Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XLVI/323/18 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Młodojewo. Sylwia Najdzińska 2018-03-28 15:03:08 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLVI/323/18 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Młodojewo. Sylwia Najdzińska 2018-03-28 15:02:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/322/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Słupca dla publicznych i niepublicznych:szkół i przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innyc form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Słupca przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. Sylwia Najdzińska 2018-03-28 14:53:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/321/18 w sprawie powierzenia uprawnienia Wójtowi Gminy Słupca do stanowienia o wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów sportowych na terenie Gminy Słupca. Sylwia Najdzińska 2018-03-28 14:36:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/320/18 w sprawie ustalenia zasad korzystania z obiektów sportowych Gminy Słupca. Sylwia Najdzińska 2018-03-28 14:35:01 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLVI/320/18 w sprawie ustalenia zasad korzystania z obiektów sportowych Gminy Słupca. Sylwia Najdzińska 2018-03-28 14:32:31 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLVI/320/18 w sprawie ustalenia zasad korzystania z obiektów sportowych Gminy Słupca. Sylwia Najdzińska 2018-03-28 14:31:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/319/18 w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Słupca. Sylwia Najdzińska 2018-03-28 14:23:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/318/18 w sprawie podziału Gminy Słupca na okręgi wyborcze , określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych. Sylwia Najdzińska 2018-03-28 14:09:44 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLVI/318/18 w sprawie podziału Gminy Słupca na okręgi wyborcze , określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych. Sylwia Najdzińska 2018-03-28 14:00:12 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLVI/318/18 w sprawie podziału Gminy Słupca na okręgi wyborcze , określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych. Sylwia Najdzińska 2018-03-28 13:59:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe Adam Wawrzyniak 2018-03-27 12:15:24 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca. Adam Wawrzyniak 2018-03-27 07:55:28 dodanie dokumentu
Uchwała Rady Gminy Słupca w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczania siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Słupca Adam Wawrzyniak 2018-03-22 15:20:39 dodanie dokumentu
Uchwała Rady Gminy Słupca w sprawie podziały Gminy Słupca na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych Adam Wawrzyniak 2018-03-22 15:19:17 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Gniewkowski 2018-03-21 11:09:52 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Gniewkowski 2018-03-21 11:09:00 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Gniewkowski 2018-03-21 11:08:36 dodanie dokumentu
Sprostowanie/wyjaśnienia do zapytania ofertowego Remonty dróg o nawierzchni bitumicznej Tomasz Gniewkowski 2018-03-21 11:07:30 edycja dokumentu
Modyfikacja zapytania ofertowego - Remonty dróg o nawierzchni bitumicznej Tomasz Gniewkowski 2018-03-21 11:07:04 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe dotyczące remontu dróg gminnych Tomasz Gniewkowski 2018-03-21 11:06:46 edycja dokumentu
ttt Tomasz Gniewkowski 2018-03-21 11:06:29 usunięcie dokument
ttt Tomasz Gniewkowski 2018-03-21 11:06:11 dodanie dokumentu
Sprostowanie/wyjaśnienia do zapytania ofertowego Remonty dróg o nawierzchni bitumicznej Tomasz Gniewkowski 2018-03-20 12:54:13 dodanie dokumentu
Modyfikacja zapytania ofertowego - Remonty dróg o nawierzchni bitumicznej Tomasz Gniewkowski 2018-03-16 08:59:09 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe dotyczące remontu dróg gminnych Adam Wawrzyniak 2018-03-15 15:21:21 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe dotyczące remontu dróg gminnych Adam Wawrzyniak 2018-03-15 15:19:27 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe dotyczące remontu dróg gminnych Adam Wawrzyniak 2018-03-15 15:17:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazy nieruchomości, stanowiących własność gminy, przeznaczonych do oddania w dzierżawę Adam Wawrzyniak 2018-03-14 13:54:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 13/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie rozdziału środków na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Słupca na rok 2018 Adam Wawrzyniak 2018-03-14 13:51:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2018 rok Adam Wawrzyniak 2018-03-14 13:51:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej Adam Wawrzyniak 2018-03-14 13:49:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 10 Adam Wawrzyniak 2018-03-14 13:47:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 9 Adam Wawrzyniak 2018-03-14 13:47:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie powołania zespołu do przygotowania bazy danych nieruchomości, dla których naliczona zostanie opłata za zmnejszanie naturalnej retencji terenowej w ramach ustalenia oplaty za korzystanie z usług wodnych zgodnie z ustawą Parwo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. Adam Wawrzyniak 2018-03-14 13:46:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 7 Adam Wawrzyniak 2018-03-14 13:18:25 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości gruntowych do oddania w dzierżawę w Cieninie Zabornym Adam Wawrzyniak 2018-03-13 12:55:19 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości gruntowych do oddania w dzierżawę w Cieninie Zabornym Adam Wawrzyniak 2018-03-13 12:53:52 dodanie dokumentu
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych na terenie gminy Słupca Tomasz Gniewkowski 2018-03-06 14:31:39 edycja dokumentu
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych na terenie gminy Słupca Tomasz Gniewkowski 2018-03-06 14:25:39 usunięcie załacznika