Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zgłoszenie wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków Tomasz Gniewkowski 2018-01-12 07:50:11 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną Tomasz Gniewkowski 2018-01-12 07:49:08 edycja dokumentu
Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną Tomasz Gniewkowski 2018-01-12 07:48:10 dodanie dokumentu
Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Tomasz Gniewkowski 2018-01-12 07:47:19 edycja dokumentu
Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Tomasz Gniewkowski 2018-01-12 07:46:21 dodanie dokumentu
Wynajem lokalu mieszkalnego Tomasz Gniewkowski 2018-01-11 12:54:17 edycja dokumentu
Wynajem lokalu mieszkalnego Tomasz Gniewkowski 2018-01-11 12:53:45 dodanie dokumentu
Przyznanie dodatku mieszkaniowego Tomasz Gniewkowski 2018-01-11 12:52:40 edycja dokumentu
Przyznanie dodatku mieszkaniowego Tomasz Gniewkowski 2018-01-11 12:51:41 dodanie dokumentu
Przyznanie Gminnej Karty Seniora Tomasz Gniewkowski 2018-01-11 12:49:26 edycja dokumentu
Przyznanie Gminnej Karty Seniora Tomasz Gniewkowski 2018-01-11 12:48:29 dodanie dokumentu
Przyznanie Karty Dużej Rodziny/ wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny Tomasz Gniewkowski 2018-01-11 12:46:59 edycja dokumentu
Przyznanie Karty Dużej Rodziny/ wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny Tomasz Gniewkowski 2018-01-11 12:45:54 edycja dokumentu
Przyznanie Karty Dużej Rodziny/ wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny Tomasz Gniewkowski 2018-01-11 12:44:58 dodanie dokumentu
Uwaga do rozwiązań przyjętych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca Tomasz Gniewkowski 2018-01-11 12:41:40 edycja dokumentu
Uwaga do rozwiązań przyjętych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca Tomasz Gniewkowski 2018-01-11 12:40:18 edycja dokumentu
Uwaga do rozwiązań przyjętych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca Tomasz Gniewkowski 2018-01-11 12:39:21 dodanie dokumentu
Podział nieruchomości Tomasz Gniewkowski 2018-01-11 12:38:29 edycja dokumentu
Podział nieruchomości Tomasz Gniewkowski 2018-01-11 12:36:16 dodanie dokumentu
Wniosek do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca Tomasz Gniewkowski 2018-01-11 12:35:20 edycja dokumentu
Wniosek do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca Tomasz Gniewkowski 2018-01-11 12:34:20 dodanie dokumentu
Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości Tomasz Gniewkowski 2018-01-11 12:33:22 edycja dokumentu
Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości Tomasz Gniewkowski 2018-01-11 12:32:05 dodanie dokumentu
Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego Tomasz Gniewkowski 2018-01-11 12:30:30 edycja dokumentu
Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego Tomasz Gniewkowski 2018-01-11 12:29:36 dodanie dokumentu
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Tomasz Gniewkowski 2018-01-11 12:28:40 edycja dokumentu
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Tomasz Gniewkowski 2018-01-11 12:27:39 dodanie dokumentu
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Tomasz Gniewkowski 2018-01-11 12:24:42 edycja dokumentu
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Tomasz Gniewkowski 2018-01-11 12:22:41 dodanie dokumentu
Zgromadzenie publiczne - postępowanie uproszczone Tomasz Gniewkowski 2018-01-11 12:21:25 edycja dokumentu
Zgromadzenie publiczne - postępowanie uproszczone Tomasz Gniewkowski 2018-01-11 12:21:05 edycja dokumentu
Zgromadzenie publiczne - postępowanie uproszczone Tomasz Gniewkowski 2018-01-11 12:20:35 dodanie dokumentu
Zgromadzenie publiczne Tomasz Gniewkowski 2018-01-11 12:19:06 edycja dokumentu
Zgromadzenie publiczne Tomasz Gniewkowski 2018-01-11 12:17:19 dodanie dokumentu
Wypłacenie świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie za czas odbytych ćwiczeń wojskowych Tomasz Gniewkowski 2018-01-11 12:14:36 edycja dokumentu
Wypłacenie świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie za czas odbytych ćwiczeń wojskowych Tomasz Gniewkowski 2018-01-11 12:11:11 dodanie dokumentu
Wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie imprez masowych Tomasz Gniewkowski 2018-01-11 12:08:58 edycja dokumentu
Wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie imprez masowych Tomasz Gniewkowski 2018-01-11 12:07:33 dodanie dokumentu
Wydawanie decyzji w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych Tomasz Gniewkowski 2018-01-11 12:06:14 edycja dokumentu
Wydawanie decyzji w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych Tomasz Gniewkowski 2018-01-11 12:05:13 dodanie dokumentu