Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Dane teleadresowe Tomasz Gniewkowski 2017-11-23 14:15:07 edycja dokumentu
Rejestr działalności regulowanej Adam Wawrzyniak 2017-11-23 09:36:28 edycja dokumentu
Rejestr działalności regulowanej Adam Wawrzyniak 2017-11-23 09:35:25 dodanie dokumentu
Rejester działalności regulowanej Adam Wawrzyniak 2017-11-23 09:25:31 usunięcie dokument
Rejester działalności regulowanej Adam Wawrzyniak 2017-11-23 09:24:08 dodanie dokumentu
Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na świadczenie usługi w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych stałych/nieczystości płynnych z terenu gm. Słupca Tomasz Gniewkowski 2017-11-21 14:12:06 dodanie dokumentu
Regulamin utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy Tomasz Gniewkowski 2017-11-21 14:05:13 dodanie dokumentu
Program Ochrony Środowiska Tomasz Gniewkowski 2017-11-21 14:03:50 dodanie dokumentu
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Tomasz Gniewkowski 2017-11-21 13:57:27 dodanie dokumentu
Regulamin udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi Tomasz Gniewkowski 2017-11-21 13:55:12 edycja dokumentu
Regulamin udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi Tomasz Gniewkowski 2017-11-21 13:52:31 edycja dokumentu
Regulamin udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi Tomasz Gniewkowski 2017-11-21 13:51:54 edycja dokumentu
Regulamin udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi Tomasz Gniewkowski 2017-11-21 13:45:18 dodanie dokumentu
Podstawa prawna działania Tomasz Gniewkowski 2017-11-21 13:34:38 dodanie dokumentu
Kompetencje Rady Gminy Tomasz Gniewkowski 2017-11-20 14:01:30 dodanie dokumentu
Podstawy prawne działania Rady Gminy Tomasz Gniewkowski 2017-11-20 13:58:07 dodanie dokumentu
Skład osobowy Rady Tomasz Gniewkowski 2017-11-20 13:16:35 dodanie dokumentu
Siedziba Rady Gminy Słupca Tomasz Gniewkowski 2017-11-20 13:15:01 dodanie dokumentu
Komisja Rewizyjna Tomasz Gniewkowski 2017-11-20 12:48:07 edycja dokumentu
Komisja Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa Tomasz Gniewkowski 2017-11-20 12:48:00 edycja dokumentu
Komisja Rewizyjna Tomasz Gniewkowski 2017-11-20 12:47:53 dodanie dokumentu
Komisja Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa Tomasz Gniewkowski 2017-11-20 12:47:07 dodanie dokumentu
Komisja Oświaty Kultury Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego Tomasz Gniewkowski 2017-11-20 12:45:57 dodanie dokumentu
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Tomasz Gniewkowski 2017-11-20 12:43:36 dodanie dokumentu
Metody dostarczania dokumentów elektronicznych Tomasz Gniewkowski 2017-11-20 12:39:02 edycja dokumentu
Metody dostarczania dokumentów elektronicznych Tomasz Gniewkowski 2017-11-20 12:38:16 edycja dokumentu
Metody dostarczania dokumentów elektronicznych Tomasz Gniewkowski 2017-11-20 12:37:26 dodanie dokumentu
Wykaz podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Słupca Tomasz Gniewkowski 2017-11-20 12:33:33 edycja dokumentu
Materiały edukacyjne Tomasz Gniewkowski 2017-11-20 12:26:05 edycja dokumentu
Ogólne informacje na temat zgromadzeń publicznych Adam Wawrzyniak 2017-11-17 09:01:11 edycja dokumentu
Ogólne informacje na temat zgromadzeń publicznych Adam Wawrzyniak 2017-11-17 08:57:39 usunięcie załacznika
Ogólne informacje na temat zgromadzeń publicznych Adam Wawrzyniak 2017-11-17 08:57:35 usunięcie załacznika
Ogólne informacje na temat zgromadzeń publicznych Adam Wawrzyniak 2017-11-17 08:57:32 usunięcie załacznika
Ogólne informacje na temat zgromadzeń publicznych Adam Wawrzyniak 2017-11-17 08:56:59 dodanie dokumentu
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych na terenie gminy Słupca Adam Wawrzyniak 2017-11-16 15:17:59 dodanie dokumentu
Informacja o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa Tomasz Gniewkowski 2017-11-16 15:10:26 edycja dokumentu
Informacja o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa Tomasz Gniewkowski 2017-11-16 15:04:34 edycja dokumentu
Informacja o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa Tomasz Gniewkowski 2017-11-16 15:03:02 dodanie dokumentu
Wykaz podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Słupca Adam Wawrzyniak 2017-11-16 14:36:15 edycja dokumentu
Wykaz podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Słupca Adam Wawrzyniak 2017-11-16 14:34:16 dodanie dokumentu