Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacja z otwarcia ofert Adam Wawrzyniak 2018-12-13 15:32:14 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego pn. ?Zakup pomocy dydaktycznych i logopedycznych? Adam Wawrzyniak 2018-12-13 15:30:48 dodanie dokumentu
2018 r. Sylwia Najdzińska 2018-12-12 09:32:44 usunięcie dokument
Głosowanienr 22 Sylwia Najdzińska 2018-12-12 09:31:23 dodanie dokumentu
Głosowanie Nr 15-21 Sylwia Najdzińska 2018-12-12 09:30:31 dodanie dokumentu
Głosowanie nr 14 Sylwia Najdzińska 2018-12-12 09:28:24 dodanie dokumentu
Głosowanie nr 13 Sylwia Najdzińska 2018-12-12 09:21:20 edycja dokumentu
Głosowanie nr 13 Sylwia Najdzińska 2018-12-12 09:20:57 usunięcie dokument
Głosowanie nr 13 Sylwia Najdzińska 2018-12-12 09:17:02 usunięcie załacznika
Głosowanie nr 13 Sylwia Najdzińska 2018-12-12 09:02:50 dodanie dokumentu
Głosowanie nr 13 Sylwia Najdzińska 2018-12-12 09:01:04 dodanie dokumentu
Głosowanie Nr 6 -12 Sylwia Najdzińska 2018-12-12 09:00:45 dodanie dokumentu
Głosowanie nr 5 Sylwia Najdzińska 2018-12-12 08:57:19 edycja dokumentu
Głosowanie nr 5 Sylwia Najdzińska 2018-12-12 08:54:48 dodanie dokumentu
Głosowanie nr 4 Sylwia Najdzińska 2018-12-12 08:50:54 edycja dokumentu
Głosowanie nr 4 Sylwia Najdzińska 2018-12-12 08:48:03 dodanie dokumentu
Sesja Nr I - głosowanie nr 1 - Wybór Komisji Skrutacyjnej Sylwia Najdzińska 2018-12-12 08:47:34 edycja dokumentu
Głosowanie nr 3 Sylwia Najdzińska 2018-12-12 08:47:00 dodanie dokumentu
Głosowanie nr 2 - przyjęcie regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Słupca. Sylwia Najdzińska 2018-12-12 08:35:42 dodanie dokumentu
Sesja Nr I - głosowanie nr 1 - Wybór Komisji Skrutacyjnej Sylwia Najdzińska 2018-12-12 08:30:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr I/5/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Oświaty,Kultury,Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego. Sylwia Najdzińska 2018-12-12 08:20:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr I/4/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów oaz Rolnictwa. Sylwia Najdzińska 2018-12-12 08:14:42 dodanie dokumentu
Uchwała Nr I/3/2018 Rady Gminy Słupca z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie wyboru II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Słupca. Sylwia Najdzińska 2018-12-12 08:09:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr I/2/2018 Rady Gminy Słupca z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie wyboru I Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Słupca. Sylwia Najdzińska 2018-12-12 08:05:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr I /1/2018 Rady Gminy Słupca z dnia 20 listopada 2018 roku . w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Słupca Sylwia Najdzińska 2018-12-12 08:02:57 edycja dokumentu
Uchwała Nr I /1/2018 Rady Gminy Słupca z dnia 20 listopada 2018 roku . w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Słupca Sylwia Najdzińska 2018-12-12 08:02:24 edycja dokumentu
Uchwała Nr I /1/2018 Rady Gminy Słupca z dnia 20 listopada 2018 roku . w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Słupca Sylwia Najdzińska 2018-12-12 08:02:10 dodanie dokumentu
Informacja z otwarcia ofert Adam Wawrzyniak 2018-12-11 12:05:11 edycja dokumentu
Informacja z otwarcia ofert Adam Wawrzyniak 2018-12-11 12:04:28 dodanie dokumentu
Protokół przejęcie mienia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Cienin Zaborny, gmina Słupca sporządzony w dniu 6 grudnia 2018 roku Adam Wawrzyniak 2018-12-10 15:17:10 dodanie dokumentu
Rejestr petycji Tomasz Gniewkowski 2018-12-07 13:58:16 edycja dokumentu
Petycja Inicjatywa - Dbajmy o najmłodszych - ulepszajmy infrastrukturę - Zmieniajmy Gminy i Szkoły na Lepsze Tomasz Gniewkowski 2018-12-07 13:56:54 edycja dokumentu
Petycja Inicjatywa - Dbajmy o najmłodszych - ulepszajmy infrastrukturę - Zmieniajmy Gminy i Szkoły na Lepsze Tomasz Gniewkowski 2018-12-07 13:56:43 usunięcie załacznika
Petycja Inicjatywa - Dbajmy o najmłodszych - ulepszajmy infrastrukturę - Zmieniajmy Gminy i Szkoły na Lepsze Tomasz Gniewkowski 2018-12-07 12:52:44 edycja dokumentu
Rejestr petycji Tomasz Gniewkowski 2018-12-07 12:21:55 edycja dokumentu
Petycja: Inicjatywa - Wspomagajmy Informatyzację Urzędów Tomasz Gniewkowski 2018-12-07 12:20:02 edycja dokumentu
Podstawy prawne działania Rady Gminy Tomasz Gniewkowski 2018-12-06 21:23:17 edycja dokumentu
Skład osobowy Rady Tomasz Gniewkowski 2018-12-06 21:15:25 edycja dokumentu
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu Rocznego programu współpracy Gminy Słupca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019 Adam Wawrzyniak 2018-12-05 15:29:59 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Borki, Cienin Kościelny, Cienin-Perze, Cienin Zaborny, Kąty, Kochowo, Koszuty, Koszuty-Parcele, Korwin, Kowalewo-Opactwo, Kowalewo-Sołectwo, Młodojewo, Niezgoda, Piotrowice, Wilczna, Wola Koszucka-Parcele, Żelazków - część A.2 Adam Wawrzyniak 2018-12-05 15:12:05 edycja dokumentu