Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Słupca

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2018


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 100/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Biegu ulicznego pn. Cienińska Szóstka i 7. Otwartych Mistrzostw Polski w Biegu Kobiet na 5 km w Cieninie Zabornym 2019-01-31 09:25:36
Zarządzenie Nr 99/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa do samochodu służbowego 2019-01-31 09:20:24
Zarządzenie Nr 98/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia imiennych identyfikatorów osobowych pracowników Urzędu Gminy w Śłupcy 2019-01-31 08:44:34
Zarządzenie Nr 96/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki budżetowe Gminy Słupca 2019-01-31 08:44:02
Zarządzenie Nr 95/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Słupca do prowadzenia niektórych spraw gminy i wydawania decyzji w imieniu Wójta Gminy Słupca oraz występowania w imieniu gminy 2019-01-31 08:43:13
Zarządzenie Nr 94/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Słupca 2019-01-31 08:41:27
Zarządzenie Nr 93/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie "Procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Słupcy" 2019-01-31 08:39:36
Zarządzenie Nr 91/2018 z dnia 17 grudnia 2018 w sprawie ustalenia "Regulaminu Wynagrodzenia Pracowników Urzędu Gminy w Słupcy" 2019-01-31 08:39:08
Zarządzenie Nr 90/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2018 rok 2019-01-31 08:34:36
Zarządzenie Nr 88/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości 2019-01-31 08:25:40
Zarządzenie Nr 87/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia imiennych indentyfikatorów osobowych pracowników Urzędu Gminy w Słupcy 2019-01-31 08:23:43
Zarządzenie Nr 86/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2018 rok 2019-01-31 08:17:13
Zarządzenie Nr 85/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2018 rok 2019-01-28 09:49:26
Zarządzenie Nr 84/2018 z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie rozpatzrenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestyrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Borki, Korwin, Kowalewo - Opactwo, Kowalewo - Sołectwo, Młodojewo, Piotrowice, Wierzbno i Wilczna 2018-11-20 15:35:29
Zarządzenie Nr 83/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie przeprowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie gminy Słupca 2018-11-20 15:32:02
Zarządzenie Nr 82/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Słupca na 2019 rok 2018-11-20 15:31:51
Zarządzenie Nr 81/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie projektu uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupca na lata 2019-2033 2018-11-20 15:31:43
Zarządzenie Nr 80/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupca na lata 2018-2033 2018-11-20 15:31:07
Zarządzenie Nr 79/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność gminy, przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2018-11-20 15:30:59
Zarządzenie Nr 78/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność gminy, przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2018-11-20 15:30:50
Zarządzenie Nr 77/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 5 listpada 2018 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzirżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność gminy, przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2018-11-20 15:30:43
Zarządzenie Nr 76/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 22 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontaricie z dnia 24 kwietnia 2003 roku., projektu uchwały Rady Gminy Słupca w sprawie programu współpracy z organizacjami pozazrądowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publiczengo i wolontariacie, na rok 2018-11-20 15:30:33
Zarządzenie Nr 75/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 22 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2018 rok 2018-11-20 15:30:24
Zarządzenie Nr 74/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia i organizacji Konkursu pn. "Kulinarne Orły" 2018-11-20 15:30:15
Zarządzenie Nr 72/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmiany "Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Słupcy 2018-11-20 15:29:59
Zarządzenie Nr 72/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 8 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej 2018-11-20 15:29:49
Zarządzenie Nr 71/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżeru Gminy na 2018 rok 2018-11-20 15:29:42
Zarządzenie Nr 70/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 21 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżeru Gminy na 2018 rok 2018-11-20 15:29:31
Zarządzenie Nr 69/2018 z dnia 17 września 2018 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Borki, Korwin, Kowalewo-Opactwo, Kowalewo-Sołectwo, Młodojewo, Piotrowice, Wierzbno i Wilczna 2018-09-17 15:19:56
Zarządzenie Nr 68/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 13 września 2018 r. w sprawiewyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Ireny Kosmowskiej w Kotuni w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kotuni wyłącznie w formie elektronicznej 2018-09-17 15:14:57
Zarządzenie Nr 67/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 10 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia oraz ustalenia regulaminu trzeciego przetargu ustnego nieogranioczonego na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Kochowo 2018-09-17 15:14:49
Zarządzenie Nr 66/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 10 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia oraz ustalenia regulaminu drugiego przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położone w miejscowości Wilczna 2018-09-17 15:14:41
Zarządzenie Nr 65/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 10 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia oraz ustalenia regulaminu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kotunia 2018-09-17 15:14:31
Zarządzenie Nr 64/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2018 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury 2018-09-17 15:14:22
Zarządzenie Nr 63/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Kochowo 2018-09-17 15:14:12
Zarządzenie Nr 62/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2018 rok 2018-09-17 15:13:34
Zarządzenie Nr 61/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczenia urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości 2018-09-17 15:13:20
Zarządzenie Nr 60/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Rozbudowa szkoły podstawowej o ogólnodostępne miejsce - wiejskie centrum spotkań w obrebie Koszuty-Parecele. I etap robót, stan surowy zamknięty" oraz nadania jej Regulaminu pracy 2018-09-17 15:13:09
Zarządzenie Nr 59/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Słupca" oraz nadania jej Regulaminu pracy 2018-09-17 15:12:57
Zarządzenie Nr 58/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie funkcjonowania monitoringu wizyjnego w obszarze przestrzeni publicznej wwokół budyknu Urzędu Gminy Słupca 2018-09-17 15:12:45
Zarządzenie Nr 57/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany godzin pracy pracowników Urzędu Gminy w Słupcy na okres upałów 2018-09-17 15:12:34
Zarządzenie Nr 56/2018 z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy do podejmowania działań i prowadzenia postępowań oraz przekazywania informacji i której mowa w § 10 ust. 6 rozporządzenia w sprawach z zakresu świadczeń "Dobry Start" 2018-09-17 15:12:21
Zarządzenie Nr 55/2018 z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi i dyrektorów zespołów szkolno-przedszkolnych do załatwiania indywiualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących obniżek i zwolnień z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 2018-08-06 11:28:33
Zarządzenie Nr 54/2018 z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmiany godzin pracy pracowników Urzędu Gminy w Słupcy na okres upałów 2018-08-06 11:22:04
Zarządzenie Nr 53/2018 z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2018-08-06 11:19:26
Zarządzenie Nr 52/2018 z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2018 rok 2018-08-06 11:17:14
Zarządzenie Nr 50/2018 z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia oraz ustalenia regulminu drugiego przetargu ustengo nieograniocznego na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Kochowo 2018-08-06 11:14:24
Zarządzenie Nr 49/2018 z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia oraz ustalenia regulaminu pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Wilczna 2018-08-06 11:11:05
Zarządzenie Nr 48/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia oraz ustalenia regulaminu pierwszego przetargu ustnego ogranioczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Młodojewo 2018-08-06 10:55:34
Zarządzenie Nr 47/2018 z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia oraz ustalenia regulaminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchmości gruntowej położonej w miejscowości Kotunia 2018-08-06 10:51:32
Zarządzenie Nr 46/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2018 rok 2018-08-06 10:40:49
Zarządzenie Nr 45/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2018 rok 2018-08-06 09:44:12
Zarządzenie Nr 44/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gmionnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy do podejmowania działań i prowadzenia postępowania oraz przekazywania informacji o której mowa w § 10 ust. 6 rozporządzenia w sprawach z zakresu świadczeń "Dobry start" 2018-07-09 15:00:18
Zarządzenie nr 43/18 z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy do podejmowania działań i prowadzenia postępowania oraz przekazywania informacji o której mowa w § 10 ust. 6 rozporządzenia w sprawach z zakresu świadczeń "Dobry start" 2018-07-09 14:57:06
Zarządzenie Nr 42/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gmionnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy do prowadzenia postępowań, wydawania decyzji administarcyjnych i rozstrzygnięć oraz przekazywania informacji o której mowa w § 10 ust. 6 rozporządzenia w sprawach z zakresu świadczeń "Dobry start" 2018-07-09 14:53:10
Zarządzenie Nr 41/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy do prowadzenia postępowań, wydawania decyzji administracyjnych i rozstrzygnięć w sprawach z zakresu świadczeń "Dobry start" 2018-07-09 14:36:54
Zarządzenie Nr 40/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieogranczonego pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drążna" oraz nadania jej Regulaminu pracy 2018-07-09 14:29:41
Zarządzenie Nr 39/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenie przetargu i przyjęcia regulaminu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomośći, stanowiącej własność Gminy Słupca 2018-07-09 14:22:00
Zarządzenie nr 38/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany "Regulaminu Wynagrodzenia Pracowników Urzędu Gminy w Słupcy" 2018-07-09 14:00:13
Zarządzenie Nr 37/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i zepołach szkolno - przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słupca na rok 2018 ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kszałcenia nauczycieli a także form kształcenia, na które dofinansowanie 2018-06-05 11:44:54
Zarządzenie Nr 36/2018 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia polityk bezpieczeńtwa informacji i danych osobowych w Urzędzie Gminy Słupca 2018-06-05 11:40:50
Zarządzenie nr 35/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomści przeznaczonych do sprzedaży 2018-06-04 15:24:26
Zarządzenie Nr 34/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ogłsozenia oraz ustalenia regulaminu pierwszego przetargu ustnego nieogranioczonego na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Kochowo 2018-06-04 15:19:59
Zarządzenie Nr 33/2018 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych 2018-06-04 15:14:30
Zarządzenie Nr 32/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Rozudowa szkoły Podstawowej o ogólnodotępne miejsce - wiejskie centrum spotkań w obrebie Koszuty-Parcele" oraz nadania jej Regulaminu pracy. 2018-06-04 15:13:46
Zarządzenie Nr 31/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów sportowych na terenie Gminy Słupca 2018-06-04 14:43:34
Zarządzenie Nr 30/2018 w sprawie zmiany "Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Słupcy 2018-06-04 14:40:46
Zarządzenie Nr 29/2018 z dnia 8 maja 2018 w sprawie organizacji Rajdu Rowerowego Biało-Czerwonych 2018-06-04 14:14:45
Zarządzenie Nr 28/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia i organizacji Konkursu na wykonanie projektu gry pn. "Profilaktyczna gra uliczna na 100 lat Niepodległej" 2018-06-04 14:12:26
Zarządzenie Nr 27/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie przyznania nagrody dla Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Słupca w Cieninie Zabornym 2018-06-04 13:57:21
Zarządzenie Nr 26/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy 2018-06-04 13:55:10
Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy 2018-06-04 13:53:39
Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy 2018-06-04 13:51:55
Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy 2018-06-04 13:50:33
Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy 2018-06-04 13:49:03
Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018-06-04 13:45:13
Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2018 rok 2018-04-18 14:13:39
Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok 2018-04-04 09:52:36
Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność gminy, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w m. Rozalin 2018-04-03 08:49:36
Zarządzenie Nr 16/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w m. Kochowo 2018-04-03 08:48:30
Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe 2018-03-27 12:15:24
Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazy nieruchomości, stanowiących własność gminy, przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2018-03-14 13:54:13
Zarządzenie Nr 13/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie rozdziału środków na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Słupca na rok 2018 2018-03-14 13:51:51
Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2018 rok 2018-03-14 13:51:02
Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej 2018-03-14 13:49:19
Zarządzenie Nr 9/2018 z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia procedury przeciwdziałania mabbingowi w Urzędzie Gminy w Słupcy 2018-03-14 13:47:33
Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie powołania zespołu do przygotowania bazy danych nieruchomości, dla których naliczona zostanie opłata za zmnejszanie naturalnej retencji terenowej w ramach ustalenia oplaty za korzystanie z usług wodnych zgodnie z ustawą Parwo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. 2018-03-14 13:46:12
Zarządzenie nr 6/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 29.01.2018 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w gminie Słupca na rok 2018. 2018-02-08 14:59:50
Zarządzenie nr 5/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 26.01.2018 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej celem dokonania oceny złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2018-02-08 14:56:30
Zarządzenie nr 4/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 15.01.2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej na terenie gminy Słupca" oraz nadania jej Regulaminu pracy. 2018-02-08 14:52:04
Zarządzenie nr 3/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 15.01.2018 r. w sprawie określenia wniosku przyjęcia dziecka do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego 2018-02-08 14:48:43
Zarządzenie nr 2/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 15.01.2018 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia dziecka i wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do publicznej szkoły podstawowej 2018-02-08 14:42:46

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Tomasz Gniewkowski

Data wytworzenia:
16 lis 2017

Osoba dodająca informacje

Tomasz Gniewkowski

Data publikacji:
16 lis 2017, godz. 15:00

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-