Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca Adam Wawrzyniak 2018-04-10 08:30:07 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca Adam Wawrzyniak 2018-04-10 08:28:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok Adam Wawrzyniak 2018-04-04 09:54:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok Adam Wawrzyniak 2018-04-04 09:52:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/328/18 zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2018 r. Sylwia Najdzińska 2018-04-03 10:00:37 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLVI/328/18 zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2018 r. Sylwia Najdzińska 2018-04-03 09:54:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/327/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupeckiemu na dofinansowanie zadań z zakresu transportu zbiorowego na terenie powiatu słupeckiego. Sylwia Najdzińska 2018-04-03 09:51:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/326/18 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w.św.Mikołaja w Młodojewie na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Sylwia Najdzińska 2018-04-03 09:48:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność gminy, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w m. Rozalin Adam Wawrzyniak 2018-04-03 08:49:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 16/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w m. Kochowo Adam Wawrzyniak 2018-04-03 08:48:30 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę w m. Rozalin oraz nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w m. Kochowo Adam Wawrzyniak 2018-04-03 08:44:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/325/18 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej. Sylwia Najdzińska 2018-03-28 15:07:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/324/18 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Wilczna. Sylwia Najdzińska 2018-03-28 15:04:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/323/18 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Młodojewo. Sylwia Najdzińska 2018-03-28 15:03:08 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLVI/323/18 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Młodojewo. Sylwia Najdzińska 2018-03-28 15:02:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/322/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Słupca dla publicznych i niepublicznych:szkół i przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innyc form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Słupca przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. Sylwia Najdzińska 2018-03-28 14:53:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/321/18 w sprawie powierzenia uprawnienia Wójtowi Gminy Słupca do stanowienia o wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów sportowych na terenie Gminy Słupca. Sylwia Najdzińska 2018-03-28 14:36:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/320/18 w sprawie ustalenia zasad korzystania z obiektów sportowych Gminy Słupca. Sylwia Najdzińska 2018-03-28 14:35:01 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLVI/320/18 w sprawie ustalenia zasad korzystania z obiektów sportowych Gminy Słupca. Sylwia Najdzińska 2018-03-28 14:32:31 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLVI/320/18 w sprawie ustalenia zasad korzystania z obiektów sportowych Gminy Słupca. Sylwia Najdzińska 2018-03-28 14:31:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/319/18 w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Słupca. Sylwia Najdzińska 2018-03-28 14:23:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/318/18 w sprawie podziału Gminy Słupca na okręgi wyborcze , określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych. Sylwia Najdzińska 2018-03-28 14:09:44 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLVI/318/18 w sprawie podziału Gminy Słupca na okręgi wyborcze , określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych. Sylwia Najdzińska 2018-03-28 14:00:12 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLVI/318/18 w sprawie podziału Gminy Słupca na okręgi wyborcze , określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych. Sylwia Najdzińska 2018-03-28 13:59:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe Adam Wawrzyniak 2018-03-27 12:15:24 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca. Adam Wawrzyniak 2018-03-27 07:55:28 dodanie dokumentu
Uchwała Rady Gminy Słupca w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczania siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Słupca Adam Wawrzyniak 2018-03-22 15:20:39 dodanie dokumentu
Uchwała Rady Gminy Słupca w sprawie podziały Gminy Słupca na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych Adam Wawrzyniak 2018-03-22 15:19:17 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Gniewkowski 2018-03-21 11:09:52 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Gniewkowski 2018-03-21 11:09:00 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Gniewkowski 2018-03-21 11:08:36 dodanie dokumentu
Sprostowanie/wyjaśnienia do zapytania ofertowego Remonty dróg o nawierzchni bitumicznej Tomasz Gniewkowski 2018-03-21 11:07:30 edycja dokumentu
Modyfikacja zapytania ofertowego - Remonty dróg o nawierzchni bitumicznej Tomasz Gniewkowski 2018-03-21 11:07:04 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe dotyczące remontu dróg gminnych Tomasz Gniewkowski 2018-03-21 11:06:46 edycja dokumentu
ttt Tomasz Gniewkowski 2018-03-21 11:06:29 usunięcie dokument
ttt Tomasz Gniewkowski 2018-03-21 11:06:11 dodanie dokumentu
Sprostowanie/wyjaśnienia do zapytania ofertowego Remonty dróg o nawierzchni bitumicznej Tomasz Gniewkowski 2018-03-20 12:54:13 dodanie dokumentu
Modyfikacja zapytania ofertowego - Remonty dróg o nawierzchni bitumicznej Tomasz Gniewkowski 2018-03-16 08:59:09 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe dotyczące remontu dróg gminnych Adam Wawrzyniak 2018-03-15 15:21:21 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe dotyczące remontu dróg gminnych Adam Wawrzyniak 2018-03-15 15:19:27 edycja dokumentu