Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Słupca

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wybory Samorządowe - 2018


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Protokoły z wyborów oraz zestawienie wyników 2018-10-26 14:44:18
Obwieszczenie z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa wielkopolskiego 2018-10-26 13:58:08
Informacja GKW 2018-10-19 15:18:15
Informacja w sprawie terminów pracy komisji obwodowych 2018-10-19 14:41:52
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Słupcy z dnia 1 października 2018 roku o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Słupca zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-05 13:12:07
Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Słupcy z dnia 2 października 2018 roku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Słupeckiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku 2018-10-05 09:00:36
Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Poznaniu z dnia 29 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-05 08:34:12
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Słupcy z dnia 1 października 2018 r.o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Słupca zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-05 08:25:59
Uchwała nr 4 Gminnej Komisji Wyborczej w Słupcy z dnia 1 października 2018 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Słupca zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-03 08:47:37
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Słupcy z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do rady Gminy Słupca zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-01 16:39:32
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-09-28 17:11:11
Obwieszczenia o przyznanych numerach list kandydatów na radnych do Rad Powiatów 2018-09-28 17:09:29
KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE II z dnia 27 września 2018 r. o losowaniu numerów list kandydatów w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-09-28 17:07:59
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 24 września 2018r. w sprawie przeprowadzenia losowań składów i zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-09-25 08:48:10
Informacja Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 24 września 2018 r. Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 26 września 2018 r. do godz. 15:30 w siedzibie Urzędu Gminy Słupca 2018-09-24 10:04:04
Uchwała nr 3 Gminnej Komisji Wyborczej w Słupcy z dnia 17 września 2018 roku w sprawie odmowy przyjęcia zgłoszenia listy kandydatów na radnych komitetu wyborczego pod nazwą Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym nr 5 w wyborach do Rady Gminy Słupca zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku 2018-09-17 21:40:39
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast 2018-09-13 14:49:06
Uprawnienia wyborcy niepełnosprawnego [AUDIO] Wyborcy z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą głosować w lokalu wyborczym lub korespondencyjnie. Podobnie jak osoby w wieku 75+, mogą również głosować przez pełnomocnika. Podpowiadamy, jakie jeszcze uprawnienia przysługują wyborcom niepełnosprawnym. 2018-09-13 14:46:42
Uprawnienia wyborcy niepełnosprawnego [AUDIO] Wyborcy z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą głosować w lokalu wyborczym lub korespondencyjnie. Podobnie jak osoby w wieku 75+, mogą również głosować przez pełnomocnika. Podpowiadamy, jakie jeszcze uprawnienia przysługują wyborcom niepełnosprawnym. 2018-09-13 14:45:26
Informacja Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 13 września 2018 r. o zgłaszaniu kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-09-13 14:43:26
Informacja Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 12 września 2018 r. w sprawie terminu rejestracji kandydatów na radnych 2018-09-12 15:16:52
Komunikat Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Poznianiu z 10 września 2018 r. 2018-09-11 13:20:46
Skład członków Gminnej Komisji Wyborczej w Słupcy 2018-09-11 13:18:06
Uchwała Nr 2 Gminnej Komisji Wyborczej w Słupcy z dnia 11 września 2018 roku w sprawie powołania pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej Gminnej Komisji Wyborczej w Słupcy związanych z rejestracją list kandydatów na radnych oraz wójta 2018-09-11 13:17:23
Uchwała Nr 1 Gminnej Komisji Wyborczej w Słupcy z dnia 11 września 2018 roku w sprawie planu dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Słupcy związanych z rejestracją list kandydatów na radnych oraz wójta 2018-09-11 13:16:38
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 8 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-09-10 11:46:58
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast 2018-08-31 10:39:45
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie numerów oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondycyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmstrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-08-31 10:31:49
Zarządzenie Nr 61/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości 2018-08-31 10:25:11
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 2018-08-31 09:46:06
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 2018-08-31 09:32:08
Obwieszczenie Starosty Słupeckiego z dnia 24 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz o siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Słupcy w wyborach do Rady Powiatu Słupeckiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-08-31 09:31:18
Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z 21 sierpnia 2018 r. o podziale Województwa na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 2018-08-31 09:30:37
Zarządzenie Nr 61/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości. 2018-08-27 14:43:46
Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-08-22 10:04:14
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca z dnia 21 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Słupcy w wyborach do Rady Gminy Słupca zarządzonych na dzień 21 października 2018 r 2018-08-21 11:57:16
Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących do 20 000 mieszkańców zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-08-21 11:55:55
Link do strony Krajowego Biura Wyborczego 2018-08-20 15:09:57
Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-08-20 15:03:37
Komunikat Komisarz Wyborczego w Koninie II w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych (gminnych, miejskich i powiatowych) w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-08-20 14:50:55
Komunikat Komisarz Wyborczego w Koninie II w sprawie zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-08-20 14:49:48
Komunikat Komistarza Wyborczego w sprawie liczby mieszkańców w poszczególnych gminach według stanu na koniec roku 2017 2018-08-20 14:46:44
Kalendarz wyborczy 2018-08-20 14:29:01
ZARZĄDZENIE NR 56/18 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 28 LUTEGO 2018 ROKU W SPRAWIE USTALENIA LICZBY RADNYCH WYBIERANYCH DO RAD GMIN I RAD POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM ORAZ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 2018-05-02 13:50:05
Uchwała Rady Gminy Słupca w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczania siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Słupca 2018-03-22 15:20:39
Uchwała Rady Gminy Słupca w sprawie podziały Gminy Słupca na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych 2018-03-22 15:19:17

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Tomasz Gniewkowski

Data wytworzenia:
14 lis 2017

Osoba dodająca informacje

Tomasz Gniewkowski

Data publikacji:
14 lis 2017, godz. 15:03

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-