Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Słupca

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: stanowisko pracy ds. obsługi organów gminy i samorządów wiejskich


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
LXIV Sesja Rady Gminy w dniu 14 grudnia 2022 2022-12-20 08:20:03
LXIII Sesja Rady Gminy Słupca w dniu 5 grudnia 2022 2022-12-08 10:52:29
LXII Sesja Rady Gminy Słupca w dniu 24 listopada 2022 2022-12-02 15:17:01
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu Rocznego programu współpracy Gminy Słupca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 2022-11-16 10:00:32
LXI Sesja Rady Gminy Słupca w dniu 7 listopada 2022 2022-11-15 12:22:37
Konsultacje nad projektem rocznego programu współpracy 2022-10-24 15:10:25
Obwieszczenie, o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów w sprawie decyzji o środowiskowej dla studni głębinowej, na działce 73/12 oraz nawadniania gruntów- działek 73/6, 73/10, 73/11, 73/12, 74/1 Wola Koszucka-Parcele, gmina Słupca - OŚ.6220.4.2022 2022-09-27 14:21:33
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa 2022-08-18 11:07:43
Posiedzenie Komisji Komisja Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego 2022-08-18 11:06:54
LVI Sesja Rady Gminy Słupca w dniu 30 czerwca 2022 2022-08-04 11:59:41
LV Sesja Rady Gminy Słupca w dniu 3 czerwca 2022 2022-08-04 11:58:49
Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Gminy Słupca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 r." 2022-05-06 14:34:24
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2021 r. Rada Gminy 2022-05-06 14:03:51
WÓJT GMINY SŁUPCA OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY SŁUPCA W ROKU 2022 2022-03-31 13:46:43
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu Rocznego programu współpracy Gminy Słupca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 2021-11-05 10:07:13
Konsultacje nad projektem rocznego programu współpracy 2021-10-12 11:52:29
Interpelacja - budowa chodnika w Kotuni 2021-07-09 15:08:26
Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Gminy Słupca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 r." 2021-05-31 15:15:18
Interpelacja RG0003.6.2021 - audyt wewnętrzny w szkole podstawowej w Młodojewie 2021-05-26 14:48:12
Wójt Gminy Słupca ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Słupca w roku 2021 2021-04-14 13:41:01
Rejestr petycji 2021-01-15 12:59:00
Petycja nr 2 - Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE! 2021-01-15 12:58:25
Petycja nr 1 - Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE! 2021-01-15 12:57:27
Interpelacja RG 0003.5.2020 - Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Słupcy na modernizację drogi 2020-12-28 10:06:16
Interpelacja RG 0003.4.2020 - dofinansowanie do budowy chodnika w miejscowości kotunia 2020-12-28 10:03:45
Rejestr petycji 2020-12-18 09:38:35
Petycja nr 2/2020 - w sprawie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 2020-12-18 09:33:15
Petycja nr 1/2020 - w sprawie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 2020-12-18 09:31:07
Protokół 2020-12-10 13:18:35
Ogłoszenia Wójta Gminy Słupca z dnia 2 listopada 2020 roku 2020-11-02 15:15:11
Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Gminy Słupca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 r." 2020-05-22 12:01:02
Protokół z przeprowadzonych konsulatacji na temat projektu Rocznego programu współpracy Gminy Słupca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publiczngo i o wolontariacie, na rok 2020 2019-12-05 14:53:23
Interpelacja RG 0003.3.2019 - Radna Joanna Przybylska w sprawie utwardzenia drogi pomiędzy Szkołą Podstawową w Kotuni, a kaplicą. 2019-11-05 10:22:05
Ogłoszenie Wójta Gminy Słupca z dnia 5 listopada 2019 roku 2019-11-05 09:51:36
Uchwała Nr XII/104/19 Rady Gminy Słupca z dnia 27 czerwca 2019 r.w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018 2019-07-04 07:50:26
Uchwała Nr XII/103/19 Rady Gminy Słupca z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok 2019-07-04 07:45:18
Uchwała Nr XII/102/19 Rady Gminy Słupca z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Słupca wotum zaufania 2019-07-04 07:37:31
Uchwała Nr XII/101/19 Rady Gminy Słupca z dnia 27 czerwca 2019r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2019r. 2019-07-04 07:28:41
Uchwała Nr XII/100/19 Rady Gminy Słupca z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2019-07-04 07:19:50
Uchwała Nr XII/99/2019 Rady Gminy Słupca z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników 2019-07-04 07:15:45
Uchwała Nr XII/98/19 Rady Gminy Słupca z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie zamiaru likwidacji filii Biblioteki Publicznej Gminy Słupca w Cieninie Zabornym, znajdujących się w Cieninie Kościelnym oraz w Młodojewie,przeniesienia siedziby głównej Biblioteki Publicznej Gminy Słupca 2019-07-03 13:42:28
Uchwała Nr XII/97/19 Rady Gminy Słupca z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Słupca 2019-07-03 13:39:42
Uchwała Nr XII/96/19 Rady Gminy Słupca z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Słupca 2019-07-03 13:35:39
Uchwała Nr XII/95/19 Rady Gminy Słupca z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Borki, Korwin, Kowalewo - Opactwo, Kowalewo - Sołectwo, Młodojewo, Piotrowice, Wierzbno i Wilczna 2019-07-03 13:08:09
Uchwała Nr XII/94/19 Rady Gminy Słupca z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp.z o.o. w Koninie w roku 2018 2019-07-03 12:57:03
Uchwała Nr XI/93/19 Rady Gminy Słupca z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia intencji sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Gółkowo oraz udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości 2019-07-03 12:53:14
Uchwała Nr X/92/19 Rady Gmi ny Słupca z dnia 23 maja 2019 roku zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2019 r. 2019-05-31 13:47:10
Uchwała Nr X/91/19 Rady Gminy Słupca z dnia 23 maja 2019 r w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Słupca oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Słupca 2019-05-31 12:59:58
Uchwała Nr X/90/19 Rady Gminy Słupca z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalnośc Wójta Gminy Słupca 2019-05-31 12:27:17
Interpelacja RG 0003.2.2019 - Radna Joanna Przybylska w sprawie zebrania poboczy w sołectwie Kotunia obejmującym wieś Kotunia i Kąty do wiaduktu. 2019-05-31 08:56:20
Interpelacja RG 0003.1.2019 - Radna Joanna Przybylska w sprawie uzupełnienia destruktem nawierzchni drogi w Kotuni w tzw.Żabiej Górce. 2019-05-31 08:55:07
Sprawozdanie z realizacji ,,Programu współpracy Gminy Słupca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 r." 2019-05-15 15:00:36
Uchwała Nr IX/89/2019 Rady Gminy Słupca z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finnasowej Powiatowi Słupeckiemu na dofinansowanie realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. 2019-05-02 13:54:23
Uchwała Nr IX/88/2019 Rady Gminy Słupca z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2019 r. 2019-05-02 13:50:22
Uchwała Nr IX/87/2019 Rady Gminy Słupca z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Piotrowice. 2019-05-02 13:41:41
Uchwała Nr IX/86/2019 rady Gminy Słupca z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Koszuty - Parcele. 2019-05-02 13:38:21
Uchwała Nr IX/85/2019 Rady Gminy Słupca z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie darowizny nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Koszuty - Parcele. 2019-05-02 13:35:03
Uchwała Nr IX/84/2019 Rady Gminy Słupca z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Koszuty - Parcele. 2019-05-02 13:25:06
Uchwała Nr IX/83/2019 Rady Gminy Słupca z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Koszuty - Parcele. 2019-05-02 13:10:28
Uchwała Nr IX/82/2019 Rady Gminy Słupca z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Koszuty - Parcele. 2019-05-02 13:05:21
Uchwała Nr IX/81/2019 Rady Gminy Słupca z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Koszuty. 2019-05-02 12:15:04
Uchwała Nr IX/79/19 Rady Gminy Słupca z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca. 2019-05-02 11:47:43
Uchwała Nr IX/78/19 Rady Gminy Słupca z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/308/18 Rady Gminy Słupca z dnia 8 lutego 2018r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słupca. 2019-05-02 10:10:07
Uchwała Nr IX/77/19 Rady Gminy Słupca z dnia 25 kwietnia 2019 roku w w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i zespołach szkolno - przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słupca na rok 2019 ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane. 2019-05-02 09:59:31
Uchwała Nr IX/76/19 Rady Gminy Słupca z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie likwidacji Przedszkola Gminnego w Wilcznej. 2019-05-02 09:48:28
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Słupca dotyczącej wyrażenia opinii o projektach statutów sołectw i ich zmian 2019-04-08 14:02:45
Uchwała Nr VIII/75/19 Rady Gminy Słupca z dnia 28 marca 2019 roku.zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2019 r. 2019-04-05 13:07:38
Uchwała Nr VIII/74/19 Rady Gminy Słupca z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupeckiemu na dofinansowanie zadań z zakresu transportu zbiorowego na terenie powiatu słupeckiego 2019-04-05 13:04:01
Uchwała Nr VIII/73/2019 Rady Gminy Słupca z dnia 28 marca 2019 roku. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Drążna. 2019-04-05 12:57:00
Uchwała Nr VIII/72/19 Rady Gminy Słupca z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscoowści Wilczna. 2019-04-05 12:18:15
Uchwała Nr VIII/71/19 Rady Gminy Słupca z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie w sprawie przyjęcia "Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Słupca 2014-2017" oraz "Programu ochrony środowiska dla Gminy Słupca na lata 2018-2024? za lata 2017-2018. 2019-04-05 11:57:40
Uchwała Nr VIII/70/19 Rady Gminy Słupca z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupa dla wybranych terenów w gminie Słupca. 2019-04-05 09:25:42
Uchwała Nr VII/69/19 Rady Gminy Słupca z dnia 14 marca 2019 roku. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa na trenie Gminy Słupca. 2019-04-03 15:16:03
Uchwała Nr VII/68/19 Rady Gminy Słupca z dnia 14 marca 2019 roku. w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/65/19 Rady Gminy Słupca z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa na treneie Gminy Słupca. 2019-04-03 15:13:32
Uchwała Nr VII/67/19 Rady Gminy Słupca z dnia 14 marca 2019 roku. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Borki, Cienin Kościelny, Cienin-Perze, Cienin Zaborny, Kąty, Kochowo, Koszuty, Koszuty-Parcele, Korwin, Kowalewo-Opactwo, Kowalewo-Sołectwo, Młodojewo, Niezgoda, Piotrowice, Wilczna, Wola Koszucka-Parcele, Żelazków - część A.2 2019-04-03 15:09:23
Uchwała Nr VI/66/19 Rady Gminy Słupca z dnia 21 lutego 2019 roku. zmieniajaca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2019 r. 2019-04-03 14:56:48
Uchwała Nr VI/65/19 Rady Gminy Słupca z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa na terenie Gminy Słupca. 2019-04-03 14:53:20
Uchwała Nr V/64/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2019 r. 2019-04-03 14:46:59
Uchwała Nr V/63/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Słupca. 2019-04-03 14:28:54
Uchwała Nr V/62/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie statutu sołectwa Kowalewo - Sołectwo. 2019-04-03 14:24:46
Uchwała Nr V/61/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie statutu sołectwa Kowalewo - Opactwo. 2019-04-03 14:23:12
Uchwała Nr V/60/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie statutu sołectwa Kotunia. 2019-04-03 14:19:21
Uchwała Nr V/59/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie statutu sołectwa Kąty. 2019-04-03 14:16:08
Uchwała Nr V/58/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/114/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Wola Koszucka - Parcele. 2019-04-03 14:13:26
Uchwała Nr V/57/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/113/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Wilczna. 2019-04-03 14:11:36
Uchwała Nr V/56/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/112/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Wierzbocice. 2019-04-03 14:10:01
Uchwała Nr V/55/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/111/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Wierzbno. 2019-04-03 14:08:39
Uchwała Nr V/54/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/110/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Rozalin. 2019-04-03 14:07:04
Uchwała Nr V/53/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/109/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Poniatówek. 2019-04-03 14:04:13
Uchwała Nr V/52/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/108/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Pokoje. 2019-04-03 14:01:36
Uchwała Nr V/51/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/107/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Piotrowice. 2019-04-03 13:53:52
Uchwała Nr V/50/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/106/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Pępocin. 2019-04-03 13:49:54
Uchwała Nr V/49/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/105/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Nowa Wieś. 2019-04-03 13:47:31
Uchwała Nr V/48/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/104/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Niezgoda. 2019-04-03 13:43:16
Uchwała Nr V/47/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/103/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Młodojewo - Parcele. 2019-04-03 13:39:58
Uchwała Nr V/46/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/102/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Młodojewo. 2019-04-03 13:37:46
Uchwała Nr V/45/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/101/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Marcewo. 2019-04-03 13:32:51
Uchwała Nr V/44/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/100/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Marcewek. 2019-04-03 13:29:53
Uchwała Nr V/43/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/99/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Kowalewo - Góry. 2019-04-03 13:26:53
Uchwała Nr V/42/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/98/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Koszuty - Parcele. 2019-04-03 13:25:22
Uchwała Nr V/41/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/97/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Koszuty. 2019-04-03 13:22:44
Uchwała Nr V/40/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/96/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Korwin. 2019-04-03 13:11:12
Uchwała Nr V/39/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/95/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Kochowo. 2019-04-03 13:09:10
Uchwała Nr V/38/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/94/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Kamień. 2019-04-03 13:07:05
Uchwała Nr V/37/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/93/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Gółkowo. 2019-04-03 12:50:15
Uchwała Nr V/36/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/92/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Drążna. 2019-04-03 12:37:56
Uchwała Nr V/35/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/91/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Cienin Zaborny. 2019-04-03 12:35:20
Uchwała Nr V/34/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/90/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Cienin - Kościelny. 2019-04-03 12:30:36
Uchwała Nr V/33/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/89/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Cienin - Kolonia. 2019-04-03 12:28:35
Uchwała Nr V/32/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Gminnego w Wilcznej. 2019-04-03 12:22:54
Uchwała Nr V/31/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Gminnego w Piotrowicach. 2019-04-03 12:20:29
Uchwała Nr V/30/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zamiaru likwidacji oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im.Józefa Janika w Koszutach. 2019-04-03 12:16:03
Zarządzenie Nr 25/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie rozdziału środków na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Słupca na rok 2019 2019-03-29 14:50:24
Zarządzenie Nr 25/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie rozdziału środków na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Słupca na rok 2019 2019-03-29 14:48:55
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Słupca dotyczącej wyrażenia opinii o projektach statutów sołectw i ich zmian 2019-02-14 15:09:35
Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych gminy Słupca na 2019 rok. 2019-01-21 15:36:37
Uchwała Nr IV/29/18 Rady Gminy Słupca z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019. 2019-01-11 11:43:24
Uchwała Nr III/27/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 grudnia 2018 roku zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2018 r. 2019-01-11 11:41:22
Uchwała Nr III/26/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupeckiego na dofinansowanie zadania pn."Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy" 2019-01-11 11:39:13
Uchwała Nr III/25/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 grudnia 2018 roku w sparwie ramowego planu pracy Rady Gminy Słupca na 2019 rok. 2019-01-11 11:36:12
Uchwała NR III/24/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty,Kultury,Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego na 2019 rok. 2019-01-11 11:15:36
Uchwała Nr III/23/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa na 2019 rok. 2019-01-11 11:14:05
Uchwała Nr III/22/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok. 2019-01-11 11:02:12
Uchwała Nr III/21/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok. 2019-01-11 10:55:08
Uchwała Nr III/20/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023. 2019-01-11 10:38:34
Uchwała Nr III/19/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego - świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 -2023" 2019-01-11 10:30:07
Uchwała Nr III/18/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie ustanowienia wieliletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2019 - 2023 2019-01-11 10:25:27
Uchwała Nr III/17/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na rok 2019 2019-01-11 10:19:38
Uchwała Nr III/16/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia zasad na jakich radnym przysługują diety i zwrot kosztów podróży służbowych. 2019-01-11 10:02:24
Uchwała Nr III/15/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w Gminie Słupca. 2019-01-11 09:57:44
Uchwała Nr II/13/18 Rady Gminy Słupca z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 2019-01-11 09:07:32
Uchwała Nr II/12/18 Rady Gminy Słupca z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. 2019-01-11 09:04:00
Ramowy plan pracy Rady Gminy Słupca na 2019 rok 2019-01-11 08:41:37
Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego na 2019 rok 2019-01-11 08:40:26
Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa na 2019 rok 2019-01-11 08:39:14
Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok 2019-01-11 08:36:03
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2019-01-11 07:50:56
Uchwała Nr II/11/18 Rady Gminy Słupca z dnia 30 listopada 2018 roku. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2018 r. 2019-01-10 14:52:09
Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Słupca z dnia 30 listopada 2018 roku.w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty na terenie gminy Słupca. 2019-01-10 14:47:35
Uchwała Nr II/9/18 Rady Gminy Slupca z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Słupca na 2019 rok. 2019-01-10 14:45:56
Uchwała Nr II/8/18 Rady Gminy Słupca z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Słupca. 2019-01-10 14:37:30
Uchwała Nr II/7/18 Rady Gminy Słupca z dnia 30 listopada 2018 roku. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Słupca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok. 2019-01-10 14:27:16
Uchwała Nr II/6/18 Rady Gminy Słupca z dnia 30 listopada 2018 roku. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów z gminy Słupca - etap III. 2019-01-10 13:40:36
Uchwała Nr I/5/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Oświaty,Kultury,Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego. 2018-12-12 08:20:20
Uchwała Nr I/4/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów oaz Rolnictwa. 2018-12-12 08:14:42
Uchwała Nr I/3/2018 Rady Gminy Słupca z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie wyboru II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Słupca. 2018-12-12 08:09:39
Uchwała Nr I/2/2018 Rady Gminy Słupca z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie wyboru I Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Słupca. 2018-12-12 08:05:23
Uchwała Nr I /1/2018 Rady Gminy Słupca z dnia 20 listopada 2018 roku . w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Słupca 2018-12-12 08:02:10
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu Rocznego programu współpracy Gminy Słupca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019 2018-12-05 15:29:59
I sesja Rady Gminy Słupca 2018-11-16 13:41:40
Uchwała Nr LIII/363/18 Rady Gminy Słupca z dnia 16 października 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupca na lata 2018 - 2033 2018-11-06 10:30:50
Uchwła Nr LIII/366/18 Rady Gminy Słupca z dnia 16 października 2018 roku zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2018 r. 2018-11-05 15:13:02
Uchwała Nr LIII/365/2018 Rady Gminy Słupca z dnia 16 października 2018 roku. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości 2018-11-05 15:10:53
Uchwała Nr LIII/364/2018 Rady Gminy Słupca z dnia 16 października 2018 roku. w sprawie Statutu Gminy Słupca 2018-11-05 15:07:10
Uchwała Nr LIII/363/18 Rady Gminy Słupca z dnia 16 października 2018 roku w sprawie przystapienia do sporzadzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca. 2018-11-05 14:39:52
Uchwała Nr LIII/362/2018 Rady Gminy Słupca z dnia 16 października 2018 roku. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Cienin Zaborny. 2018-11-05 10:40:56
Uchwała Nr LIII/361/2018 Rady Gminy Słupca z dnia 16 października 2018 roku w sprawie zaopiniowania ceny za odzysk i unieszkodliwienie 1 tony odpadów komunalnych łacznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie. 2018-11-05 10:10:32
Uchwała Nr LII/360/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z gminą Lądek 2018-11-02 15:52:45
Uchwała Nr LII/359/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Słupca do realizacji projektu "Słupca stawia na eksperyment!" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020. 2018-11-02 15:50:07
Uchwała Nr LII/358/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 września 2018 roku w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowści Piotrowice oraz zniesienia nazwy ulicy Pszenicznej. 2018-11-02 15:41:23
Uchwała Nr LII/357/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 września 2018 roku zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2018 r. 2018-11-02 15:39:27
Uchwała Nr LII/356/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 września 2018 roku w sprawie uchwalenia "Programu ochrony środowiska dla Gminy Słupca na lata 2014-2018 wraz z Prognozą oddziałowywania na środowisko. 2018-11-02 15:37:52
Uchwała Nr LII/355/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Drążna. 2018-11-02 15:15:07
Uchwała Nr LII/354/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 września 2018 rokuw sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej , położonej w miejscowości Kotunia ( obręb Kotunia), stanowiącej własność Gminy Słupca na rzecz użytkowania wieczystego. 2018-11-02 15:12:30
Uchwała Nr LII/353/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 września 2018 roku w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Słupcy 2018-11-02 15:09:35
Uchwała Nr LII/352/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 września 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na na lata 2018 - 2020 2018-11-02 15:06:49
Uchwała Nr LII/351/2018 Rady Gminy Słupca z dnia 20 września 2018 roku w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 2018-11-02 14:19:24
Uchwała Nr LII/350/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 września 2018 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz ustalenia tygodniowgo obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów ,psychologów ,logopedów, terapeutów pedagogicznych,doradców zawodowych i nauczycieli niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela - obowiązujących szkołach i zesp 2018-11-02 14:01:36
Uchwała Nr LI/347/18 Rady Gminy Słupca z dnia 8 sierpnia2018 r. w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp.z.o.o w Koninie w roku 2017. 2018-08-14 13:34:34
Uchwała Nr LI/346/18 z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupca. 2018-08-14 13:28:18
Uchwała Nr LI/345/18 Rady Gminy Slupca z dnia 8 sierpnia 2018 roku. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Młodojewie. 2018-08-14 11:02:46
Uchwała Nr L/344/18 Rady Gminy Słupca z dnia 11 lipca 2018 r.zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2018 r. 2018-08-14 08:53:23
Uchwała Nr XLIX/343/18 Rady Gminy Słupca z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2018 r. 2018-07-11 15:07:26
Uchwała Nr XLIX/342/18 Rady Gminy Słupca z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Borki,Cienin Kościelny,Cienin - Perze,Cenin Zaborny, Kąty,Kochowo,Koszuty, Koszuty - Parcele, Korwin,Kowalewo - Opactwo,Kowalewo-Sołectwo,Młodojewo, Niezgoda, Piotrowice, Wilczna, Wola Koszucka - Parcele, Żelazków - cześć A.1 2018-07-11 12:55:57
Uchwała Nr XLIX/341/18 Rady Gminy Słupca z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca. 2018-07-11 11:48:59
Uchwała Nr XLIX/340/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Słupca 2018-07-11 11:44:26
Uchwała Nr XLIX/339/18 Rady Gminy Słupca z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Słupca. 2018-07-11 11:15:40
Uchwała Nr XLIX/338/18 Rady Gminy Słupca z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie powołania i ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Słupca. 2018-07-11 09:42:50
Uchwała Nr XLIX/337/18 Rady Gminy Słupca z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017. 2018-07-11 09:26:17
Uchwała Nr XLIX/336/18 Rady Gminy Słupca z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok. 2018-07-11 09:18:44
Uchwała Nr XLVIII/335/18 zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2018 r. 2018-06-06 11:26:00
Uchwała Nr XLVIII/334/18 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 2018-06-06 11:06:37
Uchwała Nr XLVIII/333/18 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/317/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów z gminy Słupca. 2018-06-06 11:00:58
Uchwała Nr XLVII/332/18 zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2018 r. 2018-04-30 10:15:29
Uchwała Nr XLVII/331/18 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej. 2018-04-30 09:22:35
Uchwała Nr XLVII/330/2018 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Słupca na lata 2018 - 2022 2018-04-30 09:16:15
Uchwała Nr XLVII/329/18 w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Józefowo,Kochowo,Koszuty, Koszuty - Parcele, Kotunia i Wilczna. 2018-04-30 09:11:43
Uchwała Nr XLVI/328/18 zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2018 r. 2018-04-03 09:54:12
Uchwała Nr XLVI/327/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupeckiemu na dofinansowanie zadań z zakresu transportu zbiorowego na terenie powiatu słupeckiego. 2018-04-03 09:51:30
Uchwała Nr XLVI/326/18 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w.św.Mikołaja w Młodojewie na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 2018-04-03 09:48:18
Uchwała Nr XLVI/325/18 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej. 2018-03-28 15:07:09
Uchwała Nr XLVI/324/18 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Wilczna. 2018-03-28 15:04:22
Uchwała Nr XLVI/323/18 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Młodojewo. 2018-03-28 15:02:34
Uchwała Nr XLVI/322/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Słupca dla publicznych i niepublicznych:szkół i przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innyc form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Słupca przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. 2018-03-28 14:53:54
Uchwała Nr XLVI/321/18 w sprawie powierzenia uprawnienia Wójtowi Gminy Słupca do stanowienia o wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów sportowych na terenie Gminy Słupca. 2018-03-28 14:36:48
Uchwała Nr XLVI/320/18 w sprawie ustalenia zasad korzystania z obiektów sportowych Gminy Słupca. 2018-03-28 14:31:57
Uchwała Nr XLVI/319/18 w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Słupca. 2018-03-28 14:23:14
Uchwała Nr XLVI/318/18 w sprawie podziału Gminy Słupca na okręgi wyborcze , określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych. 2018-03-28 13:59:34
Uchwała Rady Gminy Słupca w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczania siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Słupca 2018-03-22 15:20:39
Uchwała Rady Gminy Słupca w sprawie podziały Gminy Słupca na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych 2018-03-22 15:19:17
Zarządzenie Nr 13/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie rozdziału środków na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Słupca na rok 2018 2018-03-05 15:36:23
Ramowy plan pracy Rady Gminy Słupca na 2018 rok 2018-02-27 08:23:47
Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego na 2018 rok 2018-02-27 08:22:47
Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa na 2018 rok 2018-02-27 08:21:38
Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok 2018-02-27 08:20:22
Uchwała Nr XLV/317/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca. 2018-02-20 13:28:24
Uchwała Nr XLV/316/18 zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2018 r. 2018-02-20 13:22:10
Uchwała Nr XLV/315/18 w sprawie ramowego planu pracy Rady Gminy Słupca na 2018 rok. 2018-02-20 13:16:44
Uchwała Nr XLV/314/18 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty,Kultury,Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego na 2018 rok. 2018-02-20 13:12:55
Uchwała Nr XLV/313/18 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa na 2018 rok. 2018-02-20 13:09:30
Uchwała Nr XLV/312/18 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok. 2018-02-20 13:04:39
Uchwała Nr XLV/311/18 w sprawie udzielania pomocy finansowej Powiatowi Słupeckiemu na dofinansowanie realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. 2018-02-20 13:01:37
Uchwała Nr XLV/310/18 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społęcznej w Słupcy do załatwiania indywidulanych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego doodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie - Prawo energetyczne. 2018-02-20 12:58:04
Uchwała Nr XLV/309/18 w sprawie ustalenia i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Słupca dla publicznych i niepublicznych:szkół i przedszkoli ,oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Słupca przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. 2018-02-20 12:41:06
Uchwała Nr XLV/308/18 w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Słupca. 2018-02-20 12:14:05
Zarządzenie nr 5/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 26.01.2018 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej celem dokonania oceny złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2018-02-08 14:56:30
Ogłoszenie o konkursie 2018-01-30 14:51:54
Kompetencje Rady Gminy 2017-11-20 14:01:30
Podstawy prawne działania Rady Gminy 2017-11-20 13:58:07
Skład osobowy Rady 2017-11-20 13:16:35
Siedziba Rady Gminy Słupca 2017-11-20 13:15:01
Komisja Rewizyjna 2017-11-20 12:47:53
Komisja Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa 2017-11-20 12:47:07
Komisja Oświaty Kultury Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego 2017-11-20 12:45:57