Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wydawanie decyzji w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych Tomasz Gniewkowski 2018-01-11 12:05:13 dodanie dokumentu
Informacja Wójta Gminy Słupca Adam Wawrzyniak 2018-01-10 09:18:56 dodanie dokumentu
Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej na terenie gminy Słupca Tomasz Gniewkowski 2018-01-09 10:43:18 dodanie dokumentu
Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej na terenie gminy Słupca Tomasz Gniewkowski 2018-01-09 10:42:50 usunięcie dokument
Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej na terenie gminy Słupca Tomasz Gniewkowski 2018-01-09 10:42:21 usunięcie załacznika
Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej na terenie gminy Słupca Tomasz Gniewkowski 2018-01-09 10:08:57 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Adam Wawrzyniak 2018-01-09 09:56:40 dodanie dokumentu
Plany zamówień publicznych na rok 2018 Tomasz Gniewkowski 2018-01-09 09:27:13 dodanie dokumentu
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych Tomasz Gniewkowski 2018-01-04 15:11:37 edycja dokumentu
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych Tomasz Gniewkowski 2018-01-04 15:10:41 dodanie dokumentu
Udostępienie danych z ewidencji działalności gospodarczej Tomasz Gniewkowski 2018-01-04 15:09:22 edycja dokumentu
Udostępienie danych z ewidencji działalności gospodarczej Tomasz Gniewkowski 2018-01-04 15:08:04 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie zaświadczenia o uiszczeniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Tomasz Gniewkowski 2018-01-04 15:07:14 edycja dokumentu
Wniosek o wydanie zaświadczenia o uiszczeniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Tomasz Gniewkowski 2018-01-04 15:06:41 dodanie dokumentu
Wpis do rejestru działalności regulowanej podmiotu zamierzającego świadczyć usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, znajdujących się na terenie Gminy Słupca Tomasz Gniewkowski 2018-01-04 15:04:14 edycja dokumentu
Wpis do rejestru działalności regulowanej podmiotu zamierzającego świadczyć usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, znajdujących się na terenie Gminy Słupca Tomasz Gniewkowski 2018-01-04 15:01:42 dodanie dokumentu
Wydanie zezwoleń na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym Tomasz Gniewkowski 2018-01-04 14:59:57 edycja dokumentu
Wydanie zezwoleń na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym Tomasz Gniewkowski 2018-01-04 14:58:47 dodanie dokumentu
Wykreślenie z wpisu ewidencji działalności gospodarczej Tomasz Gniewkowski 2018-01-04 14:57:12 edycja dokumentu
Wykreślenie z wpisu ewidencji działalności gospodarczej Tomasz Gniewkowski 2018-01-04 14:56:33 dodanie dokumentu
Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej Tomasz Gniewkowski 2018-01-04 14:55:22 edycja dokumentu
Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej Tomasz Gniewkowski 2018-01-04 14:54:18 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług w innych obiektach świadczących usługi hotelarskie (gospodarstwo agroturystyczne) Tomasz Gniewkowski 2018-01-04 14:51:19 edycja dokumentu
Zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług w innych obiektach świadczących usługi hotelarskie (gospodarstwo agroturystyczne) Tomasz Gniewkowski 2018-01-04 14:49:43 dodanie dokumentu
Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej Tomasz Gniewkowski 2018-01-04 14:48:07 edycja dokumentu
Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej Tomasz Gniewkowski 2018-01-04 14:46:49 dodanie dokumentu
Zezwolenie na jednorazową sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w czasie trwania imprez Tomasz Gniewkowski 2018-01-04 14:13:57 edycja dokumentu
Zezwolenie na jednorazową sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w czasie trwania imprez Tomasz Gniewkowski 2018-01-04 14:12:33 edycja dokumentu
Zezwolenie na jednorazową sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w czasie trwania imprez Tomasz Gniewkowski 2018-01-04 14:12:15 dodanie dokumentu
Zezwolenia na sprzedaż lub sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych Tomasz Gniewkowski 2018-01-04 14:09:56 edycja dokumentu
Zezwolenia na sprzedaż lub sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych Tomasz Gniewkowski 2018-01-04 14:09:53 usunięcie załacznika
Zezwolenia na sprzedaż lub sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych Tomasz Gniewkowski 2018-01-04 14:09:03 edycja dokumentu
Zezwolenia na sprzedaż lub sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych Tomasz Gniewkowski 2018-01-04 14:07:46 dodanie dokumentu
Wykaz podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Słupca Adam Wawrzyniak 2018-01-04 14:06:01 edycja dokumentu
Wykaz podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Słupca Adam Wawrzyniak 2018-01-04 14:05:42 usunięcie załacznika
Zezwolenie na uprawę maku i konopi Tomasz Gniewkowski 2018-01-04 14:05:02 edycja dokumentu
Wykaz podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Słupca Adam Wawrzyniak 2018-01-04 14:04:25 edycja dokumentu
Wykaz podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Słupca Adam Wawrzyniak 2018-01-04 14:04:10 usunięcie załacznika
Zezwolenie na uprawę maku i konopi Tomasz Gniewkowski 2018-01-04 14:03:36 dodanie dokumentu
Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie-gospodarstwa agroturystyczne Tomasz Gniewkowski 2018-01-04 14:02:03 edycja dokumentu