Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Słupca

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2021 - Obwieszczenia/Zawiadomienia


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowej eksploatacji - wydobycia kopaliny z projektowanego złoża kruszywa naturalnego "NIEZGODA III" położonego na działce o nr ewidencyjnym 382/6- obręb ewidencyjny 0022 Niezgoda 2021-12-21 15:14:59
Obwieszczenie OŚ.6220.15.2021 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na "Wykonaniu urządzenia służącego do poboru wód podziemnych - studni głębinowej na dz. nr 153 obręb Rozalin" oraz na "Gospodarowaniu wodą w rolnictwie polegające na melioracji- nawadnianiu upraw za pomocą deszczowni szpulowej na działkach 153, 152/1 obręb Rozalin oraz 354, 374, 375 obręb Koszuty gmina Słupca powiat słupecki, 2021-12-14 15:01:35
Obwieszczenie OŚ.6220.9.2021 o wydaniu zmiany decyzji własnej znak: OŚ.6220.3.2019 z dnia 1.10.1019r o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna oraz stacją transformatorowo-rozdzielczą średniego napięcia na dz. ewid. 371 obręb Marcewek, gm. Słupca, w zakresie: - odniesienia do napięć transformatora 2021-12-14 14:57:57
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna oraz stacją transformatorowo-rozdzielczą średniego napięcia na dz. ewid. 371 obręb Marcewek, gm. Słupca 2021-12-14 12:58:37
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na melioracji dla działki o nr ewid. 67/2, 79/3, 80/2, 777 obręb Kotunia, gmina Słupca - OŚ.6220.14.2021 2021-11-09 15:14:16
Obwieszczenie o wydaniu decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "prowadzeniu działalności w zakresie zbierania odpadów, na działce oznaczonej nr ew. 214 obręb Koszuty, Gmina Słupca" - OŚ.6220.8.2021 2021-11-09 15:11:11
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: gospodarowaniu wodą w rolnictwie polegające na melioracji działki 4, 8, 7, 9/3, 11/1, 20/2, 22/5, 22/7, 24 obręb Kowalewo Opactwo, gmina Słupca - OŚ.6220.6.2021 2021-11-09 15:08:42
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu działalności w zakresie zbierania odpadów, na działce oznaczonej nr ew. 214 obręb Koszuty, Gmina Słupca 2021-11-09 15:02:53
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na gospodarowaniu wodą w rolnictwie polegające na melioracji działki 4, 8, 7, 9/3, 11/1, 20/2, 22/5, 22/7, 24 obręb Kowalewo Opactwo, gmina Słupca, powiat słupecki, województwo wielkopolskie. 2021-11-09 15:00:28
Obwieszczenie co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie dotyczącej zmiany decyzji Wójta Gminy Słupca znak: OŚ.6220.3.2019 z dnia 01.10.2019, zmienioną decyzją Wójta Gminy Słupca znak: OŚ.6220.22.2020 z dnia 04.02.2021r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna oraz stacją transformatorowo-rozdzielczą średniego napięcia na dz. 2021-11-02 12:19:29
Obwieszczeni o wszczęciu postępowania dla wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3090P na odcinku Słupca (granica gminy) - Jaroszyn" 2021-10-22 14:24:12
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na melioracji dla działki o nr ewid. 146, 147, 150/1, 150/4, 151,232,233/1, 233/2, 235, obręb Gółkowo, gmina Słupca, powiat słupecki, województwo wielkopolskie 2021-10-21 14:41:47
Obwieszczeni o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na gospodarowaniu wodą w rolnictwie polegające na melioracji dla działki o nr ewid. 146, 147, 150/1, 150/4, 151, 232, 233/1, 233/2, 235, obręb Gółkowo, gmina Słupca 2021-10-21 14:35:48
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach ewidencyjnych Kochowo, Józefowo i Piotrowice. 2021-10-13 08:13:02
Obwieszczenie o zebranych materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu działalności w zakresie zbierania odpadów, na działce oznaczonej nr ew. 214 obręb Koszuty 2021-10-08 15:04:47
Obwieszczeni o zebranych materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na melioracji działki 4, 8, 7, 9/3, 11/1, 20/2, 22/5, 22/7, 24 obręb Kowalewo Opactwo 2021-10-08 14:50:27
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o zmianie decyzji Wójta Gminy Słupca znak: OŚ.6220.3.2019 z dnia 1.10.1019r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna oraz stacją transformatorowo-rozdzielczą średniego napięcia na dz. ewid. 371 obręb Marcewek, gm. Słupca. 2021-10-05 14:49:58
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego, służącego do ujmowania wód podziemnych z utworów kredowych - studni głębinowej, na działce ewidencyjnych numer 245/1 obręb Kowalewo Opactwo, gmina Słupca, powiat słupecki, województwo wielkopolskie - OŚ.6220.4.2021 2021-09-28 15:08:20
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: wykonaniu urządzenia wodnego, służącego do ujmowania wód podziemnych z utworów kredowych - studni głębinowej, na działce ewidencyjnych numer 245/1 obręb Kowalewo Opactwo, gmina Słupca, powiat słupecki, województwo wielkopolskie - OŚ.6220.4.2021 2021-09-28 15:03:11
Obwieszczeni dla przedsięwzięcia polegającego na kontynuowaniu wydobycia metodą odkrywkową kopaliny (kruszywa naturalnego) ze złoża Niezgoda w granicach działki o nr ewidencyjnym 9/2 (obręb Niezgoda) w m. Niezgoda, w gm. Słupca, pow. słupeckim, woj. wielkopolskim - OŚ.6220.11.2021 2021-09-17 15:09:54
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca 2021-09-07 10:27:26
Obwieszczenie o zebranym materiale przed decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na melioracji dla działki o nr ewid. 146, 147, 150/1, 150/4, 151, 232, 233/1, 233/2, 235, obręb Gółkowo, gmina Słupca, powiat słupecki, województwo wielkopolskie. 2021-08-26 14:21:38
Obwieszczenie o zebranym materiale przed decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego, służącego do ujmowania wód podziemnych z utworów kredowych studni głębinowej, na działce ewidencyjnych numer 245/1 obręb Kowalewo Opactwo, gmina Słupca, powiat słupecki, województwo wielkopolskie 2021-08-26 14:19:34
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia nr OŚ.6220.1.2021 z dnia 25.08.2021 r. Budowa studni głębinowej na działce o numerze ewidencyjnym 254/2 obręb Koszuty-Parcele oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie polegającym, na melioracji na obszarze 8.95 ha 2021-08-25 15:21:27
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowa studni głębinowej na działce o numerze ewidencyjnym 254/2 obręb Koszuty-Parcele, gmina Słupca, powiat słupecki, województwo wielkopolskie oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie polegającym na melioracji na obszarze 8,95 ha na działkach o numerach ewidencyjnych 252/1, 254/1, 254/2, 255/2 obręb Koszuty-Parcele, gmina Słupca, powiat słupecki, województ 2021-08-25 15:01:02
Obwieszczeni o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na gospodarowaniu wodą w rolnictwie polegające na melioracji dla działki 66/7 i 54/10 obręb Wola Koszucka - Parcele, gmina Słupca, powiat słupecki, województwo wielkopolskie - OŚ.6220.7.2021 2021-08-04 15:02:26
Obwieszczeni o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na gospodarowaniu wodą w rolnictwie polegające na melioracji działki 272/8, 272/6, 272/5, 272/9, 272/11, 272/13, 272/15, 272/17, 272/19, 272/20, 272/21, 273, 274 obręb Koszuty - Parcele, gmina Słupca, powiat słupecki, województwo wielkopolskie - OŚ.6220.5.2021 2021-08-04 14:59:32
Obwieszczenie Obwieszczeni o zebranych materiałach przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia służącego do poboru wód podziemnych na działce nr 254/2 obręb Koszuty-Parcele, gmina Słupca, powiat słupecki, województwo wielkopolskie - OŚ.6220.1.2021 2021-08-04 14:57:15
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - OŚ.6220.7.2021 2021-08-04 14:53:44
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - OŚ.6220.5.2021 2021-08-04 14:52:04
Obwieszczenie - OŚ.6220.10.2021 2021-07-15 14:51:34
Obwieszczenie - OŚ.6220.7.2021 2021-06-29 13:52:07
Obwieszczenie - OŚ.6220.5.2021 2021-06-29 13:45:46
Obwieszczenie - OŚ.6220.20.2020 2021-06-25 14:50:41
Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie 2021-06-21 14:38:17
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca - OŚ.6220.3.2021 2021-06-15 14:03:33
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - OŚ.6220.8.2021 2021-06-15 13:47:31
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - OŚ.6220.3.2021 2021-06-15 12:43:51
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kole o wydanym postanowieniu - PO.ZUZ.3.4210.128.2021.PZ 2021-06-07 15:19:22
Obwieszczenie - OŚ.6220.4.2021 2021-06-01 14:24:03
Obwieszczenie - OŚ.6220.2.2021 2021-05-27 15:32:02
Obwieszczenie - OŚ.6220.7.2021 2021-05-21 14:30:22
Obwieszczenie - OŚ.6220.6.2021 2021-05-21 14:25:05
Obwieszczenie - OŚ.6220.5.2021 2021-05-21 14:18:58
Obwieszczenie - OŚ.6220.3.2021 2021-05-11 14:21:55
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole - PO.ZUZ.3.4210.473m.2020.AM 2021-05-10 14:04:23
Obwieszczenie - OŚ.6220.20.2020 2021-04-20 13:33:11
Obwieszczenie - OŚ.6220.3.2021 2021-04-06 14:44:00
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca - OŚ.6220.27.2020 2021-04-01 12:15:12
Obwieszczenie - OŚ.6220.27.2020 2021-03-18 15:19:50
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca - OŚ.6220.20.2020 2021-03-17 07:56:57
Obwieszczenie Wojewody Województwa Wielkopolskiego, zawiadamiającego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: Przebudowa bocznicy kolejowej nr 714. 2021-03-08 09:00:57
Obwieszczenie - OŚ.6220.2.2021 2021-03-05 14:24:47
Obwieszczenie - OŚ.6220.1.2021 2021-03-05 14:18:15
Obwieszczenie - OŚ.6220.20.2020 2021-03-02 14:56:32
Obwieszczenie - OŚ.6220.27.2020 2021-02-19 14:18:21
Informacja Wójta Gminy Słupca - OŚ.6220.29.2020 2021-02-16 15:25:23
Obwieszczenie 2021-02-16 09:00:17
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca - OŚ.6220.21.2020 2021-02-04 15:11:57
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca - OŚ.6220.22.2020 2021-02-04 15:06:07
Obwieszczenie - OŚ 6220.20.2020 2021-01-26 15:33:09
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca - OŚ.6220.18.2020 2021-01-25 08:22:34
Obwieszczenie - OŚ.6220.27.2020 2021-01-18 11:52:34
Obwieszczenie - OŚ 6220.21.2020 2021-01-12 12:24:58
Obwieszczenie - OŚ 6220.22.2020 2021-01-12 12:17:52

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Adam Wawrzyniak

Data wytworzenia:
12 sty 2021

Osoba dodająca informacje

Adam Wawrzyniak

Data publikacji:
12 sty 2021, godz. 12:06

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-