Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XLV/311/18 w sprawie udzielania pomocy finansowej Powiatowi Słupeckiemu na dofinansowanie realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Sylwia Najdzińska 2018-02-20 13:01:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/310/18 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społęcznej w Słupcy do załatwiania indywidulanych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego doodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie - Prawo energetyczne. Sylwia Najdzińska 2018-02-20 12:58:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/309/18 w sprawie ustalenia i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Słupca dla publicznych i niepublicznych:szkół i przedszkoli ,oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Słupca przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. Sylwia Najdzińska 2018-02-20 12:44:09 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLV/309/18 w sprawie ustalenia i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Słupca dla publicznych i niepublicznych:szkół i przedszkoli ,oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Słupca przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. Sylwia Najdzińska 2018-02-20 12:43:17 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLV/309/18 w sprawie ustalenia i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Słupca dla publicznych i niepublicznych:szkół i przedszkoli ,oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Słupca przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. Sylwia Najdzińska 2018-02-20 12:42:42 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLV/309/18 w sprawie ustalenia i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Słupca dla publicznych i niepublicznych:szkół i przedszkoli ,oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Słupca przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. Sylwia Najdzińska 2018-02-20 12:42:09 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLV/309/18 w sprawie ustalenia i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Słupca dla publicznych i niepublicznych:szkół i przedszkoli ,oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Słupca przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. Sylwia Najdzińska 2018-02-20 12:41:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/308/18 w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Słupca. Sylwia Najdzińska 2018-02-20 12:14:05 dodanie dokumentu
Obwieszczenie nr OŚ.6220.18.2015 z dnia 19.02.2018 r.w sprawie konieczności uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowym Powiatowym Inspektoratem Ochrony Środowiska w Słupcy Tomasz Gniewkowski 2018-02-19 09:59:15 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca o wydaniu decyzji ORANGE POLSKA S.A. "CIENIN" Adam Wawrzyniak 2018-02-14 13:34:04 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca o wydaniu decyzji ORANGE POLSKA S.A. "CIENIN" Adam Wawrzyniak 2018-02-14 13:33:21 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca o wydaniu decyzji ORANGE POLSKA S.A. "CIENIN" Adam Wawrzyniak 2018-02-14 13:32:00 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Józefowo, Kochowo, Koszuty, Koszuty - Parcele, Kotunia i Wilczna Adam Wawrzyniak 2018-02-13 07:51:13 edycja dokumentu
Obwieszczenie Józefowo, Kochowo, Koszuty, Koszuty - Parcele, Kotunia i Wilczna Adam Wawrzyniak 2018-02-13 07:50:43 dodanie dokumentu
Przewodnik po urzędzie Adam Wawrzyniak 2018-02-12 08:01:45 edycja dokumentu
Przewodnik po urzędzie Adam Wawrzyniak 2018-02-12 07:57:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 5/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 26.01.2018 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej celem dokonania oceny złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Tomasz Gniewkowski 2018-02-08 15:00:26 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 6/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 29.01.2018 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w gminie Słupca na rok 2018. Tomasz Gniewkowski 2018-02-08 15:00:10 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 6/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 29.01.2018 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w gminie Słupca na rok 2018. Tomasz Gniewkowski 2018-02-08 14:59:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 5/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 26.01.2018 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej celem dokonania oceny złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Tomasz Gniewkowski 2018-02-08 14:56:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 4/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 15.01.2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej na terenie gminy Słupca" oraz nadania jej Regulaminu pracy. Tomasz Gniewkowski 2018-02-08 14:53:04 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 3/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 15.01.2018 r. w sprawie określenia wniosku przyjęcia dziecka do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego Tomasz Gniewkowski 2018-02-08 14:52:54 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 2/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 15.01.2018 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia dziecka i wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do publicznej szkoły podstawowej Tomasz Gniewkowski 2018-02-08 14:52:42 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 4/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 15.01.2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej na terenie gminy Słupca" oraz nadania jej Regulaminu pracy. Tomasz Gniewkowski 2018-02-08 14:52:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 3/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 15.01.2018 r. w sprawie określenia wniosku przyjęcia dziecka do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego Tomasz Gniewkowski 2018-02-08 14:48:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 2/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 15.01.2018 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia dziecka i wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do publicznej szkoły podstawowej Tomasz Gniewkowski 2018-02-08 14:43:37 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 2/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 15.01.2018 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia dziecka i wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do publicznej szkoły podstawowej Tomasz Gniewkowski 2018-02-08 14:42:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 1/2018 Tomasz Gniewkowski 2018-02-08 14:36:42 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 1/2018 Tomasz Gniewkowski 2018-02-08 14:36:33 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Adam Wawrzyniak 2018-02-06 08:02:31 edycja dokumentu
Obwieszczenie Adam Wawrzyniak 2018-02-06 07:47:55 edycja dokumentu
Obwieszczenie Adam Wawrzyniak 2018-02-05 15:25:43 edycja dokumentu
Obwieszczenie Adam Wawrzyniak 2018-02-05 15:19:41 edycja dokumentu
Wykaz podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Słupca Adam Wawrzyniak 2018-02-02 13:42:24 edycja dokumentu
Wykaz podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Słupca Adam Wawrzyniak 2018-02-02 13:42:16 usunięcie załacznika
Oświata (szkoły i przedszkola) Tomasz Gniewkowski 2018-02-02 10:47:01 edycja dokumentu
Ogłoszenie o konkursie Adam Wawrzyniak 2018-02-01 07:53:54 edycja dokumentu
Ogłoszenie o konkursie Adam Wawrzyniak 2018-02-01 07:53:33 usunięcie załacznika
Wzory dokumentów do pobrania Adam Wawrzyniak 2018-01-30 15:21:03 edycja dokumentu
Kryteria rekrutacji do szkół i przedszkoli Adam Wawrzyniak 2018-01-30 15:08:56 dodanie dokumentu