Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 29/2018 z dnia 8 maja 2018 w sprawie organizacji Rajdu Rowerowego Biało-Czerwonych Adam Wawrzyniak 2018-07-09 13:38:17 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 29/2018 z dnia 8 maja 2018 w sprawie organizacji Rajdu Rowerowego Biało-Czerwonych Adam Wawrzyniak 2018-07-09 13:37:07 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Borki, Korwin, Kowalewo - Opactwo, Kowalewo - Sołectwo, Młodojewo, Piotrowice, Wierzbno i Wilczna. Adam Wawrzyniak 2018-07-05 13:07:23 edycja dokumentu
Informacja o taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2018 Tomasz Gniewkowski 2018-07-02 09:57:14 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna - Karta Dużej Rodziny Tomasz Gniewkowski 2018-06-29 11:27:44 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości w miejscowości Kochowo Tomasz Gniewkowski 2018-06-28 13:42:57 edycja dokumentu
Wzory dokumentów do pobrania Tomasz Gniewkowski 2018-06-26 11:12:01 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Borki, Korwin, Kowalewo - Opactwo, Kowalewo - Sołectwo, Młodojewo, Piotrowice, Wierzbno i Wilczna. Adam Wawrzyniak 2018-06-26 09:05:09 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Borki, Korwin, Kowalewo - Opactwo, Kowalewo - Sołectwo, Młodojewo, Piotrowice, Wierzbno i Wilczna. Adam Wawrzyniak 2018-06-26 09:03:46 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna - szacowanie szkód w rolnictwie Tomasz Gniewkowski 2018-06-26 08:35:08 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Adam Wawrzyniak 2018-06-21 13:04:10 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI Adam Wawrzyniak 2018-06-15 15:24:54 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI Adam Wawrzyniak 2018-06-15 15:23:26 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Adam Wawrzyniak 2018-06-15 13:38:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 37/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i zepołach szkolno - przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słupca na rok 2018 ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kszałcenia nauczycieli a także form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane Adam Wawrzyniak 2018-06-14 13:59:30 edycja dokumentu
Obwieszczenie - zawiadomienie Wójta Gminy Strzałkowo Adam Wawrzyniak 2018-06-13 15:21:36 dodanie dokumentu
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drążna Tomasz Gniewkowski 2018-06-12 09:51:03 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca. Adam Wawrzyniak 2018-06-12 09:44:54 edycja dokumentu
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca. Adam Wawrzyniak 2018-06-12 09:41:42 dodanie dokumentu
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2017 r. przez Wójt Gminy Słupca Adam Wawrzyniak 2018-06-07 12:00:36 edycja dokumentu
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2017 r. przez Wójt Gminy Słupca Adam Wawrzyniak 2018-06-07 11:57:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/335/18 zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2018 r. Sylwia Najdzińska 2018-06-06 11:29:51 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/335/18 zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2018 r. Sylwia Najdzińska 2018-06-06 11:29:29 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/335/18 zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2018 r. Sylwia Najdzińska 2018-06-06 11:28:13 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/335/18 zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2018 r. Sylwia Najdzińska 2018-06-06 11:26:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/334/18 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Sylwia Najdzińska 2018-06-06 11:07:17 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/334/18 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Sylwia Najdzińska 2018-06-06 11:06:51 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/334/18 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Sylwia Najdzińska 2018-06-06 11:06:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/333/18 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/317/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów z gminy Słupca. Sylwia Najdzińska 2018-06-06 11:00:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 37/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i zepołach szkolno - przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słupca na rok 2018 ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kszałcenia nauczycieli a także form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane Adam Wawrzyniak 2018-06-05 11:44:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 36/2018 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia polityk bezpieczeńtwa informacji i danych osobowych w Urzędzie Gminy Słupca Adam Wawrzyniak 2018-06-05 11:40:50 dodanie dokumentu
Małgorzata Kubicka Adam Wawrzyniak 2018-06-05 11:23:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 35/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomści przeznaczonych do sprzedaży Adam Wawrzyniak 2018-06-04 15:24:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 34/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ogłsozenia oraz ustalenia regulaminu pierwszego przetargu ustnego nieogranioczonego na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Kochowo Adam Wawrzyniak 2018-06-04 15:19:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 33/2018 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych Adam Wawrzyniak 2018-06-04 15:14:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 32/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Rozudowa szkoły Podstawowej o ogólnodotępne miejsce - wiejskie centrum spotkań w obrebie Koszuty-Parcele" oraz nadania jej Regulaminu pracy. Adam Wawrzyniak 2018-06-04 15:13:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 31/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów sportowych na terenie Gminy Słupca Adam Wawrzyniak 2018-06-04 14:43:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 30/2018 w sprawie zmiany "Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Słupcy Adam Wawrzyniak 2018-06-04 14:40:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 29/2018 z dnia 8 maja 2018 w sprawie organizacji Rajdu Rowerowego Biało-Czerwonych Adam Wawrzyniak 2018-06-04 14:14:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 28/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia i organizacji Konkursu na wykonanie projektu gry pn. "Profilaktyczna gra uliczna na 100 lat Niepodległej" Adam Wawrzyniak 2018-06-04 14:13:26 edycja dokumentu