Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Słupca

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

GP.6730.1.2022, Obwieszczenie dotyczy wydania decyzji o warunkach zabudowy dla rozbudowy fermy drobiu – budowy trzech obiektów inwentarskich do tuczu brojlera kurzego, zbiorników naziemnych na gaz płynny, silosów paszowych, zbiornika na ścieki przemysłowe, wiaty magazynowej, wagi samochodowej, konfiskatora sztuk padłych oraz agregatu prądotwórczego na terenie działek o nr ewid. 14/12, 14/14 położonych obrębie ewidencyjnym Borki, gmina Słupca.

 WÓJT

GMINY SŁUPCA

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

GP.6730.1.2022

 

 


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SŁUPCA
o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy


Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)


zawiadamiam,
że w dniu 16.03.2023 r. została wydana decyzja znak: GP.6730.1.2022 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na „rozbudowie fermy drobiu -budowy trzech obiektów inwentarskich do tuczu brojlera kurzego, zbiorników naziemnych na gaz płynny, silosów paszowych, zbiornika na ścieki przemysłowe, wiaty magazynowej, wagi samochodowej, konfiskatora sztuk padłych oraz agregatu prądotwórczego na terenie działki o nr ewid. 14/12 oraz na terenie części działki o nr ewid. 14/14 położonych obrębie ewidencyjnym Borki, gmina Słupca”, która to decyzja dotyczy przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.
W związku z powyższym informuję, że z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Słupcy (ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca), w dniach pracy urzędu w godz. 730 do 1530, pokój nr 24.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 Kpa).


Obwieszczenie zostało udostępnione dnia 17.03.2023 r


Wójt Gminy Słupca
/-/ Grażyna Kazuś
 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Obwieszczenie o wydaniu decyzji-GP.6730.1.2022 (PDF, 112.71Kb) 2023-03-17 10:49:51 1
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Joanna Dobrychłop BIP

Data wytworzenia:
17 mar 2023

Osoba dodająca informacje

Joanna Madaj

Data publikacji:
17 mar 2023, godz. 10:49

Osoba aktualizująca informacje

Joanna Madaj

Data aktualizacji:
17 mar 2023, godz. 11:08