Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Adam Wawrzyniak 2018-08-20 15:03:37 dodanie dokumentu
Komunikat Komisarz Wyborczego w Koninie II w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych (gminnych, miejskich i powiatowych) w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Adam Wawrzyniak 2018-08-20 14:50:55 dodanie dokumentu
Komunikat Komisarz Wyborczego w Koninie II w sprawie zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Adam Wawrzyniak 2018-08-20 14:49:48 dodanie dokumentu
Komunikat Komistarza Wyborczego w sprawie liczby mieszkańców w poszczególnych gminach według stanu na koniec roku 2017 Adam Wawrzyniak 2018-08-20 14:46:44 dodanie dokumentu
Kalendarz wyborczy Adam Wawrzyniak 2018-08-20 14:29:01 dodanie dokumentu
Obwieszczenie zawiadomienie o zakończeniu postepowania dotyczącego przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne Adam Wawrzyniak 2018-08-20 10:35:24 edycja dokumentu
Obwieszczenie zawiadomienie o zakończeniu postepowania dotyczącego przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne Adam Wawrzyniak 2018-08-20 10:34:21 dodanie dokumentu
Regulamin utrzymania czystosci i porzadku w gminie Slupca 2018 Tomasz Gniewkowski 2018-08-14 15:13:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/349/18 Rady Gminy Słupca z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Słupca, a Gminą Golina w sprawie przekazania przez Gminę Słupca Gminie Golina zadań w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym, zamieszkałym na terenie Gminy Słupca, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Koninie. Sylwia Najdzińska 2018-08-14 14:16:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/348/18 Rady Gminy Słupca z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Słupca. Sylwia Najdzińska 2018-08-14 14:07:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/347/18 Rady Gminy Słupca z dnia 8 sierpnia2018 r. w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp.z.o.o w Koninie w roku 2017. Sylwia Najdzińska 2018-08-14 13:56:20 edycja dokumentu
Uchwała Nr LI/347/18 Rady Gminy Słupca z dnia 8 sierpnia2018 r. w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp.z.o.o w Koninie w roku 2017. Sylwia Najdzińska 2018-08-14 13:34:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/346/18 z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupca. Sylwia Najdzińska 2018-08-14 13:28:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/345/18 Rady Gminy Slupca z dnia 8 sierpnia 2018 roku. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Młodojewie. Sylwia Najdzińska 2018-08-14 13:09:22 usunięcie załacznika
Uchwała Nr LI/345/18 Rady Gminy Slupca z dnia 8 sierpnia 2018 roku. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Młodojewie. Sylwia Najdzińska 2018-08-14 13:09:13 edycja dokumentu
Uchwała Nr LI/345/18 Rady Gminy Slupca z dnia 8 sierpnia 2018 roku. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Młodojewie. Sylwia Najdzińska 2018-08-14 11:02:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr L/344/18 Rady Gminy Słupca z dnia 11 lipca 2018 r.zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2018 r. Sylwia Najdzińska 2018-08-14 08:54:38 edycja dokumentu
Uchwała Nr L/344/18 Rady Gminy Słupca z dnia 11 lipca 2018 r.zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2018 r. Sylwia Najdzińska 2018-08-14 08:54:05 edycja dokumentu
Uchwała Nr L/344/18 Rady Gminy Słupca z dnia 11 lipca 2018 r.zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2018 r. Sylwia Najdzińska 2018-08-14 08:53:52 edycja dokumentu
Uchwała Nr L/344/18 Rady Gminy Słupca z dnia 11 lipca 2018 r.zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2018 r. Sylwia Najdzińska 2018-08-14 08:53:23 dodanie dokumentu
Rozbudowa szkoły podstawowej o ogólnodostępne miejsce - wiejskie centrum spotkań w obrębie Koszuty-Parcele. I etap robót, stan surowy zamknięty Tomasz Gniewkowski 2018-08-13 14:29:38 dodanie dokumentu
Informacja Wójta Gminy Słupca OŚ.6220.7.2018 o wydaniu decyzji o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu wartości dodanej poprzez zakup nowoczesnych maszyn do cebuli, a także montaż instalacji związanych z poprawą wykorzystania energii, na dz. nr 343 i 340/4 obręb Kowalewo-Opactwo. Tomasz Gniewkowski 2018-08-13 12:53:52 dodanie dokumentu
Obwieszczenie - budowia stacji demontażu pojazdów wycofanych Tomasz Gniewkowski 2018-08-09 13:14:46 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku przetargu - nieruchomość nr 194/5 Młodojewo Tomasz Gniewkowski 2018-08-09 12:37:00 edycja dokumentu
Informacja o wyniku przetargu - nieruchomość nr 194/5 Młodojewo Tomasz Gniewkowski 2018-08-09 12:23:16 dodanie dokumentu
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Słupca Tomasz Gniewkowski 2018-08-09 10:02:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 55/2018 z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi i dyrektorów zespołów szkolno-przedszkolnych do załatwiania indywiualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących obniżek i zwolnień z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Adam Wawrzyniak 2018-08-06 11:28:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 54/2018 z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmiany godzin pracy pracowników Urzędu Gminy w Słupcy na okres upałów Adam Wawrzyniak 2018-08-06 11:22:49 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 54/2018 z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmiany godzin pracy pracowników Urzędu Gminy w Słupcy na okres upałów Adam Wawrzyniak 2018-08-06 11:22:23 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 54/2018 z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmiany godzin pracy pracowników Urzędu Gminy w Słupcy na okres upałów Adam Wawrzyniak 2018-08-06 11:22:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 53/2018 z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Adam Wawrzyniak 2018-08-06 11:20:19 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 53/2018 z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Adam Wawrzyniak 2018-08-06 11:19:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 52/2018 z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2018 rok Adam Wawrzyniak 2018-08-06 11:17:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 51 Adam Wawrzyniak 2018-08-06 11:15:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 50/2018 z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia oraz ustalenia regulminu drugiego przetargu ustengo nieograniocznego na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Kochowo Adam Wawrzyniak 2018-08-06 11:14:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 49/2018 z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia oraz ustalenia regulaminu pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Wilczna Adam Wawrzyniak 2018-08-06 11:11:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 48/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia oraz ustalenia regulaminu pierwszego przetargu ustnego ogranioczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Młodojewo Adam Wawrzyniak 2018-08-06 11:01:32 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 48/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia oraz ustalenia regulaminu pierwszego przetargu ustnego ogranioczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Młodojewo Adam Wawrzyniak 2018-08-06 10:55:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 47/2018 z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia oraz ustalenia regulaminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchmości gruntowej położonej w miejscowości Kotunia Adam Wawrzyniak 2018-08-06 10:51:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 46/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2018 rok Adam Wawrzyniak 2018-08-06 10:40:49 dodanie dokumentu