Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupca

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Rejestr działalności regulowanej Adam Wawrzyniak 2019-03-20 14:28:45 edycja dokumentu
Rejestr działalności regulowanej Adam Wawrzyniak 2019-03-20 14:28:36 usunięcie załacznika
Obwieszczenie-zawiadomienie Adam Wawrzyniak 2019-03-15 12:32:40 dodanie dokumentu
Informacja w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych Tomasz Gniewkowski 2019-03-14 14:56:41 dodanie dokumentu
Wykaz sołectw i sołtysów Adam Wawrzyniak 2019-03-14 11:40:15 edycja dokumentu
Wykaz sołectw i sołtysów Adam Wawrzyniak 2019-03-13 10:21:42 edycja dokumentu
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych Tomasz Gniewkowski 2019-03-12 13:46:59 dodanie dokumentu
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Tomasz Gniewkowski 2019-03-12 13:46:23 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca o przysstąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagopodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Kąty, Kotunia i Wierzbocice Tomasz Gniewkowski 2019-03-12 08:59:13 usunięcie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca o przysstąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagopodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Kąty, Kotunia i Wierzbocice Tomasz Gniewkowski 2019-03-12 08:59:08 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca o przysstąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagopodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Kąty, Kotunia i Wierzbocice Adam Wawrzyniak 2019-03-11 13:11:37 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca o przysstąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagopodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Kąty, Kotunia i Wierzbocice Adam Wawrzyniak 2019-03-11 12:24:11 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca o przysstąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagopodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Kąty, Kotunia i Wierzbocice Adam Wawrzyniak 2019-03-11 12:22:48 dodanie dokumentu
Wykaz podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Słupca Adam Wawrzyniak 2019-03-08 15:09:53 edycja dokumentu
Wykaz podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Słupca Adam Wawrzyniak 2019-03-08 15:09:29 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 3/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnia geodety do przeprowadzenia czynności ustalenia przebiegu granic rozgraniczanych nieruchomości Adam Wawrzyniak 2019-03-08 15:03:59 usunięcie dokumentu
Obwieszczenie PKW z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskeigo oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych Adam Wawrzyniak 2019-03-08 13:53:19 dodanie dokumentu
Link do stony internetowej Krajowego Biura Wyborczego Adam Wawrzyniak 2019-03-08 13:50:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 22/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Wierzbno dla wyboru Sołtysa Adam Wawrzyniak 2019-03-08 11:30:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 21/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2019 rok Adam Wawrzyniak 2019-03-08 11:28:28 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 21/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2019 rok Adam Wawrzyniak 2019-03-08 11:28:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 20/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizji zadań publicznych w gminie Słupca na 2019 rok Adam Wawrzyniak 2019-03-08 11:26:12 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 20/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizji zadań publicznych w gminie Słupca na 2019 rok Adam Wawrzyniak 2019-03-08 11:24:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 19/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie rozdziału środków na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Słupca na rok 2019 Adam Wawrzyniak 2019-03-08 11:15:39 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 19/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie rozdziału środków na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Słupca na rok 2019 Adam Wawrzyniak 2019-03-08 11:15:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 18/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy Adam Wawrzyniak 2019-03-08 11:13:35 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 18/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy Adam Wawrzyniak 2019-03-08 11:13:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 17/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie Zarządzenie Nr 17/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - wspieranie zadań z szeroko pojętej animacji kulturowej i społeczniej poprzez organizację szeregu działań m.in. konkursów, warsztatów, koncertów, spektakli, wystaw i innych Adam Wawrzyniak 2019-03-08 11:12:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 16 Adam Wawrzyniak 2019-03-08 11:07:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 17/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - wspieranie zadań z szeroko pojętej animacji kulturowej i społeczniej poprzez organizację szeregu działań m.in. konkursów, warsztatów, koncertów, spektakli, wystaw i innych. Adam Wawrzyniak 2019-03-08 11:03:27 usunięcie dokumentu
Zarządzenie Nr 17/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - wspieranie zadań z szeroko pojętej animacji kulturowej i społeczniej poprzez organizację szeregu działań m.in. konkursów, warsztatów, koncertów, spektakli, wystaw i innych. Adam Wawrzyniak 2019-03-08 10:59:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 15/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie powołania zespołu do aktualizacji i zweryfikowania bazy danych nieruchomości, dla których w roku 2018 naliczona została opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej w ramach ustalenia opłaty za korzystanie z usług wodnych zgodnie z ustawą Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U.2018.2268 ze zm.) Adam Wawrzyniak 2019-03-08 10:43:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 14/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa do samochodu słuzbowego zastępczego Adam Wawrzyniak 2019-03-08 10:35:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 12/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem dokonania oceny złożonych ofert na realizację zadań publiczncych w 2019 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 39 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Adam Wawrzyniak 2019-03-08 10:33:35 edycja dokumentu
Informacje dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Słupca Adam Wawrzyniak 2019-03-07 12:13:19 dodanie dokumentu
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych Adam Wawrzyniak 2019-03-07 12:12:16 usunięcie dokumentu
Przewodnik po urzędzie Adam Wawrzyniak 2019-03-06 15:26:04 edycja dokumentu
Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej na terenie gminy Słupca w 2019 roku Tomasz Gniewkowski 2019-03-06 13:46:14 dodanie dokumentu
Wykaz podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Słupca Adam Wawrzyniak 2019-03-06 07:58:03 edycja dokumentu
Wykaz podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Słupca Adam Wawrzyniak 2019-03-06 07:57:45 usunięcie załacznika