Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupca

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych

1. Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urząd Gminy w Słupca, zgodnie z ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, udostępnił Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP), która jest środkiem komunikacji elektronicznej, służącym przekazywaniu informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) na ePUAP umożliwia komunikację elektroniczną pomiędzy obywatelem a jednostką administracji publicznej.

W celu złożenia dokumentu elektronicznego do Urzędu Gminy Słupca poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) na ePUAP konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta na ePUAP oraz ważny profil zaufany ePUAP.

Instrukcje dotyczące obsługi ePUAP w zakresie: zakładania konta, wysłania dokumentów, podpisywania itp. znajdują się w dziale Pomoc serwisu ePUAP.

Identyfikator URL konta Urzędu Gminy Słupca na ePUAP to:

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/c99nm9f3dj

Adresy Elektronicznej Skrzynki Podawcza (ESP) Urzędu Gminy Słupca:  /c99nm9f3dj/SkrytkaESP oraz /c99nm9f3dj/skrytka

Zasady korzystania

W celu złożenia dokumentu elektronicznego do Urzędu Gminy Słupca należy:

  1. zalogować się na platformie ePUAP,
  2. wyszukać profil: Urząd Gminy Słupca,
  3. wybrać i wypełnić udostępniony formularz oraz podpisać go z użyciem ważnego profilu zaufanego ePUAP lub przy użyciu ważnego bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Można także skorzystać z usługi centralnej pisma ogólnego do podmiotu publicznego, w tym celu należy:

  1. zalogować się na platformie ePUAP,
  2. wybrać zakładkę „Katalog Spraw”, a następnie „Najnowsze usługi centralne”,
  3. wybrać z listy usługę „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”,
  4. wypełnić udostępniony formularz oraz podpisać go z użyciem ważnego profilu zaufanego ePUAP lub przy użyciu ważnego bezpiecznego podpisu elektronicznego w, należy pamiętać, aby w polu „Ustaw/Zmień adresata” wpisać: Urząd Gminy Słupca

Urzędowe Poświadczenie Odbioru/Urzędowe Potwierdzenie Przedłożenia

Po wysłaniu elektronicznego dokumentu, na adres skrytki odbiorczej użytkownika na ePUAP zostanie wygenerowane automatyczne Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO)/Urzedowe Potwierdzenie Przedłożenia (UP). Otrzymanie UPO/UPP jest równoznaczne z przyjęciem przez Urząd Gminy Słupca przesłanego wniosku elektronicznego.

 2. Poczta elektroniczna

Dokument elektroniczny podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym można także wysłać na adres poczty elektronicznej sekretariat@gmina.slupca.pl

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami nie może przekroczyć 15 MB.

Pisma skierowane na adres poczty elektronicznej traktuje się jako przesyłki złożone w trybie niewymagającym potwierdzenia wniesienia podania. Wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument korzystając z ePUAP.

 Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu Gminy Słupca

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, bezpiecznym podpisem elektronicznym - chyba, że przepisy stanowią inaczej.

2. Urząd Gminy Słupca akceptuje wszystkie formaty załączników zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

3. Dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Gniewkowski 20-11-2017 12:37:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Gniewkowski 20-11-2017
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Gniewkowski 02-01-2018 09:54:53