Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupca

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Smarzyńska Hanna Adam Wawrzyniak 2019-05-15 08:20:15 dodanie dokumentu
Przybylska Joanna Adam Wawrzyniak 2019-05-15 08:18:57 dodanie dokumentu
Piasecki Damian Adam Wawrzyniak 2019-05-15 08:17:58 dodanie dokumentu
Michałowicz Leszek Adam Wawrzyniak 2019-05-15 08:16:39 dodanie dokumentu
Kujawa Jan Adam Wawrzyniak 2019-05-15 08:14:30 dodanie dokumentu
Kuchowicz Artur Adam Wawrzyniak 2019-05-15 08:12:44 dodanie dokumentu
Kopczyński Jerzy Adam Wawrzyniak 2019-05-15 08:10:24 dodanie dokumentu
Graczyk Łukasz Adam Wawrzyniak 2019-05-15 08:09:42 dodanie dokumentu
Błaszczyk Katarzyna Adam Wawrzyniak 2019-05-15 08:08:29 dodanie dokumentu
Informacja Adam Wawrzyniak 2019-05-14 12:28:16 dodanie dokumentu
Obwieszczeni o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranego terenu w obrębie geodezyjnym Borki. Adam Wawrzyniak 2019-05-14 12:11:21 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranego terenu w obrębie geodezyjnym Młodojewo. Adam Wawrzyniak 2019-05-14 12:01:41 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 7 Tomasz Gniewkowski 2019-05-13 12:23:22 dodanie dokumentu
POSTANOWIENIE NR 77/2019 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w gminie Słupca Tomasz Gniewkowski 2019-05-10 15:00:48 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Adam Wawrzyniak 2019-05-09 14:23:41 dodanie dokumentu
Postanowienie nr 75/2019 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Tomasz Gniewkowski 2019-05-09 09:12:12 edycja dokumentu
Postanowienie nr 75/2019 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Tomasz Gniewkowski 2019-05-09 09:11:37 dodanie dokumentu
Częściowe ogrodzenie placu Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Cienin Zaborny, gmina Słupca Tomasz Gniewkowski 2019-05-08 14:24:53 dodanie dokumentu
POSTANOWIENIE NR 74/2019 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r Tomasz Gniewkowski 2019-05-06 15:14:12 edycja dokumentu
POSTANOWIENIE NR 74/2019 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r Tomasz Gniewkowski 2019-05-06 15:12:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IX/89/2019 Rady Gminy Słupca z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finnasowej Powiatowi Słupeckiemu na dofinansowanie realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Sylwia Najdzińska 2019-05-02 13:54:33 edycja dokumentu
Uchwała Nr IX/89/2019 Rady Gminy Słupca z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finnasowej Powiatowi Słupeckiemu na dofinansowanie realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Sylwia Najdzińska 2019-05-02 13:54:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IX/88/2019 Rady Gminy Słupca z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2019 r. Sylwia Najdzińska 2019-05-02 13:50:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IX/87/2019 Rady Gminy Słupca z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Piotrowice. Sylwia Najdzińska 2019-05-02 13:41:54 edycja dokumentu
Uchwała Nr IX/87/2019 Rady Gminy Słupca z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Piotrowice. Sylwia Najdzińska 2019-05-02 13:41:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IX/86/2019 rady Gminy Słupca z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Koszuty - Parcele. Sylwia Najdzińska 2019-05-02 13:38:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IX/84/2019 Rady Gminy Słupca z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Koszuty - Parcele. Sylwia Najdzińska 2019-05-02 13:35:35 edycja dokumentu
Uchwała Nr IX/85/2019 Rady Gminy Słupca z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie darowizny nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Koszuty - Parcele. Sylwia Najdzińska 2019-05-02 13:35:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IX/84/2019 Rady Gminy Słupca z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Koszuty - Parcele. Sylwia Najdzińska 2019-05-02 13:25:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IX/83/2019 Rady Gminy Słupca z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Koszuty - Parcele. Sylwia Najdzińska 2019-05-02 13:10:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IX/82/2019 Rady Gminy Słupca z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Koszuty - Parcele. Sylwia Najdzińska 2019-05-02 13:05:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IX/81/2019 Rady Gminy Słupca z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Koszuty. Sylwia Najdzińska 2019-05-02 12:15:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IX/80/19 Rady Gminy Słupca z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Gminy Słupca przekazanej przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie w dniu 1 kwietnia 2019 r. Sylwia Najdzińska 2019-05-02 11:55:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IX/79/19 Rady Gminy Słupca z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca. Sylwia Najdzińska 2019-05-02 11:47:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IX/78/19 Rady Gminy Słupca z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/308/18 Rady Gminy Słupca z dnia 8 lutego 2018r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słupca. Sylwia Najdzińska 2019-05-02 10:10:07 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IX/77/19 Rady Gminy Słupca z dnia 25 kwietnia 2019 roku w w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i zespołach szkolno - przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słupca na rok 2019 ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane. Sylwia Najdzińska 2019-05-02 09:59:58 edycja dokumentu
Uchwała Nr IX/77/19 Rady Gminy Słupca z dnia 25 kwietnia 2019 roku w w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i zespołach szkolno - przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słupca na rok 2019 ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane. Sylwia Najdzińska 2019-05-02 09:59:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IX/76/19 Rady Gminy Słupca z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie likwidacji Przedszkola Gminnego w Wilcznej. Sylwia Najdzińska 2019-05-02 09:48:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IX/76/19 Rady Gminy Słupca z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie likwidacji Przedszkola Gminnego w Wilcznej. Sylwia Najdzińska 2019-05-02 09:47:40 usunięcie dokumentu
Uchwała Nr IX/76/19 Rady Gminy Słupca z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie likwidacji Przedszkola Gminnego w Wilcznej. Sylwia Najdzińska 2019-05-02 09:47:34 dodanie dokumentu