Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Słupca

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014, poz. 1490/

WÓJT GMINY SŁUPCA OGŁASZA

1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej. Przetarg dotyczy nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Cienin Zaborny - Parcele (obręb geodezyjny Cienin Zaborny, dz. ew. nr 453/12), dla której w Sądzie Rejonowym w Słupcy, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, urządzona jest księga wieczysta KW Nr KN1S/00021121/5. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca działka nr  453/12 położona w obrębie geod. Cienin Zaborny oznaczona jest symbolem: 3U - teren zabudowy usługowej, 15KGW – teren drogi wewnętrznej.
2. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej. Przetarg dotyczy nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Wilczna (obręb geodezyjny Wilczna, dz. ew. nr 4/5), dla której w Sądzie Rejonowym w Słupcy, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, urządzona jest księga wieczysta KW Nr KN1S/00019950/8. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca działka nr 4/5 położona w obrębie geod. Wilczna oznaczona jest symbolem: R -  uprawy polowe i ogrodnicze z prawem zabudowy, dozwolona lokalizacja zabudowy rolniczej i urządzeń infrastruktury technicznej.

 

Ogłoszenie o przetargu

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - postępowania na zbycie nieruchomości

Zarządzenie Nr 10/2020 Wójta Gminy Słupca z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie: ogłoszenia oraz ustalenia regulaminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Cienin Zaborny – Parcele

Regulamin I przetargu na zbycie nieruchomości w m. Cienin Zaborny-Parcele

Zarządzenie Nr 11/2020 Wójta Gminy Słupca z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie: ogłoszenia oraz ustalenia regulaminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Wilczna.

Regulamin I przetargu na zbycie nieruchomości w m. Wilczna

Oświadczenie nabywcy nieruchomości rolnej o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych objętych nieruchomościami rolnymi, których jest właścicielem, użytkownikiem  wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą

Oświadczenie osoby zgłaszającej udział w przetargu na zbycie nieruchomości rolnej

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Łukasz Jarecki

Data wytworzenia:
10 mar 2020

Osoba dodająca informacje

Adam Wawrzyniak

Data publikacji:
10 mar 2020, godz. 14:32

Osoba aktualizująca informacje

Adam Wawrzyniak

Data aktualizacji:
10 mar 2020, godz. 14:32