Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Słupca

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: uchwała


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
LXIV Sesja Rady Gminy w dniu 14 grudnia 2022 2022-12-20 08:20:03
Uchwała nr LXIV/352/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 14 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2022 rok. 2022-12-20 08:13:05
Uchwała nr LXIV/351/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 14 grudnia 2022 r.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupca na lata 2022- 2028 2022-12-20 08:08:20
Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca w obrębach ewidencyjnych: Benignowo, Kochowo, Młodojewo, Koszuty ? Parcele, Nowa Wieś 2022-12-19 13:20:47
Uchwała nr LXIII/350/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 5 grudnia 2022 r.zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2022 rok. 2022-12-08 10:40:00
Uchwała nr LXII/349/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Słupca 2022-12-02 15:03:37
Uchwała nr LXII/348/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 24 listopada 2022 r.zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2022 rok. 2022-12-02 15:01:59
Uchwała nr LXII/347/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie dopłat do taryf za dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz udzielenia dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Cieninie Zabornym Parcele 2022-12-02 15:00:14
Uchwała nr LXII/346/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Słupca na 2023 rok 2022-12-02 14:59:10
Uchwała nr LXII/345/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Słupca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023. 2022-12-02 14:57:20
Uchwała nr LXI/344/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 7 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2022 rok. 2022-11-15 12:05:11
Uchwała nr LX/343/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 27 października 2022 r.zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2022 rok. 2022-11-03 12:14:35
Uchwała nr LX/342/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 27 października 2022 r.w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu obowiązującej przy zwrocie kosztów dowozu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych 2022-11-03 12:11:40
Uchwała nr LX/341/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 27 października 2022 r.w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości 2022-11-03 12:09:41
Uchwała nr LX/340/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 27 października 2022 r.w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/171/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 30 lipca 2020r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw 2022-11-03 12:07:42
Uchwała nr LX/339/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 27 października 2022 r.w sprawie rozpatrzenia wniosku 2022-11-03 12:03:43
Uchwała nr LX/338/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 27 października 2022 r.w sprawie zgłoszenia do Programu ?Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+? sołectwa Rozalin z terenu Gminy Słupca 2022-11-03 12:00:56
Uchwała nr LIX/337/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 12 października 2022 r.zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2022 rok. 2022-11-03 11:06:53
Uchwała nr LVIII/336/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 29 września 2022 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2022 rok 2022-10-13 09:19:56
Uchwała nr LVIII/335/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupca na lata 2022- 2028 2022-10-13 09:17:43
Uchwała nr LVIII/334/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/308/18 Rady Gminy Słupca z dnia 8 lutego 2018r.w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słupca 2022-10-13 09:15:57
Uchwała nr LVIII/333/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Piotrowice 2022-10-13 09:14:04
Uchwała nr LVIII/332/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 29 września 2022 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Słupca 2022-10-13 09:12:09
Uchwała nr LVIII/331/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 29 września 2022 r. w sprawie : określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Słupca 2022-10-13 09:10:15
Uchwała nr LVIII/330/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś 2022-10-13 09:08:15
Uchwała nr LVIII/329/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś 2022-10-13 09:06:07
Uchwała nr LVIII//328/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 29 września 2022 r.w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Marcewek 2022-10-13 09:04:11
Uchwała nr LVIII/327/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Marcewek 2022-10-13 09:01:41
Uchwała nr LVIII/326/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 29 września 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na modernizację budynków mieszkalnych oraz na wymianę kotłów, pieców i palenisk na terenie gminy Słupca 2022-10-13 08:59:27
Uchwała nr LVIII/325/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zaopiniowania ceny za odzysk i unieszkodliwiania 1 tony odpadów z grupy 20...- odpadów komunalnych łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie 2022-10-13 08:54:47
Uchwała nr LVIII/324/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 29 września 2022 r.w sprawie rozpatrzenia petycji 2022-10-12 14:34:48
Uchwała Nr XX/146/16 z dnia 12 maja 2016 roku w sprawie przyjęcia do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Słupca na lata 2015 - 2020" 2022-09-08 14:14:27
Uchwała nr LVII/323/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 24 sierpnia 2022 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2022 rok 2022-09-01 11:28:30
Uchwała nr LVII/322/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Słupca na rok szkolny 2022/2023 2022-09-01 11:27:06
Uchwała nr LVII/321/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na postanowienie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 06 lipca 2022r., znak sprawy DWST-WOOS.4021.32.2022.DP, utrzymujące w mocy postanowienie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 2022-09-01 11:21:43
Uchwała nr LVII/320/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LII/350/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 września 2018r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i nauczycieli niewy 2022-09-01 11:15:22
Uchwała nr LVI/319/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2022 rok 2022-07-08 11:13:29
Uchwała nr LVI/318/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021 2022-07-08 11:11:39
Uchwała nr LVI/317/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu rok 2021 2022-07-08 08:48:55
Uchwała nr LVI/316/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Słupca wotum zaufania 2022-07-08 08:47:58
Uchwała nr LVI/315/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Niezgoda 2022-07-08 08:46:55
Uchwała nr LVI/314/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2023 2022-07-08 08:45:07
Uchwała nr LVI/313/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie powołania i ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Słupca 2022-07-08 08:06:13
Uchwała nr LVI/312/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie w roku 2021 2022-07-08 08:04:20
Uchwała nr LVI/311/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Słupca na lata 2022-2025 2022-07-08 07:59:22
Uchwała nr LV/310/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 3 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2022 rok 2022-07-08 07:58:05
Uchwała nr LV/309/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupca na lata 2022- 2028 2022-07-08 07:56:40
Ramowy plan pracy Rady Gminy Słupca na 2022 rok 2022-05-12 09:39:28
Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego na 2022 rok 2022-05-12 09:38:06
Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa na 2022 rok 2022-05-12 09:36:24
Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok 2022-05-12 09:35:18
Ramowy plan pracy Rady Gminy Słupca na 2021 rok 2022-05-12 09:27:25
Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego na 2021 rok 2022-05-12 09:26:23
Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa na 2021 rok 2022-05-12 09:24:47
Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok 2022-05-12 09:23:48
Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok 2022-05-12 09:17:58
Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa na 2020 rok 2022-05-12 09:16:25
Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego na 2020 rok 2022-05-12 09:14:19
Ramowy plan pracy Rady Gminy Słupca na 2020 rok 2022-05-12 09:12:30
Uchwała nr LIV/308/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 28 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2022 rok 2022-05-06 08:52:07
Uchwała nr LIV/307/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupca na lata 2022- 2028 2022-05-06 08:50:37
Uchwała nr LIV/306/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 2022-05-06 08:49:45
Uchwała nr LIV/305/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Słupca do dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 2022-05-06 08:48:42
Uchwała nr LIV/304/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Piotrowice 2022-05-06 08:24:38
Uchwała nr LIV/303/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/245/2021 z dnia 29 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach ewidencyjnych Kochowo, Józefowo i Piotrowice w gminie Słupca 2022-05-06 08:23:21
Uchwała nr LIV/302/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Marcewek 2022-05-06 08:17:58
Uchwała nr LIII/301/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 13 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2022 rok 2022-04-22 10:49:59
Uchwała nr LII/300/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupeckiemu na pokrycie części wydatków związanych z realizacją zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej 3074P Sierakowo-Słomczyce-Piotrowice" 2022-04-06 09:54:53
Uchwała nr LII/299/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 25 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Słupca na rok szkolny 2021/2022 2022-04-06 09:53:55
Uchwała nr LII/298/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 25 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2022 rok 2022-04-06 09:53:02
Uchwała nr LII/297/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2023 2022-04-06 09:52:14
Uchwała nr LII/296/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie przekazania petycji według właściwości 2022-04-06 09:51:18
Uchwała nr LII/295/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022 2022-04-06 09:50:09
Uchwała nr LII/294/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Piotrowice 2022-04-06 09:48:15
Uchwała nr LII/293/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału ? w nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Szczepanów, gmina Iłowa 2022-04-06 09:45:36
Uchwała nr LII/292/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach ewidencyjnych Kochowo i Niezgoda 2022-04-06 09:44:22
Uchwała nr LII/291/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia ?Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Słupca na lata 2022-2036? 2022-04-06 09:43:14
Uchwała nr LI/290/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawach, dotyczących dodatku osłonowego 2022-03-09 09:56:24
Uchwała nr LI/289/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w wyznaczonym miejscu 2022-03-09 09:55:07
Uchwała nr LI/288/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 2 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2022 rok 2022-03-09 09:53:56
Uchwała nr LI/287/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupca na lata 2022- 2028 2022-03-09 09:52:33
Uchwała nr L/286/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Słupeckiemu pomocy rzeczowej 2022-02-08 13:43:09
Uchwała nr L/285/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Gminnego w Piotrowicach 2022-02-08 13:41:31
Uchwała nr L/284/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2022 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2022 rok 2022-02-08 13:39:49
Uchwała nr L/283/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Słupca 2022-02-08 13:38:32
Uchwała nr L/282/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie określenia zasad przyznawania diet przewodniczącemu organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Słupca 2022-02-08 13:37:08
Uchwała nr XLIX/280/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupca na lata 2022- 2028 2022-01-26 10:01:56
Uchwała nr XLIX/281/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Słupca na 2022 rok 2022-01-26 09:57:40
Uchwała nr XLIX/280/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupca na lata 2022- 2028 2022-01-26 09:49:42
Uchwała nr XLIX/279/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Cieninie Zabornym Parcele na rok 2022 i lata następne 2022-01-26 09:41:11
Uchwała nr XLIX/278/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Gółkowo 2022-01-26 09:38:30
Uchwała nr XLVIII/277/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek podatku od środków transportowych 2022-01-11 08:40:19
Uchwała nr XLVIII/276/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2021 rok 2022-01-11 08:38:25
Uchwała nr XLVIII/275/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupca na lata 2021- 2025 2022-01-11 08:36:45
Uchwała nr XLVIII/274/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ramowego planu pracy Rady Gminy Słupca na 2022 r. 2022-01-11 08:35:26
Uchwała nr XLVIII/273/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok 2022-01-11 08:34:14
Uchwała nr XLVIII/272/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa na 2022 r. 2022-01-11 08:32:47
Uchwała nr XLVIII/271/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego na 2022 r 2022-01-11 08:24:09
Uchwała nr XLVIII/270/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupeckiemu na organizowanie publicznego transportu zbiorowego. 2022-01-11 08:22:21
Uchwała nr XLVIII/269/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/178/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 7 sierpnia 2020r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/179/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 7 sierpnia 2020r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2022-01-11 08:19:18
Uchwała nr XLVIII/268/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/178/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 7 sierpnia 2020r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupca 2022-01-11 08:17:39
Uchwała nr XLVIII/267/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r. 2022-01-11 08:15:40
Uchwała Nr XLVII/266/2021 Rada Gminy Słupca z dnia 8 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2021 rok 2021-12-22 12:50:02
Uchwała Nr XLVII/265/2021 Rada Gminy Słupca z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Słupca 2021-12-22 12:48:21
Uchwała Nr XLVII/264/2021 Rada Gminy Słupca z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad na jakich radnym przysługują diety i zwrot kosztów podróży służbowych 2021-12-22 12:45:15
Uchwała Nr XLVII/263/2021 Rada Gminy Słupca z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie określenia zasad przyznawania diet przewodniczącemu organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Słupca 2021-12-22 12:41:56
Plan ogłoszony w dzienniku urzędowym UCHWAŁA NR XLV/255/2021 RADY GMINY SŁUPCA 2021-12-21 12:34:38
Uchwała nr XLV/259/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupca na lata 2021- 2025 2021-12-13 14:50:55
Uchwała nr XLVI/262/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej 2021-12-13 14:48:10
Uchwała nr XLVI/261/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Wielkopolska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2021-12-13 14:47:01
Uchwała nr XLV/260/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 24 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2021 rok 2021-12-13 14:44:44
Uchwała nr XLV/259/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupca na lata 2021- 2025 2021-12-13 14:43:44
Uchwała nr XLV/258/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych 2021-12-13 14:42:39
Uchwała nr XLV/257/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty na terenie gminy Słupca 2021-12-13 14:41:35
Uchwała nr XLV/256/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku 2021-12-13 14:30:44
Uchwała nr XLV/255/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca 2021-12-13 13:05:39
Uchwała nr XLV/254/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Słupca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 2021-12-13 13:04:02
Uchwała nr XLV/255/2021 rady Gminy Słupca z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca 2021-12-01 10:04:06
Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca 2021-11-29 15:08:45
Uchwała nr XLIV/253/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 28 października 2021 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2021 rok 2021-11-17 13:04:56
Uchwała nr XLIV/252/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupca na lata 2021- 2025 2021-11-17 13:03:34
Uchwała nr XLIV/251/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 28 października 2021 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Słupca na 2022 r. 2021-11-17 13:02:13
Uchwała nr XLIV/250/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Piotrowice 2021-11-17 12:59:11
Uchwała nr XLIV/249/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zaopiniowania ceny za odzysk i unieszkodliwiania 1 tony odpadów z grupy 20...- odpadów komunalnych łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie 2021-11-17 12:56:34
Uchwała Nr XLIII/248/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 29 września 2021 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2021 rok 2021-10-15 13:39:25
Uchwała Nr XLIII/247/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości 2021-10-15 13:37:45
Uchwała Nr XLIII/246/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 29 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca 2021-10-15 13:26:17
Uchwała Nr XLIII/245/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 29 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach ewidencyjnych Kochowo, Józefowo i Piotrowice 2021-10-15 13:24:02
Uchwała Nr XLII/244/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 2 września 2021 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2021 rok 2021-10-15 13:22:12
Uchwała Nr XLII/243/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 2 września 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupca na lata 2021- 2025 2021-10-15 13:12:28
Uchwała Nr XLII/242/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 2 września 2021 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Słupca na rok szkolny 2021/2022 2021-10-15 13:11:32
Uchwała nr XLI/241/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty na terenie gminy Słupca 2021-07-28 10:51:39
Uchwała nr XLI/240/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/69/19 Rady Gminy Słupca z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa 2021-07-28 10:48:30
Uchwała nr XL/239/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020 2021-07-01 09:38:24
Uchwała nr XL/238/2021 rady Gminy Słupca z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2020 2021-07-01 09:35:57
Uchwała nr XL/237/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Słupca wotum zaufania 2021-07-01 09:33:16
Uchwała nr XL/236/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2021 rok 2021-07-01 09:30:25
Uchwała nr XL/235/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupca na lata 2021- 2033 2021-07-01 09:10:54
Uchwała nr XL/234/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wykonywania i finansowania programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Słupca w latach 2021 - 2022 2021-07-01 09:09:10
Uchwała nr XL/233/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego 2021-07-01 09:07:26
Uchwała nr XL/232/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/69/19 Rady Gminy Słupca z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa 2021-07-01 09:03:58
Uchwała nr XXXIX/231/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zgłoszenia do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+" sołectwa Kamień oraz sołectwa Nowa Wieś z terenu gminy Słupca 2021-06-09 11:53:44
Uchwała nr XXXIX/230/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 27 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2021 rok 2021-06-09 11:52:21
Uchwała nr XXXIX/229/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupca na lata 2021- 2033 2021-06-09 11:50:30
Uchwała nr XXXIX/228/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupeckiemu na pokrycie części wydatków związanych z realizacją zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3055P-na odcinku Młodojewo-Młodojewo Parcele-Droga Wojewódzka nr 263" 2021-06-09 11:48:24
Uchwała nr XXXIX/226/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie w roku 2020 2021-06-09 11:44:44
Uchwała nr XXXIX/225/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego 2021-06-09 11:43:11
Uchwała nr XXXIX/223/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie tablicy pamiątkowej na budynku Wiejskiego Centrum Spotkań w Kątach 2021-06-09 11:40:02
Uchwała nr XXXVIII/222/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 13 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2021 rok 2021-05-20 07:41:31
Uchwała nr XXXVII/221/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 22 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2021 rok 2021-04-15 13:30:48
Uchwała nr XXXVII/220/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupca na lata 2021- 2033 2021-04-15 13:28:00
Uchwała nr XXXVII/219/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie dopłat do taryf za dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz udzielenia dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Cieninie Zabornym Parcele 2021-04-15 13:20:23
Uchwała nr XXXVII/218/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Cienin Zaborny 2021-04-15 13:17:42
Uchwała nr XXXVII/217/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej 2021-04-15 13:14:45
Uchwała nr XXXIV/216/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 25 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2021 rok 2021-03-04 14:43:17
Uchwała nr XXXIV/215/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 2021-03-04 14:40:31
Uchwała nr XXXIV/214/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupca na lata 2021- 2033 2021-03-04 14:38:54
Ogłoszenie w sprawie łącznego rozpatrywania petycji 2021-01-29 14:26:36
Uchwała nr XXXIII/212/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok 2021-01-29 13:36:58
Uchwała nr XXXIII/211/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa na 2021 r. 2021-01-29 13:30:53
Uchwała nr XXXIII/210/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego na 2021 r. 2021-01-29 13:29:43
Uchwała nr XXXIII/209/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zarządzenia łącznego rozpatrywania petycji 2021-01-29 13:27:52
Uchwała nr XXXIII/208/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku 2021-01-29 13:26:38
Uchwała nr XXXIII/206/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok 2021-01-29 13:24:04
Uchwała nr XXXII/205/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 30 grudnia 2020 r.zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2020 rok 2021-01-26 09:25:39
Uchwała nr XXXII/204/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupca na lata 2020- 2033 2021-01-26 09:23:36
Uchwała nr XXXII/203/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupeckiemu na organizowanie publicznego transportu zbiorowego 2021-01-26 09:22:20
Uchwała nr XXXII/202/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranego terenu w gminie Słupca 2021-01-20 10:25:10
Uchwała nr XXXI/201/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 11 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2020 rok. 2021-01-20 10:17:53
Uchwała nr XXXI/200/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wysokości stawek podatku od nieruchomości 2021-01-20 10:15:57
Uchwała nr XXXI/199/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Słupca na 2021 rok 2021-01-20 10:12:39
Uchwała nr XXXI/198/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Kowalewie Opactwie 2021-01-20 10:09:12
Uchwała nr XXX/197/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 26 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2020 rok 2021-01-20 10:07:44
Uchwała nr XXX/196/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupca na lata 2020- 2033 2021-01-20 09:33:24
Uchwała nr XXX/195/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca 2021-01-20 09:02:23
Uchwała Nr XXX/194/20 z dnia 26.11.2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca 2020-12-16 14:25:29
Uchwała nr XXX/194/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca 2020-12-11 09:17:54
Uchwała nr XXX/193/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Słupca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 2020-12-11 09:14:53
Uchwała nr XXIX/192/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 29 października 2020 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2020 rok 2020-11-06 13:00:52
Uchwała nr XXIX/191/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 29 października 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupca na lata 2020- 2033 2020-11-06 12:59:43
Uchwała nr XXIX/190/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości 2020-11-06 12:57:31
Uchwała nr XXIX/189/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Kotunia 2020-11-06 12:56:28
Uchwała nr XXIX/188/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Gółkowo oraz udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości 2020-11-06 12:54:59
Uchwała nr XXIX/187/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Cienin Zaborny 2020-11-06 12:53:14
Uchwała nr XXIX/186/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Kochowo 2020-11-06 12:51:54
Uchwała nr XXIX/185/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na terenie Gminy Słupca 2020-11-06 12:50:02
Uchwała nr XXIX/184/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 29 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Słupca 2020-11-06 12:48:35
Uchwała nr XXIX/183/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zaopiniowania ceny za odzysk i unieszkodliwienie 1 tony odpadów z grupy 20...- odpadów komunalnych łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie 2020-11-06 12:46:08
Ogłoszenia Wójta Gminy Słupca z dnia 2 listopada 2020 roku 2020-11-02 15:15:11
Uchwała nr XXVIII/182/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 30 września 2020 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2020 rok 2020-10-08 13:59:25
Uchwała Nr XXVII/181/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 31 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2020 rok 2020-09-04 13:55:02
Uchwała Nr XXVII/180/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Słupca 2020-09-04 13:52:55
Uchwała nr XXV/179/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2020-08-10 10:25:17
Uchwała nr XXV/178/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupca 2020-08-10 10:23:44
Uchwała nr XXIV/177/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 30 lipca 2020 r.zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2020 rok 2020-08-10 10:21:11
Uchwała nr XXIV/176/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019 2020-08-10 10:19:42
Uchwała nr XXIV/175/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok 2020-08-10 10:18:16
Uchwała nr XXIV/174/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Słupca wotum zaufania 2020-08-10 10:14:56
Uchwała nr XXIV/173/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Słupca na rok szkolny 2020/2021 2020-08-10 10:13:30
Uchwała nr XXIV/172/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach i zespołach szkolno-przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słupca 2020-08-10 10:10:50
Uchwała nr XXIV/171/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw 2020-08-07 12:02:23
Uchwała nr XXIV/170/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Słupca 2020-08-07 11:59:51
Uchwała nr XXIV/169/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 2020-08-07 11:58:30
Uchwała nr XXIV/168/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/160/2020 z dnia 28 maja 2020r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku 2020-08-07 11:55:54
Uchwała nr XXIV/167/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie w roku 2019 2020-08-07 11:53:33
Uchwała nr XXIV/166/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Piotrowice 2020-08-07 11:48:14
Uchwała nr XXIV/165/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie likwidacji filii Biblioteki Publicznej Gminy Słupca w Cieninie Zabornym, znajdującej się w Cieninie Kościelnym oraz zmiany statutu Biblioteki Publicznej Gminy Słupca 2020-08-07 11:42:20
Uchwała nr XXIV/164/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Gminy Słupca przekazanej przez Wojewodę Wielkopolskiego w dniu 16 marca 2020 roku 2020-08-07 11:35:34
Uchwała nr XXIII/163/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2020 rok 2020-06-30 08:49:47
Uchwała nr XXII/162/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 28 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2020 rok 2020-06-04 09:05:19
Uchwała nr XXII/161/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty na terenie gminy Słupca 2020-06-04 09:03:55
Uchwała nr XXII/160/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku 2020-06-03 15:25:23
Uchwała nr XXII/159/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości niezamieszkałych 2020-06-03 15:23:58
Uchwała nr XXII/158/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Słupca w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz określenia wysokości cen za te usługi 2020-06-03 15:21:15
Uchwała nr XXII/157/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2020-06-03 15:18:37
Uchwała nr XXII/156/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupca 2020-06-03 15:15:51
Uchwała nr XXII/155/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa 2020-06-03 15:11:07
Uchwała Nr XXII/154/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i zespołach szkolno-przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słupca na rok 2020 ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane 2020-06-03 15:05:17
Uchwała nr XXI/153/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniąca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2020 rok 2020-05-05 09:10:56
Uchwała nr XXI/152/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od powiatu słupeckiego 2020-05-05 09:09:17
Uchwała nr XXI/151/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Wierzbocice. 2020-05-05 09:06:02
Uchwała nr XX/150/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 13 marca 2020 r. zmieniąca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2020 rok 2020-03-23 10:07:49
Uchwała nr XX/149/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupca na lata 2020- 2033 2020-03-23 10:01:30
Uchwała nr XX/148/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wykonywania i finansowania programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Słupca w 2020 roku 2020-03-23 09:55:59
Uchwała nr XX/147/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Miejską Słupca porozumienia międzygminnego 2020-03-23 09:50:24
Uchwała nr XX/146/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 2020-03-23 09:48:43
Uchwała nr XX/145/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Stara Wieś, wieś i włączenia jej do miejscowości Kowalewo-Sołectwo, wieś 2020-03-23 09:46:44
Uchwała SO - 0951/58/P/6/Ko/2020 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Słupca 2020-03-04 14:32:36
Uchwała SO - 0951/45/D/6/Ko/2020 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Słupca 2020-03-04 14:30:14
Uchwała Nr XIX/144/20 Rady Gminy Słupca z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/69/19 Rady Gminy Słupca z dnia 14 marca 2019 roku. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa 2020-03-04 08:31:08
Uchwała nr XVIII/142/20 r. Rada Gminy Słupca z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 2020-02-07 08:18:45
Uchwała nr XVIII/143/20 Rady Gminy Słupca z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 2020-02-07 08:05:46
Uchwała nr XVIII/142/20 Rady Gminy Słupca z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 2020-02-07 08:02:58
Uchwała nr XVIII/141/20 Rady Gminy Słupca z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupca na lata 2020- 2033 2020-02-07 08:01:39
Uchwała nr XVIII/140/20 Rady Gminy Słupca z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zgłoszenia do Programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020 sołectwa Młodojewo-Parcele z terenu Gminy Słupca 2020-02-07 08:00:21
Uchwała Nr XVII/139/19 Rady Gminy Słupca z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Słupca na rok szkolny 2019/2020 2020-01-14 15:10:17
Uchwała Nr XVII/138/19 Rady Gminy Słupca z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupeckiemu na dofinansowanie zadań z zakresu transoporu zbiorowego na terenie powiatu słupeckiego 2020-01-14 15:03:12
Uchwała Nr XVII/137/19 Rady Gminy Słupca z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2019 r. 2020-01-14 14:54:29
Uchwała Nr XVII/136/19 Rady Gminy Słupca z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomosci położonej w obrębie geodezyjnym Kochowo 2020-01-14 14:49:28
Uchwała Nr XVII/135/19 Rady Gminy Słupca z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, części gruntów gminnych przeznaczonych pod posadowienie kontenerów na odzież używaną 2020-01-14 14:46:15
Uchwała Nr XVII/134/19 Rady Gminy Słupca z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranego terenu w obrębie geodezyjnym Młodojewo 2020-01-14 14:24:54
Uchwała Nr XVII/133/19 Rady Gminy Słupca z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r. 2020-01-14 14:12:38
Uchwała Nr XVII/132/19 Rady Gminy Słupca z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ramowego planu pracy Rady Gminy Słupca na 2020 r. 2020-01-14 13:51:07
Uchwała Nr XVII/131/19 Rady Gminy Słupca z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok 2020-01-14 13:33:00
Uchwała Nr XVII/130/19 Rady Gminy Słupca z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa na 2020 rok 2020-01-14 13:25:45
Uchwała Nr XVII/129/19 Rady Gminy Słupca z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego na 2020 rok 2020-01-14 12:06:05
Uchwała Nr XVII/128/19 Rady Gminy Słupca z dnia 19grudnia 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 2020-01-14 12:03:22
Uchwała Nr XVI/127/19 Rady Gminy Słupca z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2019 r. 2020-01-14 11:56:35
Uchwała Nr XVI/126/19 Rady Gminy Słupca z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Kowalewo-Sołectwo 2020-01-14 11:53:48
Uchwała Nr XVI/125/19 Rady Gminy Słupca z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Ap. Piotra i Pawła w Kowalewie Opactwie na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2020-01-14 11:15:46
Uchwała Nr XVI/124/19 Rady Gminy Słupca z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu wspołpracy Gminy Słupca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok 2020-01-14 11:12:34
Uchwała Nr XVI/123/19 Rady Gminy Słupca z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Słupca na 2020 rok 2020-01-14 11:00:42
Uchwała Nr XV/122/19 Rady Gminy Słupca z dnia 24 października 2019 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2019 r. 2019-11-15 10:00:15
Uchwała Nr XV/121/19 Rady Gminy Słupca z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości 2019-11-15 09:58:35
Uchwała Nr XV/120/19 Rady Gminy Słupca z dnia 24 października 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania nagród i stypendiów dla uzdolnionych uczniów 2019-11-15 09:56:56
Uchwała Nr XV/119/19 Rady Gminy Słupca z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zaopiniowania ceny za odzysk i unieszkodliwienie 1 tony odpadów komunalnych łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie 2019-11-15 09:54:40
Uchwała antysmogowa Wójewództwa Wielkopolskiego 2019-11-12 12:11:15
Uchwała Nr XIV/118/19 Rady Gminy Słupca z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Słupcy 2019-10-18 08:38:08
Uchwała Nr XIV/117/19 Rady Gminy Słupca z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Marcewek 2019-10-18 08:36:38
Uchwała Nr XIV/116/19 Rady Gminy Słupca z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2019 r. 2019-10-18 08:31:31
Uchwała Nr XIV/115/19 Rady Gminy Słupca z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Cienin Zaborny 2019-10-18 08:27:37
Uchwała Nr XIV/114/19 Rady Gminy Słupca z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Koszuty - Parcele 2019-10-18 08:26:10
Uchwała Nr XIV/113/19 Rady Gminy Słupca z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Piotrowice 2019-10-18 08:24:53
Uchwała Nr XIV/112/19 Rady Gminy Słupca z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Piotrowice 2019-10-18 08:22:04
Uchwała Nr XIV/111/19 Rady Gminy Słupca z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Kąty 2019-10-18 08:20:15
Uchwała Nr XIV/110/19 Rady Gminy Słupca z dnia 30 września 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania nagród i stypendiów dla uzdolnionych uczniów 2019-10-18 08:17:37
Uchwała Nr XIV/109/19 Rady Gminy Słupca z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu 2019-10-18 08:13:15
Uchwała Nr XIV/108/19 Rady Gminy Słupca z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/157/09 Rady Gminy Słupca z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pob 2019-10-18 08:10:42
Uchwała Nr XIV/107/19 Rady Gminy Słupca z dnia 30 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego 2019-10-18 08:06:36
Uchwała Nr XIII/106/19 Rady Gminy Słupca z dnia 6 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/157/09 Rady Gminy Słupca z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagrodza nauczycieli pracujących w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Słupca 2019-10-17 14:06:04
Uchwała Nr XIII/105/19 Rady Gminy Słupca z dnia 6 września 2019 r.w sprawie dofinansowania opracowania pt. "Bilans wód podziemnych w brębie struktur wodonośnych wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określenia rezerw zasobowych powiatu słupeckiego, województwo wielkopolskie", realizowanego przez Województwo Wielkoposkie 2019-10-17 14:01:19
Uchwała Nr XII/104/19 Rady Gminy Słupca z dnia 27 czerwca 2019 r.w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018 2019-07-04 07:50:26
Uchwała Nr XII/103/19 Rady Gminy Słupca z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok 2019-07-04 07:45:18
Uchwała Nr XII/102/19 Rady Gminy Słupca z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Słupca wotum zaufania 2019-07-04 07:37:31
Uchwała Nr XII/101/19 Rady Gminy Słupca z dnia 27 czerwca 2019r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2019r. 2019-07-04 07:28:41
Uchwała Nr XII/100/19 Rady Gminy Słupca z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2019-07-04 07:19:50
Uchwała Nr XII/99/2019 Rady Gminy Słupca z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników 2019-07-04 07:15:45
Uchwała Nr XII/98/19 Rady Gminy Słupca z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie zamiaru likwidacji filii Biblioteki Publicznej Gminy Słupca w Cieninie Zabornym, znajdujących się w Cieninie Kościelnym oraz w Młodojewie,przeniesienia siedziby głównej Biblioteki Publicznej Gminy Słupca 2019-07-03 13:42:28
Uchwała Nr XII/97/19 Rady Gminy Słupca z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Słupca 2019-07-03 13:39:42
Uchwała Nr XII/96/19 Rady Gminy Słupca z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Słupca 2019-07-03 13:35:39
Uchwała Nr XII/95/19 Rady Gminy Słupca z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Borki, Korwin, Kowalewo - Opactwo, Kowalewo - Sołectwo, Młodojewo, Piotrowice, Wierzbno i Wilczna 2019-07-03 13:08:09
Uchwała Nr XII/94/19 Rady Gminy Słupca z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp.z o.o. w Koninie w roku 2018 2019-07-03 12:57:03
Uchwała Nr XI/93/19 Rady Gminy Słupca z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia intencji sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Gółkowo oraz udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości 2019-07-03 12:53:14
UCHWAŁA NR 2/2019 KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych. 2019-06-05 14:47:39
Uchwała Nr X/92/19 Rady Gmi ny Słupca z dnia 23 maja 2019 roku zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2019 r. 2019-05-31 13:47:10
Uchwała Nr X/91/19 Rady Gminy Słupca z dnia 23 maja 2019 r w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Słupca oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Słupca 2019-05-31 12:59:58
Uchwała Nr X/90/19 Rady Gminy Słupca z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalnośc Wójta Gminy Słupca 2019-05-31 12:27:17
Uchwała Nr IX/89/2019 Rady Gminy Słupca z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finnasowej Powiatowi Słupeckiemu na dofinansowanie realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. 2019-05-02 13:54:23
Uchwała Nr IX/88/2019 Rady Gminy Słupca z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2019 r. 2019-05-02 13:50:22
Uchwała Nr IX/87/2019 Rady Gminy Słupca z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Piotrowice. 2019-05-02 13:41:41
Uchwała Nr IX/86/2019 rady Gminy Słupca z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Koszuty - Parcele. 2019-05-02 13:38:21
Uchwała Nr IX/85/2019 Rady Gminy Słupca z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie darowizny nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Koszuty - Parcele. 2019-05-02 13:35:03
Uchwała Nr IX/84/2019 Rady Gminy Słupca z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Koszuty - Parcele. 2019-05-02 13:25:06
Uchwała Nr IX/83/2019 Rady Gminy Słupca z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Koszuty - Parcele. 2019-05-02 13:10:28
Uchwała Nr IX/82/2019 Rady Gminy Słupca z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Koszuty - Parcele. 2019-05-02 13:05:21
Uchwała Nr IX/81/2019 Rady Gminy Słupca z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Koszuty. 2019-05-02 12:15:04
Uchwała Nr IX/79/19 Rady Gminy Słupca z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca. 2019-05-02 11:47:43
Uchwała Nr IX/78/19 Rady Gminy Słupca z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/308/18 Rady Gminy Słupca z dnia 8 lutego 2018r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słupca. 2019-05-02 10:10:07
Uchwała Nr IX/77/19 Rady Gminy Słupca z dnia 25 kwietnia 2019 roku w w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i zespołach szkolno - przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słupca na rok 2019 ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane. 2019-05-02 09:59:31
Uchwała Nr IX/76/19 Rady Gminy Słupca z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie likwidacji Przedszkola Gminnego w Wilcznej. 2019-05-02 09:48:28
Uchwała nr 39/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych i rejonowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 2019-04-09 13:07:49
Uchwała Nr VIII/75/19 Rady Gminy Słupca z dnia 28 marca 2019 roku.zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2019 r. 2019-04-05 13:07:38
Uchwała Nr VIII/74/19 Rady Gminy Słupca z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupeckiemu na dofinansowanie zadań z zakresu transportu zbiorowego na terenie powiatu słupeckiego 2019-04-05 13:04:01
Uchwała Nr VIII/73/2019 Rady Gminy Słupca z dnia 28 marca 2019 roku. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Drążna. 2019-04-05 12:57:00
Uchwała Nr VIII/72/19 Rady Gminy Słupca z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscoowści Wilczna. 2019-04-05 12:18:15
Uchwała Nr VIII/71/19 Rady Gminy Słupca z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie w sprawie przyjęcia "Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Słupca 2014-2017" oraz "Programu ochrony środowiska dla Gminy Słupca na lata 2018-2024? za lata 2017-2018. 2019-04-05 11:57:40
Uchwała Nr VIII/70/19 Rady Gminy Słupca z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupa dla wybranych terenów w gminie Słupca. 2019-04-05 09:25:42
Uchwała Nr VII/69/19 Rady Gminy Słupca z dnia 14 marca 2019 roku. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa na trenie Gminy Słupca. 2019-04-03 15:16:03
Uchwała Nr VII/68/19 Rady Gminy Słupca z dnia 14 marca 2019 roku. w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/65/19 Rady Gminy Słupca z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa na treneie Gminy Słupca. 2019-04-03 15:13:32
Uchwała Nr VII/67/19 Rady Gminy Słupca z dnia 14 marca 2019 roku. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Borki, Cienin Kościelny, Cienin-Perze, Cienin Zaborny, Kąty, Kochowo, Koszuty, Koszuty-Parcele, Korwin, Kowalewo-Opactwo, Kowalewo-Sołectwo, Młodojewo, Niezgoda, Piotrowice, Wilczna, Wola Koszucka-Parcele, Żelazków - część A.2 2019-04-03 15:09:23
Uchwała Nr VI/66/19 Rady Gminy Słupca z dnia 21 lutego 2019 roku. zmieniajaca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2019 r. 2019-04-03 14:56:48
Uchwała Nr VI/65/19 Rady Gminy Słupca z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa na terenie Gminy Słupca. 2019-04-03 14:53:20
Uchwała Nr V/64/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2019 r. 2019-04-03 14:46:59
Uchwała Nr V/63/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Słupca. 2019-04-03 14:28:54
Uchwała Nr V/62/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie statutu sołectwa Kowalewo - Sołectwo. 2019-04-03 14:24:46
Uchwała Nr V/61/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie statutu sołectwa Kowalewo - Opactwo. 2019-04-03 14:23:12
Uchwała Nr V/60/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie statutu sołectwa Kotunia. 2019-04-03 14:19:21
Uchwała Nr V/59/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie statutu sołectwa Kąty. 2019-04-03 14:16:08
Uchwała Nr V/58/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/114/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Wola Koszucka - Parcele. 2019-04-03 14:13:26
Uchwała Nr V/57/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/113/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Wilczna. 2019-04-03 14:11:36
Uchwała Nr V/56/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/112/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Wierzbocice. 2019-04-03 14:10:01
Uchwała Nr V/55/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/111/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Wierzbno. 2019-04-03 14:08:39
Uchwała Nr V/54/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/110/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Rozalin. 2019-04-03 14:07:04
Uchwała Nr V/53/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/109/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Poniatówek. 2019-04-03 14:04:13
Uchwała Nr V/52/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/108/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Pokoje. 2019-04-03 14:01:36
Uchwała Nr V/51/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/107/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Piotrowice. 2019-04-03 13:53:52
Uchwała Nr V/50/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/106/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Pępocin. 2019-04-03 13:49:54
Uchwała Nr V/49/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/105/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Nowa Wieś. 2019-04-03 13:47:31
Uchwała Nr V/48/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/104/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Niezgoda. 2019-04-03 13:43:16
Uchwała Nr V/47/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/103/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Młodojewo - Parcele. 2019-04-03 13:39:58
Uchwała Nr V/46/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/102/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Młodojewo. 2019-04-03 13:37:46
Uchwała Nr V/45/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/101/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Marcewo. 2019-04-03 13:32:51
Uchwała Nr V/44/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/100/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Marcewek. 2019-04-03 13:29:53
Uchwała Nr V/43/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/99/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Kowalewo - Góry. 2019-04-03 13:26:53
Uchwała Nr V/42/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/98/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Koszuty - Parcele. 2019-04-03 13:25:22
Uchwała Nr V/41/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/97/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Koszuty. 2019-04-03 13:22:44
Uchwała Nr V/40/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/96/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Korwin. 2019-04-03 13:11:12
Uchwała Nr V/39/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/95/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Kochowo. 2019-04-03 13:09:10
Uchwała Nr V/38/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/94/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Kamień. 2019-04-03 13:07:05
Uchwała Nr V/37/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/93/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Gółkowo. 2019-04-03 12:50:15
Uchwała Nr V/36/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/92/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Drążna. 2019-04-03 12:37:56
Uchwała Nr V/35/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/91/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Cienin Zaborny. 2019-04-03 12:35:20
Uchwała Nr V/34/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/90/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Cienin - Kościelny. 2019-04-03 12:30:36
Uchwała Nr V/33/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/89/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Cienin - Kolonia. 2019-04-03 12:28:35
Uchwała Nr V/32/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Gminnego w Wilcznej. 2019-04-03 12:22:54
Uchwała Nr V/31/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Gminnego w Piotrowicach. 2019-04-03 12:20:29
Uchwała Nr V/30/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zamiaru likwidacji oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im.Józefa Janika w Koszutach. 2019-04-03 12:16:03
Uchwała Nr IV/29/18 Rady Gminy Słupca z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019. 2019-01-11 11:43:24
Uchwała Nr III/26/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupeckiego na dofinansowanie zadania pn."Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy" 2019-01-11 11:39:13
Uchwała Nr III/25/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 grudnia 2018 roku w sparwie ramowego planu pracy Rady Gminy Słupca na 2019 rok. 2019-01-11 11:36:12
Uchwała NR III/24/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty,Kultury,Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego na 2019 rok. 2019-01-11 11:15:36
Uchwała Nr III/23/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa na 2019 rok. 2019-01-11 11:14:05
Uchwała Nr III/21/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok. 2019-01-11 10:55:08
Uchwała Nr III/20/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023. 2019-01-11 10:38:34
Uchwała Nr III/19/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego - świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 -2023" 2019-01-11 10:30:07
Uchwała Nr III/18/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie ustanowienia wieliletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2019 - 2023 2019-01-11 10:25:27
Uchwała Nr III/17/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na rok 2019 2019-01-11 10:19:38
Uchwała Nr III/16/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia zasad na jakich radnym przysługują diety i zwrot kosztów podróży służbowych. 2019-01-11 10:02:24
Uchwała Nr III/15/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w Gminie Słupca. 2019-01-11 09:57:44
Uchwała Nr III/14/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Kąty, Kotunia i Wierzbocice. 2019-01-11 09:37:55
Uchwała Nr II/13/18 Rady Gminy Słupca z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 2019-01-11 09:07:32
Uchwała Nr II/12/18 Rady Gminy Słupca z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. 2019-01-11 09:04:00
Uchwała Nr II/11/18 Rady Gminy Słupca z dnia 30 listopada 2018 roku. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2018 r. 2019-01-10 14:52:09
Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Słupca z dnia 30 listopada 2018 roku.w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty na terenie gminy Słupca. 2019-01-10 14:47:35
Uchwała Nr II/9/18 Rady Gminy Slupca z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Słupca na 2019 rok. 2019-01-10 14:45:56
Uchwała Nr II/8/18 Rady Gminy Słupca z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Słupca. 2019-01-10 14:37:30
Uchwała Nr II/7/18 Rady Gminy Słupca z dnia 30 listopada 2018 roku. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Słupca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok. 2019-01-10 14:27:16
Uchwała Nr II/6/18 Rady Gminy Słupca z dnia 30 listopada 2018 roku. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów z gminy Słupca - etap III. 2019-01-10 13:40:36
Uchwała Nr I/5/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Oświaty,Kultury,Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego. 2018-12-12 08:20:20
Uchwała Nr I/4/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów oaz Rolnictwa. 2018-12-12 08:14:42
Uchwała Nr I/3/2018 Rady Gminy Słupca z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie wyboru II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Słupca. 2018-12-12 08:09:39
Uchwała Nr I/2/2018 Rady Gminy Słupca z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie wyboru I Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Słupca. 2018-12-12 08:05:23
Uchwała Nr I /1/2018 Rady Gminy Słupca z dnia 20 listopada 2018 roku . w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Słupca 2018-12-12 08:02:10
Uchwała Nr LIII/363/18 Rady Gminy Słupca z dnia 16 października 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupca na lata 2018 - 2033 2018-11-06 10:30:50
Uchwła Nr LIII/366/18 Rady Gminy Słupca z dnia 16 października 2018 roku zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2018 r. 2018-11-05 15:13:02
Uchwała Nr LIII/365/2018 Rady Gminy Słupca z dnia 16 października 2018 roku. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości 2018-11-05 15:10:53
Uchwała Nr LIII/364/2018 Rady Gminy Słupca z dnia 16 października 2018 roku. w sprawie Statutu Gminy Słupca 2018-11-05 15:07:10
Uchwała Nr LIII/363/18 Rady Gminy Słupca z dnia 16 października 2018 roku w sprawie przystapienia do sporzadzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca. 2018-11-05 14:39:52
Uchwała Nr LIII/362/2018 Rady Gminy Słupca z dnia 16 października 2018 roku. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Cienin Zaborny. 2018-11-05 10:40:56
Uchwała Nr LIII/361/2018 Rady Gminy Słupca z dnia 16 października 2018 roku w sprawie zaopiniowania ceny za odzysk i unieszkodliwienie 1 tony odpadów komunalnych łacznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie. 2018-11-05 10:10:32
Uchwała Nr LII/360/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z gminą Lądek 2018-11-02 15:52:45
Uchwała Nr LII/359/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Słupca do realizacji projektu "Słupca stawia na eksperyment!" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020. 2018-11-02 15:50:07
Uchwała Nr LII/358/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 września 2018 roku w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowści Piotrowice oraz zniesienia nazwy ulicy Pszenicznej. 2018-11-02 15:41:23
Uchwała Nr LII/357/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 września 2018 roku zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2018 r. 2018-11-02 15:39:27
Uchwała Nr LII/356/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 września 2018 roku w sprawie uchwalenia "Programu ochrony środowiska dla Gminy Słupca na lata 2014-2018 wraz z Prognozą oddziałowywania na środowisko. 2018-11-02 15:37:52
Uchwała Nr LII/355/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Drążna. 2018-11-02 15:15:07
Uchwała Nr LII/354/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 września 2018 rokuw sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej , położonej w miejscowości Kotunia ( obręb Kotunia), stanowiącej własność Gminy Słupca na rzecz użytkowania wieczystego. 2018-11-02 15:12:30
Uchwała Nr LII/353/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 września 2018 roku w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Słupcy 2018-11-02 15:09:35
Uchwała Nr LII/352/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 września 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na na lata 2018 - 2020 2018-11-02 15:06:49
Uchwała Nr LII/351/2018 Rady Gminy Słupca z dnia 20 września 2018 roku w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 2018-11-02 14:19:24
Uchwała Nr LII/350/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 września 2018 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz ustalenia tygodniowgo obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów ,psychologów ,logopedów, terapeutów pedagogicznych,doradców zawodowych i nauczycieli niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela - obowiązujących szkołach i zesp 2018-11-02 14:01:36
Uchwała nr 3 Gminnej Komisji Wyborczej w Słupcy z dnia 17 września 2018 roku w sprawie odmowy przyjęcia zgłoszenia listy kandydatów na radnych komitetu wyborczego pod nazwą Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym nr 5 w wyborach do Rady Gminy Słupca zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku 2018-09-17 21:40:39
Uchwała Nr 2 Gminnej Komisji Wyborczej w Słupcy z dnia 11 września 2018 roku w sprawie powołania pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej Gminnej Komisji Wyborczej w Słupcy związanych z rejestracją list kandydatów na radnych oraz wójta 2018-09-11 13:17:23
Uchwała Nr 1 Gminnej Komisji Wyborczej w Słupcy z dnia 11 września 2018 roku w sprawie planu dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Słupcy związanych z rejestracją list kandydatów na radnych oraz wójta 2018-09-11 13:16:38
Uchwała Nr LI/349/18 Rady Gminy Słupca z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Słupca, a Gminą Golina w sprawie przekazania przez Gminę Słupca Gminie Golina zadań w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym, zamieszkałym na terenie Gminy Słupca, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Koninie. 2018-08-14 14:16:27
Uchwała Nr LI/348/18 Rady Gminy Słupca z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Słupca. 2018-08-14 14:07:39
Uchwała Nr LI/347/18 Rady Gminy Słupca z dnia 8 sierpnia2018 r. w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp.z.o.o w Koninie w roku 2017. 2018-08-14 13:34:34
Uchwała Nr LI/346/18 z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupca. 2018-08-14 13:28:18
Uchwała Nr LI/345/18 Rady Gminy Slupca z dnia 8 sierpnia 2018 roku. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Młodojewie. 2018-08-14 11:02:46
Uchwała Nr L/344/18 Rady Gminy Słupca z dnia 11 lipca 2018 r.zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2018 r. 2018-08-14 08:53:23
Uchwała Nr XLIX/343/18 Rady Gminy Słupca z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2018 r. 2018-07-11 15:07:26
Uchwała Nr XLIX/342/18 Rady Gminy Słupca z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Borki,Cienin Kościelny,Cienin - Perze,Cenin Zaborny, Kąty,Kochowo,Koszuty, Koszuty - Parcele, Korwin,Kowalewo - Opactwo,Kowalewo-Sołectwo,Młodojewo, Niezgoda, Piotrowice, Wilczna, Wola Koszucka - Parcele, Żelazków - cześć A.1 2018-07-11 12:55:57
Uchwała Nr XLIX/341/18 Rady Gminy Słupca z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca. 2018-07-11 11:48:59
Uchwała Nr XLIX/340/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Słupca 2018-07-11 11:44:26
Uchwała Nr XLIX/339/18 Rady Gminy Słupca z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Słupca. 2018-07-11 11:15:40
Uchwała Nr XLIX/338/18 Rady Gminy Słupca z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie powołania i ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Słupca. 2018-07-11 09:42:50
Uchwała Nr XLIX/337/18 Rady Gminy Słupca z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017. 2018-07-11 09:26:17
Uchwała Nr XLIX/336/18 Rady Gminy Słupca z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok. 2018-07-11 09:18:44
Uchwała Nr XLVIII/335/18 zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2018 r. 2018-06-06 11:26:00
Uchwała Nr XLVIII/334/18 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 2018-06-06 11:06:37
Uchwała Nr XLVIII/333/18 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/317/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów z gminy Słupca. 2018-06-06 11:00:58
Uchwała Nr XLVII/332/18 zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2018 r. 2018-04-30 10:15:29
Uchwała Nr XLVII/331/18 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej. 2018-04-30 09:22:35
Uchwała Nr XLVII/330/2018 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Słupca na lata 2018 - 2022 2018-04-30 09:16:15
Uchwała Nr XLVII/329/18 w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Józefowo,Kochowo,Koszuty, Koszuty - Parcele, Kotunia i Wilczna. 2018-04-30 09:11:43
Uchwała Nr XLVI/328/18 zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2018 r. 2018-04-03 09:54:12
Uchwała Nr XLVI/327/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupeckiemu na dofinansowanie zadań z zakresu transportu zbiorowego na terenie powiatu słupeckiego. 2018-04-03 09:51:30
Uchwała Nr XLVI/326/18 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w.św.Mikołaja w Młodojewie na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 2018-04-03 09:48:18
Uchwała Nr XLVI/325/18 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej. 2018-03-28 15:07:09
Uchwała Nr XLVI/324/18 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Wilczna. 2018-03-28 15:04:22
Uchwała Nr XLVI/323/18 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Młodojewo. 2018-03-28 15:02:34
Uchwała Nr XLVI/322/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Słupca dla publicznych i niepublicznych:szkół i przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innyc form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Słupca przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. 2018-03-28 14:53:54
Uchwała Nr XLVI/321/18 w sprawie powierzenia uprawnienia Wójtowi Gminy Słupca do stanowienia o wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów sportowych na terenie Gminy Słupca. 2018-03-28 14:36:48
Uchwała Nr XLVI/320/18 w sprawie ustalenia zasad korzystania z obiektów sportowych Gminy Słupca. 2018-03-28 14:31:57
Uchwała Nr XLVI/319/18 w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Słupca. 2018-03-28 14:23:14
Uchwała Nr XLVI/318/18 w sprawie podziału Gminy Słupca na okręgi wyborcze , określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych. 2018-03-28 13:59:34
Uchwała Rady Gminy Słupca w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczania siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Słupca 2018-03-22 15:20:39
Uchwała Rady Gminy Słupca w sprawie podziały Gminy Słupca na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych 2018-03-22 15:19:17
Uchwała Nr XLV/317/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca. 2018-02-20 13:28:24
Uchwała Nr XLV/316/18 zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2018 r. 2018-02-20 13:22:10
Uchwała Nr XLV/315/18 w sprawie ramowego planu pracy Rady Gminy Słupca na 2018 rok. 2018-02-20 13:16:44
Uchwała Nr XLV/314/18 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty,Kultury,Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego na 2018 rok. 2018-02-20 13:12:55
Uchwała Nr XLV/313/18 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa na 2018 rok. 2018-02-20 13:09:30
Uchwała Nr XLV/312/18 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok. 2018-02-20 13:04:39
Uchwała Nr XLV/311/18 w sprawie udzielania pomocy finansowej Powiatowi Słupeckiemu na dofinansowanie realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. 2018-02-20 13:01:37
Uchwała Nr XLV/310/18 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społęcznej w Słupcy do załatwiania indywidulanych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego doodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie - Prawo energetyczne. 2018-02-20 12:58:04
Uchwała Nr XLV/309/18 w sprawie ustalenia i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Słupca dla publicznych i niepublicznych:szkół i przedszkoli ,oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Słupca przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. 2018-02-20 12:41:06
Uchwała Nr XLV/308/18 w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Słupca. 2018-02-20 12:14:05