Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Terminy rekrutacji do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2018/2019 Adam Wawrzyniak 2018-01-30 15:08:05 dodanie dokumentu
Informacja Wójta gminy Słupca Adam Wawrzyniak 2018-01-30 15:01:58 edycja dokumentu
Ogłoszenie o konkursie Adam Wawrzyniak 2018-01-30 14:59:15 edycja dokumentu
Ogłoszenie o konkursie Adam Wawrzyniak 2018-01-30 14:57:07 edycja dokumentu
Ogłoszenie o konkursie Adam Wawrzyniak 2018-01-30 14:51:54 dodanie dokumentu
Wykaz podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Słupca Adam Wawrzyniak 2018-01-26 09:29:01 edycja dokumentu
Wykaz podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Słupca Adam Wawrzyniak 2018-01-26 09:28:53 usunięcie załacznika
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca Adam Wawrzyniak 2018-01-26 09:26:04 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca Adam Wawrzyniak 2018-01-26 09:25:26 dodanie dokumentu
Obwieszczenie - zawiadomienie Adam Wawrzyniak 2018-01-26 08:34:41 edycja dokumentu
Obwieszczenie Adam Wawrzyniak 2018-01-26 08:34:34 edycja dokumentu
Obwieszczenie Adam Wawrzyniak 2018-01-26 08:34:26 edycja dokumentu
Obwieszczenie Adam Wawrzyniak 2018-01-26 08:34:17 edycja dokumentu
Obwieszczenie Adam Wawrzyniak 2018-01-26 08:00:04 dodanie dokumentu
Stanowiska pracy w Urzędzie Gminy Słupca Tomasz Gniewkowski 2018-01-25 14:04:11 edycja dokumentu
Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej na terenie gminy Słupca Tomasz Gniewkowski 2018-01-25 10:54:41 usunięcie załacznika
Obwieszczenie - zawiadomienie Adam Wawrzyniak 2018-01-23 15:15:50 dodanie dokumentu
Numer PESEL Tomasz Gniewkowski 2018-01-18 09:11:34 edycja dokumentu
Numer PESEL Tomasz Gniewkowski 2018-01-18 09:11:02 dodanie dokumentu
Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały i czasowy Tomasz Gniewkowski 2018-01-18 09:07:53 edycja dokumentu
Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały i czasowy Tomasz Gniewkowski 2018-01-18 09:07:15 dodanie dokumentu
Wymeldowanie lub uchylenie zameldowania (wymeldowania) w drodze decyzji administracyjnej Tomasz Gniewkowski 2018-01-18 09:06:31 edycja dokumentu
Wymeldowanie lub uchylenie zameldowania (wymeldowania) w drodze decyzji administracyjnej Tomasz Gniewkowski 2018-01-18 09:04:57 dodanie dokumentu
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy w drodze decyzji administracyjnej Tomasz Gniewkowski 2018-01-18 09:04:08 edycja dokumentu
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy w drodze decyzji administracyjnej Tomasz Gniewkowski 2018-01-18 09:03:36 dodanie dokumentu
WYBORY - Rejestr wyborców Tomasz Gniewkowski 2018-01-18 09:02:48 edycja dokumentu
WYBORY - Rejestr wyborców Tomasz Gniewkowski 2018-01-18 09:02:01 dodanie dokumentu
Zaświadczenie z akt ewidencji ludności lub dowodów osobistych Tomasz Gniewkowski 2018-01-18 09:01:07 edycja dokumentu
Zaświadczenie z akt ewidencji ludności lub dowodów osobistych Tomasz Gniewkowski 2018-01-18 09:00:07 dodanie dokumentu
Wydawanie, wymiana oraz unieważnienie dowodu osobistego Tomasz Gniewkowski 2018-01-18 08:59:12 edycja dokumentu
Wydawanie, wymiana oraz unieważnienie dowodu osobistego Tomasz Gniewkowski 2018-01-18 08:57:31 dodanie dokumentu
Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące (obywatele polscy i cudzoziemcy) Tomasz Gniewkowski 2018-01-18 08:56:21 edycja dokumentu
Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące (obywatele polscy i cudzoziemcy) Tomasz Gniewkowski 2018-01-18 08:55:40 dodanie dokumentu
Zameldowanie na pobyt stały i czasowy trwający ponad 3 miesiące Tomasz Gniewkowski 2018-01-18 08:54:54 edycja dokumentu
Zameldowanie na pobyt stały i czasowy trwający ponad 3 miesiące Tomasz Gniewkowski 2018-01-18 08:54:13 edycja dokumentu
Zameldowanie na pobyt stały i czasowy trwający ponad 3 miesiące Tomasz Gniewkowski 2018-01-18 08:53:36 dodanie dokumentu
Wymiar podatków Tomasz Gniewkowski 2018-01-15 11:12:54 edycja dokumentu
Wymiar podatków Tomasz Gniewkowski 2018-01-15 11:10:57 edycja dokumentu
Wymiar podatków Tomasz Gniewkowski 2018-01-15 11:06:38 dodanie dokumentu
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Tomasz Gniewkowski 2018-01-15 11:04:05 edycja dokumentu