Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Słupca

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2020 - Obwieszczenia/Zawiadomienia


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Obwieszczenie - OŚ 6220.18.2020 2022-12-23 08:49:44
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca - OŚ.6220.28.2020 2022-12-23 08:49:44
Obwieszczenie OŚ 6220.27.2020 - montaż tymczasowej, mobilnej Wytwórni Mas Bitumicznych 2022-12-23 08:49:44
Obwieszczenie - OŚ.6220.26.2020 budowa studni głębinowej w miejscowości Kowalewo-Sołectwo 2022-12-23 08:49:44
Obwieszczenie - OŚ.6220.20.2020 rozbudowa fermy drobiu na działkach o nr ewid. 14/12 i 14/14 obręb Borki 2022-12-23 08:49:44
Obwieszczenie - OŚ 6220.28.2020 2022-12-23 08:49:44
Obwieszczenie - OŚ.6220.18.2020 2022-12-23 08:49:44
Obwieszczenie - OŚ.6220.20.2020 2022-12-23 08:49:44
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca - OŚ.6220.25.2020 2022-12-23 08:49:44
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca - OŚ.6220.15.2020 2022-12-23 08:49:44
Obwieszczenie OŚ.6220.23.2020 2022-12-23 08:49:44
OBWIESZCZENIE - OŚ 6220.26.2020 2022-12-23 08:49:44
Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego 2022-12-23 08:49:44
Obwieszczenie OŚ.6220.28.2020 2022-12-23 08:49:44
Obwieszczenie OŚ.6220.27.2020 2022-12-23 08:49:44
Obwieszczenie - OŚ 6220.15.2020 2022-12-23 08:49:44
Obwieszczenie - OŚ 6220.25.2020 2022-12-23 08:49:44
Obwieszczenie - OŚ 6220.23.2020 2022-12-23 08:49:44
Obwieszczenie - OŚ.6220.15.2020 2022-12-23 08:49:44
Obwieszczenie - OŚ.6220.21.2020 2022-12-23 08:49:44
Obwieszczenie OŚ.6220.22.2020 2022-12-23 08:49:44
Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo - GPOS.6220.1.2019 dotyczące budowy budynku inwentarskiego - chlewni wraz z infrastrukturą na działce oznaczonej numerem geod. 35, obręb Babin, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie" - (artykuł stracił ważność) 2022-12-23 08:49:44
Obwieszczenie - OŚ.6220.26.2020 2022-12-23 08:49:44
Obwieszczenie o przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko - OŚ.6220.15.2020 2022-12-23 08:49:44
Obwieszczenie - OŚ.6220.25.2020 2022-12-23 08:49:44
Obwieszczenie - OŚ.6220.23.2020 2022-12-23 08:49:44
Obwieszczenie - OŚ.6220.15.2020 2022-12-23 08:49:44
Obwieszczenie - OŚ.6220.18.2020 2022-12-23 08:49:44
Obwieszczenie - OŚ.6220.20.2020 2022-12-23 08:49:44
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca - OŚ.6220.16.2020 2022-12-23 08:49:44
Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie SKO-XP-4160/139/2020 2022-12-23 08:49:44
Informacja Wójta Gminy Słupca - OŚ.6220.19.2020 2022-12-23 08:49:44
Obwieszczenie - OŚ 6220.16.2020 2022-12-23 08:49:44
Obwieszczenie - OŚ.6220.20.2020 2022-12-23 08:49:44
Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo - GPOS.6220.1.2020 2022-12-23 08:49:44
Informacja Wójta Gminy Słupca - OŚ.6220.10.2020 2022-12-23 08:49:44
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca - OŚ.6220.13.2020 2022-12-23 08:49:44
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca - OŚ.6220.11.2020 2022-12-23 08:49:44
Informacja Wójta Gminy Słupca - OŚ.6220.14.2020 2022-12-23 08:49:44
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranego terenu w obrębie geodezyjnym Borki oraz o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Kotunia 2022-12-23 08:49:44
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupca wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2022-12-23 08:49:44
Obwieszczenie-OŚ 6220.13.2020 2022-12-23 08:49:44
Obwieszczenie - OŚ 6220.11.2020 2022-12-23 08:49:44
Obwieszczenie Wójta Gminy Powidz z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie nowego odcinka drogi powiatowej nr 3040P pomiędzy m. Powidz a m. Niezgoda" 2022-12-23 08:49:44
Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania, w którym Wójt Gminy Powiedz zawiadamia strony postępowania o możliwości wypoiwedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia polegającego na "budowie nowego odcinka drogi powiatowej nr 3040P pomiędzy m. Powidz a m. Niezgoda" - (artykuł stracił ważność) 2022-12-23 08:49:44
Obwieszczenie OŚ.6220.18.2020 - postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na odkrywkowej eksploatacji kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego 2022-12-23 08:49:44
Obwieszczenie OŚ.6220.16.2020 w sprawie wydania decyzji 2022-12-23 08:49:44
Obwieszczenie OŚ.6220.15.2020 2022-12-23 08:49:44
Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo 2022-12-23 08:49:44
Obwieszczenie 2022-12-23 08:49:44
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie drogi powiatowej nr 3054P na odcinku Niezgoda-Kochowo 2022-12-23 08:49:44
Obwieszczenie - OŚ.6220.11.2020 2022-12-23 08:49:44
Obwieszczenie 2022-12-23 08:49:44
Komunikat Wójta Gminy Słupca w sprawie dotyczącej projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego Gminy Słupca wyłożonego do publicznego wglądu oraz w sprawie formy przeprowadzenia dyskusji publicznej 2022-12-23 08:49:44
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupca wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2022-12-23 08:49:44
Obwieszczenie Wójta Gminy Stzrałkowo 2022-12-23 08:49:44
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Wierzbocice oraz o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Kotunia. 2022-12-23 08:49:44
OBWIESZCZENIE OŚ.6220.15.2020 w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie chłodni wraz z infrastrukturą techniczną oraz wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3/h 2022-12-23 08:49:44

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Adam Wawrzyniak

Data wytworzenia:
07 sty 2020

Osoba dodająca informacje

Adam Wawrzyniak

Data publikacji:
23 gru 2022, godz. 08:49

Osoba aktualizująca informacje

Joanna Madaj

Data aktualizacji:
23 gru 2022, godz. 08:49