Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Słupca

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2023


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie nr 103/2023 Wójta Gminy Słupca z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie rozszerzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla urzędu Gminy Słupca 2024-01-18 14:45:49
Zarządzenie nr 102/2023 Wójta Gminy Słupca z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2023 rok 2024-01-18 14:45:02
Zarządzenie nr 101 /2023 Wójta Gminy Słupca z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie: ogłoszenia oraz ustalenia regulaminu pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej terenie miejscowości Zaborze. 2024-01-18 14:43:51
Zarządzenie nr 100 /2023 Wójta Gminy Słupca z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie: ogłoszenia oraz ustalenia regulaminu pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na zbycie niemchomości gruntowej niezabudowanej położonej terenie miejscowości Wilczna. 2024-01-18 14:42:53
Zarządzenie nr 99/2023 Wójta Gminy Słupca z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie: ogłoszenia oraz ustalenia regulaminu pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na zbycie niemchomości gruntowej niezabudowanej położonej terenie miejscowości Cienin Zabomy. 2024-01-18 14:42:05
Zarządzenie nr 95/2023 Wójta Gminy Słupca z dnia 7.12.2023r. w sprawie ustalenia imiennych identyfikatorów osobowych pracowników Urzędu Gminy w Słupcy 2024-01-18 14:40:25
Zarządzenie nr 93/2023 Wójta Gminy Słupca z dnia 7.12.2023r. r w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Słupca do prowadzenia niektórych spraw gminy i wydawania decyzji w imieniu Wójta Gminy Słupca oraz występowania w imieniu gminy 2024-01-18 14:33:20
Zarzadzenie nr 92/2023 Wójta Gminy Słupca z dnia 7.12.2023r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Słupca 2024-01-18 14:31:44
Zarządzenie Nr 91/2023 Wójta Gminy Słupcsi z dnia 5 grudnia 2023 roku w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości 2024-01-18 14:29:07
Zarządzenie nr 90/2023 Wójta Gminy Słupca z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Słupca 2024-01-18 14:28:06
Zarządzenie nr 85/2023 Wójta Gminy Słupca z dnia22.11.2023r.w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2024-01-18 14:25:47
Zarządzenie nr 83/2023Wójta Gminy słupca z dnia 14.11.2023r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Referenta ds. kancelaryjnych i obsługi klienta 2024-01-18 14:19:19
Zarządzenie nr 82/2023 Wójta Gminy Słupca z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Słupca na 2024 rok 2024-01-18 14:17:45
Zarządzenie nr 81/2023 z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie projektu uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupca na lata 2024- 2031 2024-01-18 14:10:14
Zarządzennie nr 79/2023 Wójta Gminy Słupca z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Słupca w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024 2024-01-18 13:45:29
Zarządzenie nr 78/2023 Wójta Gminy Słupca z dnia 25 październik 2023 r. w sprawie upoważnienia geodety do przeprowadzenia czynności ustalenia przebiegu granic rozgraniczanych nieruchomości 2024-01-18 13:44:04
Zarządzenie nr 77/2023 Wójta Gminy Słupca z dnia 6.10.2023r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Referenta ds. kancelaryjnych i obsługi klienta 2024-01-18 13:42:25
Zarządzenie nr 76/2023 Wójta Gminy Słupca z dnia 06.10.2023r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Słupcy 2024-01-18 13:39:53
Zarzadzenie nr 75/2023 Wójta Gminy Słupca z dnia 22 września 2023 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości 2024-01-18 13:13:50
Zarządzenie nr 74/2023 Wójta Gminy Słupca z dnia 21 września 2023 roku w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów nieruchomości stanowiących własność Gminy Słupca 2024-01-18 13:12:47
Zarządzenie nr 73/2023 Wójta Gminy Słupca z dnia 20 września 2023 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Słupca 2024-01-18 13:11:53
Zarządzenie nr 72/2023 Wójta Gminy Słupca z dnia 19.09.2023r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Referenta ds. księgowości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2024-01-18 13:09:52
Zarządzenie nr 71/2023 Wójta Gminy głupca z dnia 19.09.2023r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Słupcy 2024-01-18 13:08:08
Zarządzenie nr 70/2023 Wójta Gminy Słupca z dnia 12 września 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2023 rok 2024-01-18 13:06:30
Zarządzenie nr 69/2023 Wójta Gminy Słupca z dnia 8 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2024-01-18 13:04:16
Zarządzenie nr 68/2023 Wójta Gminy Słupca z dnia 7.09.2023r. w sprawie ustalenia imiennych identyfikatorów osobowych pracowników Urzędu Gminy w Słupcy 2024-01-18 12:56:05
Zarządzenie nr 67/2023 Wójta Gminy Słupca z dnia 07.09.2023 r. w sprawie wyznaczenia i upoważnienia nauczyciela Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Młodojewie do pełnienia zastępstwa za nieobecnego dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Młodojewie 2024-01-18 12:53:54
Zarządzenie nr 66/2023 Wójta Gminy Słupca z dnia 5 września 2023 r. w sprawie oddania mienia stanowiącego własność Gminy Słupca w użyczenie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rozalinie 2024-01-18 12:52:29
Zarządzenie nr 65/2023 Wójta Gminy Słupca z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2023 rok 2024-01-18 12:50:43
Zarządzenie nr 64/2023 Wójta Gminy Słupca z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Słupca na lata 2024 - 2030 2024-01-18 12:49:02
Zrządzenie nr 63/2023 Wójta Gminy Słupca z dnia 25.07.2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2024-01-18 12:47:12
Zarządzenie nr 62/2023 Wójta Gminy Słupca z dnia 25.07.2023r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2024-01-18 12:45:11
Zarządzenie nr 61/2023 Wójta Gminy Słupca z dnia 25.07.2023r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2024-01-18 12:44:30
Zarządzenie nr 58/2023 Wójta Gminy Słupca z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników zajęć w Przedszkolu Gminnym w Kotuni 2024-01-18 12:39:29
Zarządzenie nr 57/2023 Wójta Gminy Słupca z dnia 13.07.2023r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Inspektora ds. gospodarki gruntami i nieruchomościami 2024-01-18 12:37:32
Zarządzenie nr 56/2023 Wójta Gminy Słupca z dnia 13.07.2023r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Słupcy 2024-01-18 12:33:30
Zarządzene nr 55/2023 Wójta Gminy Słupca z dnia 03.07.2023r. w sprawie powołania na stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Cieninie Kościelnym 2024-01-18 12:29:04
Zarządzenie nr 53/2023 Wójta Gminy Słupca z dnia 3 lipca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw gminy Słupca dotyczących wyrażenia opinii o projektach statutów sołectw gminy Słupca 2024-01-18 12:26:37
Zarządzenie nr 52/2023 Wójta Gminy Słupca z dnia 03.07.2023r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz wykonywania zadań z zakresu zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników Urzędu Gminy w Słupcy 2024-01-18 12:22:50
Zarządzenie nr 51/2023 Wójta Gminy Słupca z dnia 03.07.2023r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Cieninie Kościelnym 2024-01-18 12:22:46
Zarządzenie nr 50/2023 Wójta Gmina Słupca z dnia 28.06.2023r. w sprawie zmiany "Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Słupcy" 2024-01-18 12:04:41
Zarządzenie nr 49/2023 Wójta Gminy Słupca z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Gminy Słupca w Cieninie Zabornym za 2022 rok. 2024-01-18 12:02:13
Zarządzenie nr 48/2023 Wójta Gminy Słupca z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji do spraw oceny wniosków i przyznania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła 2024-01-18 11:56:22
Zarządzenie nr 80/2023 Wójta Gminy Słupca z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca w obrębach ewidencyjnych: Cienin - Kolonia, Cienin Zaborny, Cienin Kościelny, Drążna, Gółkowo, Józefowo, Korwin, Koszuty, Marcewek, Wola Koszucka - Parcele, Wilczna 2023-11-13 15:06:44
Zarządzenie nr 47/2023 Wójta Gminy Słupca z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia i upoważnienia nauczyciela Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cieninie Kościelnym do pełnienia zastępstwa za nieobecnego p.o. dyrektora Zespołu SzkoIno-Przedszkolnego w Cieninie Kościelnym. 2023-06-29 12:15:41
Zarządzenie nr 46/2023 Wójta Gminy Słupca z dnia 21.06.2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Prac Komisji Przetargowej do spraw przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Słupca oraz w sprawie powołania składu tej komisji 2023-06-21 13:10:11
Zarządzenie nr 45/2023 Wójta Gminy Słupca z dnia 19 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy pracowników Urzędu Gminy w Słupcy 2023-06-29 10:29:56
Zarządzenie nr 44/2023 Wójta Gminy Słupca z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wniesienia przez Gminę Słupca w formie wkładu niepieniężnego (aport) do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "KZN-Wielkopolska"Sp. z o. o. w organizacji w postaci nieruchomości zlokalizowanej w obrębie ewidencyjnym Cieniu Kościelny o nr 88/3 o pow. 0,2179 ha 2023-06-29 10:27:48
Zarządzenie nr 43/2023 Wójta Gminy Słupca z dnia 15 czerwca 2023 r. sprawie zmiany "Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Słupcy" 2023-06-29 10:24:25
Zarządzenie nr 41/2023 Wójta Gminy Słupca z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cieninie Kościelnym 2023-06-29 10:22:09
Zarządzenie nr 40/2023 Wójta Gminy Słupca z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Słupca na 2023 rok 2023-06-29 10:19:19
Zarządzenie nr 39/2023 Wójta Gminy Słupca z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Cieninie Kościelnym 2023-06-29 10:15:23
Zarządzenie nr 38/2023 Wójta Gminy Słupca z dnia 25 maja 2023r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Cieninie Kościelnym 2023-06-29 09:30:23
Zarządzenie nr 37/2023 Wójta Gminy Słupca z dnia 11 maja 2023 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu imprezy sportowej pn.VIII Bieg Uliczny "CIENIŃSKA SZÓSTKA" pod hasłem -Jubileuszowy bieg dla Cienina Zabornego 2023-06-29 08:57:38
Zarządzenie nr 35/2023 Wójta Gminy Słupca z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Słupca na 2023 rok 2023-06-29 08:55:34
Zarządzenie nr 34/2023 Wójta Gminy Słupca z dnia 5 maja 2023r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej przy Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych 2023-06-29 08:51:51
Zarządzenie nr 31/2023 Wójta Gminy Słupca z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego 2023-06-29 08:47:34
Zarządzenie nr 29/2023 Wójta Gminy Słupca z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie rozdziału środków na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Słupca na rok 2023 2023-06-29 08:38:00
Zarządzenie nr 28/2023 Wójta Gminy Słupca z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem dokonania oceny złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2023-04-19 10:19:14
Zarządzenie nr 27/2023 Wójta Gminy Słupca z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kotuni 2023-06-29 08:32:48
Zarządzenie nr 26/2023 Wójta Gminy Słupca z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia "Zasad wykonywania okazjonalnej pracy zdalnej" 2023-06-29 08:28:42
Zarządzenie nr 25/2023 Wójta Gminy Słupca z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu pisemnego ograniczonego na zbycie ½ udziału w nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Szczepanów, gmina Iłowa. 2023-04-04 09:37:53
Zarządzenie nr 24/2023 Wójta Gminy Słupca z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko ds. księgowości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2023-06-28 15:28:23
Zarządzenie nr 23/2023 Wójta Gminy Słupca z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Słupcy 2023-06-28 15:25:30
Zarządzenie nr 22/2023 Wójta Gminy Słupca z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok, 2023-06-28 15:21:03
Zarządzenie nr 21/2023 Wójta Gminy Słupca z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu wyboru przedstawiciela pracowników Urzędu Gminy w Słupcy" i ustalenia terminu wyborów 2023-06-28 15:15:57
Zarządzenie nr 20/2023 Wójta Gminy Słupca z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Słupca w roku 2023 2023-03-22 10:27:00
Zarządzenie nr 19/2023 Wójta Gminy Słupca z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Słupca w roku 2023 2023-03-22 10:25:56
Zarządzenie nr 17/2023 Wójta Gminy Słupca z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru wójta gminy na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2023-06-28 15:11:58
Zarządzenia nr 16/2023 Wójta Gminy Słupca z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kotuni. 2023-06-28 15:10:17
Zarządzenie nr 15/2023 Wójta Gminy Słupca z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2023-06-28 15:07:03
Zarządzenie nr 14/2023 Wójta Gminy Słupca z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Słupca na 2023 rok 2023-06-28 15:02:13
Zarządzenie nr 13/2023 Wójta Gminy Słupca z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kotuni 2023-06-28 14:59:53
Zarządzenie nr 12/2023 Wójta Gminy Słupca z dnia 13 lutego w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i zespołach szkolno-przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słupca na rok 2023 ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane 2023-06-28 14:55:43
Zarządzenie nr 11/2023 Wójta Gminy Słupca z dnia 06 lutego 2023 roku w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych 2023-06-28 14:52:08
Zarządzenie nr 10 /2023 Wójta Gminy Słupca z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji inwestycji "Przebudowa ulicy Jeziornej w Piotrowicach" 2023-06-28 14:47:54
Zarządzenie nr 9/2023 Wójta Gminy Słupca z dnia 27 stycznia 2023 r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2023-06-28 14:42:51
Zarządzenie nr 8/2023 Wójta Gminy Słupca z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy 2023-06-28 14:37:12
Zarządzenie nr 7/2023 Wójta Gminy Słupca z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy 2023-06-28 14:33:15
Zarządzenie nr 6/2023 Wójta Gminy Słupca z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy 2023-06-28 14:21:54
Zarządzenie nr 5/2023 Wójta Gminy Słupca z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupetaiającego na rok szkolny 2023/2024 do publicznych szkól podstawowych, do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, dla których Gmina Shipca jest organem prowadzącym. 2023-06-28 14:18:23
Zarządzenie nr 4/2023 Wójta Gminy Słupca z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Słupcy 2023-06-28 14:13:09
Zarządzenie nr 3/2023 Wójta Gminy Słupca z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko ds. promocji i zaopatrzenia w Urzędzie Gminy w Słupcy 2023-06-28 13:56:24
Zarządzenie nr 2/2023 Wójta Gminy Słupca z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2023-06-28 13:49:11
Zarządzenie nr 1/2023 Wójta Gminy Słupca z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi 2023-01-02 15:10:32

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Joanna Madaj

Data wytworzenia:
02 sty 2023

Osoba dodająca informacje

Joanna Madaj

Data publikacji:
02 sty 2023, godz. 15:07

Osoba aktualizująca informacje

Joanna Madaj

Data aktualizacji:
02 sty 2023, godz. 15:07