Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Słupca

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2020


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie nr 71/20 Wójta Gminy Słupca z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie gminy Słupca 2021-05-07 08:56:24
Zarządzenie nr 65 /20 Wójta Gminy Słupca z dnia 21 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do ponownego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Słupca 2020-10-21 11:14:03
Zarządzenie 55/2020 Wójta Gminy Słupca z dnia 17 września 2020 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranego terenu w obrębie geodezyjnym Borki 2020-09-17 12:50:58
Zarządzenie Nr 54/2020 Wójta Gminy Słupca z dnia 14 września 2020 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Kotunia 2020-09-14 14:41:28
Zarządzenie 52/2020 Wójta Gminy Słupca z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania z osobą przebywającą w siedzibie Urzędu Gminy w Słupcy, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca, co do której zachodzi podejrzenie zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2 2020-09-04 14:54:30
Zarządzenie 41A/2020 Wójta Gminy Słupca z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia dotyczące zasad: funkcjonowania i wydatkowania środków z funduszu sołeckiego 2020-09-04 14:31:40
Zarządzenie Nr 39/2020 Wójta Gminy Słupca z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2020-06-10 15:11:45
Zarządzenie Nr 38/2020 Wójta Gminy Słupca z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. 2020-06-10 15:08:53
Zarządzenie 32/2020 Wójta Gminy Słupca z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zamiany 2020-05-05 12:10:18
Zarządzenie 28/2020 Wójta Gminy Słupca z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie upoważnienia dyrektora jednostki systemu oświaty do dokonania czynności użyczenia sprzętu niezbędnego do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i techniki kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia, w szczególności takich jak laptop albo modem USB. 2020-04-21 08:51:53
Zarządzenie nr 27/2020 Wójta Gminy Słupca z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Kotunia 2020-04-16 15:20:59
Zarządzanie nr 22/2020 Wójt Gminy Słupca z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem dokonania oceny złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2020-04-01 11:39:44
Zarządzenie 21/2020 Wójta Gminy Słupca z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia sposobu wykonywania zadań przez Urząd Gminy w Słupcy 2020-03-20 09:39:22
Zarządzenie Nr 8/2020 Wójta Gminy Słupca z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupca na lata 2020-2033 2020-03-03 14:54:05
Zarządzenie Nr 7/2020 Wójta Gminy Słupca z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Kowalewo-Sołectwo z terenu gminy Słupca w sprawie wystąpienia o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Stara Wieś obecnie funkcjonującej jako nieurzędowa nazwa Kowalewo Opactwo Wieś i włączenie jej do miejscowości Kowalewo-Sołectwo 2020-03-03 14:50:05
Zarządzenie Nr 6/2020 Wójta Gminy Słupca z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Wola Koszucka - Parcele dla wyboru Sołtysa 2020-03-03 14:42:33
Zarządzenie Nr 5/2020 Wójta Gminy Słupca z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomośći, stanowiących własność gminy, przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2020-03-03 14:30:59
Zarządzenie Nr 4/2020 Wójta Gminy Słupca z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021, a także kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 2020-01-24 08:45:08
Zarządzenie Nr 3/2020 Wójta Gminy Słupca z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021, a także kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 2020-01-24 08:40:04

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Adam Wawrzyniak

Data wytworzenia:
24 sty 2020

Osoba dodająca informacje

Adam Wawrzyniak

Data publikacji:
24 sty 2020, godz. 08:32

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-