11
Zarządzenie nr 102/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 21 września 2022 r.w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 2022-10-04 08:24:52
Zarządzenie nr 101/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 21 września 2022 r.w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 2022-10-04 08:24:37
Zarządzenie nr 100/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 21 września 2022 r.w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 2022-10-04 08:24:20
Zarządzenie nr 99/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 12 września 2022 r.w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów sportowych na terenie Gminy Słupca. 2022-10-04 08:23:53
Zarządzenie nr 97/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 12 września 2022r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Słupca w Cieninie Zabornym oraz określenia regulaminu konkursu 2022-09-12 15:18:15
Zarządzenie nr 96/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 5 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Słupca na 2022 rok. 2022-09-12 15:17:27
Zarządzenie nr 95/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 57/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 30 września 2021r w sprawie w powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia jej Regulaminu 2022-09-02 08:44:45
Zarządzenie Nr 94/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu pisemnego ograniczonego na zbycie 1/2 udziału w nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Szczepanów, gmina Iłowa oraz przyjęcia regulaminu przetargu. 2022-09-02 08:41:01
Zarządzenie nr 93/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów nieruchomości stanowiących własność Gminy Słupca 2022-09-02 08:40:52
Zarządzenie nr 92/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2022 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury 2022-09-02 08:40:41
Zarządzenie nr 91/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 12 sierpnia 2022 r. Wójta Gminy Słupca w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Słupca na 2022 rok 2022-09-02 08:40:30
Zarządzenie nr 90/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 12 sierpnia 2022 r.w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć w sprawach dodatku węglowego 2022-09-02 08:40:20
Zarządzenie nr 89/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 12 sierpnia 2022 r.w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć w sprawach dodatku węglowego 2022-09-02 08:40:08
Zarządzenie nr 88/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 12 sierpnia 2022 r.w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć w sprawach dodatku węglowego 2022-09-02 08:39:54
Zarządzenie nr 87/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 12 sierpnia 2022 r.w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć w sprawach dodatku węglowego 2022-09-02 08:39:44
Zarządzenie nr 86/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 12 sierpnia 2022 r.w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć w sprawach dodatku węglowego 2022-09-02 08:39:33
Zarządzenie nr 85/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 12 sierpnia 2022 r.w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć w sprawach dodatku węglowego 2022-09-02 08:39:20
Zarządzenie nr 84/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 12 sierpnia 2022 r.w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć w sprawach dodatku węglowego 2022-09-02 08:39:10
Zarządzenie Nr 83/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 12 sierpnia 2022 r.w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć w sprawach dodatku węglowego 2022-09-02 08:31:02
Zarządzenie nr 82/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2022-09-02 08:30:52
Zarządzenie nr 81/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie zmiany godzin pracy pracowników Urzędu Gminy w Słupcy na okres upałów 2022-09-02 08:30:42
Zarządzenie nr 80/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 28 lipca 2022 r.w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Słupca na 2022 rok 2022-09-02 08:30:27
Zarządzenie nr 79/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2022-09-02 08:30:19
Zarządzenie nr 78/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2022-09-02 08:30:10
Zarządzenie nr 77/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2022-09-02 08:30:01
Zarządzenie nr 76/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Słupca na 2022 rok 2022-09-02 08:29:51
Zarządzenie nr 74/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 30 czerwca 2022 r.w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Słupca na 2022 rok 2022-09-02 08:29:29
Zarządzenie nr 73/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wyznaczenia pracownika zastępującego Kierownika Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy 2022-09-02 08:29:19
Zarządzenie nr 72/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia procedury przekazywania składników majątkowych, dokumentacji księgowej, akt osobowych, spraw kadrowych oraz dokumentacji dotyczącej organizacji pracy jednostki w przypadku zmiany dyrektora szkoły/zespołu szkolno-przedszkolnego 2022-09-02 08:29:04
Zarządzenie nr 71/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kotuni 2022-09-02 08:28:55
Zarządzenie nr 70/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany godzin pracy pracowników Urzędu Gminy w Słupcy na okres upałów 2022-09-02 08:28:41
Zarządzenie nr 68/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność gminy 2022-06-21 14:37:14
Zarządzenie nr 67/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 17 czerwca 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Janika w Koszutach 2022-06-21 14:34:59
Zarządzenie nr 66/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 13 czerwca 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2022-06-14 14:32:30
Zarządzenie nr 65/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości 2022-06-14 14:30:01
Zarządzenie nr 64/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do realizacji zadania publicznego 2022-06-14 14:29:52
Zarządzenie nr 63/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie wdrożenia procedury monitorowania utrzymania efektów projektu graniowego "Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" w Gminie Słupca 2022-06-14 14:29:44
Zarządzenie nr 62 Wójta Gminy Słupca z dnia 9 czerwca 2022 r.w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Słupca na 2022 rok 2022-06-14 14:29:37
Zarządzenie nr 61/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia systemu do elektronicznego zarządzania dokumentacją w Urzędzie Gminy Słupca 2022-06-14 14:29:30
Zarządzenie nr 60/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Janika w Koszutach 2022-06-14 14:29:21
Zarządzenie nr 59/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kotuni 2022-06-14 14:29:10
Zarządzenie nr 57/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko ds. plac i ubezpieczeń społecznych w Urzędzie Gminy Słupca 2022-06-14 14:28:50
Zarządzenie nr 56/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Słupca 2022-06-14 14:28:39
Zarządzenie nr 85/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy do prowadzenia postępowań i wydawania zaświadczeń w sprawach ustalenia prawa do dodatku osłonowego. 2022-05-24 10:39:45
Zarządzenie nr 84/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie prowadzenia Centralnego Rejestru Umów w Urzędzie Gminy Słupca. 2022-05-24 10:37:44
Zarządzenie nr 83/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Słupcy. 2022-05-24 10:36:35
Zarządzenie nr 82/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany ,,Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Słupcy'. 2022-05-24 10:34:59
Zarządzenie nr 80/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy w Słupcy. 2022-05-24 10:33:02
Zarządzenie nr 79/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zapewnienia pracownikom okularów korygujących wzrok. 2022-05-24 10:31:55
Zarządzenie nr 78/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia imiennych identyfikatorów osobowych pracowników Urzędu Gminy w Słupcy. 2022-05-24 10:27:33
Zarządzenie nr 76/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia ,,Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Słupcy'. 2022-05-24 10:25:34
Zarządzenie nr 75/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie przyznania nagrody dla p.o. Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Słupca w Cieninie Zabornym. 2022-05-24 10:20:56
Zarządzenie nr 74/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie Regulaminu korzystania z Sali Wiejskiej w Marcewku. 2022-05-24 10:14:58
Zarządzenie nr 73/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia minimalnych wysokości stawek czynszu za wynajem lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Słupca. 2022-05-24 10:13:47
Zarządzenie nr 72/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości. 2022-05-24 10:12:09
Zarządzenie nr 71/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości. 2022-05-24 10:11:15
Zarządzenie nr 70/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. 2022-05-24 10:01:16
Zarządzenie nr 69/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie gminy Słupca. 2022-05-24 09:53:53
Zarządzenie nr 68/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości. 2022-05-24 09:52:44
Zarządzenie nr 67/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Słupca na 2022 rok. 2022-05-24 09:50:16
Zarządzenie nr 66/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie projektu uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupca na lata 2022-2028. 2022-05-24 09:45:10
Zarządzenie nr 65/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2022-05-24 09:42:13
Zarządzenie nr 64/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 18 października 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Słupcy. 2022-05-24 09:40:20
Zarządzenie nr 63/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 18 października 2021 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność gminy, przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 2022-05-24 09:38:10
Zarządzenie nr 62/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 12 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Słupca w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022. 2022-05-24 09:34:37
Zarządzenie nr 55/22 Wójta Gminy Słupca z dnia 18.05.2022 r. Wójta Gminy Słupca w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Słupca 2022-05-20 08:52:19
Zarządzenie nr 54 Wójta Gminy Słupca z dnia 18 maja 2022 r.w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Słupca na 2022 rok 2022-05-20 08:47:48
Zarządzenie nr 53/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego wyznaczenia inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego 2022-05-20 08:47:27
Zarządzenie nr 52/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie rozdziału środków na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Słupca na rok 2022 2022-05-10 14:13:25
Zarządzenie nr 52/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie rozdziału środków na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Słupca na rok 2022 2022-05-10 14:12:51
Zarządzenie nr 50/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kotuni 2022-05-06 08:00:28
Zarządzenie nr 49/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Janika w Koszutach 2022-05-06 07:58:31
Zarządzenie nr 48/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Słupca i jednostkach organizacyjnych Gminy 2022-05-06 07:57:36
Zarządzenie nr 47/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok 2022-05-06 07:57:22
Zarządzenie nr 50/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kotuni 2022-05-06 07:53:43
Zarządzenie nr 49/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Janika w Koszutach 2022-05-06 07:46:52
Zarządzenie nr 46/22 Wójta Gminy Słupca z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: Usługi przewozowe dzieci do szkół i ze szkół na terenie gminy Słupca w roku szkolnym 2022/2023 2022-04-27 09:36:03
Zarządzenie nr 45/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Młodojewie 2022-04-27 09:34:43
Zarządzenie nr 44/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Cieninie Zabornym 2022-04-27 09:34:33
Zarządzenie nr 43/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków Kowalewie Opactwie 2022-04-27 09:34:19
Zarządzenie nr 42/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem dokonania oceny złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2022-04-27 09:34:08
Zarządzenie nr 41/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP 2022-04-14 11:54:02
Zarządzenie nr 40/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia z tego tytułu udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-WielkopoIska" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Rawiczu 2022-04-14 11:52:37
Zarządzenie nr 39/2022 Wójt Gminy Słupca z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Słupca w roku 2022 2022-04-14 11:52:24
Zarządzenie nr 38/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Kowalewie Opactwie 2022-04-14 11:52:18
Zarządzenie nr 37/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Janika w Koszutach 2022-04-14 11:52:08
Zarządzenie nr 36/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kotuni 2022-04-14 11:51:59
Zarządzenie nr 35/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Młodojewie 2022-04-14 11:51:48
Zarządzenie nr 34/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cieninie Zabornym 2022-04-14 11:51:41
Zarządzenie nr 33/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia jednostki gminnej do rozpatrywania spraw, dotyczących świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy 2022-04-14 11:51:32
Zarządzenie nr 32/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia procedury szkoleń pracowników Urzędu Gminy Słupca 2022-04-14 11:51:24
Zarządzenie nr 31/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego przysługującego obywatelom Ukrainy 2022-04-14 11:51:14
Zarządzenie nr 30/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego przysługującego obywatelom Ukrainy 2022-04-14 11:50:53
Zarządzenie nr 29/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego przysługującego obywatelom Ukrainy 2022-04-14 11:50:28
Zarządzenie nr 28/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego przysługującego obywatelom Ukrainy 2022-04-14 11:50:04
Zarządzenie nr 27/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego przysługującego obywatelom Ukrainy 2022-04-14 11:49:51
Zarządzenie nr 26/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego przysługującego obywatelom Ukrainy 2022-04-14 11:49:42
Zarządzenie nr 25/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i zespołach szkolno-przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słupca na rok 2022 ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane 2022-04-14 11:49:34
Zarządzenie nr 24/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP 2022-04-14 11:42:19
Zarządzenie nr 23/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP 2022-04-14 11:41:07
Zarządzenie nr 22/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie utworzenia i zasad działania punktu potwierdzającego profile zaufane w Urzędzie Gminy Słupca 2022-04-14 11:40:19
Zarządzenie nr 21/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Kowalewie Opactwie 2022-03-07 15:48:29
Zarządzenie nr 21/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Kowalewie Opactwie 2022-03-07 15:47:55
Zarządzenie nr 20/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Cieninie Zabornym 2022-03-07 15:45:54
Zarządzenie nr 20/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Cieninie Zabornym 2022-03-07 15:45:19
Zarządzenie nr 19/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Młodojewie 2022-03-07 15:42:22
Zarządzenie nr 19/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Młodojewie 2022-03-07 15:41:50
Zarządzenie nr 18/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kotuni 2022-03-07 15:41:16
Zarządzenie nr 18/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kotuni 2022-03-07 15:40:42
Zarządzenie nr 17/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Janika w Koszutach 2022-03-07 15:38:48
Zarządzenie nr 17/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Janika w Koszutach 2022-03-07 15:38:20
Zarządzenie nr 16/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia Procedury obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy Słupca 2022-03-07 15:35:48
Zarządzenie nr 15 /2022 Wójta Gminy Słupca - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 1 marca 2022 w sprawie powołania i ustalenia zakresu zadań Gminnego Zespołu ds. Ewakuacji /Przyjęcia/ Ludności 2022-03-07 15:35:36
Zarządzenie nr 14/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2022-03-07 15:35:04
Zarządzenie nr 13/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP 2022-03-07 15:34:52
Zarządzenie nr 12/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 21.02.2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. ustalenia szkód i strat powstałych na terenie Gminy Słupca wskutek silnego wiatru w dniach od 17-19 lutego 2022r. 2022-03-07 15:34:40
Zarządzenie nr 11/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie zmiany "Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Słupcy" 2022-03-07 15:34:27
Zarządzenie nr 10/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy 2022-03-07 15:34:13
Zarządzenie nr 9/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie organizacji pracy w systemie zdalnym - hybrydowym w Urzędzie Gminy w Słupcy 2022-03-07 15:33:57
Zarządzenie Nr 8/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 20 stycznia 2022r. w sprawie powołania Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego 2022-02-09 09:06:10
Zarządzenie nr 7/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do publicznych szkół podstawowych, do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, dla których Gmina Słupca jest organem prowadzącym. 2022-02-09 09:05:44
Zarządzenie nr 6/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru wójta gminy na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2022-02-09 09:04:28
Zarządzenie nr 5/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy 2022-02-09 09:02:17
Zarządzenie Nr 4/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 3 stycznia 2022 r. w w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi 2022-01-21 12:26:34
Zarządzenie Nr 3/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność gminy, przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2022-01-04 15:02:13
Zarządzenie Nr 2/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność gminy 2022-01-04 15:01:03
Zarządzenie Nr 1/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność gminy 2022-01-04 15:00:05
Zarządzenie nr 61/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 8 października 2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw wojskowych. 2021-12-07 09:35:53
Zarządzenie nr 60/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 8 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Słupcy. 2021-12-07 09:35:42
Zarządzenie nr 59/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 30 września 2021 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Słupca w Cieninie Zabornym. 2021-12-07 09:35:25
Zarządzenie nr 58/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 30 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji i likwidacji sprzętu komputerowego i oprogramowania. 2021-12-07 09:35:16
Zarządzenie nr 57/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 28 września 2021 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia jej Regulaminu. 2021-12-07 09:35:08
Zarządzenie nr 56/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 30 września 2021 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości. 2021-12-07 09:34:37
Zarządzenie nr 55/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 30 września 2021 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości. 2021-12-03 12:41:44
Zarządzenie nr 54/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 28 września 2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko ds. czynszów i windykacji należności. 2021-12-03 12:41:18
Zarządzenie nr 53/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 28 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Słupcy. 2021-12-03 12:41:08
Zarządzenie nr 52/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 13 września 2021 r. w sprawie zmiany ,,Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Słupcy'. 2021-12-03 12:40:54
Zarządzenie nr 51/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 13 września 2021 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości. 2021-12-03 12:40:46
Zarządzenie nr 50/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2021 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury. 2021-12-03 12:40:37
Zarządzenie nr 49/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości. 2021-12-03 12:40:29
Zarządzenie nr 47/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości. 2021-12-03 12:40:09
Zarządzenie nr 46/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zmiany ,,Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Słupcy'. 2021-12-03 12:40:02
Zarządzenie nr 45/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy. 2021-12-03 12:39:48
Zarządzenie nr 44/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy. 2021-12-03 12:39:38
Zarządzenie nr 43/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego. 2021-12-03 12:39:13
Zarządzenie nr 42/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa do samochodu służbowego. 2021-12-03 12:39:03
Zarządzenie nr 41/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian o budżetu Gminy Słupca na 2021 rok. 2021-12-03 12:38:43
Zarządzenie nr 40/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Cieninie Koscielnym. 2021-12-03 12:38:30
Zarządzenie nr 39/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli upraw konopi włóknistych na terenie Gminy Słupca w ramach nadzoru sprawowanego przez Wójta Gminy Słupca. 2021-12-03 12:38:19
Zarządzenie nr 67/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Słupca na 2022 rok 2021-12-03 12:36:22
Zarządzenie nr 66/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie projektu uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupca na lata 2022-2028 2021-12-03 11:11:13
Zarządzenie nr 38/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Wola Koszucka - Parcele dla wyboru Sołtysa 2021-06-16 09:50:35
Zarządzenie nr 37/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 14czerwca 2021 r. w sprawie akredytacji systemu teleinformatycznego ,,ARGO' w Urzędzie Gminy w Słupcy do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE. 2021-06-16 09:49:08
Zarządzenie nr 36/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Cieninie Kościelnym. 2021-06-16 09:48:54
Zarządzenie nr 35/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie wyłączenia dostępu z sieci publicznej Internet do archiwalnych wersji strony internetowej i biuletynu informacji publicznej Gminy Słupca 2021-06-02 15:03:47
Zarządzenie nr 34/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie publikacji treści w elektronicznych publikatorach Gminy Słupca 2021-06-02 15:02:11
Zarządzenie nr 33/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Gółkowo dla wyboru Sołtysa 2021-06-02 08:36:05
Zarządzenie nr 32/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Wola Koszucka - Parcele dla wyboru Sołtysa 2021-06-02 08:34:33
Zarządzenie nr 31/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie rozdziału środków na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Słupca na rok 2021 2021-05-20 14:03:18
Zarządzenie nr 31/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie rozdziału środków na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Słupca na rok 2021 2021-05-20 14:02:28
Zarządzenie nr 30/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 17maja 2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Drążnej. 2021-05-20 14:01:40
Zarządzenie nr 29/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Cieninie Zabornym. 2021-05-20 14:01:30
Zarządzenie nr 28/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie przyznania nagrody dla Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Słupca w Cieninie Zabornym. 2021-05-20 14:01:07
Zarządzenie nr 27/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Cieninie Kościelnym. 2021-05-20 14:00:53
Zarządzenie nr 26/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Drążnej. 2021-05-20 14:00:43
Zarządzenie nr 24/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem dokonania oceny złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. przez organizacje porządkowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2021-05-20 14:00:21
Zarządzenie nr 23/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia ,,Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Słupcy'. 2021-05-20 13:59:49
2. Konkurs na stanowisko dyrektora ZSP w Cieninie Kościelnym 2021-05-14 12:00:31
Zarządzenie nr 71/20 Wójta Gminy Słupca z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie gminy Słupca 2021-05-07 08:56:24
Zarządzenie nr 22/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Słupca na rok 2021 2021-05-07 08:39:00
Zarządzenie nr 21/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie niekorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości. 2021-05-06 14:44:56
Zarządzenie nr 20/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji pracy w systemie hybrydowym w Urzędzie Gminy w Słupcy. 2021-05-06 14:44:43
Zarządzenie nr 19/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Słupcy 2021-05-06 14:44:27
Zarządzenie nr 18/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Cieninie Kościelnym. 2021-05-06 14:43:05
Zarządzenie nr 17/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Drążnej. 2021-05-06 14:42:57
Zarządzenie nr 15/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie sprawozdania z rocznego wykonania budżetu Gminy za 2020 rok. 2021-05-06 14:42:35
Zarządzenie nr 14/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie organizacji pracy w systemie hybrydowym w Urzędzie Gminy w Słupcy. 2021-05-06 14:42:28
Zarządzenie nr 13/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie niekorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości. 2021-05-06 14:42:10
Zarządzenie nr 12/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej 2021-05-06 14:41:41
Zarządzenie nr 11/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia systemu cyberbezpieczeństwa w systemach informacyjnych Gminy Słupca oraz podległych lub nadzorowanych jednostkach. 2021-05-06 14:35:13
Zarządzenie nr 10/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie niekorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości. 2021-05-06 14:35:04
Zarządzenie nr 9/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie niekorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości. 2021-05-06 14:34:49
Zarządzenie nr 7/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie zmiany "Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Słupcy" 2021-05-06 14:32:24
Zarządzenie nr 6/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Gminnego Biuro Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań w 2021 r. 2021-05-06 14:30:48
Zarządzenie nr 5/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora ds. transportu osób na szczepienia przeciwko COVID-19. 2021-05-06 14:30:41
Zarządzenie nr 4/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. wyłonienia Instytucji Finansowej do zarządzania i prowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Gminy Słupca i podległych jednostkach. 2021-05-06 14:30:33
Zarządzenie nr 3/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania porządku w częściach wspólnych budynków komunalnych Gminy Słupca. 2021-05-06 14:30:26
Zarządzenie nr 2/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do publicznych szkół podstawowych, do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, dla których Gmina Słupca jest organem prowadzącym. 2021-05-06 14:30:06
Zarządzenie nr 1/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi 2021-05-06 14:29:42
Zarządzenie nr 65 /20 Wójta Gminy Słupca z dnia 21 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do ponownego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Słupca 2020-10-21 11:14:03
Zarządzenie 55/2020 Wójta Gminy Słupca z dnia 17 września 2020 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranego terenu w obrębie geodezyjnym Borki 2020-09-17 12:50:58
Zarządzenie Nr 54/2020 Wójta Gminy Słupca z dnia 14 września 2020 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Kotunia 2020-09-14 14:41:28
Zarządzenie 52/2020 Wójta Gminy Słupca z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania z osobą przebywającą w siedzibie Urzędu Gminy w Słupcy, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca, co do której zachodzi podejrzenie zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2 2020-09-04 14:54:30
Zarządzenie 41A/2020 Wójta Gminy Słupca z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia dotyczące zasad: funkcjonowania i wydatkowania środków z funduszu sołeckiego 2020-09-04 14:31:40
Zarządzenie Nr 39/2020 Wójta Gminy Słupca z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2020-06-10 15:11:45
Zarządzenie Nr 38/2020 Wójta Gminy Słupca z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. 2020-06-10 15:08:53
Zarządzenie 32/2020 Wójta Gminy Słupca z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zamiany 2020-05-05 12:10:18
Zarządzenie nr 31/2020 Wójta Gminy Słupca z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia oferty stowarzyszenia 2020-04-28 15:09:42
Zarządzenie 28/2020 Wójta Gminy Słupca z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie upoważnienia dyrektora jednostki systemu oświaty do dokonania czynności użyczenia sprzętu niezbędnego do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i techniki kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia, w szczególności takich jak laptop albo modem USB. 2020-04-21 08:51:53
Zarządzenie nr 27/2020 Wójta Gminy Słupca z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Kotunia 2020-04-16 15:20:59
Zarządzanie nr 22/2020 Wójt Gminy Słupca z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem dokonania oceny złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2020-04-01 11:39:44
Zarządzenie 21/2020 Wójta Gminy Słupca z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia sposobu wykonywania zadań przez Urząd Gminy w Słupcy 2020-03-20 09:39:22
Zarządzenie Nr 8/2020 Wójta Gminy Słupca z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupca na lata 2020-2033 2020-03-03 14:54:05
Zarządzenie Nr 7/2020 Wójta Gminy Słupca z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Kowalewo-Sołectwo z terenu gminy Słupca w sprawie wystąpienia o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Stara Wieś obecnie funkcjonującej jako nieurzędowa nazwa Kowalewo Opactwo Wieś i włączenie jej do miejscowości Kowalewo-Sołectwo 2020-03-03 14:50:05
Zarządzenie Nr 6/2020 Wójta Gminy Słupca z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Wola Koszucka - Parcele dla wyboru Sołtysa 2020-03-03 14:42:33
Zarządzenie Nr 5/2020 Wójta Gminy Słupca z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomośći, stanowiących własność gminy, przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2020-03-03 14:30:59
Zarządzenie Nr 4/2020 Wójta Gminy Słupca z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021, a także kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 2020-01-24 08:45:08
Zarządzenie Nr 3/2020 Wójta Gminy Słupca z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021, a także kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 2020-01-24 08:40:04
Zarządzenie Nr 92/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia imiennych identyfikatorów osobowych pracowników Urzędu Gminy w Słupcy 2020-01-21 12:56:06
Zarządzenie Nr 92/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2019 rok 2020-01-21 12:54:28
Zarządzenie Nr 91/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia procedury udzielania upoważnień i pełnomocnictw przez Wójta Gminy Słupca 2020-01-21 12:50:10
Zarządzenie Nr 90/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży 2020-01-21 12:37:24
Zarządzenie nr 89/2019 Wójt Gminy Słupca w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestzrennego gminy Słupca dla wybranego terenu w obrębie geodezyjnym Borki 2019-12-16 14:53:44
Zarządzenie Nr 85/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2019 rok 2019-12-16 14:48:23
Zarządzenie Nr 84/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Inspektora ds. zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Słupcy 2019-12-16 14:48:11
Zarządzenie Nr 83/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzedzie Gminy w Słupcy 2019-12-16 14:47:57
Zarządzenie Nr 82/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomościk 2019-12-16 14:47:48
Zarządzenie Nr 81/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2019 rok 2019-12-16 14:47:38
Zarządzenie Nr 80/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Słupca na 2020 rok 2019-12-16 14:47:24
Zarządzenie Nr 79/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie projektu uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupca na lata 2020-2033 2019-12-16 14:46:52
Zarządzenie Nr 78/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku ., projektu uchwały Rady Gminy Słupca w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 202 2019-12-16 14:46:44
Zarządzenie Nr 77a/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 31 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2019 rok 2019-12-16 14:46:34
Zarządzenie Nr 77/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 22 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie gminy Słupca 2019-12-16 14:46:19
Zarządzenie Nr 76/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 22 października 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Odśnieżanie dróg i placów gminnych w sezonie zimowym, 2019-2020". 2019-12-16 14:46:08
Zarządzenie Nr 75/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 21 października 2019 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kondydata na stanowisko Inspektora ds. dróg i rozgraniczeń nieruchomości w Urzędzie Gminy w Słupcy 2019-12-16 14:46:00
Zarządzenie Nr 74/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 21 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Słupcy 2019-12-16 14:45:50
Zarządzenie Nr 73/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 10 października 2019 r. w sprawie wwprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2019 rok 2019-12-16 14:45:21
Zarządzenie Nr 71/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 7 października 2019 r. w sprawie obowiązku składania sprawozdań kwartalnych z zakresu odbioru i transortu nieczystości płynnych przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy 2019-12-16 14:45:02
Zarządzenie Nr 70/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa 2019-12-16 14:44:52
Zarządzenie Nr 69/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2019 rok 2019-12-16 14:44:36
Zarządzenie Nr 68/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 19 września 2019 r. w sprawie "Procedury naboru na wolne stanowiska urzednicze w Urzędzie Gminy w Słupcy" 2019-12-16 14:44:09
Zarządzenie Nr 67/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmiany "Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Słupcy" 2019-12-16 14:43:55
Zarządzenie Nr 66/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 19 września 2019 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości 2019-12-16 14:43:34
Zarządzenie Nr 65/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 30 sierpia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2019 rok. 2019-09-25 12:18:33
Zarządzenie Nr 64/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2019 roku, kształtwaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury 2019-09-25 12:14:04
Zarządzenie Nr 63/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2019 rok 2019-08-23 14:16:54
Zarządzenie Nr 62/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Loterii fantowej "Jedziemy dla Agnieszki" 2019-08-23 14:08:27
Zarządzenie Nr 61/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie Regulaminu Loterii fantowej "Jedziemy dla Agnieszki" 2019-08-23 14:05:12
Zarządzenie Nr 60/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2019-08-23 14:02:22
Zarządzenie Nr 59/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia badania ankietowego. 2019-08-23 14:00:03
Zarządzenie Nr 58/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zasad funkcjonowania i wydatkowania środków z funduszu sołeckiego 2019-08-23 13:55:42
Zarządzenie Nr 57/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranego terenu w obrębie geodezyjnym Borki 2019-07-25 13:08:59
Zarządzenie Nr 52/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2019-07-22 11:23:07
Zarządzenie Nr 51/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność gminy, przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2019-07-22 11:20:54
Zarządzenie Nr 50/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu. 2019-07-22 11:18:52
Zarządzenie Nr 48/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości 2019-07-22 11:18:12
Zarządzenie Nr 47/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 1lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy do prowadzenia postępowań, wydawania rozstrzynięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacij, o której mowa w § 10 ust. 6 rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" 2019-07-22 11:14:48
Zarządzenie Nr 46/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy do prowadzenia postępowań, wydawania rozstrzynięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacij, o której mowa w § 10 ust. 6 rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" 2019-07-22 11:11:25
Zarządzenie Nr 45/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy do prowadzenia postępowań w sprawach o przyznanie świaczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzynięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacij, o której mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 2019-07-22 11:03:55
Zarządzenie Nr 44/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy do prowadzenia postępowań w sprawach o przyznanie świaczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzynięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacij, o której mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 2019-07-22 11:02:48
Zarządzenie Nr 43/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy do prowadzenia postępowań w sprawach o przyznanie świaczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzynięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacij, o której mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 2019-07-22 10:59:57
Zarządzenie Nr 42/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 1ipca 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy do prowadzenia postępowań w sprawach o przyznanie świaczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzynięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacij, o której mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 2019-07-19 14:18:13
Zarządzenie Nr 41a/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2019 rok 2019-07-19 14:15:05
Zarządzenie Nr 40/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany godzin pracy pracowników Urzędu Gminy w Słupcy na okres upałów 2019-07-19 14:11:56
Zarządzenie Nr 39/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany godzin pracy pracowników Urzedu Gminy w Slupcy na okres upałów 2019-07-19 14:08:40
Zarządzenie Nr 37/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2019 rok 2019-07-19 14:03:56
Zarządzenie Nr 36/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność gminy, przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2019-06-10 13:17:24
Zarządzenie Nr 35/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę oraz ogłsozenia wykazu nieruchomości, stanowiących własość gminy, przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2019-06-10 13:15:22
Zarządzenie Nr 34/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania ze sposobu wykorzystania środków przyznanych na dofinansowanie doskonalenia zawodowwego nauczycieli w szkołach i zespołach szkolno-przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słupca 2019-06-10 13:13:03
Zarządzenie Nr 33/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie upoważneinia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy do prowadzenia postępowań w sprawach dłużników alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2019-06-10 13:10:42
Zarządzenie Nr 32/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie przyznania nagrody dla Dyrektora Biblioteki Publicznej gminy Słupca w Cienienie Zabornym 2019-06-10 13:08:51
Zarządzenie Nr 31/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2019 rok 2019-06-10 13:07:28
Zarządzenie Nr 30/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości 2019-06-10 13:05:31
Zarządzenie Nr 28/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji Rajdu Rowerowego - jedziemy dla Agnieszki 2019-06-10 13:03:41
Zarządzenie Nr 27/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia1 kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy do prowadzenia postępowania w sprawach ustalania prawa do świadczeń rodzinnych 2019-06-10 13:03:12
Zarządzenie Nr 26/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2019 rok 2019-06-10 12:59:08
Zarządzenie Nr 25/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie rozdziału środków na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Słupca na rok 2019 2019-06-10 12:57:19
Zarządzenie Nr 24/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok 2019-06-10 12:52:44
Zarządzenie Nr 17/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego ? wspierania zadań z szeroko pojętej animacji kulturowej i społecznej poprzez organizację szeregu działań m. in. konkursów, warsztatów, koncertów, spektakli, wystaw i innych 2019-04-08 14:18:28
Zarządzenie Nr 23/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie powołana komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2019-04-08 12:25:27
Zarządzenie Nr 25/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie rozdziału środków na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Słupca na rok 2019 2019-03-29 14:50:24
Zarządzenie Nr 25/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie rozdziału środków na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Słupca na rok 2019 2019-03-29 14:48:55
Zarządzenie Nr 22/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Wierzbno dla wyboru Sołtysa 2019-03-08 11:30:17
Zarządzenie Nr 21/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2019 rok 2019-03-08 11:28:13
Zarządzenie Nr 20/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizji zadań publicznych w gminie Słupca na 2019 rok 2019-03-08 11:24:57
Zarządzenie Nr 19/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie rozdziału środków na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Słupca na rok 2019 2019-03-08 11:15:23
Zarządzenie Nr 18/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy 2019-03-08 11:13:15
Zarządzenie Nr 17/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie Zarządzenie Nr 17/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - wspieranie zadań z szeroko pojętej animacji kulturowej i społeczniej poprzez organizację szeregu działań m.in. konkursów, warsztatów, koncertów, spektakli, wystaw i innyc 2019-03-08 11:12:05
Zarządzenie Nr 16/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie zmiany "Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Słupcy" 2019-03-08 11:07:22
Zarządzenie Nr 15/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie powołania zespołu do aktualizacji i zweryfikowania bazy danych nieruchomości, dla których w roku 2018 naliczona została opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej w ramach ustalenia opłaty za korzystanie z usług wodnych zgodnie z ustawą Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U.2018.2268 ze zm.) 2019-03-08 10:43:33
Zarządzenie Nr 14/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa do samochodu słuzbowego zastępczego 2019-03-08 10:35:34
Zarządzenie Nr 13/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu do zmiany miesjcowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Borki, korwin, Kowalewo - Opactwo, Kowalewo - Sołectwo, Młodojewo, Piotrowice, Wierzbno i Wilczna 2019-02-12 10:10:49
Zarządzenie Nr 12/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem dokonania oceny złożonych ofert na realizację zadań publiczncych w 2019 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 39 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2019-02-12 10:05:06
Zarządzenie Nr 11/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zwołania zebrań wiejskich dla przeprowadzenia na obszarze Gminy Słupca wyborów sołtysów oraz członków rad sołeckich 2019-02-11 15:20:06
Zarządzenie Nr 10/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich dla przeprowadzenia na obszarze Gminy Słupca wyborów sołtysów oraz członków rad sołeckich 2019-02-11 15:16:04
Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzedzie Gminy w Słupcy 2019-02-11 15:13:21
Zarządzenie Nr 8/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Inspektora ds. kancelaryjnych i obsługi klienta w Urzędzie Gminy w Słupcy 2019-02-11 15:11:21
Zarządzenie Nr 7/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia dziecka i wzoru wniosku o przyjęcia dziecka do publicznej szkoły podstawowej 2019-02-11 15:03:45
Zarządzenie Nr 6/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia wniosku przyjecia dziecka do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego 2019-02-11 11:05:28
Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w gminie Słupca na 2019 rok 2019-02-11 10:57:56
Zarządzenie Nr 4/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznczonych do sprzedaży 2019-02-11 09:46:00
Zarządzenie Nr 2/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacjyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2019/2020 do publicznech przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz do publicznych szkół podstwawowych, dla których gminy Słupca jest organem prowadzącym 2019-02-11 09:35:31
Zarządzenie Nr 100/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Biegu ulicznego pn. Cienińska Szóstka i 7. Otwartych Mistrzostw Polski w Biegu Kobiet na 5 km w Cieninie Zabornym 2019-01-31 09:25:36
Zarządzenie Nr 99/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa do samochodu służbowego 2019-01-31 09:20:24
Zarządzenie Nr 98/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia imiennych identyfikatorów osobowych pracowników Urzędu Gminy w Śłupcy 2019-01-31 08:44:34
Zarządzenie Nr 96/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki budżetowe Gminy Słupca 2019-01-31 08:44:02
Zarządzenie Nr 95/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Słupca do prowadzenia niektórych spraw gminy i wydawania decyzji w imieniu Wójta Gminy Słupca oraz występowania w imieniu gminy 2019-01-31 08:43:13
Zarządzenie Nr 94/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Słupca 2019-01-31 08:41:27
Zarządzenie Nr 93/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie "Procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Słupcy" 2019-01-31 08:39:36
Zarządzenie Nr 91/2018 z dnia 17 grudnia 2018 w sprawie ustalenia "Regulaminu Wynagrodzenia Pracowników Urzędu Gminy w Słupcy" 2019-01-31 08:39:08
Zarządzenie Nr 90/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2018 rok 2019-01-31 08:34:36
Zarządzenie Nr 88/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości 2019-01-31 08:25:40
Zarządzenie Nr 87/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia imiennych indentyfikatorów osobowych pracowników Urzędu Gminy w Słupcy 2019-01-31 08:23:43
Zarządzenie Nr 86/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2018 rok 2019-01-31 08:17:13
Zarządzenie Nr 85/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2018 rok 2019-01-28 09:49:26
Zarządzenie Nr 1/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectw dotyczącej wyrażenia opinii o projektach statutów sołectw 2019-01-02 14:01:48
Zarządzenie Nr 84/2018 z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie rozpatzrenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestyrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Borki, Korwin, Kowalewo - Opactwo, Kowalewo - Sołectwo, Młodojewo, Piotrowice, Wierzbno i Wilczna 2018-11-20 15:35:29
Zarządzenie Nr 83/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie przeprowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie gminy Słupca 2018-11-20 15:32:02
Zarządzenie Nr 82/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Słupca na 2019 rok 2018-11-20 15:31:51
Zarządzenie Nr 81/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie projektu uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupca na lata 2019-2033 2018-11-20 15:31:43
Zarządzenie Nr 80/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupca na lata 2018-2033 2018-11-20 15:31:07
Zarządzenie Nr 79/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność gminy, przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2018-11-20 15:30:59
Zarządzenie Nr 78/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność gminy, przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2018-11-20 15:30:50
Zarządzenie Nr 77/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 5 listpada 2018 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzirżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność gminy, przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2018-11-20 15:30:43
Zarządzenie Nr 76/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 22 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontaricie z dnia 24 kwietnia 2003 roku., projektu uchwały Rady Gminy Słupca w sprawie programu współpracy z organizacjami pozazrądowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publiczengo i wolontariacie, na rok 2018-11-20 15:30:33
Zarządzenie Nr 75/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 22 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2018 rok 2018-11-20 15:30:24
Zarządzenie Nr 74/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia i organizacji Konkursu pn. "Kulinarne Orły" 2018-11-20 15:30:15
Zarządzenie Nr 72/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmiany "Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Słupcy 2018-11-20 15:29:59
Zarządzenie Nr 72/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 8 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej 2018-11-20 15:29:49
Zarządzenie Nr 71/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżeru Gminy na 2018 rok 2018-11-20 15:29:42
Zarządzenie Nr 70/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 21 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżeru Gminy na 2018 rok 2018-11-20 15:29:31
Zarządzenie Nr 69/2018 z dnia 17 września 2018 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Borki, Korwin, Kowalewo-Opactwo, Kowalewo-Sołectwo, Młodojewo, Piotrowice, Wierzbno i Wilczna 2018-09-17 15:19:56
Zarządzenie Nr 68/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 13 września 2018 r. w sprawiewyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Ireny Kosmowskiej w Kotuni w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kotuni wyłącznie w formie elektronicznej 2018-09-17 15:14:57
Zarządzenie Nr 67/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 10 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia oraz ustalenia regulaminu trzeciego przetargu ustnego nieogranioczonego na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Kochowo 2018-09-17 15:14:49
Zarządzenie Nr 66/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 10 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia oraz ustalenia regulaminu drugiego przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położone w miejscowości Wilczna 2018-09-17 15:14:41
Zarządzenie Nr 65/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 10 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia oraz ustalenia regulaminu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kotunia 2018-09-17 15:14:31
Zarządzenie Nr 64/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2018 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury 2018-09-17 15:14:22
Zarządzenie Nr 63/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Kochowo 2018-09-17 15:14:12
Zarządzenie Nr 62/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2018 rok 2018-09-17 15:13:34
Zarządzenie Nr 60/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Rozbudowa szkoły podstawowej o ogólnodostępne miejsce - wiejskie centrum spotkań w obrebie Koszuty-Parecele. I etap robót, stan surowy zamknięty" oraz nadania jej Regulaminu pracy 2018-09-17 15:13:09
Zarządzenie Nr 59/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Słupca" oraz nadania jej Regulaminu pracy 2018-09-17 15:12:57
Zarządzenie Nr 58/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie funkcjonowania monitoringu wizyjnego w obszarze przestrzeni publicznej wwokół budyknu Urzędu Gminy Słupca 2018-09-17 15:12:45
Zarządzenie Nr 57/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany godzin pracy pracowników Urzędu Gminy w Słupcy na okres upałów 2018-09-17 15:12:34
Zarządzenie Nr 56/2018 z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy do podejmowania działań i prowadzenia postępowań oraz przekazywania informacji i której mowa w § 10 ust. 6 rozporządzenia w sprawach z zakresu świadczeń "Dobry Start" 2018-09-17 15:12:21
Zarządzenie Nr 61/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości. 2018-08-27 14:43:46
Zarządzenie Nr 55/2018 z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi i dyrektorów zespołów szkolno-przedszkolnych do załatwiania indywiualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących obniżek i zwolnień z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 2018-08-06 11:28:33
Zarządzenie Nr 54/2018 z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmiany godzin pracy pracowników Urzędu Gminy w Słupcy na okres upałów 2018-08-06 11:22:04
Zarządzenie Nr 53/2018 z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2018-08-06 11:19:26
Zarządzenie Nr 52/2018 z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2018 rok 2018-08-06 11:17:14
Zarządzenie Nr 50/2018 z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia oraz ustalenia regulminu drugiego przetargu ustengo nieograniocznego na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Kochowo 2018-08-06 11:14:24
Zarządzenie Nr 49/2018 z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia oraz ustalenia regulaminu pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Wilczna 2018-08-06 11:11:05
Zarządzenie Nr 48/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia oraz ustalenia regulaminu pierwszego przetargu ustnego ogranioczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Młodojewo 2018-08-06 10:55:34
Zarządzenie Nr 47/2018 z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia oraz ustalenia regulaminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchmości gruntowej położonej w miejscowości Kotunia 2018-08-06 10:51:32
Zarządzenie Nr 46/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2018 rok 2018-08-06 10:40:49
Zarządzenie Nr 46/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2018 rok 2018-08-06 10:37:06
Zarządzenie Nr 45/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2018 rok 2018-08-06 10:35:36
Zarządzenie Nr 45/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2018 rok 2018-08-06 09:44:12
Zarządzenie Nr 44/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gmionnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy do podejmowania działań i prowadzenia postępowania oraz przekazywania informacji o której mowa w § 10 ust. 6 rozporządzenia w sprawach z zakresu świadczeń "Dobry start" 2018-07-09 15:00:18
Zarządzenie nr 43/18 z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy do podejmowania działań i prowadzenia postępowania oraz przekazywania informacji o której mowa w § 10 ust. 6 rozporządzenia w sprawach z zakresu świadczeń "Dobry start" 2018-07-09 14:57:06
Zarządzenie Nr 42/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gmionnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy do prowadzenia postępowań, wydawania decyzji administarcyjnych i rozstrzygnięć oraz przekazywania informacji o której mowa w § 10 ust. 6 rozporządzenia w sprawach z zakresu świadczeń "Dobry start" 2018-07-09 14:53:10
Zarządzenie Nr 41/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy do prowadzenia postępowań, wydawania decyzji administracyjnych i rozstrzygnięć w sprawach z zakresu świadczeń "Dobry start" 2018-07-09 14:36:54
Zarządzenie Nr 40/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieogranczonego pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drążna" oraz nadania jej Regulaminu pracy 2018-07-09 14:29:41
Zarządzenie Nr 39/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenie przetargu i przyjęcia regulaminu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomośći, stanowiącej własność Gminy Słupca 2018-07-09 14:22:00
Zarządzenie nr 38/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany "Regulaminu Wynagrodzenia Pracowników Urzędu Gminy w Słupcy" 2018-07-09 14:00:13
Zarządzenie Nr 37/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i zepołach szkolno - przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słupca na rok 2018 ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kszałcenia nauczycieli a także form kształcenia, na które dofinansowanie 2018-06-05 11:44:54
Zarządzenie nr 35/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomści przeznaczonych do sprzedaży 2018-06-04 15:24:26
Zarządzenie Nr 34/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ogłsozenia oraz ustalenia regulaminu pierwszego przetargu ustnego nieogranioczonego na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Kochowo 2018-06-04 15:19:59
Zarządzenie Nr 32/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Rozudowa szkoły Podstawowej o ogólnodotępne miejsce - wiejskie centrum spotkań w obrebie Koszuty-Parcele" oraz nadania jej Regulaminu pracy. 2018-06-04 15:13:46
Zarządzenie Nr 31/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów sportowych na terenie Gminy Słupca 2018-06-04 14:43:34
Zarządzenie Nr 29/2018 z dnia 8 maja 2018 w sprawie organizacji Rajdu Rowerowego Biało-Czerwonych 2018-06-04 14:14:45
Zarządzenie Nr 28/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia i organizacji Konkursu na wykonanie projektu gry pn. "Profilaktyczna gra uliczna na 100 lat Niepodległej" 2018-06-04 14:12:26
Zarządzenie Nr 27/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie przyznania nagrody dla Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Słupca w Cieninie Zabornym 2018-06-04 13:57:21
Zarządzenie Nr 26/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy 2018-06-04 13:55:10
Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy 2018-06-04 13:53:39
Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy 2018-06-04 13:51:55
Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy 2018-06-04 13:50:33
Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy 2018-06-04 13:49:03
Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018-06-04 13:45:13
ZARZĄDZENIE NR 56/18 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 28 LUTEGO 2018 ROKU W SPRAWIE USTALENIA LICZBY RADNYCH WYBIERANYCH DO RAD GMIN I RAD POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM ORAZ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 2018-05-02 13:50:05
Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2018 rok 2018-04-18 14:29:10
Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok 2018-04-18 14:27:29
Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2018 rok 2018-04-18 14:19:35
Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2018 rok 2018-04-18 14:13:39
Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok 2018-04-04 09:54:35
Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok 2018-04-04 09:52:36
Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność gminy, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w m. Rozalin 2018-04-03 08:49:36
Zarządzenie Nr 16/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w m. Kochowo 2018-04-03 08:48:30
Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe 2018-03-27 12:15:24
Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazy nieruchomości, stanowiących własność gminy, przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2018-03-14 13:54:13
Zarządzenie Nr 13/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie rozdziału środków na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Słupca na rok 2018 2018-03-14 13:51:51
Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2018 rok 2018-03-14 13:51:02
Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej 2018-03-14 13:49:19
Zarządzenie Nr 9/2018 z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia procedury przeciwdziałania mabbingowi w Urzędzie Gminy w Słupcy 2018-03-14 13:47:33
Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie powołania zespołu do przygotowania bazy danych nieruchomości, dla których naliczona zostanie opłata za zmnejszanie naturalnej retencji terenowej w ramach ustalenia oplaty za korzystanie z usług wodnych zgodnie z ustawą Parwo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. 2018-03-14 13:46:12
Zarządzenie Nr 13/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie rozdziału środków na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Słupca na rok 2018 2018-03-05 15:36:23
Zarządzenie nr 5/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 26.01.2018 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej celem dokonania oceny złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2018-02-08 14:56:30
Zarządzenie nr 4/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 15.01.2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej na terenie gminy Słupca" oraz nadania jej Regulaminu pracy. 2018-02-08 14:52:04
Zarządzenie nr 3/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 15.01.2018 r. w sprawie określenia wniosku przyjęcia dziecka do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego 2018-02-08 14:48:43
Zarządzenie nr 2/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 15.01.2018 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia dziecka i wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do publicznej szkoły podstawowej 2018-02-08 14:42:46