Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupca

Zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców na terenie Gminy Słupca

FK.14. Zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców na terenie Gminy Słupca

 


WYMAGANE DOKUMENTY
- Zgłoszenie zamiaru skorzystania z pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Słupca
- Informacja o otrzymaniu pomocy publicznej oraz pomocy de minimis
- Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Gminy Słupca, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
Pokój nr 10 (Referat Finansowo-Księgowy)
63 274-36-76 wew: 27


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie decyzji administracyjnej w sprawie następuje bez zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Organ rozpatruje złożony wniosek wraz z dokumentami, i wydaje decyzję, którą wraz z uzasadnieniem doręcza wnioskodawcy na piśmie.


OPŁATY
Brak opłat.


PODSTAWA PRAWNA
- Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art.41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ) 
- art.7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716)


TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Wójta Gminy Słupca


DODATKOWE INFORMACJE
- Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki, budowle lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców na terenie Gminy Słupca pod warunkiem utworzenia co najmniej 5 nowych miejsc pracy.
- Zwolnienie o którym mowa w przysługuje na okres:
a) roku - w przypadku utworzenia co najmniej 5 nowych miejsc pracy,
b) 2 lat - w przypadku utworzenia co najmniej 20 nowych miejsc pracy,
c) 3 lat - w przypadku utworzenia co najmniej 40 nowych miejsc pracy
d) 4 lat - w przypadku utworzenia co najmniej 50 nowych miejsc pracy,
e) 5 lat - w przypadku utworzenia co najmniej 100 nowych miejsc pracy.
- Zwolnienie przysługuje począwszy od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca utworzył nowe miejsca pracy.


DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2016-06-22

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Gniewkowski 15-01-2018 10:47:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Walczak 15-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Gniewkowski 15-01-2018 10:47:32