Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupca

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie Adam Wawrzyniak 2018-09-14 15:08:34 dodanie dokumentu
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast Tomasz Gniewkowski 2018-09-13 14:49:06 dodanie dokumentu
Uprawnienia wyborcy niepełnosprawnego [AUDIO] Wyborcy z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą głosować w lokalu wyborczym lub korespondencyjnie. Podobnie jak osoby w wieku 75+, mogą również głosować przez pełnomocnika. Podpowiadamy, jakie jeszcze uprawnienia przysługują wyborcom niepełnosprawnym. Tomasz Gniewkowski 2018-09-13 14:46:42 dodanie dokumentu
Uprawnienia wyborcy niepełnosprawnego [AUDIO] Wyborcy z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą głosować w lokalu wyborczym lub korespondencyjnie. Podobnie jak osoby w wieku 75+, mogą również głosować przez pełnomocnika. Podpowiadamy, jakie jeszcze uprawnienia przysługują wyborcom niepełnosprawnym. Tomasz Gniewkowski 2018-09-13 14:45:26 dodanie dokumentu
Informacja Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 13 września 2018 r. o zgłaszaniu kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Tomasz Gniewkowski 2018-09-13 14:43:26 dodanie dokumentu
Informacja Wójta Gminy Słupca o wydaniu decyzji o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowym wydobywaniu kopaliny- kruszywa naturalnego zlokalizowanego na dz. nr 78/4 obręb Kochowo. Adam Wawrzyniak 2018-09-13 13:52:03 edycja dokumentu
Informacja Wójta Gminy Słupca o wydaniu decyzji o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowym wydobywaniu kopaliny- kruszywa naturalnego zlokalizowanego na dz. nr 78/4 obręb Kochowo. Adam Wawrzyniak 2018-09-13 13:51:45 dodanie dokumentu
Informacja o działalnościach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące czynności z zakresu działaności lobbingowej 2017 r. Adam Wawrzyniak 2018-09-13 09:00:20 dodanie dokumentu
Informacja Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 12 września 2018 r. w sprawie terminu rejestracji kandydatów na radnych Tomasz Gniewkowski 2018-09-12 15:17:51 edycja dokumentu
Informacja Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 12 września 2018 r. w sprawie terminu rejestracji kandydatów na radnych Tomasz Gniewkowski 2018-09-12 15:16:52 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów z gminy Słupca - etap III Adam Wawrzyniak 2018-09-12 13:38:57 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości: Kotunia, Wilczna, Kochowo Adam Wawrzyniak 2018-09-11 14:56:58 dodanie dokumentu
Komunikat Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Poznianiu z 10 września 2018 r. Adam Wawrzyniak 2018-09-11 13:20:46 dodanie dokumentu
Skład członków Gminnej Komisji Wyborczej w Słupcy Adam Wawrzyniak 2018-09-11 13:18:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 2 Gminnej Komisji Wyborczej w Słupcy z dnia 11 września 2018 roku w sprawie powołania pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej Gminnej Komisji Wyborczej w Słupcy związanych z rejestracją list kandydatów na radnych oraz wójta Adam Wawrzyniak 2018-09-11 13:17:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 1 Gminnej Komisji Wyborczej w Słupcy z dnia 11 września 2018 roku w sprawie planu dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Słupcy związanych z rejestracją list kandydatów na radnych oraz wójta Adam Wawrzyniak 2018-09-11 13:16:38 dodanie dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 8 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Adam Wawrzyniak 2018-09-10 11:46:58 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów z gminy Słupca - etap III Adam Wawrzyniak 2018-09-04 12:36:47 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów z gminy Słupca - etap III Adam Wawrzyniak 2018-09-04 12:35:57 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów z gminy Słupca - etap III Adam Wawrzyniak 2018-09-04 12:35:30 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów z gminy Słupca - etap III Adam Wawrzyniak 2018-09-04 12:35:01 dodanie dokumentu
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast Adam Wawrzyniak 2018-08-31 10:39:45 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie numerów oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondycyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmstrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Adam Wawrzyniak 2018-08-31 10:31:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 61/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości Adam Wawrzyniak 2018-08-31 10:25:11 dodanie dokumentu
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Adam Wawrzyniak 2018-08-31 09:46:06 dodanie dokumentu
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Adam Wawrzyniak 2018-08-31 09:32:08 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Starosty Słupeckiego z dnia 24 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz o siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Słupcy w wyborach do Rady Powiatu Słupeckiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Adam Wawrzyniak 2018-08-31 09:31:18 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z 21 sierpnia 2018 r. o podziale Województwa na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Adam Wawrzyniak 2018-08-31 09:30:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 61/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości. Adam Wawrzyniak 2018-08-27 14:43:46 dodanie dokumentu
Informacja Wójta Gminy Słupca Adam Wawrzyniak 2018-08-24 14:42:08 edycja dokumentu
Informacja Wójta Gminy Słupca Adam Wawrzyniak 2018-08-24 14:41:06 edycja dokumentu
Informacja Wójta Gminy Słupca Adam Wawrzyniak 2018-08-24 14:40:22 edycja dokumentu
Informacja Wójta Gminy Słupca Adam Wawrzyniak 2018-08-24 14:39:34 dodanie dokumentu
Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Adam Wawrzyniak 2018-08-22 10:04:14 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca z dnia 21 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Słupcy w wyborach do Rady Gminy Słupca zarządzonych na dzień 21 października 2018 r Adam Wawrzyniak 2018-08-21 11:57:16 dodanie dokumentu
Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących do 20 000 mieszkańców zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Adam Wawrzyniak 2018-08-21 11:55:55 dodanie dokumentu
Link do strony Krajowego Biura Wyborczego Adam Wawrzyniak 2018-08-21 07:45:42 edycja dokumentu
Link do strony Krajowego Biura Wyborczego Adam Wawrzyniak 2018-08-20 15:09:57 dodanie dokumentu
Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Adam Wawrzyniak 2018-08-20 15:03:37 dodanie dokumentu
Komunikat Komisarz Wyborczego w Koninie II w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych (gminnych, miejskich i powiatowych) w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Adam Wawrzyniak 2018-08-20 14:50:55 dodanie dokumentu