Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Słupca

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2021


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Uchwała nr XLVIII/277/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek podatku od środków transportowych 2022-01-11 08:40:19
Uchwała nr XLVIII/276/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2021 rok 2022-01-11 08:38:25
Uchwała nr XLVIII/275/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupca na lata 2021- 2025 2022-01-11 08:36:45
Uchwała nr XLVIII/274/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ramowego planu pracy Rady Gminy Słupca na 2022 r. 2022-01-11 08:35:26
Uchwała nr XLVIII/273/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok 2022-01-11 08:34:14
Uchwała nr XLVIII/272/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa na 2022 r. 2022-01-11 08:32:47
Uchwała nr XLVIII/271/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego na 2022 r 2022-01-11 08:24:09
Uchwała nr XLVIII/270/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupeckiemu na organizowanie publicznego transportu zbiorowego. 2022-01-11 08:22:21
Uchwała nr XLVIII/269/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/178/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 7 sierpnia 2020r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/179/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 7 sierpnia 2020r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2022-01-11 08:19:18
Uchwała nr XLVIII/268/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/178/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 7 sierpnia 2020r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupca 2022-01-11 08:17:39
Uchwała nr XLVIII/267/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r. 2022-01-11 08:15:40
Uchwała Nr XLVII/266/2021 Rada Gminy Słupca z dnia 8 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2021 rok 2021-12-22 12:50:02
Uchwała Nr XLVII/265/2021 Rada Gminy Słupca z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Słupca 2021-12-22 12:48:21
Uchwała Nr XLVII/264/2021 Rada Gminy Słupca z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad na jakich radnym przysługują diety i zwrot kosztów podróży służbowych 2021-12-22 12:45:15
Uchwała Nr XLVII/263/2021 Rada Gminy Słupca z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie określenia zasad przyznawania diet przewodniczącemu organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Słupca 2021-12-22 12:41:56
Uchwała nr XLVI/262/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej 2021-12-13 14:48:10
Uchwała nr XLVI/261/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Wielkopolska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2021-12-13 14:47:01
Uchwała nr XLV/260/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 24 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2021 rok 2021-12-13 14:44:44
Uchwała nr XLV/259/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupca na lata 2021- 2025 2021-12-13 14:43:44
Uchwała nr XLV/258/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych 2021-12-13 14:42:39
Uchwała nr XLV/257/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty na terenie gminy Słupca 2021-12-13 14:41:35
Uchwała nr XLV/256/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku 2021-12-13 14:30:44
Uchwała nr XLV/255/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca 2021-12-13 13:05:39
Uchwała nr XLV/254/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Słupca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 2021-12-13 13:04:02
Uchwała nr XLIV/253/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 28 października 2021 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2021 rok 2021-11-17 13:04:56
Uchwała nr XLIV/252/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupca na lata 2021- 2025 2021-11-17 13:03:34
Uchwała nr XLIV/251/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 28 października 2021 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Słupca na 2022 r. 2021-11-17 13:02:13
Uchwała nr XLIV/250/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Piotrowice 2021-11-17 12:59:11
Uchwała nr XLIV/249/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zaopiniowania ceny za odzysk i unieszkodliwiania 1 tony odpadów z grupy 20...- odpadów komunalnych łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie 2021-11-17 12:56:34
Uchwała Nr XLIII/248/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 29 września 2021 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2021 rok 2021-10-15 13:39:25
Uchwała Nr XLIII/247/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości 2021-10-15 13:37:45
Uchwała Nr XLIII/246/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 29 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca 2021-10-15 13:26:17
Uchwała Nr XLIII/245/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 29 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach ewidencyjnych Kochowo, Józefowo i Piotrowice 2021-10-15 13:24:02
Uchwała Nr XLII/244/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 2 września 2021 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2021 rok 2021-10-15 13:22:12
Uchwała Nr XLII/243/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 2 września 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupca na lata 2021- 2025 2021-10-15 13:12:28
Uchwała Nr XLII/242/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 2 września 2021 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Słupca na rok szkolny 2021/2022 2021-10-15 13:11:32
Uchwała nr XLI/241/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty na terenie gminy Słupca 2021-07-28 10:51:39
Uchwała nr XLI/240/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/69/19 Rady Gminy Słupca z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa 2021-07-28 10:48:30
Uchwała nr XL/239/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020 2021-07-01 09:38:24
Uchwała nr XL/238/2021 rady Gminy Słupca z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2020 2021-07-01 09:35:57
Uchwała nr XL/237/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Słupca wotum zaufania 2021-07-01 09:33:16
Uchwała nr XL/236/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2021 rok 2021-07-01 09:30:25
Uchwała nr XL/235/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupca na lata 2021- 2033 2021-07-01 09:10:54
Uchwała nr XL/234/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wykonywania i finansowania programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Słupca w latach 2021 - 2022 2021-07-01 09:09:10
Uchwała nr XL/233/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego 2021-07-01 09:07:26
Uchwała nr XL/232/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/69/19 Rady Gminy Słupca z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa 2021-07-01 09:03:58
Uchwała nr XXXIX/231/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zgłoszenia do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+" sołectwa Kamień oraz sołectwa Nowa Wieś z terenu gminy Słupca 2021-06-09 11:53:44
Uchwała nr XXXIX/230/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 27 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2021 rok 2021-06-09 11:52:21
Uchwała nr XXXIX/229/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupca na lata 2021- 2033 2021-06-09 11:50:30
Uchwała nr XXXIX/228/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupeckiemu na pokrycie części wydatków związanych z realizacją zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3055P-na odcinku Młodojewo-Młodojewo Parcele-Droga Wojewódzka nr 263" 2021-06-09 11:48:24
Uchwała nr XXXIX/227/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie dopłat do taryf za dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz udzielenia dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Cieninie Zabornym Parcele 2021-06-09 11:46:35
Uchwała nr XXXIX/226/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie w roku 2020 2021-06-09 11:44:44
Uchwała nr XXXIX/225/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego 2021-06-09 11:43:11
Uchwała nr XXXIX/224/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i zespołach szkolno-przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słupca na rok 2021 ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane, a ta 2021-06-09 11:41:42
Uchwała nr XXXIX/223/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie tablicy pamiątkowej na budynku Wiejskiego Centrum Spotkań w Kątach 2021-06-09 11:40:02
Uchwała nr XXXVIII/222/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 13 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2021 rok 2021-05-20 07:41:31
Uchwała nr XXXVII/221/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 22 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2021 rok 2021-04-15 13:30:48
Uchwała nr XXXVII/220/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupca na lata 2021- 2033 2021-04-15 13:28:00
Uchwała nr XXXVII/219/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie dopłat do taryf za dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz udzielenia dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Cieninie Zabornym Parcele 2021-04-15 13:20:23
Uchwała nr XXXVII/218/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Cienin Zaborny 2021-04-15 13:17:42
Uchwała nr XXXVII/217/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej 2021-04-15 13:14:45
Uchwała nr XXXIV/216/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 25 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2021 rok 2021-03-04 14:43:17
Uchwała nr XXXIV/215/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 2021-03-04 14:40:31
Uchwała nr XXXIV/214/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupca na lata 2021- 2033 2021-03-04 14:38:54
Uchwała nr XXXIII/213/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ramowego planu pracy Rady Gminy Słupca na 2021 r. 2021-01-29 13:37:56
Uchwała nr XXXIII/212/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok 2021-01-29 13:36:58
Uchwała nr XXXIII/211/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa na 2021 r. 2021-01-29 13:30:53
Uchwała nr XXXIII/210/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego na 2021 r. 2021-01-29 13:29:43
Uchwała nr XXXIII/209/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zarządzenia łącznego rozpatrywania petycji 2021-01-29 13:27:52
Uchwała nr XXXIII/208/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku 2021-01-29 13:26:38
Uchwała nr XXXIII/207/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/195/2020 z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca 2021-01-29 13:25:24
Uchwała nr XXXIII/206/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok 2021-01-29 13:24:04

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Adam Wawrzyniak

Data wytworzenia:
29 sty 2021

Osoba dodająca informacje

Adam Wawrzyniak

Data publikacji:
29 sty 2021, godz. 12:38

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-