Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupca

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Przebudowa drogi gminnej Marcewek-Drążna Tomasz Gniewkowski 2019-03-05 14:57:01 dodanie dokumentu
Wykaz sołectw i sołtysów Adam Wawrzyniak 2019-03-01 10:32:17 edycja dokumentu
WÓJT GMINY SŁUPCA OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY SŁUPCA NA 2019 ROK Tomasz Gniewkowski 2019-02-25 14:58:21 edycja dokumentu
WÓJT GMINY SŁUPCA OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY SŁUPCA NA 2019 ROK Tomasz Gniewkowski 2019-02-25 14:56:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 19/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 25.02.2019 r. w sprawie rozdziału środków na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Słupca na rok 2019 Tomasz Gniewkowski 2019-02-25 14:56:09 dodanie dokumentu
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Słupca dotyczącej wyrażenia opinii o projektach statutów sołectw i ich zmian Adam Wawrzyniak 2019-02-14 15:09:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectw dotyczącej wyrażenia opinii o projektach statutów sołectw Adam Wawrzyniak 2019-02-14 14:57:17 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectw dotyczącej wyrażenia opinii o projektach statutów sołectw Adam Wawrzyniak 2019-02-14 14:55:52 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 13/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu do zmiany miesjcowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Borki, korwin, Kowalewo - Opactwo, Kowalewo - Sołectwo, Młodojewo, Piotrowice, Wierzbno i Wilczna Adam Wawrzyniak 2019-02-12 10:10:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 12/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem dokonania oceny złożonych ofert na realizację zadań publiczncych w 2019 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 39 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Adam Wawrzyniak 2019-02-12 10:05:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 11/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zwołania zebrań wiejskich dla przeprowadzenia na obszarze Gminy Słupca wyborów sołtysów oraz członków rad sołeckich Adam Wawrzyniak 2019-02-12 10:04:55 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 11/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zwołania zebrań wiejskich dla przeprowadzenia na obszarze Gminy Słupca wyborów sołtysów oraz członków rad sołeckich Adam Wawrzyniak 2019-02-12 10:04:47 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 11/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zwołania zebrań wiejskich dla przeprowadzenia na obszarze Gminy Słupca wyborów sołtysów oraz członków rad sołeckich Adam Wawrzyniak 2019-02-11 15:20:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 10/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich dla przeprowadzenia na obszarze Gminy Słupca wyborów sołtysów oraz członków rad sołeckich Adam Wawrzyniak 2019-02-11 15:16:35 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 10/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich dla przeprowadzenia na obszarze Gminy Słupca wyborów sołtysów oraz członków rad sołeckich Adam Wawrzyniak 2019-02-11 15:16:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzedzie Gminy w Słupcy Adam Wawrzyniak 2019-02-11 15:13:43 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzedzie Gminy w Słupcy Adam Wawrzyniak 2019-02-11 15:13:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 8/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Inspektora ds. kancelaryjnych i obsługi klienta w Urzędzie Gminy w Słupcy Adam Wawrzyniak 2019-02-11 15:11:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 7/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia dziecka i wzoru wniosku o przyjęcia dziecka do publicznej szkoły podstawowej Adam Wawrzyniak 2019-02-11 15:03:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 6/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia wniosku przyjecia dziecka do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego Adam Wawrzyniak 2019-02-11 11:05:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w gminie Słupca na 2019 rok Adam Wawrzyniak 2019-02-11 10:57:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 4/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznczonych do sprzedaży Adam Wawrzyniak 2019-02-11 09:46:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 3/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnia geodety do przeprowadzenia czynności ustalenia przebiegu granic rozgraniczanych nieruchomości Adam Wawrzyniak 2019-02-11 09:41:35 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 3/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnia geodety do przeprowadzenia czynności ustalenia przebiegu granic rozgraniczanych nieruchomości Adam Wawrzyniak 2019-02-11 09:41:20 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 3/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnia geodety do przeprowadzenia czynności ustalenia przebiegu granic rozgraniczanych nieruchomości Adam Wawrzyniak 2019-02-11 09:40:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 2/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacjyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2019/2020 do publicznech przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz do publicznych szkół podstwawowych, dla których gminy Słupca jest organem prowadzącym Adam Wawrzyniak 2019-02-11 09:36:08 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 2/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacjyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2019/2020 do publicznech przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz do publicznych szkół podstwawowych, dla których gminy Słupca jest organem prowadzącym Adam Wawrzyniak 2019-02-11 09:35:31 dodanie dokumentu
Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 5 lutego 2019 r. o prawie wglądu do sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Adam Wawrzyniak 2019-02-06 10:49:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 83/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie przeprowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie gminy Słupca Adam Wawrzyniak 2019-02-05 08:33:58 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 57/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie "Procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Słupcy" Adam Wawrzyniak 2019-02-05 08:31:28 edycja dokumentu
Rejestr petycji Tomasz Gniewkowski 2019-02-04 13:13:40 edycja dokumentu
Petycja w sprawie upowszechniania informacji o dotacji publicznej Tomasz Gniewkowski 2019-02-04 13:12:32 edycja dokumentu
Rejestr petycji Tomasz Gniewkowski 2019-02-01 15:23:39 edycja dokumentu
Petycja w sprawie upowszechniania informacji o dotacji publicznej Tomasz Gniewkowski 2019-02-01 15:22:50 dodanie dokumentu
Petycja w sprawie upowszechniania informacji o dotacji publicznej Tomasz Gniewkowski 2019-02-01 15:21:51 dodanie dokumentu
Petycja w sprawie upowszechniania informacji o dotacji publicznej Tomasz Gniewkowski 2019-02-01 15:21:36 usunięcie dokumentu
Rejestr petycji Tomasz Gniewkowski 2019-02-01 15:14:47 edycja dokumentu
Rejestr petycji Tomasz Gniewkowski 2019-02-01 14:52:25 edycja dokumentu
Petycja w sprawie upowszechniania informacji o dotacji publicznej Tomasz Gniewkowski 2019-02-01 14:50:37 dodanie dokumentu
Petycja w sprawie upowszechniania informacji o dotacji publicznej Tomasz Gniewkowski 2019-02-01 14:31:45 usunięcie dokumentu