Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupca

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Dostawa sprzętu IT oraz oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych - zaproszenie do złożenia wstępnej wyceny zamówienia Tomasz Gniewkowski 2021-10-26 10:19:55 dodanie dokumentu
Obwieszczeni o wszczęciu postępowania dla wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3090P na odcinku Słupca (granica gminy) - Jaroszyn" Adam Wawrzyniak 2021-10-22 14:26:43 edycja dokumentu
Obwieszczeni o wszczęciu postępowania dla wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3090P na odcinku Słupca (granica gminy) - Jaroszyn" Adam Wawrzyniak 2021-10-22 14:24:30 edycja dokumentu
Obwieszczeni o wszczęciu postępowania dla wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3090P na odcinku Słupca (granica gminy) - Jaroszyn" Adam Wawrzyniak 2021-10-22 14:24:12 dodanie dokumentu
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kowalewo - Opactwo Tomasz Gniewkowski 2021-10-22 12:36:37 edycja dokumentu
Cegielska Ewa Adam Wawrzyniak 2021-10-22 11:47:39 edycja dokumentu
Odśnieżanie i usuwanie oblodzenia na drogach i placach gminnych w sezonie zimowym 2021/2022 Tomasz Gniewkowski 2021-10-22 10:27:57 edycja dokumentu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na melioracji dla działki o nr ewid. 146, 147, 150/1, 150/4, 151,232,233/1, 233/2, 235, obręb Gółkowo, gmina Słupca, powiat słupecki, województwo wielkopolskie Adam Wawrzyniak 2021-10-21 14:41:47 dodanie dokumentu
Obwieszczeni o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na gospodarowaniu wodą w rolnictwie polegające na melioracji dla działki o nr ewid. 146, 147, 150/1, 150/4, 151, 232, 233/1, 233/2, 235, obręb Gółkowo, gmina Słupca Adam Wawrzyniak 2021-10-21 14:35:48 dodanie dokumentu
Modernizacji sieci teleinformatycznej dla Urzędu Gminy Słupca Tomasz Gniewkowski 2021-10-21 13:19:37 edycja dokumentu
Świadczenie usług odbioru, zapakowania, transportu i przekazania na składowisko wyrobów zawierających azbest Tomasz Gniewkowski 2021-10-20 09:21:31 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do oddania w dzierżawę - Cienin Zaborny Tomasz Gniewkowski 2021-10-19 15:02:42 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do oddania w dzierżawę - Cienin Zaborny Tomasz Gniewkowski 2021-10-19 15:01:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/248/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 29 września 2021 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2021 rok Adam Wawrzyniak 2021-10-15 13:39:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/247/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości Adam Wawrzyniak 2021-10-15 13:37:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/246/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 29 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca Adam Wawrzyniak 2021-10-15 13:26:17 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/245/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 29 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach ewidencyjnych Kochowo, Józefowo i Piotrowice Adam Wawrzyniak 2021-10-15 13:24:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/244/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 2 września 2021 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2021 rok Adam Wawrzyniak 2021-10-15 13:22:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/243/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 2 września 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupca na lata 2021- 2025 Adam Wawrzyniak 2021-10-15 13:12:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/242/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 2 września 2021 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Słupca na rok szkolny 2021/2022 Adam Wawrzyniak 2021-10-15 13:11:32 dodanie dokumentu
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kowalewo - Opactwo Tomasz Gniewkowski 2021-10-15 09:24:32 edycja dokumentu
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach ewidencyjnych Kochowo, Józefowo i Piotrowice. Tomasz Gniewkowski 2021-10-13 08:13:02 dodanie dokumentu
Konsultacje nad projektem rocznego programu współpracy Tomasz Gniewkowski 2021-10-12 11:52:29 dodanie dokumentu
Modernizacji sieci teleinformatycznej dla Urzędu Gminy Słupca - Zaproszenie do złożenia wstępnej wyceny zamówienia Tomasz Gniewkowski 2021-10-12 10:14:09 edycja dokumentu
Modernizacji sieci teleinformatycznej dla Urzędu Gminy Słupca Tomasz Gniewkowski 2021-10-12 09:30:59 edycja dokumentu
Modernizacji sieci teleinformatycznej dla Urzędu Gminy Słupca Tomasz Gniewkowski 2021-10-12 09:30:35 dodanie dokumentu
Odśnieżanie i usuwanie oblodzenia na drogach i placach gminnych w sezonie zimowym 2021/2022 Tomasz Gniewkowski 2021-10-11 13:01:10 edycja dokumentu
Odśnieżanie i usuwanie oblodzenia na drogach i placach gminnych w sezonie zimowym 2021/2022 Tomasz Gniewkowski 2021-10-11 12:01:19 edycja dokumentu
Magdalena Strzelecka Adam Wawrzyniak 2021-10-11 09:38:29 dodanie dokumentu
Odśnieżanie i usuwanie oblodzenia na drogach i placach gminnych w sezonie zimowym 2021/2022 Tomasz Gniewkowski 2021-10-11 09:12:58 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o zebranych materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu działalności w zakresie zbierania odpadów, na działce oznaczonej nr ew. 214 obręb Koszuty Adam Wawrzyniak 2021-10-08 15:04:47 dodanie dokumentu
Obwieszczeni o zebranych materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na melioracji działki 4, 8, 7, 9/3, 11/1, 20/2, 22/5, 22/7, 24 obręb Kowalewo Opactwo Adam Wawrzyniak 2021-10-08 14:50:27 dodanie dokumentu
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kowalewo - Opactwo Tomasz Gniewkowski 2021-10-08 11:25:29 edycja dokumentu
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw wojskowych Tomasz Gniewkowski 2021-10-08 10:22:13 dodanie dokumentu
Plany zamówień publicznych na rok 2021 Tomasz Gniewkowski 2021-10-07 13:28:21 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o zmianie decyzji Wójta Gminy Słupca znak: OŚ.6220.3.2019 z dnia 1.10.1019r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna oraz stacją transformatorowo-rozdzielczą średniego napięcia na dz. ewid. 371 obręb Marcewek, gm. Słupca. Adam Wawrzyniak 2021-10-05 14:49:58 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca Adam Wawrzyniak 2021-10-05 14:45:10 edycja dokumentu
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. czynszów i windykacji należności (inspektor) Tomasz Gniewkowski 2021-09-30 12:08:26 edycja dokumentu
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. czynszów i windykacji należności (inspektor) Tomasz Gniewkowski 2021-09-30 12:07:59 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: wykonaniu urządzenia wodnego, służącego do ujmowania wód podziemnych z utworów kredowych - studni głębinowej, na działce ewidencyjnych numer 245/1 obręb Kowalewo Opactwo, gmina Słupca, powiat słupecki, województwo wielkopolskie - OŚ.6220.4.2021 Adam Wawrzyniak 2021-09-28 15:09:16 edycja dokumentu