Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Słupca

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2023 - Obwieszczenia/Zawiadomienia


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia dla budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW w obrębie Marcewek, gm. Słupca. 2023-08-21 11:24:14
OŚ.6220.7.2022 - Obwieszczenie, o wydaniu decyzji środowiskowej dla budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW w obrębie Marcewek, gm. Słupca. 2023-08-21 11:19:09
OŚ.6220.2.2021 - Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2023-08-18 14:16:02
OŚ.6220.4.2023 - Obwieszczenie, o zebranym materiale dla wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na Eksploatacja kopaliny „KOCHOWO OP", na dz. nr 246/2, Kochowo 2023-08-03 21:23:35
RGP.6220.5.2023- Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla decyzji Środowiskowej - Przebudowa drogi powiatowej nr 3062P na odcinku Pokoje - Cienin Zaborny 2023-06-22 14:41:38
OŚ.6220.7.2022 - Obwieszczenie o zebraniu materiałów prze wydaniem decyzji Środowiskowej dla Budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW Marcewek. 2023-06-14 10:21:22
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2023 r.w sprawie przeprowadzenia KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2023 r. na obszarze województwa wielkopolskiego. 2023-04-13 13:47:53
OŚ.6220.2.2021 - Obwieszczenie, o podjęciu postępowania dla zbierania i przetwarzania odpadów – kruszenie i sortowanie materiałów mineralnych na działkach nr 516/1 i 516/2 obręb Cienin Zaborny 2023-04-11 15:26:07
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca. 2023-04-11 09:19:11
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia wydobywania metodą odkrywkową kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego (piasku) KOCHOWO V w granicach działek oznaczonych nr ewidencyjnymi 100/1, 98/6, 98/3, 97/1, 86/1 (obręb 0011 Kochowo) w m. Kochowo. 2023-04-06 14:52:33
OŚ.6220.8.2022 - Obwieszczenie, o wydaniu decyzji dla wydobywania metodą odkrywkową kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego (piasku) KOCHOWO V w granicach działek oznaczonych nr ewidencyjnymi 100/1, 98/6, 98/3, 97/1, 86/1 (obręb 0011 Kochowo) w m. Kochowo. 2023-04-06 14:47:54
GP.6730.1.2022, Obwieszczenie dotyczy wydania decyzji o warunkach zabudowy dla rozbudowy fermy drobiu – budowy trzech obiektów inwentarskich do tuczu brojlera kurzego, zbiorników naziemnych na gaz płynny, silosów paszowych, zbiornika na ścieki przemysłowe, wiaty magazynowej, wagi samochodowej, konfiskatora sztuk padłych oraz agregatu prądotwórczego na terenie działek o nr ewid. 14/12, 14/14 położonych obrębie ewidencyjnym Borki, gmina Słupca. 2023-03-17 10:49:50
OŚ.6220.8.2022 - Obwieszczenie, o zebranym materiale dla wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu metodą odkrywkową kopaliny (piasku) KOCHOWO V dz. nr 100/1, 98/6, 98/3, 97/1, 86/1 w m. Kochowo 2023-03-07 13:56:04
RGP.6220.1.2023.PS - Obwieszczenie, o wszczęciu postępowania dla wydania decyzji środowiskowej dla Budowie studni głębinowej na terenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Józefowo. 2023-02-21 15:32:40
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia,polegającego na "Budowie sieci kanalizacji sanitarnej Miejscowość: Rozalin,Cienin Zaborny,gm.Słupca". 2023-01-11 07:51:53
OŚ.6220.6.2022 - Obwieszczenie, o wydaniu decyzji środowiskowej dla Budowy sieci kanalizacji sanitarnej Miejscowość: Rozalin, Cienin Zaborny, gm. Słupca. 2023-01-10 15:06:30

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Joanna Madaj

Data wytworzenia:
10 sty 2023

Osoba dodająca informacje

Joanna Madaj

Data publikacji:
10 sty 2023, godz. 14:53

Osoba aktualizująca informacje

Joanna Madaj

Data aktualizacji:
10 sty 2023, godz. 14:53