Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Słupca

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2022 - Obwieszczenia/Zawiadomienia


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach ewidencyjnych Kochowo i Niezgoda. 2022-12-23 09:05:06
OŚ.6220.7.2022 - Obwieszczenie, o wszczęciu postępowania wydania decyzji o środowiskowej na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości w obrębie Marcewek. 2022-12-21 19:33:37
OŚ.6220.8.2022 - Obwieszczenie, o wszczęciu postępowania dla wydobywania metodą odkrywkową kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego (piasku) KOCHOWO V w granicach działek oznaczonych nr ewidencyjnymi 100/1, 98/6, 98/3, 97/1, 86/1 (obręb 0011 Kochowo) w m. Kochowo. 2022-12-06 13:51:28
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca w obrębie ewidencyjnym Piotrowice oraz zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Kąty, Kotunia i Wierzbocice 2022-11-29 07:51:08
OŚ.6220.6.2022 -Obwieszczenie-zawiadomienie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie sieci kanalizacji sanitarnej Miejscowość: Rozalin, Cienin Zaborny, gm. Słupca", 2022-11-24 14:44:07
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy drobiu na działkach o nr ewid.14/12 i 14/14 obręb Borki, gmina Słupca, powiat słupecki, województwo wielkopolskie 2022-11-08 15:05:14
Obwieszczenie, o wydaniu decyzji o środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy drobiu na działkach o nr ewid. 14/12 i 14/14 obręb Borki-OŚ.6220.20.2020 2022-11-08 15:00:46
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach ewidencyjnych Kochowo, Józefowo i Piotrowice 2022-11-08 09:11:34
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach ewidencyjnych Kochowo i Niezgoda. 2022-11-08 08:50:17
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni głębinowej, na działce 73/12 oraz nawadniania gruntów- działek 73/6, 73/10, 73/11, 73/12, 74/1 Wola Koszucka-Parcele, gmina Słupca - OŚ.6220.4.2022 2022-10-26 10:11:28
Obwieszczenie, o wydaniu decyzji środowiskowej dla studni głębinowej, na działce 73/12 oraz nawadniania gruntów- działek 73/6, 73/10, 73/11, 73/12, 74/1 Wola Koszucka-Parcele, gmina Słupca - OŚ.6220.4.2022 2022-10-25 15:30:44
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach ewidencyjnych Kochowo, Józefowo i Piotrowice oraz zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca w obrębach ewidencyjnych: Benignowo, Kochowo, Młodojewo, Koszuty - Parcele, Nowa Wieś 2022-10-25 09:18:52
Obwieszczenie Starosty Słupeckiego z dnia 17 października 2022r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na "rozbudowie ulicy Róża w Słupcy" . 2022-10-17 14:07:38
OŚ.6220.6.2022 - Obwieszczenie, o wszczęciu postępowania dla decyzji o środowiskowych na Budowie sieci kanalizacji sanitarnej Miejscowość: Rozalin, Cienin Zaborny, gm. Słupca. 2022-10-11 15:01:24
Obwieszczenie, o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów w sprawie decyzji o środowiskowej dla studni głębinowej, na działce 73/12 oraz nawadniania gruntów- działek 73/6, 73/10, 73/11, 73/12, 74/1 Wola Koszucka-Parcele, gmina Słupca - OŚ.6220.4.2022 2022-09-27 14:21:33
Obwieszczenie OŚ.6220.20.2020 - ustalenie nowego terminu załatwienia sprawy dla rozbudowy fermy drobiu na działkach o nr ewid. 14/12 i 14/14 obręb Borki 2022-09-15 15:01:33
Zawiadomienie Starosty Słupeckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: rozbudowa ulicy Róża w Słupcy 2022-09-06 10:54:18
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego w postaci nieprzepływowego zbiornika ziemnego - stawu retencyjnego w zakresie melioracji wodnej szczegółowej na działkach 76/8 i 79/1 obręb Kochowo, gm. Słupca 2022-09-01 14:53:52
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu stawu retencyjnego w zakresie melioracji wodnej szczegółowej na działkach 76/8 i 79/1 obręb Kochowo, gm. Słupca. 2022-09-01 14:49:15
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego 2022-08-24 08:49:37
Zawiadomienie o załatwieniu sprawy w innym terminie. Sprawa dotycząca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na kontynuowaniu wydobycia metodą odkrywkową kopaliny (kruszywa naturalnego) ze złoża Niezgoda 2022-08-17 14:34:04
Zawiadomienie, że dla wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na kontynuowaniu wydobycia metodą odkrywkową kopaliny (kruszywa naturalnego) ze złoża Niezgoda w granicach działki o nr ewidencyjnym 9/2 (obręb Niezgoda) w m. Niezgoda, w gm. Słupca, pow. słupeckim, woj. wielkopolskim, ustala się nowy termin jej załatwienia, tj. do dnia 30 września 2022r. 2022-08-11 13:19:51
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na zwiększeniu wartości dodanej poprzez zakup nowoczesnych maszyn do cebuli na działkach obręb Kowalewo Opactwo 2022-07-15 14:06:52
Obwieszczenie, że została wydana decyzja o środowiska na ?zwiększeniu wartości dodanej poprzez zakup nowoczesnych maszyn do cebuli na działkach nr 343, 340/5, 340/7, 340/9, 39/3, 39/5 obręb Kowalewo Opactwo (Kowalewo Parcele 35, 62-400 Słupca) - OŚ.6220.1.2022 2022-07-15 06:49:59
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego - IR-III.7821.19.2021.13 2022-07-08 13:26:56
Obwieszczenie w sprawie udziału społeczeństwa dla wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy drobiu na działkach o nr ewid. 14/12 i 14/14 obręb Borki, gmina Słupca, powiat słupecki, województwo wielkopolskie - OŚ.6220.2.2022 2022-07-05 14:37:56
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla wykonaniu urządzenia wodnego w postaci uzbrojenia otworu wiertniczego - studziennego w obudowę i pompę głębinową, umożliwiającego pobór wody podziemnej (studni głębinowej) na działce o numerze ewidencyjnym 73/12 oraz na gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na melioracji gruntów- działek o nr ewidencyjnych 73/6, 73/10, 73/11, 73/12, 74/1 położonych w miejscowości Wola Koszucka-Parcele, gmina Słupca - OŚ.6220.2.2022 2022-06-24 14:46:08
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowej eksploatacji - wydobyciu kopaliny z projektowanego złoża kruszywa naturalnego "Niezgoda III" 2022-06-23 15:11:33
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji środowiskowa na realizację przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowej eksploatacji - wydobyciu kopaliny z projektowanego złoża kruszywa naturalnego "NIEZGODA III" położonego na działce o nr ewidencyjnym 382/6 - obręb ewidencyjny 0022 Niezgoda - OŚ.6220.2.2022 2022-06-21 15:26:37
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu metodą odkrywkową kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego (piasku) w m. Kochowo. 2022-06-17 10:59:08
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowa gody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "wydobywaniu metodą odkrywkową kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego (piasku) w granicach działek oznaczonych nr ewidencyjnymi 86/1, 97/1, 98/3 (obręb 0011 Kochowo) w m. Kochowo." 2022-06-14 14:36:09
Obwieszczenie, o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Wykonaniu urządzenia służącego do poboru wód podziemnych - studni głębinowej na dz. nr 153 obręb Rozalin" oraz na "Gospodarowaniu wodą w rolnictwie polegające na melioracji- nawadnianiu upraw za pomocą deszczowni szpulowej na działkach 153, 152/1 obręb Rozalin oraz 354, 374, 375 obręb Koszuty - OŚ.6220.2.2022 2022-05-27 14:23:39
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji środowiskowej dla kontynuowaniu wydobycia metodą odkrywkową kopaliny (kruszywa naturalnego) ze złoża Niezgoda w granicach działki o nr ewidencyjnym 9/2 (obręb Niezgoda) w m. Niezgoda - OŚ.6220.11.2021 2022-05-24 13:49:36
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji środowiskowej dla powierzchniowej eksploatacji - wydobycia kopaliny z projektowanego złoża kruszywa naturalnego "NIEZGODA III" położonego na działce o nr ewidencyjnym 382/6- obręb ewidencyjny 0022 Niezgoda - OŚ.6220.16.2021 2022-05-24 13:45:27
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji środowiskowej dla wydobywaniu metodą odkrywkową kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego (piasku) w granicach działek oznaczonych nr ewidencyjnymi 86/1, 97/1, 98/3 (obręb 0011 Kochowo) w m. Kochowo - OŚ.6220.2.2022 2022-05-24 13:39:51
Decyzja w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3090P na odcinku Słupca (granica gminy) - Jaroszyn" 2022-05-13 15:16:49
Obwieszczenie, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych dla "Przebudowa drogi powiatowej nr 3090P na odcinku Słupca (granica gminy) - Jaroszyn" 2022-05-12 14:40:56
Decyzja Starosty Słupeckiego no uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Korwin, gmina Słupca oznaczonej numerem ewidencyjnym 92 o powierzchni 0.6800 ha. 2022-05-11 12:58:11
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach ewidencyjnych Kochowo, Józefowo i Piotrowice w gminie Słupca. 2022-05-10 08:43:40
Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla poboru wód podziemnych na dz. nr 153 obręb Rozalin oraz na nawadnianiu upraw za pomocą deszczowni szpulowej. 2022-04-26 15:11:55
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowej dla gospodarowania wodą w rolnictwie dla działki o nr ewid. 67/2, 79/3, 80/2, 777 obręb Kotunia. 2022-04-26 14:53:37
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania wydania decyzji o środowiskowych dla wydobywaniu kruszywa (piasku) w m. Kochowo. 2022-04-21 14:54:50
Obwieszczenie o ustala się nowy termin załatwienia sprawy dla przedsięwzięcia polegającego na kontynuowaniu wydobycia metodą odkrywkową kopaliny (kruszywa naturalnego) ze złoża Niezgoda w granicach działki o nr ewidencyjnym 9/2 2022-04-07 15:14:30
Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3090P na odcinku Słupca (granica gminy) - Jaroszyn" 2022-04-05 14:55:27
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach ewidencyjnych Kochowo i Niezgoda 2022-03-29 08:21:09
Obwieszczenie o poprawieniu błędu pisarskiego w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: OŚ.6220.25.2020, wydanej w dniu 23 listopada 2020r. dla budowy studni głębinowej na dz. 150/1 obręb Gółkowo 2022-03-25 11:02:40
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 2022-03-18 15:29:07
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu ?Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Słupca na lata 2022-2036? 2022-03-08 15:07:25
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca 2022-02-22 11:16:07
Obwieszczenie o wpłynięciu wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji oraz przekazaniu akt spraw do SKO w Koninie, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla modernizacji instalacji radiokomunikacyjnej 5655 (63532N!) CIENIN (PKO_SLUPCA_CIENIN) zlokalizowanej w miejscowości Cienin Zaborny, działka nr 234/4. 2022-01-28 15:41:00

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Adam Wawrzyniak

Data wytworzenia:
28 sty 2022

Osoba dodająca informacje

Adam Wawrzyniak

Data publikacji:
28 sty 2022, godz. 15:39

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-