Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Borki, Korwin, Kowalewo, Opactwo, Kowalewo, Sołectwo, Młodojewo, Piotrowice, Wierzbno i Wilczna Adam Wawrzyniak 2018-09-27 11:35:08 edycja dokumentu
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Borki, Korwin, Kowalewo, Opactwo, Kowalewo, Sołectwo, Młodojewo, Piotrowice, Wierzbno i Wilczna Adam Wawrzyniak 2018-09-27 11:34:44 edycja dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 24 września 2018r. w sprawie przeprowadzenia losowań składów i zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Tomasz Gniewkowski 2018-09-25 08:52:00 edycja dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 24 września 2018r. w sprawie przeprowadzenia losowań składów i zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Tomasz Gniewkowski 2018-09-25 08:48:41 edycja dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 24 września 2018r. w sprawie przeprowadzenia losowań składów i zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Tomasz Gniewkowski 2018-09-25 08:48:10 dodanie dokumentu
Obwieszczenie - Zawiadomienie Adam Wawrzyniak 2018-09-24 14:58:45 dodanie dokumentu
Informacja Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 24 września 2018 r. Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 26 września 2018 r. do godz. 15:30 w siedzibie Urzędu Gminy Słupca Tomasz Gniewkowski 2018-09-24 10:05:25 edycja dokumentu
Informacja Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 24 września 2018 r. Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 26 września 2018 r. do godz. 15:30 w siedzibie Urzędu Gminy Słupca Tomasz Gniewkowski 2018-09-24 10:04:04 dodanie dokumentu
Rejestr petycji Tomasz Gniewkowski 2018-09-21 14:06:52 edycja dokumentu
Petycja - Walczymy ze smogiem i zanieczyszczeniem środowiska Tomasz Gniewkowski 2018-09-21 14:05:28 edycja dokumentu
Rejestr petycji Tomasz Gniewkowski 2018-09-18 14:31:10 edycja dokumentu
Petycja - Walczymy ze smogiem i zanieczyszczeniem środowiska Tomasz Gniewkowski 2018-09-18 14:23:13 dodanie dokumentu
Petycja - Walczymy ze smogiem i zanieczyszczeniem środowiska Tomasz Gniewkowski 2018-09-18 14:20:51 usunięcie dokument
Petycja - Walczymy ze smogiem i zanieczyszczeniem środowiska Tomasz Gniewkowski 2018-09-18 14:19:11 dodanie dokumentu
Rejestr działalności regulowanej Adam Wawrzyniak 2018-09-18 14:18:58 edycja dokumentu
Rejestr działalności regulowanej Adam Wawrzyniak 2018-09-18 14:18:41 usunięcie załacznika
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Borki, Korwin, Kowalewo, Opactwo, Kowalewo, Sołectwo, Młodojewo, Piotrowice, Wierzbno i Wilczna Adam Wawrzyniak 2018-09-18 08:44:10 dodanie dokumentu
Uchwała nr 3 Gminnej Komisji Wyborczej w Słupcy z dnia 17 września 2018 roku w sprawie odmowy przyjęcia zgłoszenia listy kandydatów na radnych komitetu wyborczego pod nazwą Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym nr 5 w wyborach do Rady Gminy Słupca zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku Tomasz Gniewkowski 2018-09-17 21:40:39 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Zawiadomienie Adam Wawrzyniak 2018-09-17 15:23:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 69/2018 z dnia 17 września 2018 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Borki, Korwin, Kowalewo-Opactwo, Kowalewo-Sołectwo, Młodojewo, Piotrowice, Wierzbno i Wilczna Adam Wawrzyniak 2018-09-17 15:19:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 68 Adam Wawrzyniak 2018-09-17 15:14:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 67 Adam Wawrzyniak 2018-09-17 15:14:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 66 Adam Wawrzyniak 2018-09-17 15:14:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 65 Adam Wawrzyniak 2018-09-17 15:14:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 64 Adam Wawrzyniak 2018-09-17 15:14:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 63 Adam Wawrzyniak 2018-09-17 15:14:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 62 Adam Wawrzyniak 2018-09-17 15:13:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 61 Adam Wawrzyniak 2018-09-17 15:13:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 60 Adam Wawrzyniak 2018-09-17 15:13:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 59 Adam Wawrzyniak 2018-09-17 15:12:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 58 Adam Wawrzyniak 2018-09-17 15:12:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 57 Adam Wawrzyniak 2018-09-17 15:12:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 56 Adam Wawrzyniak 2018-09-17 15:12:21 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Adam Wawrzyniak 2018-09-14 15:08:34 dodanie dokumentu
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast Tomasz Gniewkowski 2018-09-13 14:49:06 dodanie dokumentu
Uprawnienia wyborcy niepełnosprawnego [AUDIO] Wyborcy z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą głosować w lokalu wyborczym lub korespondencyjnie. Podobnie jak osoby w wieku 75+, mogą również głosować przez pełnomocnika. Podpowiadamy, jakie jeszcze uprawnienia przysługują wyborcom niepełnosprawnym. Tomasz Gniewkowski 2018-09-13 14:46:42 dodanie dokumentu
Uprawnienia wyborcy niepełnosprawnego [AUDIO] Wyborcy z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą głosować w lokalu wyborczym lub korespondencyjnie. Podobnie jak osoby w wieku 75+, mogą również głosować przez pełnomocnika. Podpowiadamy, jakie jeszcze uprawnienia przysługują wyborcom niepełnosprawnym. Tomasz Gniewkowski 2018-09-13 14:45:26 dodanie dokumentu
Informacja Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 13 września 2018 r. o zgłaszaniu kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Tomasz Gniewkowski 2018-09-13 14:43:26 dodanie dokumentu
Informacja Wójta Gminy Słupca o wydaniu decyzji o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowym wydobywaniu kopaliny- kruszywa naturalnego zlokalizowanego na dz. nr 78/4 obręb Kochowo. Adam Wawrzyniak 2018-09-13 13:52:03 edycja dokumentu
Informacja Wójta Gminy Słupca o wydaniu decyzji o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowym wydobywaniu kopaliny- kruszywa naturalnego zlokalizowanego na dz. nr 78/4 obręb Kochowo. Adam Wawrzyniak 2018-09-13 13:51:45 dodanie dokumentu