Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupca

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 LXII Sesja Rady Gminy Słupca w dniu 24 listopada 2022
2 Uchwała nr LXII/349/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Słupca
3 Uchwała nr LXII/348/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 24 listopada 2022 r.zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2022 rok.
4 Uchwała nr LXII/347/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie dopłat do taryf za dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz udzielenia dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Cieninie Zabornym Parcele
5 Uchwała nr LXII/346/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Słupca na 2023 rok
6 Uchwała nr LXII/345/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Słupca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.
7 Dostawa i montaż rozproszonych instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Słupca
8 Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca w obrębie ewidencyjnym Piotrowice oraz zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Kąty, Kotunia i Wierzbocice
9 Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz szkolenia na potrzeby projektu Cyfrowa Gmina
10 OŚ.6220.6.2022 -Obwieszczenie-zawiadomienie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie sieci kanalizacji sanitarnej Miejscowość: Rozalin, Cienin Zaborny, gm. Słupca",