Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Słupca

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2023


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Uchwała nr LXVIII/386/2023 Rady Gminy Słupca z dnia 20 lutego 2023 r.zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2023 rok. 2023-02-24 10:34:25
Uchwała nr LXVIII/385/2023 Rady Gminy Słupca z dnia 20 lutego 2023 r.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupca na lata 2022- 2028 2023-02-24 10:33:41
Uchwała nr LXVIII/384/2023 Rady Gminy Słupca z dnia 20 lutego 2023 r.w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca w obrębie ewidencyjnym Piotrowice. 2023-02-24 10:32:52
Uchwała nr LXVIII/383/2023 Rady Gminy Słupca z dnia 20 lutego 2023 r.w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Kąty, Kotunia i Wierzbocice 2023-02-24 10:30:52
Uchwała nr LXVIII/382/2023 Rady Gminy Słupca z dnia 20 lutego 2023 r.w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach ewidencyjnych Kochowo i Niezgoda. 2023-02-24 10:29:32
Uchwała nr LXVIII/381/2023 Rady Gminy Słupca z dnia 20 lutego 2023 r.w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach ewidencyjnych Kochowo, Józefowo i Piotrowice 2023-02-24 10:25:07
Uchwała nr LXVII/380/2023 Rady Gminy Słupca z dnia 26 stycznia 2023 r.w sprawie górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Słupca 2023-02-03 12:26:26
Uchwała nr LXVII/379/2023 Rady Gminy Słupca z dnia 26 stycznia 2023 r.w sprawie określenia górnej stawki opłaty za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Słupca 2023-02-03 12:24:06
Uchwała nr LXVII/378/2023 Rady Gminy Słupca z dnia 26 stycznia 2023 r.w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu obowiązującej przy zwrocie kosztów dowozu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych 2023-02-03 12:22:59
Uchwała nr LXVII/377/2023 Rady Gmina Słupca z dnia 26 stycznia 2023 r.zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2023 rok. 2023-02-03 12:22:14
Uchwała nr LXVII/376/2023 Rady Gminy Słupca z dnia 26 stycznia 2023 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr LXVI/358/2022 z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca 2023-02-03 12:21:30
Uchwała nr LXVII/375/2023 Rady Gminy Słupca z dnia 26 stycznia 2023 r.w sprawie ramowego planu pracy Rady Gminy Słupca 2023-02-03 12:20:06
Uchwała nr LXVII/374/2023 Rady Gminy Słupca z dnia 26 stycznia 2023 r.w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 r 2023-02-03 12:19:23
Uchwała nr LXVII/373/2023 Rady Gminy Słupca z dnia 26 stycznia 2023 r.w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa na 2023 r. 2023-02-03 12:17:21
Uchwała nr LXVII/372/2023 Rady Gminy Słupca z dnia 26 stycznia 2023 r.w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego na 2023 r. 2023-02-03 12:16:34
Uchwała nr LXVII/371/2023 Rady Gminy Słupca z dnia 26 stycznia 2023 r.w sprawie przyjęcia programu osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023 2023-02-03 12:15:35
Uchwała nr LXVII/370/2023 Rady Gminy Słupca z dnia 26 stycznia 2023 r.w sprawie przyjęcia programu osłonowego "Wsparcie seniorów gminy Słupca na rok 2023 2023-02-03 12:14:24
Uchwała nr LXVII/369/2023 Rady Gminy Słupca z dnia 26 stycznia 2023 r.w sprawie ustanowienia programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 2023-02-03 12:13:09
Uchwała nr LXVII/368/2023 Rady Gminy Słupca z dnia 26 stycznia 2023 r.w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 2023-02-03 12:12:10
Uchwała nr LXVII/367/2023 Rady Gminy Słupca z dnia 26 stycznia 2023 r.w sprawie podwyższenia kryterium uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego - świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 2023-02-03 12:11:14
Uchwała nr LXVII/366/2023 Rady Gminy Słupca z dnia 26 stycznia 2023 r.w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Słupca biorących udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach. 2023-02-03 12:10:08

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Joanna Madaj

Data wytworzenia:
09 sty 2023

Osoba dodająca informacje

Joanna Madaj

Data publikacji:
09 sty 2023, godz. 15:29

Osoba aktualizująca informacje

Joanna Madaj

Data aktualizacji:
09 sty 2023, godz. 15:29