Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Słupca

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2022


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Uchwała nr LXVI/363/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 29 grudnia 2022 r.w sprawie uchwały budżetowej Gminy Słupca na 2023 rok 2023-01-10 11:38:42
Uchwała nr LXVI/365/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 29 grudnia 2022 r.zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2022 rok. 2023-01-10 10:43:55
Uchwała nr LXVI/364/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 29 grudnia 2022 r.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupca na lata 2022- 2028 2023-01-10 10:42:58
Uchwała nr LXVI/362/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 29 grudnia 2022 r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupca na lata 2023- 2027 2023-01-10 10:38:44
Uchwała nr LXVI/361/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 29 grudnia 2022 r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupeckiemu na organizowanie publicznego transportu zbiorowego 2023-01-10 10:37:11
Uchwała nr LXVI/360/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 29 grudnia 2022 r.sprostowanie oczywistej omyłki w uchwale nr LXII/346/2022 z dnia 24.11.2022r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Słupca na 2023 rok 2023-01-10 10:35:28
Uchwała nr LXVI/359/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 29 grudnia 2022 r.sprostowanie oczywistej omyłki w uchwale nr LX/341/2022 z dnia 27.10.2022r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości 2023-01-10 10:31:21
Uchwała nr LXVI/358/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 29 grudnia 2022 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca 2023-01-10 10:19:15
Uchwała nr LXVI/357/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 29 grudnia 2022 r.w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca w obrębach ewidencyjnych: Benignowo, Kochowo, Młodojewo, Koszuty – Parcele, Nowa Wieś 2023-01-10 10:16:54
Uchwała nr LXVI/356/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 29 grudnia 2022 r.w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2022-2025 2023-01-10 10:12:18
Uchwała nr LXVI/355/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 29 grudnia 2022 r.w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024 2023-01-10 10:10:36
Uchwała nr LXVI/354/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 29 grudnia 2022 r.w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Słupca 2023-01-10 10:03:36
Uchwała nr LXV/353/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2022 rok. 2023-01-02 11:46:10
Uchwała nr LXIV/352/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 14 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2022 rok. 2022-12-20 08:13:05
Uchwała nr LXIV/351/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 14 grudnia 2022 r.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupca na lata 2022- 2028 2022-12-20 08:08:20
Uchwała nr LXIII/350/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 5 grudnia 2022 r.zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2022 rok. 2022-12-08 10:40:00
Uchwała nr LXII/349/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Słupca 2022-12-02 15:03:37
Uchwała nr LXII/348/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 24 listopada 2022 r.zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2022 rok. 2022-12-02 15:01:59
Uchwała nr LXII/347/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie dopłat do taryf za dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz udzielenia dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Cieninie Zabornym Parcele 2022-12-02 15:00:14
Uchwała nr LXII/346/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Słupca na 2023 rok 2022-12-02 14:59:10
Uchwała nr LXII/345/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Słupca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023. 2022-12-02 14:57:20
Uchwała nr LXI/344/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 7 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2022 rok. 2022-11-15 12:05:11
Uchwała nr LX/343/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 27 października 2022 r.zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2022 rok. 2022-11-03 12:14:35
Uchwała nr LX/342/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 27 października 2022 r.w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu obowiązującej przy zwrocie kosztów dowozu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych 2022-11-03 12:11:40
Uchwała nr LX/341/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 27 października 2022 r.w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości 2022-11-03 12:09:41
Uchwała nr LX/340/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 27 października 2022 r.w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/171/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 30 lipca 2020r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw 2022-11-03 12:07:42
Uchwała nr LX/339/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 27 października 2022 r.w sprawie rozpatrzenia wniosku 2022-11-03 12:03:43
Uchwała nr LX/338/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 27 października 2022 r.w sprawie zgłoszenia do Programu ?Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+? sołectwa Rozalin z terenu Gminy Słupca 2022-11-03 12:00:56
Uchwała nr LIX/337/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 12 października 2022 r.zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2022 rok. 2022-11-03 11:06:53
Uchwała nr LVIII/336/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 29 września 2022 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2022 rok 2022-10-13 09:19:56
Uchwała nr LVIII/335/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupca na lata 2022- 2028 2022-10-13 09:17:43
Uchwała nr LVIII/334/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/308/18 Rady Gminy Słupca z dnia 8 lutego 2018r.w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słupca 2022-10-13 09:15:57
Uchwała nr LVIII/333/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Piotrowice 2022-10-13 09:14:04
Uchwała nr LVIII/332/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 29 września 2022 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Słupca 2022-10-13 09:12:09
Uchwała nr LVIII/331/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 29 września 2022 r. w sprawie : określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Słupca 2022-10-13 09:10:15
Uchwała nr LVIII/330/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś 2022-10-13 09:08:15
Uchwała nr LVIII/329/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś 2022-10-13 09:06:07
Uchwała nr LVIII//328/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 29 września 2022 r.w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Marcewek 2022-10-13 09:04:11
Uchwała nr LVIII/327/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Marcewek 2022-10-13 09:01:41
Uchwała nr LVIII/326/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 29 września 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na modernizację budynków mieszkalnych oraz na wymianę kotłów, pieców i palenisk na terenie gminy Słupca 2022-10-13 08:59:27
Uchwała nr LVIII/325/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zaopiniowania ceny za odzysk i unieszkodliwiania 1 tony odpadów z grupy 20...- odpadów komunalnych łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie 2022-10-13 08:54:47
Uchwała nr LVIII/324/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 29 września 2022 r.w sprawie rozpatrzenia petycji 2022-10-12 14:34:48
Uchwała nr LVII/323/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 24 sierpnia 2022 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2022 rok 2022-09-01 11:28:30
Uchwała nr LVII/322/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Słupca na rok szkolny 2022/2023 2022-09-01 11:27:06
Uchwała nr LVII/321/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na postanowienie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 06 lipca 2022r., znak sprawy DWST-WOOS.4021.32.2022.DP, utrzymujące w mocy postanowienie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 2022-09-01 11:21:43
Uchwała nr LVII/320/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LII/350/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 września 2018r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i nauczycieli niewy 2022-09-01 11:15:22
Uchwała nr LVI/319/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2022 rok 2022-07-08 11:13:29
Uchwała nr LVI/318/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021 2022-07-08 11:11:39
Uchwała nr LVI/317/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu rok 2021 2022-07-08 08:48:55
Uchwała nr LVI/316/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Słupca wotum zaufania 2022-07-08 08:47:58
Uchwała nr LVI/315/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Niezgoda 2022-07-08 08:46:55
Uchwała nr LVI/314/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2023 2022-07-08 08:45:07
Uchwała nr LVI/313/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie powołania i ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Słupca 2022-07-08 08:06:13
Uchwała nr LVI/312/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie w roku 2021 2022-07-08 08:04:20
Uchwała nr LVI/311/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Słupca na lata 2022-2025 2022-07-08 07:59:22
Uchwała nr LV/310/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 3 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2022 rok 2022-07-08 07:58:05
Uchwała nr LV/309/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupca na lata 2022- 2028 2022-07-08 07:56:40
Uchwała nr LIV/308/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 28 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2022 rok 2022-05-06 08:52:07
Uchwała nr LIV/307/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupca na lata 2022- 2028 2022-05-06 08:50:37
Uchwała nr LIV/306/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 2022-05-06 08:49:45
Uchwała nr LIV/305/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Słupca do dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 2022-05-06 08:48:42
Uchwała nr LIV/304/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Piotrowice 2022-05-06 08:24:38
Uchwała nr LIV/303/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/245/2021 z dnia 29 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach ewidencyjnych Kochowo, Józefowo i Piotrowice w gminie Słupca 2022-05-06 08:23:21
Uchwała nr LIV/302/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Marcewek 2022-05-06 08:17:58
Uchwała nr LIII/301/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 13 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2022 rok 2022-04-22 10:49:59
Uchwała nr LII/300/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupeckiemu na pokrycie części wydatków związanych z realizacją zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej 3074P Sierakowo-Słomczyce-Piotrowice" 2022-04-06 09:54:53
Uchwała nr LII/299/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 25 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Słupca na rok szkolny 2021/2022 2022-04-06 09:53:55
Uchwała nr LII/298/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 25 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2022 rok 2022-04-06 09:53:02
Uchwała nr LII/297/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2023 2022-04-06 09:52:14
Uchwała nr LII/296/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie przekazania petycji według właściwości 2022-04-06 09:51:18
Uchwała nr LII/295/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022 2022-04-06 09:50:09
Uchwała nr LII/294/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Piotrowice 2022-04-06 09:48:15
Uchwała nr LII/293/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału ? w nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Szczepanów, gmina Iłowa 2022-04-06 09:45:36
Uchwała nr LII/292/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach ewidencyjnych Kochowo i Niezgoda 2022-04-06 09:44:22
Uchwała nr LII/291/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia ?Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Słupca na lata 2022-2036? 2022-04-06 09:43:14
Uchwała nr LI/290/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawach, dotyczących dodatku osłonowego 2022-03-09 09:56:24
Uchwała nr LI/289/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w wyznaczonym miejscu 2022-03-09 09:55:07
Uchwała nr LI/288/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 2 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2022 rok 2022-03-09 09:53:56
Uchwała nr LI/287/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupca na lata 2022- 2028 2022-03-09 09:52:33
Uchwała nr L/286/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Słupeckiemu pomocy rzeczowej 2022-02-08 13:43:09
Uchwała nr L/285/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Gminnego w Piotrowicach 2022-02-08 13:41:31
Uchwała nr L/284/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2022 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2022 rok 2022-02-08 13:39:49
Uchwała nr L/283/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Słupca 2022-02-08 13:38:32
Uchwała nr L/282/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie określenia zasad przyznawania diet przewodniczącemu organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Słupca 2022-02-08 13:37:08
Uchwała nr XLIX/281/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Słupca na 2022 rok 2022-01-26 09:57:40
Uchwała nr XLIX/280/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupca na lata 2022- 2028 2022-01-26 09:49:42
Uchwała nr XLIX/279/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Cieninie Zabornym Parcele na rok 2022 i lata następne 2022-01-26 09:41:11
Uchwała nr XLIX/278/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Gółkowo 2022-01-26 09:38:30

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Adam Wawrzyniak

Data wytworzenia:
26 sty 2022

Osoba dodająca informacje

Adam Wawrzyniak

Data publikacji:
26 sty 2022, godz. 09:36

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-