Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Nabycie gruntu do zasobu gminnego Tomasz Gniewkowski 2018-01-12 13:59:07 edycja dokumentu
Nabycie gruntu do zasobu gminnego Tomasz Gniewkowski 2018-01-12 13:58:22 dodanie dokumentu
Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Tomasz Gniewkowski 2018-01-12 13:51:55 edycja dokumentu
Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Tomasz Gniewkowski 2018-01-12 13:50:56 dodanie dokumentu
Zmiana stawki opłaty procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej Tomasz Gniewkowski 2018-01-12 13:50:01 edycja dokumentu
Zmiana stawki opłaty procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej Tomasz Gniewkowski 2018-01-12 13:48:59 dodanie dokumentu
Nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego zasób gminny przez najemcę Tomasz Gniewkowski 2018-01-12 13:48:02 edycja dokumentu
Nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego zasób gminny przez najemcę Tomasz Gniewkowski 2018-01-12 13:46:51 dodanie dokumentu
Rozwiązanie umowy dzierżawy Tomasz Gniewkowski 2018-01-12 13:44:08 edycja dokumentu
Rozwiązanie umowy dzierżawy Tomasz Gniewkowski 2018-01-12 13:43:20 dodanie dokumentu
Zawarcie umowy dzierżawy gruntów gminnych Tomasz Gniewkowski 2018-01-12 13:42:24 edycja dokumentu
Zawarcie umowy dzierżawy gruntów gminnych Tomasz Gniewkowski 2018-01-12 13:41:44 edycja dokumentu
Zawarcie umowy dzierżawy gruntów gminnych Tomasz Gniewkowski 2018-01-12 13:41:12 dodanie dokumentu
Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu Tomasz Gniewkowski 2018-01-12 13:40:22 edycja dokumentu
Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu Tomasz Gniewkowski 2018-01-12 13:39:32 dodanie dokumentu
Sprzedaż nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym Tomasz Gniewkowski 2018-01-12 13:38:30 edycja dokumentu
Sprzedaż nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym Tomasz Gniewkowski 2018-01-12 13:37:32 dodanie dokumentu
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności Tomasz Gniewkowski 2018-01-12 13:34:34 edycja dokumentu
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności Tomasz Gniewkowski 2018-01-12 13:33:41 dodanie dokumentu
Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości Tomasz Gniewkowski 2018-01-12 08:28:33 edycja dokumentu
Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości Tomasz Gniewkowski 2018-01-12 08:27:23 dodanie dokumentu
Wniosek o zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót. Tomasz Gniewkowski 2018-01-12 08:26:12 edycja dokumentu
Wniosek o zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót. Tomasz Gniewkowski 2018-01-12 08:25:18 dodanie dokumentu
Wniosek o zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego Tomasz Gniewkowski 2018-01-12 08:24:04 edycja dokumentu
Wniosek o zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego Tomasz Gniewkowski 2018-01-12 08:23:07 dodanie dokumentu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Tomasz Gniewkowski 2018-01-12 08:13:34 edycja dokumentu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Tomasz Gniewkowski 2018-01-12 08:11:55 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów Tomasz Gniewkowski 2018-01-12 08:10:28 edycja dokumentu
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów Tomasz Gniewkowski 2018-01-12 08:09:34 edycja dokumentu
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów Tomasz Gniewkowski 2018-01-12 08:02:12 dodanie dokumentu
Zgłoszenie wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków Tomasz Gniewkowski 2018-01-12 07:51:08 edycja dokumentu
Zgłoszenie wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków Tomasz Gniewkowski 2018-01-12 07:50:11 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną Tomasz Gniewkowski 2018-01-12 07:49:08 edycja dokumentu
Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną Tomasz Gniewkowski 2018-01-12 07:48:10 dodanie dokumentu
Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Tomasz Gniewkowski 2018-01-12 07:47:19 edycja dokumentu
Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Tomasz Gniewkowski 2018-01-12 07:46:21 dodanie dokumentu
Wynajem lokalu mieszkalnego Tomasz Gniewkowski 2018-01-11 12:54:17 edycja dokumentu
Wynajem lokalu mieszkalnego Tomasz Gniewkowski 2018-01-11 12:53:45 dodanie dokumentu
Przyznanie dodatku mieszkaniowego Tomasz Gniewkowski 2018-01-11 12:52:40 edycja dokumentu
Przyznanie dodatku mieszkaniowego Tomasz Gniewkowski 2018-01-11 12:51:41 dodanie dokumentu