Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupca

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 16/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie zmiany "Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Słupcy" Adam Wawrzyniak 2020-01-17 11:16:02 edycja dokumentu
Uchwała Nr XVII/134/19 Rady Gminy Słupca z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranego terenu w obrębie geodezyjnym Młodojewo Adam Wawrzyniak 2020-01-15 08:52:13 edycja dokumentu
Uchwała Nr XVII/134/19 Rady Gminy Słupca z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranego terenu w obrębie geodezyjnym Młodojewo Adam Wawrzyniak 2020-01-15 08:51:03 edycja dokumentu
Uchwała Nr XVI/124/19 Rady Gminy Słupca z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu wspołpracy Gminy Słupca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok Adam Wawrzyniak 2020-01-15 08:42:17 edycja dokumentu
Uchwała Nr XVII/139/19 Rady Gminy Słupca z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Słupca na rok szkolny 2019/2020 Adam Wawrzyniak 2020-01-14 15:10:17 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVII/138/19 Rady Gminy Słupca z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupeckiemu na dofinansowanie zadań z zakresu transoporu zbiorowego na terenie powiatu słupeckiego Adam Wawrzyniak 2020-01-14 15:03:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVII/137/19 Rady Gminy Słupca z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2019 r. Adam Wawrzyniak 2020-01-14 14:56:51 edycja dokumentu
Uchwała Nr XVII/137/19 Rady Gminy Słupca z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2019 r. Adam Wawrzyniak 2020-01-14 14:56:18 edycja dokumentu
Uchwała Nr XVII/137/19 Rady Gminy Słupca z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2019 r. Adam Wawrzyniak 2020-01-14 14:54:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVII/136/19 Rady Gminy Słupca z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomosci położonej w obrębie geodezyjnym Kochowo Adam Wawrzyniak 2020-01-14 14:49:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVII/135/19 Rady Gminy Słupca z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, części gruntów gminnych przeznaczonych pod posadowienie kontenerów na odzież używaną Adam Wawrzyniak 2020-01-14 14:46:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVII/134/19 Rady Gminy Słupca z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranego terenu w obrębie geodezyjnym Młodojewo Adam Wawrzyniak 2020-01-14 14:38:23 edycja dokumentu
Uchwała Nr XVII/134/19 Rady Gminy Słupca z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranego terenu w obrębie geodezyjnym Młodojewo Adam Wawrzyniak 2020-01-14 14:24:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVI/123/19 Rady Gminy Słupca z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Słupca na 2020 rok Adam Wawrzyniak 2020-01-14 14:16:32 edycja dokumentu
Uchwała Nr XVII/133/19 Rady Gminy Słupca z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r. Adam Wawrzyniak 2020-01-14 14:13:02 edycja dokumentu
Uchwała Nr XVII/133/19 Rady Gminy Słupca z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r. Adam Wawrzyniak 2020-01-14 14:12:54 usunięcie załacznika
Uchwała Nr XVII/133/19 Rady Gminy Słupca z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r. Adam Wawrzyniak 2020-01-14 14:12:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVII/132/19 Rady Gminy Słupca z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ramowego planu pracy Rady Gminy Słupca na 2020 r. Adam Wawrzyniak 2020-01-14 13:51:07 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVII/131/19 Rady Gminy Słupca z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok Adam Wawrzyniak 2020-01-14 13:33:26 edycja dokumentu
Uchwała Nr XVII/131/19 Rady Gminy Słupca z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok Adam Wawrzyniak 2020-01-14 13:33:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVII/130/19 Rady Gminy Słupca z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa na 2020 rok Adam Wawrzyniak 2020-01-14 13:25:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVII/129/19 Rady Gminy Słupca z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego na 2020 rok Adam Wawrzyniak 2020-01-14 13:20:52 edycja dokumentu
Uchwała Nr XVII/128/19 Rady Gminy Słupca z dnia 19grudnia 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego Adam Wawrzyniak 2020-01-14 13:20:36 edycja dokumentu
Uchwała Nr XVII/129/19 Rady Gminy Słupca z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego na 2020 rok Adam Wawrzyniak 2020-01-14 12:06:38 edycja dokumentu
Uchwała Nr XVII/129/19 Rady Gminy Słupca z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego na 2020 rok Adam Wawrzyniak 2020-01-14 12:06:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVII/128/19 Rady Gminy Słupca z dnia 19grudnia 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego Adam Wawrzyniak 2020-01-14 12:03:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVI/127/19 Rady Gminy Słupca z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2019 r. Adam Wawrzyniak 2020-01-14 11:57:07 edycja dokumentu
Uchwała Nr XVI/127/19 Rady Gminy Słupca z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2019 r. Adam Wawrzyniak 2020-01-14 11:56:50 edycja dokumentu
Uchwała Nr XVI/127/19 Rady Gminy Słupca z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2019 r. Adam Wawrzyniak 2020-01-14 11:56:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVI/126/19 Rady Gminy Słupca z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Kowalewo-Sołectwo Adam Wawrzyniak 2020-01-14 11:53:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVI/125/19 Rady Gminy Słupca z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Ap. Piotra i Pawła w Kowalewie Opactwie na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Adam Wawrzyniak 2020-01-14 11:15:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVI/124/19 Rady Gminy Słupca z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu wspołpracy Gminy Słupca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok Adam Wawrzyniak 2020-01-14 11:12:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVI/123/19 Rady Gminy Słupca z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Słupca na 2020 rok Adam Wawrzyniak 2020-01-14 11:00:42 dodanie dokumentu
Wzory dokumentów do pobrania Tomasz Gniewkowski 2020-01-07 12:44:03 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w rejestrze danych kontaktowych Tomasz Gniewkowski 2020-01-07 12:41:31 dodanie dokumentu
Informacja Wójta Gminy Słupca OŚ.6220.8.2018 Adam Wawrzyniak 2020-01-07 12:06:07 dodanie dokumentu
Informacja Wójta Gminy Słupca OŚ.6220.15.2018 Adam Wawrzyniak 2020-01-07 12:04:09 edycja dokumentu
Informacja Wójta Gminy Słupca OŚ.6220.15.2018 Adam Wawrzyniak 2020-01-07 10:21:22 dodanie dokumentu
2020 - Obwieszczenia/Zawiadomienia Adam Wawrzyniak 2020-01-07 10:17:36 usunięcie dokumentu
Harmonogram odbioru odpadów od I do XII 2020 r. Tomasz Gniewkowski 2020-01-02 09:46:08 dodanie dokumentu