Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Słupca

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2021


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie nr 85/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy do prowadzenia postępowań i wydawania zaświadczeń w sprawach ustalenia prawa do dodatku osłonowego. 2022-05-24 10:39:45
Zarządzenie nr 84/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie prowadzenia Centralnego Rejestru Umów w Urzędzie Gminy Słupca. 2022-05-24 10:37:44
Zarządzenie nr 83/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Słupcy. 2022-05-24 10:36:35
Zarządzenie nr 82/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany ,,Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Słupcy'. 2022-05-24 10:34:59
Zarządzenie nr 80/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy w Słupcy. 2022-05-24 10:33:02
Zarządzenie nr 79/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zapewnienia pracownikom okularów korygujących wzrok. 2022-05-24 10:31:55
Zarządzenie nr 78/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia imiennych identyfikatorów osobowych pracowników Urzędu Gminy w Słupcy. 2022-05-24 10:27:33
Zarządzenie nr 76/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia ,,Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Słupcy'. 2022-05-24 10:25:34
Zarządzenie nr 75/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie przyznania nagrody dla p.o. Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Słupca w Cieninie Zabornym. 2022-05-24 10:20:56
Zarządzenie nr 74/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie Regulaminu korzystania z Sali Wiejskiej w Marcewku. 2022-05-24 10:14:58
Zarządzenie nr 73/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia minimalnych wysokości stawek czynszu za wynajem lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Słupca. 2022-05-24 10:13:47
Zarządzenie nr 72/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości. 2022-05-24 10:12:09
Zarządzenie nr 71/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości. 2022-05-24 10:11:15
Zarządzenie nr 70/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. 2022-05-24 10:01:16
Zarządzenie nr 69/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie gminy Słupca. 2022-05-24 09:53:53
Zarządzenie nr 68/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości. 2022-05-24 09:52:44
Zarządzenie nr 67/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Słupca na 2022 rok. 2022-05-24 09:50:16
Zarządzenie nr 66/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie projektu uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupca na lata 2022-2028. 2022-05-24 09:45:10
Zarządzenie nr 65/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2022-05-24 09:42:13
Zarządzenie nr 64/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 18 października 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Słupcy. 2022-05-24 09:40:20
Zarządzenie nr 63/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 18 października 2021 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność gminy, przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 2022-05-24 09:38:10
Zarządzenie nr 62/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 12 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Słupca w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022. 2022-05-24 09:34:37
Zarządzenie nr 61/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 8 października 2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw wojskowych. 2021-12-07 09:35:53
Zarządzenie nr 60/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 8 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Słupcy. 2021-12-07 09:35:42
Zarządzenie nr 59/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 30 września 2021 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Słupca w Cieninie Zabornym. 2021-12-07 09:35:25
Zarządzenie nr 58/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 30 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji i likwidacji sprzętu komputerowego i oprogramowania. 2021-12-07 09:35:16
Zarządzenie nr 57/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 28 września 2021 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia jej Regulaminu. 2021-12-07 09:35:08
Zarządzenie nr 56/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 30 września 2021 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości. 2021-12-07 09:34:37
Zarządzenie nr 55/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 30 września 2021 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości. 2021-12-03 12:41:44
Zarządzenie nr 54/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 28 września 2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko ds. czynszów i windykacji należności. 2021-12-03 12:41:18
Zarządzenie nr 53/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 28 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Słupcy. 2021-12-03 12:41:08
Zarządzenie nr 52/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 13 września 2021 r. w sprawie zmiany ,,Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Słupcy'. 2021-12-03 12:40:54
Zarządzenie nr 51/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 13 września 2021 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości. 2021-12-03 12:40:46
Zarządzenie nr 50/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2021 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury. 2021-12-03 12:40:37
Zarządzenie nr 49/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości. 2021-12-03 12:40:29
Zarządzenie nr 47/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości. 2021-12-03 12:40:09
Zarządzenie nr 46/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zmiany ,,Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Słupcy'. 2021-12-03 12:40:02
Zarządzenie nr 45/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy. 2021-12-03 12:39:48
Zarządzenie nr 44/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy. 2021-12-03 12:39:38
Zarządzenie nr 43/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego. 2021-12-03 12:39:13
Zarządzenie nr 42/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa do samochodu służbowego. 2021-12-03 12:39:03
Zarządzenie nr 41/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian o budżetu Gminy Słupca na 2021 rok. 2021-12-03 12:38:43
Zarządzenie nr 40/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Cieninie Koscielnym. 2021-12-03 12:38:30
Zarządzenie nr 39/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli upraw konopi włóknistych na terenie Gminy Słupca w ramach nadzoru sprawowanego przez Wójta Gminy Słupca. 2021-12-03 12:38:19
Zarządzenie nr 38/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Wola Koszucka - Parcele dla wyboru Sołtysa 2021-06-16 09:50:35
Zarządzenie nr 37/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 14czerwca 2021 r. w sprawie akredytacji systemu teleinformatycznego ,,ARGO' w Urzędzie Gminy w Słupcy do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE. 2021-06-16 09:49:08
Zarządzenie nr 36/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Cieninie Kościelnym. 2021-06-16 09:48:54
Zarządzenie nr 35/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie wyłączenia dostępu z sieci publicznej Internet do archiwalnych wersji strony internetowej i biuletynu informacji publicznej Gminy Słupca 2021-06-02 15:03:47
Zarządzenie nr 34/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie publikacji treści w elektronicznych publikatorach Gminy Słupca 2021-06-02 15:02:11
Zarządzenie nr 33/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Gółkowo dla wyboru Sołtysa 2021-06-02 08:36:05
Zarządzenie nr 32/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Wola Koszucka - Parcele dla wyboru Sołtysa 2021-06-02 08:34:33
Zarządzenie nr 31/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie rozdziału środków na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Słupca na rok 2021 2021-05-20 14:02:28
Zarządzenie nr 30/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 17maja 2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Drążnej. 2021-05-20 14:01:40
Zarządzenie nr 29/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Cieninie Zabornym. 2021-05-20 14:01:30
Zarządzenie nr 28/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie przyznania nagrody dla Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Słupca w Cieninie Zabornym. 2021-05-20 14:01:07
Zarządzenie nr 27/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Cieninie Kościelnym. 2021-05-20 14:00:53
Zarządzenie nr 26/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Drążnej. 2021-05-20 14:00:43
Zarządzenie nr 24/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem dokonania oceny złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. przez organizacje porządkowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2021-05-20 14:00:21
Zarządzenie nr 23/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia ,,Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Słupcy'. 2021-05-20 13:59:49
Zarządzenie nr 22/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Słupca na rok 2021 2021-05-07 08:39:00
Zarządzenie nr 21/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie niekorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości. 2021-05-06 14:44:56
Zarządzenie nr 20/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji pracy w systemie hybrydowym w Urzędzie Gminy w Słupcy. 2021-05-06 14:44:43
Zarządzenie nr 19/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Słupcy 2021-05-06 14:44:27
Zarządzenie nr 18/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Cieninie Kościelnym. 2021-05-06 14:43:05
Zarządzenie nr 17/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Drążnej. 2021-05-06 14:42:57
Zarządzenie nr 15/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie sprawozdania z rocznego wykonania budżetu Gminy za 2020 rok. 2021-05-06 14:42:35
Zarządzenie nr 14/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie organizacji pracy w systemie hybrydowym w Urzędzie Gminy w Słupcy. 2021-05-06 14:42:28
Zarządzenie nr 13/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie niekorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości. 2021-05-06 14:42:10
Zarządzenie nr 12/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej 2021-05-06 14:41:41
Zarządzenie nr 11/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia systemu cyberbezpieczeństwa w systemach informacyjnych Gminy Słupca oraz podległych lub nadzorowanych jednostkach. 2021-05-06 14:35:13
Zarządzenie nr 10/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie niekorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości. 2021-05-06 14:35:04
Zarządzenie nr 9/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie niekorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości. 2021-05-06 14:34:49
Zarządzenie nr 7/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie zmiany "Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Słupcy" 2021-05-06 14:32:24
Zarządzenie nr 6/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Gminnego Biuro Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań w 2021 r. 2021-05-06 14:30:48
Zarządzenie nr 5/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora ds. transportu osób na szczepienia przeciwko COVID-19. 2021-05-06 14:30:41
Zarządzenie nr 4/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. wyłonienia Instytucji Finansowej do zarządzania i prowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Gminy Słupca i podległych jednostkach. 2021-05-06 14:30:33
Zarządzenie nr 3/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania porządku w częściach wspólnych budynków komunalnych Gminy Słupca. 2021-05-06 14:30:26
Zarządzenie nr 2/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do publicznych szkół podstawowych, do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, dla których Gmina Słupca jest organem prowadzącym. 2021-05-06 14:30:06
Zarządzenie nr 1/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi 2021-05-06 14:29:42

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Adam Wawrzyniak

Data wytworzenia:
06 maj 2021

Osoba dodająca informacje

Adam Wawrzyniak

Data publikacji:
06 maj 2021, godz. 14:26

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-