Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Słupca

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2019


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 92/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia imiennych identyfikatorów osobowych pracowników Urzędu Gminy w Słupcy 2020-01-21 12:56:06
Zarządzenie Nr 92/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2019 rok 2020-01-21 12:54:28
Zarządzenie Nr 91/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia procedury udzielania upoważnień i pełnomocnictw przez Wójta Gminy Słupca 2020-01-21 12:50:10
Zarządzenie Nr 90/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży 2020-01-21 12:37:24
Zarządzenie nr 89/2019 Wójt Gminy Słupca w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestzrennego gminy Słupca dla wybranego terenu w obrębie geodezyjnym Borki 2019-12-16 14:53:44
Zarządzenie Nr 85/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2019 rok 2019-12-16 14:48:23
Zarządzenie Nr 84/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Inspektora ds. zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Słupcy 2019-12-16 14:48:11
Zarządzenie Nr 83/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzedzie Gminy w Słupcy 2019-12-16 14:47:57
Zarządzenie Nr 82/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomościk 2019-12-16 14:47:48
Zarządzenie Nr 81/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2019 rok 2019-12-16 14:47:38
Zarządzenie Nr 80/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Słupca na 2020 rok 2019-12-16 14:47:24
Zarządzenie Nr 79/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie projektu uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupca na lata 2020-2033 2019-12-16 14:46:52
Zarządzenie Nr 78/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku ., projektu uchwały Rady Gminy Słupca w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 202 2019-12-16 14:46:44
Zarządzenie Nr 77a/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 31 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2019 rok 2019-12-16 14:46:34
Zarządzenie Nr 77/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 22 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie gminy Słupca 2019-12-16 14:46:19
Zarządzenie Nr 76/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 22 października 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Odśnieżanie dróg i placów gminnych w sezonie zimowym, 2019-2020". 2019-12-16 14:46:08
Zarządzenie Nr 75/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 21 października 2019 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kondydata na stanowisko Inspektora ds. dróg i rozgraniczeń nieruchomości w Urzędzie Gminy w Słupcy 2019-12-16 14:46:00
Zarządzenie Nr 74/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 21 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Słupcy 2019-12-16 14:45:50
Zarządzenie Nr 73/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 10 października 2019 r. w sprawie wwprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2019 rok 2019-12-16 14:45:21
Zarządzenie Nr 71/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 7 października 2019 r. w sprawie obowiązku składania sprawozdań kwartalnych z zakresu odbioru i transortu nieczystości płynnych przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy 2019-12-16 14:45:02
Zarządzenie Nr 70/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa 2019-12-16 14:44:52
Zarządzenie Nr 69/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2019 rok 2019-12-16 14:44:36
Zarządzenie Nr 68/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 19 września 2019 r. w sprawie "Procedury naboru na wolne stanowiska urzednicze w Urzędzie Gminy w Słupcy" 2019-12-16 14:44:09
Zarządzenie Nr 67/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmiany "Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Słupcy" 2019-12-16 14:43:55
Zarządzenie Nr 66/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 19 września 2019 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości 2019-12-16 14:43:34
Zarządzenie Nr 65/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 30 sierpia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2019 rok. 2019-09-25 12:18:33
Zarządzenie Nr 64/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2019 roku, kształtwaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury 2019-09-25 12:14:04
Zarządzenie Nr 63/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2019 rok 2019-08-23 14:16:54
Zarządzenie Nr 62/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Loterii fantowej "Jedziemy dla Agnieszki" 2019-08-23 14:08:27
Zarządzenie Nr 61/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie Regulaminu Loterii fantowej "Jedziemy dla Agnieszki" 2019-08-23 14:05:12
Zarządzenie Nr 60/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2019-08-23 14:02:22
Zarządzenie Nr 59/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia badania ankietowego. 2019-08-23 14:00:03
Zarządzenie Nr 58/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zasad funkcjonowania i wydatkowania środków z funduszu sołeckiego 2019-08-23 13:55:42
Zarządzenie Nr 57/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranego terenu w obrębie geodezyjnym Borki 2019-07-25 13:08:59
Zarządzenie Nr 56/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2019 rok 2019-07-25 13:06:39
Zarządzenie Nr 55/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy do prowadzenia postępoowań w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 2019-07-25 13:06:22
Zarządzenie Nr 54/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy do podejmowania działań i prowadzenia postępowań oraz przekazywania informacji, o której mowa w § 10 ust. 6 rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" 2019-07-25 13:05:52
Zarządzenie Nr 53/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy 2019-07-25 13:05:24
Zarządzenie Nr 52/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2019-07-22 11:23:07
Zarządzenie Nr 51/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność gminy, przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2019-07-22 11:20:54
Zarządzenie Nr 50/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu. 2019-07-22 11:18:52
Zarządzenie Nr 48/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości 2019-07-22 11:18:12
Zarządzenie Nr 47/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 1lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy do prowadzenia postępowań, wydawania rozstrzynięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacij, o której mowa w § 10 ust. 6 rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" 2019-07-22 11:14:48
Zarządzenie Nr 46/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy do prowadzenia postępowań, wydawania rozstrzynięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacij, o której mowa w § 10 ust. 6 rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" 2019-07-22 11:11:25
Zarządzenie Nr 45/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy do prowadzenia postępowań w sprawach o przyznanie świaczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzynięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacij, o której mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 2019-07-22 11:03:55
Zarządzenie Nr 44/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy do prowadzenia postępowań w sprawach o przyznanie świaczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzynięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacij, o której mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 2019-07-22 11:02:48
Zarządzenie Nr 43/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy do prowadzenia postępowań w sprawach o przyznanie świaczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzynięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacij, o której mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 2019-07-22 10:59:57
Zarządzenie Nr 42/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 1ipca 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy do prowadzenia postępowań w sprawach o przyznanie świaczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzynięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacij, o której mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 2019-07-19 14:18:13
Zarządzenie Nr 41a/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2019 rok 2019-07-19 14:15:05
Zarządzenie Nr 40/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany godzin pracy pracowników Urzędu Gminy w Słupcy na okres upałów 2019-07-19 14:11:56
Zarządzenie Nr 39/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany godzin pracy pracowników Urzedu Gminy w Slupcy na okres upałów 2019-07-19 14:08:40
Zarządzenie Nr 37/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2019 rok 2019-07-19 14:03:56
Zarządzenie Nr 36/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność gminy, przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2019-06-10 13:17:24
Zarządzenie Nr 35/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę oraz ogłsozenia wykazu nieruchomości, stanowiących własość gminy, przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2019-06-10 13:15:22
Zarządzenie Nr 34/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania ze sposobu wykorzystania środków przyznanych na dofinansowanie doskonalenia zawodowwego nauczycieli w szkołach i zespołach szkolno-przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słupca 2019-06-10 13:13:03
Zarządzenie Nr 33/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie upoważneinia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy do prowadzenia postępowań w sprawach dłużników alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2019-06-10 13:10:42
Zarządzenie Nr 32/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie przyznania nagrody dla Dyrektora Biblioteki Publicznej gminy Słupca w Cienienie Zabornym 2019-06-10 13:08:51
Zarządzenie Nr 31/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2019 rok 2019-06-10 13:07:28
Zarządzenie Nr 30/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości 2019-06-10 13:05:31
Zarządzenie Nr 28/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji Rajdu Rowerowego - jedziemy dla Agnieszki 2019-06-10 13:03:41
Zarządzenie Nr 27/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia1 kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy do prowadzenia postępowania w sprawach ustalania prawa do świadczeń rodzinnych 2019-06-10 13:03:12
Zarządzenie Nr 26/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2019 rok 2019-06-10 12:59:08
Zarządzenie Nr 25/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie rozdziału środków na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Słupca na rok 2019 2019-06-10 12:57:19
Zarządzenie Nr 24/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok 2019-06-10 12:52:44
Zarządzenie Nr 23/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie powołana komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2019-04-08 12:25:27
Zarządzenie Nr 22/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Wierzbno dla wyboru Sołtysa 2019-03-08 11:30:17
Zarządzenie Nr 21/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2019 rok 2019-03-08 11:28:13
Zarządzenie Nr 20/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizji zadań publicznych w gminie Słupca na 2019 rok 2019-03-08 11:24:57
Zarządzenie Nr 19/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie rozdziału środków na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Słupca na rok 2019 2019-03-08 11:15:23
Zarządzenie Nr 18/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy 2019-03-08 11:13:15
Zarządzenie Nr 17/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie Zarządzenie Nr 17/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - wspieranie zadań z szeroko pojętej animacji kulturowej i społeczniej poprzez organizację szeregu działań m.in. konkursów, warsztatów, koncertów, spektakli, wystaw i innyc 2019-03-08 11:12:05
Zarządzenie Nr 16/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie zmiany "Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Słupcy" 2019-03-08 11:07:22
Zarządzenie Nr 15/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie powołania zespołu do aktualizacji i zweryfikowania bazy danych nieruchomości, dla których w roku 2018 naliczona została opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej w ramach ustalenia opłaty za korzystanie z usług wodnych zgodnie z ustawą Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U.2018.2268 ze zm.) 2019-03-08 10:43:33
Zarządzenie Nr 14/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa do samochodu słuzbowego zastępczego 2019-03-08 10:35:34
Zarządzenie Nr 13/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu do zmiany miesjcowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Borki, korwin, Kowalewo - Opactwo, Kowalewo - Sołectwo, Młodojewo, Piotrowice, Wierzbno i Wilczna 2019-02-12 10:10:49
Zarządzenie Nr 12/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem dokonania oceny złożonych ofert na realizację zadań publiczncych w 2019 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 39 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2019-02-12 10:05:06
Zarządzenie Nr 11/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zwołania zebrań wiejskich dla przeprowadzenia na obszarze Gminy Słupca wyborów sołtysów oraz członków rad sołeckich 2019-02-11 15:20:06
Zarządzenie Nr 10/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich dla przeprowadzenia na obszarze Gminy Słupca wyborów sołtysów oraz członków rad sołeckich 2019-02-11 15:16:04
Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzedzie Gminy w Słupcy 2019-02-11 15:13:21
Zarządzenie Nr 8/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Inspektora ds. kancelaryjnych i obsługi klienta w Urzędzie Gminy w Słupcy 2019-02-11 15:11:21
Zarządzenie Nr 7/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia dziecka i wzoru wniosku o przyjęcia dziecka do publicznej szkoły podstawowej 2019-02-11 15:03:45
Zarządzenie Nr 6/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia wniosku przyjecia dziecka do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego 2019-02-11 11:05:28
Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w gminie Słupca na 2019 rok 2019-02-11 10:57:56
Zarządzenie Nr 4/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznczonych do sprzedaży 2019-02-11 09:46:00
Zarządzenie Nr 2/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacjyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2019/2020 do publicznech przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz do publicznych szkół podstwawowych, dla których gminy Słupca jest organem prowadzącym 2019-02-11 09:35:31
Zarządzenie Nr 1/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectw dotyczącej wyrażenia opinii o projektach statutów sołectw 2019-01-02 14:01:48

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Adam Wawrzyniak

Data wytworzenia:
02 sty 2019

Osoba dodająca informacje

Adam Wawrzyniak

Data publikacji:
02 sty 2019, godz. 14:00

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-