Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupca

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zestawienie zmian w funduszu GZWiK z dnia 31.12.2018 r. Adam Wawrzyniak 2019-04-30 10:16:04 dodanie dokumentu
Rachunek zysków i strat GZWiK z dnia 31.12.2018 r. Adam Wawrzyniak 2019-04-30 10:14:58 dodanie dokumentu
Informacja dodatkowa - bilans GZWiK Adam Wawrzyniak 2019-04-30 10:13:30 dodanie dokumentu
Bilans samorządowego zakładu budżetowego GZWiK z dnia 31.12.2018 r. Adam Wawrzyniak 2019-04-30 10:11:31 dodanie dokumentu
Zestawienie zmian w funduszu jednostki CUW z dnia 31.12.2018 r. Adam Wawrzyniak 2019-04-30 10:07:13 dodanie dokumentu
Rachunek zysków i strat jednostki CUW z dnia 31.12.2018 r. Adam Wawrzyniak 2019-04-30 10:05:42 dodanie dokumentu
Informacja dodatkowa - bilans jednostki CUW Adam Wawrzyniak 2019-04-30 10:04:12 dodanie dokumentu
Bilans jednostki budżetowej CUW z dnia 31.12.2018 r. Adam Wawrzyniak 2019-04-30 10:02:04 dodanie dokumentu
Zestawienie zmian w funduszu jednostki GOPS z dnia 31.12.2018 r. Adam Wawrzyniak 2019-04-30 09:58:45 dodanie dokumentu
Rachunek zysków i strat jednostki GOPS z dnia 31.12.2018 r. Adam Wawrzyniak 2019-04-30 09:57:28 dodanie dokumentu
Informacja dodatkowa - bilans jednostki GOPS Adam Wawrzyniak 2019-04-30 09:56:14 dodanie dokumentu
Bilans jednostki budżetowej GOPS z dnia 31.12.2018 r. Adam Wawrzyniak 2019-04-30 09:54:28 dodanie dokumentu
Zestawienie zmian w funduszu jednostki UG z dnia 31.12.2018 r. Adam Wawrzyniak 2019-04-30 09:38:28 dodanie dokumentu
Rachunek zysków i strat jednostki UG z dnia 31.12.2018 r. Adam Wawrzyniak 2019-04-30 09:36:47 dodanie dokumentu
Informacja dodatkowa - bilans jednostki UG Adam Wawrzyniak 2019-04-30 09:34:44 dodanie dokumentu
Bilans jednostki budżetowej z dnia 31.12.2018 r. Adam Wawrzyniak 2019-04-30 09:32:04 dodanie dokumentu
Zestawienie zmian w funduszu jednostki z dnia 31.12.2018 r. - zbiorczy Adam Wawrzyniak 2019-04-30 09:26:10 dodanie dokumentu
Rachunek zysków i strat z dnia 31.12.2018 r. - zbiorczy Adam Wawrzyniak 2019-04-30 09:24:04 dodanie dokumentu
Informacja dodatkowa - bilans zbiorczy Adam Wawrzyniak 2019-04-30 09:21:42 edycja dokumentu
Informacja dodatkowa - bilans zbiorczy Adam Wawrzyniak 2019-04-30 09:20:31 dodanie dokumentu
Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego z dnia 31.12.2018 r. - zbiorczy Adam Wawrzyniak 2019-04-30 09:17:16 dodanie dokumentu
Bilans z wykonia budżetu samorządu terytorialnego Gmina Słupca z dnia 31.12.2018 r. Adam Wawrzyniak 2019-04-30 09:10:21 dodanie dokumentu
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 26 kwietnia 2019 r. Tomasz Gniewkowski 2019-04-26 15:17:07 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Adam Wawrzyniak 2019-04-26 12:53:02 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Adam Wawrzyniak 2019-04-26 12:51:32 usunięcie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Adam Wawrzyniak 2019-04-26 12:50:52 dodanie dokumentu
Wykaz sołectw i sołtysów Tomasz Gniewkowski 2019-04-23 07:53:19 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Słupca z dnia 15 kwietnia 2019 roku Tomasz Gniewkowski 2019-04-15 12:47:53 dodanie dokumentu
Uchwała nr 39/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych i rejonowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Tomasz Gniewkowski 2019-04-09 13:07:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 17/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego ? wspierania zadań z szeroko pojętej animacji kulturowej i społecznej poprzez organizację szeregu działań m. in. konkursów, warsztatów, koncertów, spektakli, wystaw i innych Adam Wawrzyniak 2019-04-08 14:18:28 dodanie dokumentu
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Słupca dotyczącej wyrażenia opinii o projektach statutów sołectw i ich zmian Adam Wawrzyniak 2019-04-08 14:02:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 25/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok Adam Wawrzyniak 2019-04-08 12:27:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 23/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie powołana komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Adam Wawrzyniak 2019-04-08 12:25:27 dodanie dokumentu
Komunikat Komisarza Wyborczego W Koninie II z dnia 5 kwietnia 2019 r. o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Tomasz Gniewkowski 2019-04-08 11:47:01 dodanie dokumentu
Wydawanie, wymiana oraz unieważnienie dowodu osobistego Adam Wawrzyniak 2019-04-08 08:34:23 edycja dokumentu
Wydawanie, wymiana oraz unieważnienie dowodu osobistego Adam Wawrzyniak 2019-04-08 08:34:09 usunięcie załacznika
Wzory dokumentów do pobrania Adam Wawrzyniak 2019-04-08 08:17:02 edycja dokumentu
Uchwała Nr VIII/75/19 Rady Gminy Słupca z dnia 28 marca 2019 roku.zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2019 r. Sylwia Najdzińska 2019-04-05 13:07:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/74/19 Rady Gminy Słupca z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupeckiemu na dofinansowanie zadań z zakresu transportu zbiorowego na terenie powiatu słupeckiego Sylwia Najdzińska 2019-04-05 13:04:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/73/2019 Rady Gminy Słupca z dnia 28 marca 2019 roku. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Drążna. Sylwia Najdzińska 2019-04-05 12:57:00 dodanie dokumentu