Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Słupca

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Rejestr instytucji kultury

Rejestr instytucji kultury  dla których organizatorem jest Gmina Słupca 

Podstawą prawną prowadzenia Rejestru Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Słupca, jest art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) oraz rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189). 
Zgodnie z w/w przepisami, instytucje kultury podlegają wpisowi do rejestru z urzędu, z dniem wpisu uzyskują osobowość prawną. 
Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Słupca obejmuje następujące instytucje: 
1) Bibliotekę Publiczną Gminy Słupca w Cieninie Zabornym 
Rejestr instytucji kultury prowadzi Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych Urzędu Gminy Słupca.
Dane w rejestrze aktualizowane są na bieżąco. Zmiany wpisu dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultury lub osoby przez niego upoważnionej. 
 
Dane zwarte w rejestrze udostępnia się przez: 
1) otwarty dostęp do zawartości rejestru (bezpłatnie przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Słupca), 
2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej. 
  

Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
Organizator prowadzący rejestr wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony. 
Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej, odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.
Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.
Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.). Wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony (zgodnie ze stawką opłaty określoną w załączniku do niniejszej ustawy).
Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Opłatę należy uiścić na konto bankowe Gminy w Banku Spółdzielczym w Słupcy 34 8542 0001 0039 2271 2000 0020.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY GMINA SŁUPCA.pdf (PDF, 218.75Kb) 2018-01-02 08:50:26 822
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Tomasz Gniewkowski

Data wytworzenia:
02 sty 2018

Osoba dodająca informacje

Tomasz Gniewkowski

Data publikacji:
02 sty 2018, godz. 08:50

Osoba aktualizująca informacje

Tomasz Gniewkowski

Data aktualizacji:
02 sty 2018, godz. 08:50