Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupca

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Plany zamówień publicznych na rok 2019 Tomasz Gniewkowski 2019-01-16 11:58:33 usunięcie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca Adam Wawrzyniak 2019-01-16 10:41:30 edycja dokumentu
Wzory dokumentów do pobrania Adam Wawrzyniak 2019-01-14 12:25:32 edycja dokumentu
Uchwała Nr IV/29/18 Rady Gminy Słupca z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019. Sylwia Najdzińska 2019-01-11 11:43:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/27/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 grudnia 2018 roku zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2018 r. Sylwia Najdzińska 2019-01-11 11:41:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/26/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupeckiego na dofinansowanie zadania pn."Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy" Sylwia Najdzińska 2019-01-11 11:39:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/25/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 grudnia 2018 roku w sparwie ramowego planu pracy Rady Gminy Słupca na 2019 rok. Sylwia Najdzińska 2019-01-11 11:36:12 dodanie dokumentu
Uchwała NR III/24/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty,Kultury,Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego na 2019 rok. Sylwia Najdzińska 2019-01-11 11:15:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/23/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa na 2019 rok. Sylwia Najdzińska 2019-01-11 11:14:05 dodanie dokumentu
Uchwała NR III/24/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty,Kultury,Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego na 2019 rok. Sylwia Najdzińska 2019-01-11 11:10:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/22/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok. Sylwia Najdzińska 2019-01-11 11:02:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/21/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok. Sylwia Najdzińska 2019-01-11 10:55:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/20/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023. Sylwia Najdzińska 2019-01-11 10:40:41 edycja dokumentu
Uchwała Nr III/20/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023. Sylwia Najdzińska 2019-01-11 10:38:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/19/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego - świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 -2023" Sylwia Najdzińska 2019-01-11 10:30:45 edycja dokumentu
Uchwała Nr III/19/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego - świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 -2023" Sylwia Najdzińska 2019-01-11 10:30:07 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/18/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie ustanowienia wieliletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2019 - 2023 Sylwia Najdzińska 2019-01-11 10:25:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/17/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na rok 2019 Sylwia Najdzińska 2019-01-11 10:19:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/16/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia zasad na jakich radnym przysługują diety i zwrot kosztów podróży służbowych. Sylwia Najdzińska 2019-01-11 10:02:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/15/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w Gminie Słupca. Sylwia Najdzińska 2019-01-11 09:57:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/14/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Kąty, Kotunia i Wierzbocice. Sylwia Najdzińska 2019-01-11 09:52:58 edycja dokumentu
Uchwała Nr III/14/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Kąty, Kotunia i Wierzbocice. Sylwia Najdzińska 2019-01-11 09:49:54 edycja dokumentu
Uchwała Nr III/14/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Kąty, Kotunia i Wierzbocice. Sylwia Najdzińska 2019-01-11 09:37:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/6/18 Rady Gminy Słupca z dnia 30 listopada 2018 roku. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów z gminy Słupca - etap III. Sylwia Najdzińska 2019-01-11 09:34:49 edycja dokumentu
Uchwała Nr II/6/18 Rady Gminy Słupca z dnia 30 listopada 2018 roku. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów z gminy Słupca - etap III. Sylwia Najdzińska 2019-01-11 09:33:09 edycja dokumentu
Uchwała Nr II/13/18 Rady Gminy Słupca z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Sylwia Najdzińska 2019-01-11 09:07:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/12/18 Rady Gminy Słupca z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. Sylwia Najdzińska 2019-01-11 09:04:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/11/18 Rady Gminy Słupca z dnia 30 listopada 2018 roku. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2018 r. Sylwia Najdzińska 2019-01-11 08:57:59 edycja dokumentu
Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Słupca z dnia 30 listopada 2018 roku.w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty na terenie gminy Słupca. Sylwia Najdzińska 2019-01-11 08:57:44 edycja dokumentu
Uchwała Nr II/6/18 Rady Gminy Słupca z dnia 30 listopada 2018 roku. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów z gminy Słupca - etap III. Sylwia Najdzińska 2019-01-11 08:57:13 edycja dokumentu
Ramowy plan pracy Rady Gminy Słupca na 2019 rok Adam Wawrzyniak 2019-01-11 08:41:37 dodanie dokumentu
Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego na 2019 rok Adam Wawrzyniak 2019-01-11 08:40:26 dodanie dokumentu
Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa na 2019 rok Adam Wawrzyniak 2019-01-11 08:39:14 dodanie dokumentu
Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok Adam Wawrzyniak 2019-01-11 08:36:03 dodanie dokumentu
Komisja Oświaty Kultury Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego Adam Wawrzyniak 2019-01-11 08:33:31 edycja dokumentu
Komisja Oświaty Kultury Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego Adam Wawrzyniak 2019-01-11 08:32:53 usunięcie załacznika
Komisja Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa Adam Wawrzyniak 2019-01-11 08:32:46 edycja dokumentu
Komisja Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa Adam Wawrzyniak 2019-01-11 08:32:04 usunięcie załacznika
Komisja Rewizyjna Adam Wawrzyniak 2019-01-11 08:31:55 edycja dokumentu
Komisja Rewizyjna Adam Wawrzyniak 2019-01-11 08:29:53 usunięcie załacznika