Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupca

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Adam Wawrzyniak 2019-04-26 12:50:52 dodanie dokumentu
Wykaz sołectw i sołtysów Tomasz Gniewkowski 2019-04-23 07:53:19 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Słupca z dnia 15 kwietnia 2019 roku Tomasz Gniewkowski 2019-04-15 12:47:53 dodanie dokumentu
Uchwała nr 39/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych i rejonowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Tomasz Gniewkowski 2019-04-09 13:07:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 17/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego ? wspierania zadań z szeroko pojętej animacji kulturowej i społecznej poprzez organizację szeregu działań m. in. konkursów, warsztatów, koncertów, spektakli, wystaw i innych Adam Wawrzyniak 2019-04-08 14:18:28 dodanie dokumentu
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Słupca dotyczącej wyrażenia opinii o projektach statutów sołectw i ich zmian Adam Wawrzyniak 2019-04-08 14:02:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 25/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok Adam Wawrzyniak 2019-04-08 12:27:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 23/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie powołana komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Adam Wawrzyniak 2019-04-08 12:25:27 dodanie dokumentu
Komunikat Komisarza Wyborczego W Koninie II z dnia 5 kwietnia 2019 r. o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Tomasz Gniewkowski 2019-04-08 11:47:01 dodanie dokumentu
Wydawanie, wymiana oraz unieważnienie dowodu osobistego Adam Wawrzyniak 2019-04-08 08:34:23 edycja dokumentu
Wydawanie, wymiana oraz unieważnienie dowodu osobistego Adam Wawrzyniak 2019-04-08 08:34:09 usunięcie załacznika
Wzory dokumentów do pobrania Adam Wawrzyniak 2019-04-08 08:17:02 edycja dokumentu
Uchwała Nr VIII/75/19 Rady Gminy Słupca z dnia 28 marca 2019 roku.zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2019 r. Sylwia Najdzińska 2019-04-05 13:07:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/74/19 Rady Gminy Słupca z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupeckiemu na dofinansowanie zadań z zakresu transportu zbiorowego na terenie powiatu słupeckiego Sylwia Najdzińska 2019-04-05 13:04:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/73/2019 Rady Gminy Słupca z dnia 28 marca 2019 roku. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Drążna. Sylwia Najdzińska 2019-04-05 12:57:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/72/19 Rady Gminy Słupca z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscoowści Wilczna. Sylwia Najdzińska 2019-04-05 12:18:38 edycja dokumentu
Uchwała Nr VIII/72/19 Rady Gminy Słupca z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscoowści Wilczna. Sylwia Najdzińska 2019-04-05 12:18:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VII/67/19 Rady Gminy Słupca z dnia 14 marca 2019 roku. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Borki, Cienin Kościelny, Cienin-Perze, Cienin Zaborny, Kąty, Kochowo, Koszuty, Koszuty-Parcele, Korwin, Kowalewo-Opactwo, Kowalewo-Sołectwo, Młodojewo, Niezgoda, Piotrowice, Wilczna, Wola Koszucka-Parcele, Żelazków - część A.2 Sylwia Najdzińska 2019-04-05 11:59:12 edycja dokumentu
Uchwała Nr VIII/71/19 Rady Gminy Słupca z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie w sprawie przyjęcia "Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Słupca 2014-2017" oraz "Programu ochrony środowiska dla Gminy Słupca na lata 2018-2024? za lata 2017-2018. Sylwia Najdzińska 2019-04-05 11:57:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/70/19 Rady Gminy Słupca z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupa dla wybranych terenów w gminie Słupca. Sylwia Najdzińska 2019-04-05 09:26:26 edycja dokumentu
Uchwała Nr VIII/70/19 Rady Gminy Słupca z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupa dla wybranych terenów w gminie Słupca. Sylwia Najdzińska 2019-04-05 09:25:42 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Borki, Korwin, Kowalewo - Opactwo, Kowalewo - Sołectwo, Młodojewo, Piotrowice, Wierzbno i Wilczna. Adam Wawrzyniak 2019-04-04 09:31:37 edycja dokumentu
Uchwała Nr VII/69/19 Rady Gminy Słupca z dnia 14 marca 2019 roku. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa na trenie Gminy Słupca. Sylwia Najdzińska 2019-04-03 15:16:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VII/68/19 Rady Gminy Słupca z dnia 14 marca 2019 roku. w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/65/19 Rady Gminy Słupca z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa na treneie Gminy Słupca. Sylwia Najdzińska 2019-04-03 15:13:54 edycja dokumentu
Uchwała Nr VII/68/19 Rady Gminy Słupca z dnia 14 marca 2019 roku. w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/65/19 Rady Gminy Słupca z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa na treneie Gminy Słupca. Sylwia Najdzińska 2019-04-03 15:13:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VII/67/19 Rady Gminy Słupca z dnia 14 marca 2019 roku. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Borki, Cienin Kościelny, Cienin-Perze, Cienin Zaborny, Kąty, Kochowo, Koszuty, Koszuty-Parcele, Korwin, Kowalewo-Opactwo, Kowalewo-Sołectwo, Młodojewo, Niezgoda, Piotrowice, Wilczna, Wola Koszucka-Parcele, Żelazków - część A.2 Sylwia Najdzińska 2019-04-03 15:10:23 edycja dokumentu
Uchwała Nr VII/67/19 Rady Gminy Słupca z dnia 14 marca 2019 roku. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Borki, Cienin Kościelny, Cienin-Perze, Cienin Zaborny, Kąty, Kochowo, Koszuty, Koszuty-Parcele, Korwin, Kowalewo-Opactwo, Kowalewo-Sołectwo, Młodojewo, Niezgoda, Piotrowice, Wilczna, Wola Koszucka-Parcele, Żelazków - część A.2 Sylwia Najdzińska 2019-04-03 15:09:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VI/66/19 Rady Gminy Słupca z dnia 21 lutego 2019 roku. zmieniajaca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2019 r. Sylwia Najdzińska 2019-04-03 14:56:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VI/65/19 Rady Gminy Słupca z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa na terenie Gminy Słupca. Sylwia Najdzińska 2019-04-03 14:54:58 edycja dokumentu
Uchwała Nr VI/65/19 Rady Gminy Słupca z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa na terenie Gminy Słupca. Sylwia Najdzińska 2019-04-03 14:53:55 edycja dokumentu
Uchwała Nr VI/65/19 Rady Gminy Słupca z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa na terenie Gminy Słupca. Sylwia Najdzińska 2019-04-03 14:53:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/64/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2019 r. Sylwia Najdzińska 2019-04-03 14:46:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/63/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Słupca. Sylwia Najdzińska 2019-04-03 14:28:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/62/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie statutu sołectwa Kowalewo - Sołectwo. Sylwia Najdzińska 2019-04-03 14:24:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/61/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie statutu sołectwa Kowalewo - Opactwo. Sylwia Najdzińska 2019-04-03 14:23:12 dodanie dokumentu
Obwieszczenie-zawiadomienie Adam Wawrzyniak 2019-04-03 14:21:03 edycja dokumentu
Obwieszczenie-zawiadomienie Adam Wawrzyniak 2019-04-03 14:19:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/60/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie statutu sołectwa Kotunia. Sylwia Najdzińska 2019-04-03 14:19:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/59/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie statutu sołectwa Kąty. Sylwia Najdzińska 2019-04-03 14:16:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/58/19 Rady Gminy Słupca z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/114/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Wola Koszucka - Parcele. Sylwia Najdzińska 2019-04-03 14:13:26 dodanie dokumentu