Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Słupca

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: obwieszczenie


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca - OŚ.6220.13.2020 2022-12-23 08:49:44
Obwieszczenie OŚ.6220.15.2020 2022-12-23 08:49:44
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranego terenu w obrębie geodezyjnym Borki oraz o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Kotunia 2022-12-23 08:49:44
Obwieszczenie OŚ.6220.18.2020 - postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na odkrywkowej eksploatacji kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego 2022-12-23 08:49:44
Obwieszczenie 2022-12-23 08:49:44
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca - OŚ.6220.25.2020 2022-12-23 08:49:44
Obwieszczenie - OŚ.6220.20.2020 2022-12-23 08:49:44
Obwieszczenie - OŚ.6220.23.2020 2022-12-23 08:49:44
Obwieszczenie - OŚ.6220.25.2020 2022-12-23 08:49:44
Obwieszczenie - OŚ 6220.15.2020 2022-12-23 08:49:44
Obwieszczenie OŚ.6220.27.2020 2022-12-23 08:49:44
Obwieszczenie 2022-12-23 08:49:44
Obwieszczenie - OŚ 6220.11.2020 2022-12-23 08:49:44
Obwieszczenie - OŚ 6220.16.2020 2022-12-23 08:49:44
Obwieszczenie - OŚ.6220.20.2020 2022-12-23 08:49:44
Obwieszczenie - OŚ.6220.18.2020 2022-12-23 08:49:44
Obwieszczenie o przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko - OŚ.6220.15.2020 2022-12-23 08:49:44
Obwieszczenie - OŚ.6220.15.2020 2022-12-23 08:49:44
Obwieszczenie - OŚ 6220.23.2020 2022-12-23 08:49:44
Obwieszczenie OŚ.6220.28.2020 2022-12-23 08:49:44
OBWIESZCZENIE - OŚ 6220.26.2020 2022-12-23 08:49:44
Obwieszczenie - OŚ.6220.20.2020 2022-12-23 08:49:44
Obwieszczenie - OŚ.6220.20.2020 rozbudowa fermy drobiu na działkach o nr ewid. 14/12 i 14/14 obręb Borki 2022-12-23 08:49:44
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca - OŚ.6220.28.2020 2022-12-23 08:49:44
Obwieszczenie - OŚ.6220.26.2020 2022-12-23 08:49:44
Obwieszczenie - OŚ 6220.18.2020 2022-12-23 08:49:44
Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo 2022-12-23 08:49:44
Obwieszczenie - OŚ.6220.26.2020 budowa studni głębinowej w miejscowości Kowalewo-Sołectwo 2022-12-23 08:49:44
Obwieszczenie - OŚ 6220.28.2020 2022-12-23 08:49:44
Obwieszczenie - OŚ.6220.18.2020 2022-12-23 08:49:44
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca - OŚ.6220.15.2020 2022-12-23 08:49:44
Obwieszczenie OŚ.6220.23.2020 2022-12-23 08:49:44
Obwieszczenie - OŚ 6220.25.2020 2022-12-23 08:49:44
Obwieszczenie - OŚ.6220.21.2020 2022-12-23 08:49:44
Obwieszczenie OŚ.6220.22.2020 2022-12-23 08:49:44
Obwieszczenie - OŚ.6220.15.2020 2022-12-23 08:49:44
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca - OŚ.6220.16.2020 2022-12-23 08:49:44
Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo - GPOS.6220.1.2020 2022-12-23 08:49:44
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Wierzbocice oraz o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Kotunia. 2022-12-23 08:49:44
Obwieszczenie Wójta Gminy Stzrałkowo 2022-12-23 08:49:44
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupca wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2022-12-23 08:49:44
Obwieszczenie OŚ.6220.16.2020 w sprawie wydania decyzji 2022-12-23 08:49:44
Obwieszczenie - OŚ.6220.11.2020 2022-12-23 08:49:44
Obwieszczenie Wójta Gminy Powidz z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie nowego odcinka drogi powiatowej nr 3040P pomiędzy m. Powidz a m. Niezgoda" 2022-12-23 08:49:44
Obwieszczenie-OŚ 6220.13.2020 2022-12-23 08:49:44
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupca wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2022-12-23 08:49:44
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca - OŚ.6220.11.2020 2022-12-23 08:49:44
OŚ.6220.8.2022 - Obwieszczenie, o wszczęciu postępowania dla wydobywania metodą odkrywkową kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego (piasku) KOCHOWO V w granicach działek oznaczonych nr ewidencyjnymi 100/1, 98/6, 98/3, 97/1, 86/1 (obręb 0011 Kochowo) w m. Kochowo. 2022-12-06 13:51:28
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca w obrębie ewidencyjnym Piotrowice oraz zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Kąty, Kotunia i Wierzbocice 2022-11-29 07:51:08
OŚ.6220.6.2022 -Obwieszczenie-zawiadomienie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie sieci kanalizacji sanitarnej Miejscowość: Rozalin, Cienin Zaborny, gm. Słupca", 2022-11-24 14:44:07
Obwieszczenie, o wydaniu decyzji o środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy drobiu na działkach o nr ewid. 14/12 i 14/14 obręb Borki-OŚ.6220.20.2020 2022-11-08 15:00:46
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach ewidencyjnych Kochowo, Józefowo i Piotrowice 2022-11-08 09:11:34
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach ewidencyjnych Kochowo i Niezgoda. 2022-11-08 08:50:17
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca z dnia 25 października 2022r.w sprawie terminu polowań zbiorowych Koła Łowieckiego nr 9 Szarak w Słupcy 2022-10-26 15:33:51
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni głębinowej, na działce 73/12 oraz nawadniania gruntów- działek 73/6, 73/10, 73/11, 73/12, 74/1 Wola Koszucka-Parcele, gmina Słupca - OŚ.6220.4.2022 2022-10-26 10:11:28
Obwieszczenie, o wydaniu decyzji środowiskowej dla studni głębinowej, na działce 73/12 oraz nawadniania gruntów- działek 73/6, 73/10, 73/11, 73/12, 74/1 Wola Koszucka-Parcele, gmina Słupca - OŚ.6220.4.2022 2022-10-25 15:30:44
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach ewidencyjnych Kochowo, Józefowo i Piotrowice oraz zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca w obrębach ewidencyjnych: Benignowo, Kochowo, Młodojewo, Koszuty - Parcele, Nowa Wieś 2022-10-25 09:18:52
Obwieszczenie Starosty Słupeckiego z dnia 17 października 2022r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na "rozbudowie ulicy Róża w Słupcy" . 2022-10-17 14:07:38
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca z dnia 11 października 2022r. w sprawie terminu polowań zbiorowych Koła Łowieckiego nr 90 ŁOŚ w Witkowie 2022-10-12 11:57:43
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca z dnia 10 października 2022 r. w sprawie terminu dodatkowych polowań zbiorowych Koła Łowieckiego nr 18 SOKÓŁ w Kazimierzu Biskupim 2022-10-12 11:47:28
OŚ.6220.6.2022 - Obwieszczenie, o wszczęciu postępowania dla decyzji o środowiskowych na Budowie sieci kanalizacji sanitarnej Miejscowość: Rozalin, Cienin Zaborny, gm. Słupca. 2022-10-11 15:01:24
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca z dnia 6 października 2022r. w sprawie terminu polowań zbiorowych Koła Łowieckiego nr 18 "SOKÓŁ" w Kazimierzu Biskupim 2022-10-07 09:30:03
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca z dnia 4 października 2022r. w sprawie terminu polowań zbiorowych Koła Łowieckiego nr 31 "CYRANKA" w Słupcy 2022-10-07 09:27:49
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca z dnia 4 października 2022r. w sprawie terminu polowań zbiorowych Koła Łowieckiego nr 84 "Pantera" 2022-10-07 09:25:14
Obwieszczenie, o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów w sprawie decyzji o środowiskowej dla studni głębinowej, na działce 73/12 oraz nawadniania gruntów- działek 73/6, 73/10, 73/11, 73/12, 74/1 Wola Koszucka-Parcele, gmina Słupca - OŚ.6220.4.2022 2022-09-27 14:21:33
Obwieszczenie OŚ.6220.20.2020 - ustalenie nowego terminu załatwienia sprawy dla rozbudowy fermy drobiu na działkach o nr ewid. 14/12 i 14/14 obręb Borki 2022-09-15 15:01:33
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego w postaci nieprzepływowego zbiornika ziemnego - stawu retencyjnego w zakresie melioracji wodnej szczegółowej na działkach 76/8 i 79/1 obręb Kochowo, gm. Słupca 2022-09-01 14:53:52
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu stawu retencyjnego w zakresie melioracji wodnej szczegółowej na działkach 76/8 i 79/1 obręb Kochowo, gm. Słupca. 2022-09-01 14:49:15
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego 2022-08-24 08:49:37
Zawiadomienie, że dla wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na kontynuowaniu wydobycia metodą odkrywkową kopaliny (kruszywa naturalnego) ze złoża Niezgoda w granicach działki o nr ewidencyjnym 9/2 (obręb Niezgoda) w m. Niezgoda, w gm. Słupca, pow. słupeckim, woj. wielkopolskim, ustala się nowy termin jej załatwienia, tj. do dnia 30 września 2022r. 2022-08-11 13:19:51
Obwieszczenie, że została wydana decyzja o środowiska na ?zwiększeniu wartości dodanej poprzez zakup nowoczesnych maszyn do cebuli na działkach nr 343, 340/5, 340/7, 340/9, 39/3, 39/5 obręb Kowalewo Opactwo (Kowalewo Parcele 35, 62-400 Słupca) - OŚ.6220.1.2022 2022-07-15 06:49:59
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego - IR-III.7821.19.2021.13 2022-07-08 13:26:56
Obwieszczenie w sprawie udziału społeczeństwa dla wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy drobiu na działkach o nr ewid. 14/12 i 14/14 obręb Borki, gmina Słupca, powiat słupecki, województwo wielkopolskie - OŚ.6220.2.2022 2022-07-05 14:37:56
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla wykonaniu urządzenia wodnego w postaci uzbrojenia otworu wiertniczego - studziennego w obudowę i pompę głębinową, umożliwiającego pobór wody podziemnej (studni głębinowej) na działce o numerze ewidencyjnym 73/12 oraz na gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na melioracji gruntów- działek o nr ewidencyjnych 73/6, 73/10, 73/11, 73/12, 74/1 położonych w miejscowości Wola Koszucka-Parcele, gmina Słupca - OŚ.6220.2.2022 2022-06-24 14:46:08
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji środowiskowa na realizację przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowej eksploatacji - wydobyciu kopaliny z projektowanego złoża kruszywa naturalnego "NIEZGODA III" położonego na działce o nr ewidencyjnym 382/6 - obręb ewidencyjny 0022 Niezgoda - OŚ.6220.2.2022 2022-06-21 15:26:37
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowa gody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "wydobywaniu metodą odkrywkową kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego (piasku) w granicach działek oznaczonych nr ewidencyjnymi 86/1, 97/1, 98/3 (obręb 0011 Kochowo) w m. Kochowo." 2022-06-14 14:36:09
Obwieszczenie, o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Wykonaniu urządzenia służącego do poboru wód podziemnych - studni głębinowej na dz. nr 153 obręb Rozalin" oraz na "Gospodarowaniu wodą w rolnictwie polegające na melioracji- nawadnianiu upraw za pomocą deszczowni szpulowej na działkach 153, 152/1 obręb Rozalin oraz 354, 374, 375 obręb Koszuty - OŚ.6220.2.2022 2022-05-27 14:23:39
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji środowiskowej dla kontynuowaniu wydobycia metodą odkrywkową kopaliny (kruszywa naturalnego) ze złoża Niezgoda w granicach działki o nr ewidencyjnym 9/2 (obręb Niezgoda) w m. Niezgoda - OŚ.6220.11.2021 2022-05-24 13:49:36
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji środowiskowej dla powierzchniowej eksploatacji - wydobycia kopaliny z projektowanego złoża kruszywa naturalnego "NIEZGODA III" położonego na działce o nr ewidencyjnym 382/6- obręb ewidencyjny 0022 Niezgoda - OŚ.6220.16.2021 2022-05-24 13:45:27
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji środowiskowej dla wydobywaniu metodą odkrywkową kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego (piasku) w granicach działek oznaczonych nr ewidencyjnymi 86/1, 97/1, 98/3 (obręb 0011 Kochowo) w m. Kochowo - OŚ.6220.2.2022 2022-05-24 13:39:51
Obwieszczenie, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych dla "Przebudowa drogi powiatowej nr 3090P na odcinku Słupca (granica gminy) - Jaroszyn" 2022-05-12 14:40:56
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach ewidencyjnych Kochowo, Józefowo i Piotrowice w gminie Słupca. 2022-05-10 08:43:40
Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla poboru wód podziemnych na dz. nr 153 obręb Rozalin oraz na nawadnianiu upraw za pomocą deszczowni szpulowej. 2022-04-26 15:11:55
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowej dla gospodarowania wodą w rolnictwie dla działki o nr ewid. 67/2, 79/3, 80/2, 777 obręb Kotunia. 2022-04-26 14:53:37
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania wydania decyzji o środowiskowych dla wydobywaniu kruszywa (piasku) w m. Kochowo. 2022-04-21 14:54:50
Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3090P na odcinku Słupca (granica gminy) - Jaroszyn" 2022-04-05 14:55:27
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach ewidencyjnych Kochowo i Niezgoda 2022-03-29 08:21:09
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 2022-03-18 15:29:07
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu ?Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Słupca na lata 2022-2036? 2022-03-08 15:07:25
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca 2022-02-22 11:16:07
Obwieszczenie o wpłynięciu wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji oraz przekazaniu akt spraw do SKO w Koninie, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla modernizacji instalacji radiokomunikacyjnej 5655 (63532N!) CIENIN (PKO_SLUPCA_CIENIN) zlokalizowanej w miejscowości Cienin Zaborny, działka nr 234/4. 2022-01-28 15:41:00
Oświadczenie Rady Gminy Słupca podjęte na XLIVI sesji w dniu 8 grudnia 2021 r. w sprawie solidarności ze służbami mundurowymi strzegącymi granicy polsko-białoruskiej. 2021-12-22 12:08:01
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowej eksploatacji - wydobycia kopaliny z projektowanego złoża kruszywa naturalnego "NIEZGODA III" położonego na działce o nr ewidencyjnym 382/6- obręb ewidencyjny 0022 Niezgoda 2021-12-21 15:14:59
Obwieszczenie OŚ.6220.15.2021 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na "Wykonaniu urządzenia służącego do poboru wód podziemnych - studni głębinowej na dz. nr 153 obręb Rozalin" oraz na "Gospodarowaniu wodą w rolnictwie polegające na melioracji- nawadnianiu upraw za pomocą deszczowni szpulowej na działkach 153, 152/1 obręb Rozalin oraz 354, 374, 375 obręb Koszuty gmina Słupca powiat słupecki, 2021-12-14 15:01:35
Obwieszczenie OŚ.6220.9.2021 o wydaniu zmiany decyzji własnej znak: OŚ.6220.3.2019 z dnia 1.10.1019r o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna oraz stacją transformatorowo-rozdzielczą średniego napięcia na dz. ewid. 371 obręb Marcewek, gm. Słupca, w zakresie: - odniesienia do napięć transformatora 2021-12-14 14:57:57
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na melioracji dla działki o nr ewid. 67/2, 79/3, 80/2, 777 obręb Kotunia, gmina Słupca - OŚ.6220.14.2021 2021-11-09 15:14:16
Obwieszczenie o wydaniu decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "prowadzeniu działalności w zakresie zbierania odpadów, na działce oznaczonej nr ew. 214 obręb Koszuty, Gmina Słupca" - OŚ.6220.8.2021 2021-11-09 15:11:11
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: gospodarowaniu wodą w rolnictwie polegające na melioracji działki 4, 8, 7, 9/3, 11/1, 20/2, 22/5, 22/7, 24 obręb Kowalewo Opactwo, gmina Słupca - OŚ.6220.6.2021 2021-11-09 15:08:42
Obwieszczenie co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie dotyczącej zmiany decyzji Wójta Gminy Słupca znak: OŚ.6220.3.2019 z dnia 01.10.2019, zmienioną decyzją Wójta Gminy Słupca znak: OŚ.6220.22.2020 z dnia 04.02.2021r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna oraz stacją transformatorowo-rozdzielczą średniego napięcia na dz. 2021-11-02 12:19:29
Obwieszczeni o wszczęciu postępowania dla wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3090P na odcinku Słupca (granica gminy) - Jaroszyn" 2021-10-22 14:24:12
Obwieszczeni o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na gospodarowaniu wodą w rolnictwie polegające na melioracji dla działki o nr ewid. 146, 147, 150/1, 150/4, 151, 232, 233/1, 233/2, 235, obręb Gółkowo, gmina Słupca 2021-10-21 14:35:48
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach ewidencyjnych Kochowo, Józefowo i Piotrowice. 2021-10-13 08:13:02
Obwieszczenie o zebranych materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu działalności w zakresie zbierania odpadów, na działce oznaczonej nr ew. 214 obręb Koszuty 2021-10-08 15:04:47
Obwieszczeni o zebranych materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na melioracji działki 4, 8, 7, 9/3, 11/1, 20/2, 22/5, 22/7, 24 obręb Kowalewo Opactwo 2021-10-08 14:50:27
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o zmianie decyzji Wójta Gminy Słupca znak: OŚ.6220.3.2019 z dnia 1.10.1019r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna oraz stacją transformatorowo-rozdzielczą średniego napięcia na dz. ewid. 371 obręb Marcewek, gm. Słupca. 2021-10-05 14:49:58
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: wykonaniu urządzenia wodnego, służącego do ujmowania wód podziemnych z utworów kredowych - studni głębinowej, na działce ewidencyjnych numer 245/1 obręb Kowalewo Opactwo, gmina Słupca, powiat słupecki, województwo wielkopolskie - OŚ.6220.4.2021 2021-09-28 15:03:11
Obwieszczeni dla przedsięwzięcia polegającego na kontynuowaniu wydobycia metodą odkrywkową kopaliny (kruszywa naturalnego) ze złoża Niezgoda w granicach działki o nr ewidencyjnym 9/2 (obręb Niezgoda) w m. Niezgoda, w gm. Słupca, pow. słupeckim, woj. wielkopolskim - OŚ.6220.11.2021 2021-09-17 15:09:54
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca 2021-09-07 10:27:26
Obwieszczenie o zebranym materiale przed decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na melioracji dla działki o nr ewid. 146, 147, 150/1, 150/4, 151, 232, 233/1, 233/2, 235, obręb Gółkowo, gmina Słupca, powiat słupecki, województwo wielkopolskie. 2021-08-26 14:21:38
Obwieszczenie o zebranym materiale przed decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego, służącego do ujmowania wód podziemnych z utworów kredowych studni głębinowej, na działce ewidencyjnych numer 245/1 obręb Kowalewo Opactwo, gmina Słupca, powiat słupecki, województwo wielkopolskie 2021-08-26 14:19:34
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowa studni głębinowej na działce o numerze ewidencyjnym 254/2 obręb Koszuty-Parcele, gmina Słupca, powiat słupecki, województwo wielkopolskie oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie polegającym na melioracji na obszarze 8,95 ha na działkach o numerach ewidencyjnych 252/1, 254/1, 254/2, 255/2 obręb Koszuty-Parcele, gmina Słupca, powiat słupecki, województ 2021-08-25 15:01:02
Obwieszczeni o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na gospodarowaniu wodą w rolnictwie polegające na melioracji dla działki 66/7 i 54/10 obręb Wola Koszucka - Parcele, gmina Słupca, powiat słupecki, województwo wielkopolskie - OŚ.6220.7.2021 2021-08-04 15:02:26
Obwieszczeni o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na gospodarowaniu wodą w rolnictwie polegające na melioracji działki 272/8, 272/6, 272/5, 272/9, 272/11, 272/13, 272/15, 272/17, 272/19, 272/20, 272/21, 273, 274 obręb Koszuty - Parcele, gmina Słupca, powiat słupecki, województwo wielkopolskie - OŚ.6220.5.2021 2021-08-04 14:59:32
Obwieszczenie Obwieszczeni o zebranych materiałach przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia służącego do poboru wód podziemnych na działce nr 254/2 obręb Koszuty-Parcele, gmina Słupca, powiat słupecki, województwo wielkopolskie - OŚ.6220.1.2021 2021-08-04 14:57:15
Obwieszczenie - OŚ.6220.10.2021 2021-07-15 14:51:34
Obwieszczenie - OŚ.6220.7.2021 2021-06-29 13:52:07
Obwieszczenie - OŚ.6220.5.2021 2021-06-29 13:45:46
Obwieszczenie - OŚ.6220.20.2020 2021-06-25 14:50:41
Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie 2021-06-21 14:38:17
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca - OŚ.6220.3.2021 2021-06-15 14:03:33
Uchwała nr XXXIX/227/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie dopłat do taryf za dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz udzielenia dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Cieninie Zabornym Parcele 2021-06-09 11:46:35
Uchwała nr XXXIX/224/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i zespołach szkolno-przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słupca na rok 2021 ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane, a ta 2021-06-09 11:41:42
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kole o wydanym postanowieniu - PO.ZUZ.3.4210.128.2021.PZ 2021-06-07 15:19:22
Obwieszczenie - OŚ.6220.4.2021 2021-06-01 14:24:03
Obwieszczenie - OŚ.6220.2.2021 2021-05-27 15:32:02
Obwieszczenie - OŚ.6220.7.2021 2021-05-21 14:30:22
Obwieszczenie - OŚ.6220.6.2021 2021-05-21 14:25:05
Obwieszczenie - OŚ.6220.5.2021 2021-05-21 14:18:58
Obwieszczenie - OŚ.6220.3.2021 2021-05-11 14:21:55
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole - PO.ZUZ.3.4210.473m.2020.AM 2021-05-10 14:04:23
Obwieszczenie - OŚ.6220.20.2020 2021-04-20 13:33:11
Obwieszczenie - OŚ.6220.3.2021 2021-04-06 14:44:00
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca - OŚ.6220.27.2020 2021-04-01 12:15:12
Obwieszczenie - OŚ.6220.27.2020 2021-03-18 15:19:50
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca - OŚ.6220.20.2020 2021-03-17 07:56:57
Obwieszczenie Wojewody Województwa Wielkopolskiego, zawiadamiającego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: Przebudowa bocznicy kolejowej nr 714. 2021-03-08 09:00:57
Obwieszczenie - OŚ.6220.2.2021 2021-03-05 14:24:47
Obwieszczenie - OŚ.6220.1.2021 2021-03-05 14:18:15
Obwieszczenie - OŚ.6220.20.2020 2021-03-02 14:56:32
Obwieszczenie - OŚ.6220.27.2020 2021-02-19 14:18:21
Obwieszczenie 2021-02-16 09:00:17
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca - OŚ.6220.21.2020 2021-02-04 15:11:57
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca - OŚ.6220.22.2020 2021-02-04 15:06:07
Uchwała nr XXXIII/207/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/195/2020 z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca 2021-01-29 13:25:24
Obwieszczenie - OŚ 6220.20.2020 2021-01-26 15:33:09
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca - OŚ.6220.18.2020 2021-01-25 08:22:34
Obwieszczenie - OŚ.6220.27.2020 2021-01-18 11:52:34
Obwieszczenie - OŚ 6220.21.2020 2021-01-12 12:24:58
Obwieszczenie - OŚ 6220.22.2020 2021-01-12 12:17:52
Obwieszczenia Wójta Gminy Słupca z dnia 9 czerwca 2020 roku - informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania 2020-06-09 12:13:51
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych kandydatach w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 2020-04-17 09:24:33
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca o wydaniu decyzji umarzającej w całości postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie istniejącego zakładu produkcyjnego o malarnię proszkową, na dz. nr 405/3 obręb Cienin Zaborny. 2019-11-26 12:02:24
Obwieszczenie OŚ.6220.7.2019 - rozbudowa drogi powiatowej nr 3054P na odcinku Niezgoda-Kochowo 2019-11-07 14:16:01
Obwieszczenie 2019-11-06 11:56:56
Obwieszczenie 2019-10-04 13:07:59
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Koninie z dnia 16 września 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 37 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 2019-09-27 11:26:02
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Koninie z dnia 16 września 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 92 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019-09-27 11:24:12
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranego terenu w obrębie geodezyjnym Borki oraz o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranego terenu w obrębie geodezyjnym Młodojewo 2019-09-24 08:55:52
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskieji do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 2019-08-20 11:41:53
Obwieszczenie 2019-07-04 09:58:33
Obwieszczenie-zawiadomienie 2019-06-13 07:46:28
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Wierzbocice 2019-05-28 08:37:37
Obwieszczeni o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranego terenu w obrębie geodezyjnym Borki. 2019-05-14 12:11:21
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 7 2019-05-13 12:23:22
Obwieszczenie 2019-05-09 14:23:41
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2019-04-26 12:53:02
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Słupca z dnia 15 kwietnia 2019 roku 2019-04-15 12:47:53
Obwieszczenie-zawiadomienie 2019-04-03 14:19:35
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Borki, Korwin, Kowalewo - Opactwo, Kowalewo - Sołectwo, Młodojewo, Piotrowice, Wierzbno i Wilczna. 2019-03-26 09:47:18
Obwieszczenie-zawiadomienie 2019-03-15 12:32:40
Obwieszczenie PKW z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskeigo oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych 2019-03-08 13:53:19
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca 2019-01-08 07:53:54
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego 2019-01-02 15:23:48
Obwieszczenie 2018-12-18 07:58:12
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Borki, Cienin Kościelny, Cienin-Perze, Cienin Zaborny, Kąty, Kochowo, Koszuty, Koszuty-Parcele, Korwin, Kowalewo-Opactwo, Kowalewo-Sołectwo, Młodojewo, Niezgoda, Piotrowice, Wilczna, Wola Koszucka-Parcele, Żelazków - część A.2 2018-11-27 10:50:01
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Borki, Korwin, Kowalewo ? Opactwo, Kowalewo ? Sołectwo, Młodojewo, Piotrowice, Wierzbno i Wilczna. 2018-11-27 10:05:39
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca 2018-11-06 10:50:20
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: eksploatacji piasków ze złoża kruszywa naturalnego ?KOCHOWO III?, metoda odkrywkową, bez użycia materiałów wybuchowych, na dz. nr 231 i części dz. nr 229 obręb Kochowo 2018-10-16 12:12:50
Obwieszczenie 2018-10-15 14:04:38
Obwieszczenie 2018-10-11 11:19:48
Obwieszczenie - Zawiadomienie 2018-09-24 14:58:45
Obwieszczenie Zawiadomienie 2018-09-17 15:23:43
Obwieszczenie 2018-09-14 15:08:34
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów z gminy Słupca - etap III 2018-09-04 12:35:01
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca z dnia 21 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Słupcy w wyborach do Rady Gminy Słupca zarządzonych na dzień 21 października 2018 r 2018-08-21 11:57:16
Obwieszczenie zawiadomienie o zakończeniu postepowania dotyczącego przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne 2018-08-20 10:34:21
Obwieszczenie - budowia stacji demontażu pojazdów wycofanych 2018-08-09 13:14:46
Obwieszczenie 2018-08-01 14:12:51
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego 2018-07-30 13:26:06
Obwieszczenie 2018-07-27 11:53:00
Obwieszczenie 2018-06-21 13:04:10
Obwieszczenie 2018-06-15 13:38:21
Obwieszczenie przetwarzania opadów innych niż niebezpieczne na dz. nr 774 obręb Kotunia 2018-05-14 11:03:15
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracjnego 2018-04-24 11:59:34
Obwieszczenie 2018-04-20 13:02:15
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Borki, Cienin Kościelny, Cienin-Perze, Cienin Zaborny, Kąty, Kochowo, Koszuty, Koszuty-Parcele, Korwin, Kowalewo-Opactwo, Kowalewo-Sołectwo, Młodojewo, Niezgoda, Piotrowice, Wilczna, Wola Koszucka-Parcele, Żelazków ? część A.1 2018-04-10 08:43:36
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca. 2018-04-10 08:36:54
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca. 2018-03-27 07:55:28
Obwieszczenie nr OŚ.6220.18.2015 z dnia 19.02.2018 r.w sprawie konieczności uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowym Powiatowym Inspektoratem Ochrony Środowiska w Słupcy 2018-02-19 09:59:15
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca o wydaniu decyzji ORANGE POLSKA S.A. "CIENIN" 2018-02-14 13:32:00
Obwieszczenie Józefowo, Kochowo, Koszuty, Koszuty - Parcele, Kotunia i Wilczna 2018-02-13 07:50:43
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca 2018-01-26 09:25:26
Obwieszczenie - zawiadomienie 2018-01-23 15:15:50
Obwieszczenie 2018-01-09 09:56:40
Obwieszczenie 2018-01-04 08:44:44
Obwieszczenie 2018-01-02 15:04:08