Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Słupca

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

OŚ.6220.6.2022 - Obwieszczenie, o wydaniu decyzji środowiskowej dla Budowy sieci kanalizacji sanitarnej Miejscowość: Rozalin, Cienin Zaborny, gm. Słupca.

OŚ.6220.6.2022                                                                                                                                                                             

                                                                                          


OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE
o wydaniu decyzji

 

      
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) w związku z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.)

Wójt Gminy Słupca
z a w i a d a m i a,

iż w dniu 09.01.2023 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgodyna realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej Miejscowość: Rozalin, Cienin Zaborny, gm. Słupca”.
       Niniejsza decyzja wraz z dokumentacją sprawy dostępna jest w siedzibie Urzędu Gminy w Słupcy, ul. Sienkiewicza 16, pokój 23 w godzinach pracy Urzędu. Jednocześnie informuję,że treść decyzji jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Słupcy.
       Informuję również o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania o możliwości wniesienia odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszej informacji.
    Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000.) - niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Słupca, wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Słupcy,ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca, na tablicy ogłoszeń Sołectwa Cienin Zaborny, Sołectwa Rozalin.
Zgodnie z art 49 k.p.a. obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia.

 

P.Sz. tel.: (63) 274 36 76 wew. 38

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OŚ.6220.06.2022 (PDF, 106.67Kb) 2023-01-10 15:06:31 2
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Paweł Szablewski

Data wytworzenia:
10 sty 2023

Osoba dodająca informacje

Joanna Madaj

Data publikacji:
10 sty 2023, godz. 15:06

Osoba aktualizująca informacje

Joanna Madaj

Data aktualizacji:
10 sty 2023, godz. 15:11