Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie - zawiadomienie Adam Wawrzyniak 2018-01-23 15:15:50 dodanie dokumentu
Numer PESEL Tomasz Gniewkowski 2018-01-18 09:11:34 edycja dokumentu
Numer PESEL Tomasz Gniewkowski 2018-01-18 09:11:02 dodanie dokumentu
Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały i czasowy Tomasz Gniewkowski 2018-01-18 09:07:53 edycja dokumentu
Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały i czasowy Tomasz Gniewkowski 2018-01-18 09:07:15 dodanie dokumentu
Wymeldowanie lub uchylenie zameldowania (wymeldowania) w drodze decyzji administracyjnej Tomasz Gniewkowski 2018-01-18 09:06:31 edycja dokumentu
Wymeldowanie lub uchylenie zameldowania (wymeldowania) w drodze decyzji administracyjnej Tomasz Gniewkowski 2018-01-18 09:04:57 dodanie dokumentu
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy w drodze decyzji administracyjnej Tomasz Gniewkowski 2018-01-18 09:04:08 edycja dokumentu
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy w drodze decyzji administracyjnej Tomasz Gniewkowski 2018-01-18 09:03:36 dodanie dokumentu
WYBORY - Rejestr wyborców Tomasz Gniewkowski 2018-01-18 09:02:48 edycja dokumentu
WYBORY - Rejestr wyborców Tomasz Gniewkowski 2018-01-18 09:02:01 dodanie dokumentu
Zaświadczenie z akt ewidencji ludności lub dowodów osobistych Tomasz Gniewkowski 2018-01-18 09:01:07 edycja dokumentu
Zaświadczenie z akt ewidencji ludności lub dowodów osobistych Tomasz Gniewkowski 2018-01-18 09:00:07 dodanie dokumentu
Wydawanie, wymiana oraz unieważnienie dowodu osobistego Tomasz Gniewkowski 2018-01-18 08:59:12 edycja dokumentu
Wydawanie, wymiana oraz unieważnienie dowodu osobistego Tomasz Gniewkowski 2018-01-18 08:57:31 dodanie dokumentu
Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące (obywatele polscy i cudzoziemcy) Tomasz Gniewkowski 2018-01-18 08:56:21 edycja dokumentu
Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące (obywatele polscy i cudzoziemcy) Tomasz Gniewkowski 2018-01-18 08:55:40 dodanie dokumentu
Zameldowanie na pobyt stały i czasowy trwający ponad 3 miesiące Tomasz Gniewkowski 2018-01-18 08:54:54 edycja dokumentu
Zameldowanie na pobyt stały i czasowy trwający ponad 3 miesiące Tomasz Gniewkowski 2018-01-18 08:54:13 edycja dokumentu
Zameldowanie na pobyt stały i czasowy trwający ponad 3 miesiące Tomasz Gniewkowski 2018-01-18 08:53:36 dodanie dokumentu
Wymiar podatków Tomasz Gniewkowski 2018-01-15 11:12:54 edycja dokumentu
Wymiar podatków Tomasz Gniewkowski 2018-01-15 11:10:57 edycja dokumentu
Wymiar podatków Tomasz Gniewkowski 2018-01-15 11:06:38 dodanie dokumentu
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Tomasz Gniewkowski 2018-01-15 11:04:05 edycja dokumentu
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Tomasz Gniewkowski 2018-01-15 11:01:59 dodanie dokumentu
Zwrot nadpłaty podatku Tomasz Gniewkowski 2018-01-15 11:00:38 edycja dokumentu
Zwrot nadpłaty podatku Tomasz Gniewkowski 2018-01-15 10:59:42 dodanie dokumentu
Zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej Tomasz Gniewkowski 2018-01-15 10:57:58 edycja dokumentu
Zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej Tomasz Gniewkowski 2018-01-15 10:57:04 edycja dokumentu
Zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej Tomasz Gniewkowski 2018-01-15 10:54:07 dodanie dokumentu
Wymiar podatku od środków transportowych Tomasz Gniewkowski 2018-01-15 10:51:39 edycja dokumentu
Wymiar podatku od środków transportowych Tomasz Gniewkowski 2018-01-15 10:49:37 dodanie dokumentu
Wydawanie zaświadczeń o figurowaniu /nie figurowaniu w ewidencji podatników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w celu ustalenia dochodu gospodarstwa rolnego Tomasz Gniewkowski 2018-01-15 10:48:52 edycja dokumentu
Wydawanie zaświadczeń o figurowaniu /nie figurowaniu w ewidencji podatników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w celu ustalenia dochodu gospodarstwa rolnego Tomasz Gniewkowski 2018-01-15 10:48:16 dodanie dokumentu
Zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców na terenie Gminy Słupca Tomasz Gniewkowski 2018-01-15 10:47:32 edycja dokumentu
Zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców na terenie Gminy Słupca Tomasz Gniewkowski 2018-01-15 10:47:05 dodanie dokumentu
Wydawanie zaświadczeń o wysokości ujawnionych zaległości podatkowych Tomasz Gniewkowski 2018-01-15 10:45:45 edycja dokumentu
Wydawanie zaświadczeń o wysokości ujawnionych zaległości podatkowych Tomasz Gniewkowski 2018-01-15 10:45:18 dodanie dokumentu
Wszczęcie postępowania podatkowego Tomasz Gniewkowski 2018-01-15 10:44:35 edycja dokumentu
Wszczęcie postępowania podatkowego Tomasz Gniewkowski 2018-01-15 10:44:08 dodanie dokumentu