Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupca

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wzory dokumentów do pobrania Adam Wawrzyniak 2019-01-11 08:28:43 edycja dokumentu
Wzory dokumentów do pobrania Adam Wawrzyniak 2019-01-11 08:04:14 edycja dokumentu
Komisja Oświaty Kultury Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego Adam Wawrzyniak 2019-01-11 07:55:53 edycja dokumentu
Komisja Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa Adam Wawrzyniak 2019-01-11 07:55:26 edycja dokumentu
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Adam Wawrzyniak 2019-01-11 07:51:36 edycja dokumentu
Komisja Rewizyjna Adam Wawrzyniak 2019-01-11 07:51:20 edycja dokumentu
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Adam Wawrzyniak 2019-01-11 07:50:56 dodanie dokumentu
Skład osobowy Rady Adam Wawrzyniak 2019-01-11 07:47:16 edycja dokumentu
Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Słupca z dnia 30 listopada 2018 roku.w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty na terenie gminy Słupca. Sylwia Najdzińska 2019-01-10 14:54:30 edycja dokumentu
Uchwała Nr II/11/18 Rady Gminy Słupca z dnia 30 listopada 2018 roku. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2018 r. Sylwia Najdzińska 2019-01-10 14:52:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Słupca z dnia 30 listopada 2018 roku.w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty na terenie gminy Słupca. Sylwia Najdzińska 2019-01-10 14:47:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/9/18 Rady Gminy Slupca z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Słupca na 2019 rok. Sylwia Najdzińska 2019-01-10 14:45:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/8/18 Rady Gminy Słupca z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Słupca. Sylwia Najdzińska 2019-01-10 14:37:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/7/18 Rady Gminy Słupca z dnia 30 listopada 2018 roku. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Słupca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok. Sylwia Najdzińska 2019-01-10 14:27:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/6/18 Rady Gminy Słupca z dnia 30 listopada 2018 roku. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów z gminy Słupca - etap III. Sylwia Najdzińska 2019-01-10 13:40:36 dodanie dokumentu
Wykaz podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Słupca Adam Wawrzyniak 2019-01-09 12:41:49 edycja dokumentu
Wykaz podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Słupca Adam Wawrzyniak 2019-01-09 12:41:36 usunięcie załacznika
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca Adam Wawrzyniak 2019-01-08 07:56:54 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca Adam Wawrzyniak 2019-01-08 07:56:20 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca Adam Wawrzyniak 2019-01-08 07:53:54 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego Adam Wawrzyniak 2019-01-02 15:23:48 dodanie dokumentu
2019 - Komunikaty urzędowe Adam Wawrzyniak 2019-01-02 15:21:42 usunięcie dokumentu
2019 - Komunikaty urzędowe Adam Wawrzyniak 2019-01-02 15:21:36 dodanie dokumentu
Obwieszczeniu o wszczęciu postępowania administracyjnego Adam Wawrzyniak 2019-01-02 15:20:23 usunięcie dokumentu
Obwieszczeniu o wszczęciu postępowania administracyjnego Adam Wawrzyniak 2019-01-02 15:19:44 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectw dotyczącej wyrażenia opinii o projektach statutów sołectw Adam Wawrzyniak 2019-01-02 14:05:01 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectw dotyczącej wyrażenia opinii o projektach statutów sołectw Adam Wawrzyniak 2019-01-02 14:03:58 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectw dotyczącej wyrażenia opinii o projektach statutów sołectw Adam Wawrzyniak 2019-01-02 14:01:48 dodanie dokumentu
Obwieszczeniu o wszczęciu postępowania administracyjnego Adam Wawrzyniak 2019-01-02 13:53:19 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i logopedycznych Tomasz Gniewkowski 2018-12-28 13:52:33 dodanie dokumentu
Informacja z otwarcia ofert Pn: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i logopedycznych Tomasz Gniewkowski 2018-12-27 13:21:43 dodanie dokumentu
Usługa oświetlenia ulic i dróg oraz innych otwartych terenów publicznych na obszarze administrowanym przez Gminę Słupca Tomasz Gniewkowski 2018-12-21 10:57:14 dodanie dokumentu
Wykaz podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Słupca Adam Wawrzyniak 2018-12-19 11:27:46 edycja dokumentu
Wykaz podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Słupca Adam Wawrzyniak 2018-12-19 11:25:35 usunięcie załacznika
Obwieszczenie Adam Wawrzyniak 2018-12-18 07:59:10 edycja dokumentu
Obwieszczenie Adam Wawrzyniak 2018-12-18 07:58:12 dodanie dokumentu
Zapytania ofertowe Adam Wawrzyniak 2018-12-14 15:22:33 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego Adam Wawrzyniak 2018-12-13 15:33:08 dodanie dokumentu
Informacja z otwarcia ofert Adam Wawrzyniak 2018-12-13 15:32:14 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego pn. ?Zakup pomocy dydaktycznych i logopedycznych? Adam Wawrzyniak 2018-12-13 15:30:48 dodanie dokumentu