Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 13/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie rozdziału środków na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Słupca na rok 2018 Adam Wawrzyniak 2018-03-14 13:51:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2018 rok Adam Wawrzyniak 2018-03-14 13:51:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej Adam Wawrzyniak 2018-03-14 13:49:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 10 Adam Wawrzyniak 2018-03-14 13:47:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 9 Adam Wawrzyniak 2018-03-14 13:47:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie powołania zespołu do przygotowania bazy danych nieruchomości, dla których naliczona zostanie opłata za zmnejszanie naturalnej retencji terenowej w ramach ustalenia oplaty za korzystanie z usług wodnych zgodnie z ustawą Parwo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. Adam Wawrzyniak 2018-03-14 13:46:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 7 Adam Wawrzyniak 2018-03-14 13:18:25 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości gruntowych do oddania w dzierżawę w Cieninie Zabornym Adam Wawrzyniak 2018-03-13 12:55:19 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości gruntowych do oddania w dzierżawę w Cieninie Zabornym Adam Wawrzyniak 2018-03-13 12:53:52 dodanie dokumentu
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych na terenie gminy Słupca Tomasz Gniewkowski 2018-03-06 14:31:39 edycja dokumentu
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych na terenie gminy Słupca Tomasz Gniewkowski 2018-03-06 14:25:39 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 13/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie rozdziału środków na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Słupca na rok 2018 Adam Wawrzyniak 2018-03-05 15:37:12 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 13/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie rozdziału środków na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Słupca na rok 2018 Adam Wawrzyniak 2018-03-05 15:36:23 dodanie dokumentu
Przewodnik po urzędzie Adam Wawrzyniak 2018-03-05 15:08:43 edycja dokumentu
Zawiadomienie o przystąpieniu do opracowania dokumentu Adam Wawrzyniak 2018-03-05 14:16:50 edycja dokumentu
Zawiadomienie o przystąpieniu do opracowania dokumentu Adam Wawrzyniak 2018-03-05 14:16:08 dodanie dokumentu
Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego na 2018 rok Tomasz Gniewkowski 2018-02-27 08:24:33 edycja dokumentu
Ramowy plan pracy Rady Gminy Słupca na 2018 rok Tomasz Gniewkowski 2018-02-27 08:23:47 dodanie dokumentu
Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego na 2018 rok Tomasz Gniewkowski 2018-02-27 08:22:47 dodanie dokumentu
Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa na 2018 rok Tomasz Gniewkowski 2018-02-27 08:21:38 dodanie dokumentu
Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok Tomasz Gniewkowski 2018-02-27 08:20:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/317/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca. Tomasz Gniewkowski 2018-02-22 10:55:05 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLV/316/18 zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2018 r. Tomasz Gniewkowski 2018-02-22 10:54:57 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLV/315/18 w sprawie ramowego planu pracy Rady Gminy Słupca na 2018 rok. Tomasz Gniewkowski 2018-02-22 10:54:49 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLV/314/18 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty,Kultury,Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego na 2018 rok. Tomasz Gniewkowski 2018-02-22 10:54:40 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLV/313/18 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa na 2018 rok. Tomasz Gniewkowski 2018-02-22 10:54:30 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLV/312/18 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok. Tomasz Gniewkowski 2018-02-22 10:54:22 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLV/311/18 w sprawie udzielania pomocy finansowej Powiatowi Słupeckiemu na dofinansowanie realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Tomasz Gniewkowski 2018-02-22 10:54:12 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLV/310/18 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społęcznej w Słupcy do załatwiania indywidulanych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego doodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie - Prawo energetyczne. Tomasz Gniewkowski 2018-02-22 10:54:01 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLV/309/18 w sprawie ustalenia i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Słupca dla publicznych i niepublicznych:szkół i przedszkoli ,oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Słupca przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. Tomasz Gniewkowski 2018-02-22 10:53:51 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLV/317/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca. Tomasz Gniewkowski 2018-02-22 10:53:24 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLV/317/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca. Tomasz Gniewkowski 2018-02-22 10:52:35 edycja dokumentu
Obwieszczenie Józefowo, Kochowo, Koszuty, Koszuty - Parcele, Kotunia i Wilczna Adam Wawrzyniak 2018-02-21 11:26:45 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLV/317/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca. Sylwia Najdzińska 2018-02-20 13:42:29 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLV/317/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca. Sylwia Najdzińska 2018-02-20 13:42:17 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLV/317/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca. Sylwia Najdzińska 2018-02-20 13:42:05 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLV/317/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca. Sylwia Najdzińska 2018-02-20 13:41:54 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLV/317/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca. Sylwia Najdzińska 2018-02-20 13:41:44 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLV/317/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca. Sylwia Najdzińska 2018-02-20 13:30:23 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLV/317/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca. Sylwia Najdzińska 2018-02-20 13:30:12 edycja dokumentu