Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Słupca

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2022


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie nr 140/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 29.12.2022r.w sprawie utworzenia Gminnego Magazynu Przeciwpowodziowego i Zarządzania Kryzysowego 2023-04-06 10:43:21
Zarządzenie nr 136/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 29 grudnia 2022 w sprawie wskazania podstawowego sposobu wykonywania czynności kancelaryjnych, zasad postępowania i wprowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Gminy 2022-12-30 13:28:30
Zarządzenie nr 134/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia uwagi wniesionej do projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach ewidencyjnych Kochowo i Niezgoda 2022-12-22 15:29:48
Zarządzenie nr 120/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia l0 listopada 2022 r.w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Słupca na 2023 rok 2022-12-16 13:27:54
Zarządzenie nr 119/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 10 listopada 2022 r.w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2022-12-16 13:20:21
Zarządzenie nr 118/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 10 listopada 2022 r.w sprawie projektu uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupca na lata 2023- 2027. 2022-12-16 13:18:04
Zarządzenie nr 117/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 7 listopada w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy 2022-12-16 13:14:45
Zarządzenie nr 116/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 7 listopada 2022w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy 2022-12-16 13:11:21
Zarządzenie nr 115 /2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 24 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Słupca w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 2022-10-24 15:21:01
Zarządzenie nr 114/2022 Wójta Gmiby Słupca z dnia 18 października 2022 r. w sprawie powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania wartości zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych, pasz i sprzętu na terenie gminy Słupca 2022-10-24 15:18:23
Zarządzenie nr 113/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 06.10.2022r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Słupca 2022-10-10 14:33:23
Zarządzenie nr 112/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 6 października 2022r.w sprawie powołania Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Słupca w Cieninie Zabornym 2022-10-10 14:29:53
Zarządzenie nr 111/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 30 września 2022r. w sprawie wprowadzenia "Planu dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem na terenie Gminy Słupca" 2022-10-05 07:54:28
Zarządzenie nr 110/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 30 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia ogólnego schematu procedury kontroli przedsiębiorców prowadzących żłobki i kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów. 2022-10-04 08:32:27
Zarządzenie nr 108/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 22 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Słupca na 2022 rok 2022-10-04 08:26:22
Zarządzenie nr 107/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 21 września 2022 r.w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 2022-10-04 08:26:09
Zarządzenie nr 106/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 21 września 2022 r.w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 2022-10-04 08:25:55
Zarządzenie nr 105/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 21 września 2022 r.w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 2022-10-04 08:25:40
Zarządzenie nr 104/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 21 września 2022 r.w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 2022-10-04 08:25:26
Zarządzenie nr 103/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 21 września 2022 r.w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 2022-10-04 08:25:11
Zarządzenie nr 102/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 21 września 2022 r.w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 2022-10-04 08:24:52
Zarządzenie nr 101/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 21 września 2022 r.w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 2022-10-04 08:24:37
Zarządzenie nr 100/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 21 września 2022 r.w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 2022-10-04 08:24:20
Zarządzenie nr 99/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 12 września 2022 r.w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów sportowych na terenie Gminy Słupca. 2022-10-04 08:23:53
Zarządzenie Nr 98/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 12 września 2022r.w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Słupca w Cieninie. 2022-10-04 08:23:09
Zarządzenie nr 97/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 12 września 2022r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Słupca w Cieninie Zabornym oraz określenia regulaminu konkursu 2022-09-12 15:18:15
Zarządzenie nr 96/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 5 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Słupca na 2022 rok. 2022-09-12 15:17:27
Zarządzenie nr 95/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 57/2021 Wójta Gminy Słupca z dnia 30 września 2021r w sprawie w powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia jej Regulaminu 2022-09-02 08:44:45
Zarządzenie Nr 94/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu pisemnego ograniczonego na zbycie 1/2 udziału w nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Szczepanów, gmina Iłowa oraz przyjęcia regulaminu przetargu. 2022-09-02 08:41:01
Zarządzenie nr 93/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów nieruchomości stanowiących własność Gminy Słupca 2022-09-02 08:40:52
Zarządzenie nr 92/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2022 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury 2022-09-02 08:40:41
Zarządzenie nr 91/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 12 sierpnia 2022 r. Wójta Gminy Słupca w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Słupca na 2022 rok 2022-09-02 08:40:30
Zarządzenie nr 90/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 12 sierpnia 2022 r.w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć w sprawach dodatku węglowego 2022-09-02 08:40:20
Zarządzenie nr 89/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 12 sierpnia 2022 r.w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć w sprawach dodatku węglowego 2022-09-02 08:40:08
Zarządzenie nr 88/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 12 sierpnia 2022 r.w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć w sprawach dodatku węglowego 2022-09-02 08:39:54
Zarządzenie nr 87/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 12 sierpnia 2022 r.w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć w sprawach dodatku węglowego 2022-09-02 08:39:44
Zarządzenie nr 86/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 12 sierpnia 2022 r.w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć w sprawach dodatku węglowego 2022-09-02 08:39:33
Zarządzenie nr 85/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 12 sierpnia 2022 r.w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć w sprawach dodatku węglowego 2022-09-02 08:39:20
Zarządzenie nr 84/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 12 sierpnia 2022 r.w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć w sprawach dodatku węglowego 2022-09-02 08:39:10
Zarządzenie Nr 83/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 12 sierpnia 2022 r.w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć w sprawach dodatku węglowego 2022-09-02 08:31:02
Zarządzenie nr 82/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2022-09-02 08:30:52
Zarządzenie nr 81/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie zmiany godzin pracy pracowników Urzędu Gminy w Słupcy na okres upałów 2022-09-02 08:30:42
Zarządzenie nr 80/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 28 lipca 2022 r.w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Słupca na 2022 rok 2022-09-02 08:30:27
Zarządzenie nr 79/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2022-09-02 08:30:19
Zarządzenie nr 78/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2022-09-02 08:30:10
Zarządzenie nr 77/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2022-09-02 08:30:01
Zarządzenie nr 76/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Słupca na 2022 rok 2022-09-02 08:29:51
Zarządzenie nr 74/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 30 czerwca 2022 r.w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Słupca na 2022 rok 2022-09-02 08:29:29
Zarządzenie nr 73/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wyznaczenia pracownika zastępującego Kierownika Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy 2022-09-02 08:29:19
Zarządzenie nr 72/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia procedury przekazywania składników majątkowych, dokumentacji księgowej, akt osobowych, spraw kadrowych oraz dokumentacji dotyczącej organizacji pracy jednostki w przypadku zmiany dyrektora szkoły/zespołu szkolno-przedszkolnego 2022-09-02 08:29:04
Zarządzenie nr 71/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kotuni 2022-09-02 08:28:55
Zarządzenie nr 70/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany godzin pracy pracowników Urzędu Gminy w Słupcy na okres upałów 2022-09-02 08:28:41
Zarządzenie nr 68/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność gminy 2022-06-21 14:37:14
Zarządzenie nr 67/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 17 czerwca 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Janika w Koszutach 2022-06-21 14:34:59
Zarządzenie nr 66/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 13 czerwca 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2022-06-14 14:32:30
Zarządzenie nr 65/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości 2022-06-14 14:30:01
Zarządzenie nr 64/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do realizacji zadania publicznego 2022-06-14 14:29:52
Zarządzenie nr 63/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie wdrożenia procedury monitorowania utrzymania efektów projektu graniowego "Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" w Gminie Słupca 2022-06-14 14:29:44
Zarządzenie nr 62 Wójta Gminy Słupca z dnia 9 czerwca 2022 r.w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Słupca na 2022 rok 2022-06-14 14:29:37
Zarządzenie nr 61/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia systemu do elektronicznego zarządzania dokumentacją w Urzędzie Gminy Słupca 2022-06-14 14:29:30
Zarządzenie nr 60/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Janika w Koszutach 2022-06-14 14:29:21
Zarządzenie nr 59/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kotuni 2022-06-14 14:29:10
Zarządzenie nr 57/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko ds. plac i ubezpieczeń społecznych w Urzędzie Gminy Słupca 2022-06-14 14:28:50
Zarządzenie nr 56/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Słupca 2022-06-14 14:28:39
Zarządzenie nr 55/22 Wójta Gminy Słupca z dnia 18.05.2022 r. Wójta Gminy Słupca w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Słupca 2022-05-20 08:52:19
Zarządzenie nr 54 Wójta Gminy Słupca z dnia 18 maja 2022 r.w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Słupca na 2022 rok 2022-05-20 08:47:48
Zarządzenie nr 53/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego wyznaczenia inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego 2022-05-20 08:47:27
Zarządzenie nr 52/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie rozdziału środków na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Słupca na rok 2022 2022-05-10 14:12:51
Zarządzenie nr 50/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kotuni 2022-05-06 08:00:28
Zarządzenie nr 49/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Janika w Koszutach 2022-05-06 07:58:31
Zarządzenie nr 48/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Słupca i jednostkach organizacyjnych Gminy 2022-05-06 07:57:36
Zarządzenie nr 47/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok 2022-05-06 07:57:22
Zarządzenie nr 46/22 Wójta Gminy Słupca z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: Usługi przewozowe dzieci do szkół i ze szkół na terenie gminy Słupca w roku szkolnym 2022/2023 2022-04-27 09:36:03
Zarządzenie nr 45/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Młodojewie 2022-04-27 09:34:43
Zarządzenie nr 44/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Cieninie Zabornym 2022-04-27 09:34:33
Zarządzenie nr 43/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków Kowalewie Opactwie 2022-04-27 09:34:19
Zarządzenie nr 42/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem dokonania oceny złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2022-04-27 09:34:08
Zarządzenie nr 41/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP 2022-04-14 11:54:02
Zarządzenie nr 40/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia z tego tytułu udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-WielkopoIska" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Rawiczu 2022-04-14 11:52:37
Zarządzenie nr 39/2022 Wójt Gminy Słupca z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Słupca w roku 2022 2022-04-14 11:52:24
Zarządzenie nr 38/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Kowalewie Opactwie 2022-04-14 11:52:18
Zarządzenie nr 37/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Janika w Koszutach 2022-04-14 11:52:08
Zarządzenie nr 36/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kotuni 2022-04-14 11:51:59
Zarządzenie nr 35/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Młodojewie 2022-04-14 11:51:48
Zarządzenie nr 34/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cieninie Zabornym 2022-04-14 11:51:41
Zarządzenie nr 33/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia jednostki gminnej do rozpatrywania spraw, dotyczących świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy 2022-04-14 11:51:32
Zarządzenie nr 32/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia procedury szkoleń pracowników Urzędu Gminy Słupca 2022-04-14 11:51:24
Zarządzenie nr 31/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego przysługującego obywatelom Ukrainy 2022-04-14 11:51:14
Zarządzenie nr 30/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego przysługującego obywatelom Ukrainy 2022-04-14 11:50:53
Zarządzenie nr 29/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego przysługującego obywatelom Ukrainy 2022-04-14 11:50:28
Zarządzenie nr 28/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego przysługującego obywatelom Ukrainy 2022-04-14 11:50:04
Zarządzenie nr 27/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego przysługującego obywatelom Ukrainy 2022-04-14 11:49:51
Zarządzenie nr 26/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego przysługującego obywatelom Ukrainy 2022-04-14 11:49:42
Zarządzenie nr 25/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i zespołach szkolno-przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słupca na rok 2022 ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane 2022-04-14 11:49:34
Zarządzenie nr 24/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP 2022-04-14 11:42:19
Zarządzenie nr 23/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP 2022-04-14 11:41:07
Zarządzenie nr 22/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie utworzenia i zasad działania punktu potwierdzającego profile zaufane w Urzędzie Gminy Słupca 2022-04-14 11:40:19
Zarządzenie nr 21/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Kowalewie Opactwie 2022-03-07 15:47:55
Zarządzenie nr 20/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Cieninie Zabornym 2022-03-07 15:45:54
Zarządzenie nr 19/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Młodojewie 2022-03-07 15:41:50
Zarządzenie nr 18/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kotuni 2022-03-07 15:41:16
Zarządzenie nr 17/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Janika w Koszutach 2022-03-07 15:38:20
Zarządzenie nr 16/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia Procedury obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy Słupca 2022-03-07 15:35:48
Zarządzenie nr 15 /2022 Wójta Gminy Słupca - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 1 marca 2022 w sprawie powołania i ustalenia zakresu zadań Gminnego Zespołu ds. Ewakuacji /Przyjęcia/ Ludności 2022-03-07 15:35:36
Zarządzenie nr 14/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2022-03-07 15:35:04
Zarządzenie nr 13/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP 2022-03-07 15:34:52
Zarządzenie nr 12/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 21.02.2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. ustalenia szkód i strat powstałych na terenie Gminy Słupca wskutek silnego wiatru w dniach od 17-19 lutego 2022r. 2022-03-07 15:34:40
Zarządzenie nr 11/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie zmiany "Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Słupcy" 2022-03-07 15:34:27
Zarządzenie nr 10/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy 2022-03-07 15:34:13
Zarządzenie nr 9/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie organizacji pracy w systemie zdalnym - hybrydowym w Urzędzie Gminy w Słupcy 2022-03-07 15:33:57
Zarządzenie Nr 8/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 20 stycznia 2022r. w sprawie powołania Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego 2022-02-09 09:06:10
Zarządzenie nr 7/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do publicznych szkół podstawowych, do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, dla których Gmina Słupca jest organem prowadzącym. 2022-02-09 09:05:44
Zarządzenie nr 6/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru wójta gminy na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2022-02-09 09:04:28
Zarządzenie nr 5/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy 2022-02-09 09:02:17
Zarządzenie Nr 4/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 3 stycznia 2022 r. w w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi 2022-01-21 12:26:34
Zarządzenie Nr 3/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność gminy, przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2022-01-04 15:02:13
Zarządzenie Nr 2/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność gminy 2022-01-04 15:01:03
Zarządzenie Nr 1/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność gminy 2022-01-04 15:00:05

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Adam Wawrzyniak

Data wytworzenia:
04 sty 2022

Osoba dodająca informacje

Adam Wawrzyniak

Data publikacji:
04 sty 2022, godz. 14:54

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-