Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwła Nr LIII/366/18 Rady Gminy Słupca z dnia 16 października 2018 roku zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2018 r. Sylwia Najdzińska 2018-11-06 09:53:42 edycja dokumentu
Uchwła Nr LIII/366/18 Rady Gminy Słupca z dnia 16 października 2018 roku zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2018 r. Sylwia Najdzińska 2018-11-05 15:13:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIII/365/2018 Rady Gminy Słupca z dnia 16 października 2018 roku. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości Sylwia Najdzińska 2018-11-05 15:11:04 edycja dokumentu
Uchwała Nr LIII/365/2018 Rady Gminy Słupca z dnia 16 października 2018 roku. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości Sylwia Najdzińska 2018-11-05 15:10:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIII/364/2018 Rady Gminy Słupca z dnia 16 października 2018 roku. w sprawie Statutu Gminy Słupca Sylwia Najdzińska 2018-11-05 15:07:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIII/363/18 Rady Gminy Słupca z dnia 16 października 2018 roku w sprawie przystapienia do sporzadzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca. Sylwia Najdzińska 2018-11-05 14:39:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIII/362/2018 Rady Gminy Słupca z dnia 16 października 2018 roku. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Cienin Zaborny. Sylwia Najdzińska 2018-11-05 12:14:22 edycja dokumentu
Uchwała Nr LIII/362/2018 Rady Gminy Słupca z dnia 16 października 2018 roku. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Cienin Zaborny. Sylwia Najdzińska 2018-11-05 10:43:06 edycja dokumentu
Uchwała Nr LIII/362/2018 Rady Gminy Słupca z dnia 16 października 2018 roku. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Cienin Zaborny. Sylwia Najdzińska 2018-11-05 10:40:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIII/361/2018 Rady Gminy Słupca z dnia 16 października 2018 roku w sprawie zaopiniowania ceny za odzysk i unieszkodliwienie 1 tony odpadów komunalnych łacznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie. Sylwia Najdzińska 2018-11-05 10:10:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LII/355/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Drążna. Sylwia Najdzińska 2018-11-02 15:57:15 edycja dokumentu
Uchwała Nr LII/360/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z gminą Lądek Sylwia Najdzińska 2018-11-02 15:52:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LII/359/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Słupca do realizacji projektu "Słupca stawia na eksperyment!" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020. Sylwia Najdzińska 2018-11-02 15:50:30 edycja dokumentu
Uchwała Nr LII/359/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Słupca do realizacji projektu "Słupca stawia na eksperyment!" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020. Sylwia Najdzińska 2018-11-02 15:50:07 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LII/358/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 września 2018 roku w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowści Piotrowice oraz zniesienia nazwy ulicy Pszenicznej. Sylwia Najdzińska 2018-11-02 15:41:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LII/357/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 września 2018 roku zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2018 r. Sylwia Najdzińska 2018-11-02 15:39:49 edycja dokumentu
Uchwała Nr LII/357/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 września 2018 roku zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2018 r. Sylwia Najdzińska 2018-11-02 15:39:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LII/356/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 września 2018 roku w sprawie uchwalenia "Programu ochrony środowiska dla Gminy Słupca na lata 2014-2018 wraz z Prognozą oddziałowywania na środowisko. Sylwia Najdzińska 2018-11-02 15:37:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LII/355/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Drążna. Sylwia Najdzińska 2018-11-02 15:36:20 edycja dokumentu
Uchwała Nr LII/355/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Drążna. Sylwia Najdzińska 2018-11-02 15:15:51 edycja dokumentu
Uchwała Nr LII/355/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Drążna. Sylwia Najdzińska 2018-11-02 15:15:07 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LII/354/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 września 2018 rokuw sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej , położonej w miejscowości Kotunia ( obręb Kotunia), stanowiącej własność Gminy Słupca na rzecz użytkowania wieczystego. Sylwia Najdzińska 2018-11-02 15:12:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LII/353/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 września 2018 roku w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Słupcy Sylwia Najdzińska 2018-11-02 15:09:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LII/352/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 września 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na na lata 2018 - 2020 Sylwia Najdzińska 2018-11-02 15:07:35 edycja dokumentu
Uchwała Nr LII/352/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 września 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na na lata 2018 - 2020 Sylwia Najdzińska 2018-11-02 15:07:01 edycja dokumentu
Uchwała Nr LII/352/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 września 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na na lata 2018 - 2020 Sylwia Najdzińska 2018-11-02 15:06:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LII/353/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 września 2018 roku w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Słupcy. Sylwia Najdzińska 2018-11-02 14:43:22 usunięcie dokument
Uchwała Nr LII/353/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 września 2018 roku w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Słupcy. Sylwia Najdzińska 2018-11-02 14:43:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LII/351/2018 Rady Gminy Słupca z dnia 20 września 2018 roku w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Sylwia Najdzińska 2018-11-02 14:20:19 edycja dokumentu
Uchwała Nr LII/350/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 września 2018 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz ustalenia tygodniowgo obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów ,psychologów ,logopedów, terapeutów pedagogicznych,doradców zawodowych i nauczycieli niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela - obowiązujących szkołach i zespołach szkolno -przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Słupca. Sylwia Najdzińska 2018-11-02 14:20:00 edycja dokumentu
Uchwała Nr LII/351/2018 Rady Gminy Słupca z dnia 20 września 2018 roku w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Sylwia Najdzińska 2018-11-02 14:19:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LII/350/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 września 2018 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz ustalenia tygodniowgo obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów ,psychologów ,logopedów, terapeutów pedagogicznych,doradców zawodowych i nauczycieli niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela - obowiązujących szkołach i zespołach szkolno -przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Słupca. Sylwia Najdzińska 2018-11-02 14:14:39 edycja dokumentu
Uchwała Nr LII/350/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 września 2018 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz ustalenia tygodniowgo obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów ,psychologów ,logopedów, terapeutów pedagogicznych,doradców zawodowych i nauczycieli niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela - obowiązujących szkołach i zespołach szkolno -przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Słupca. Sylwia Najdzińska 2018-11-02 14:03:40 edycja dokumentu
Uchwała Nr LII/350/18 Rady Gminy Słupca z dnia 20 września 2018 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz ustalenia tygodniowgo obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów ,psychologów ,logopedów, terapeutów pedagogicznych,doradców zawodowych i nauczycieli niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela - obowiązujących szkołach i zespołach szkolno -przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Słupca. Sylwia Najdzińska 2018-11-02 14:01:36 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Słupca z dnia 26 października 2018 roku. Tomasz Gniewkowski 2018-10-29 09:57:52 edycja dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Słupca z dnia 26 października 2018 roku. Tomasz Gniewkowski 2018-10-29 09:57:40 usunięcie załacznika
Ogłoszenie Wójta Gminy Słupca z dnia 26 października 2018 roku. Tomasz Gniewkowski 2018-10-27 22:07:43 edycja dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Słupca z dnia 26 października 2018 roku. Tomasz Gniewkowski 2018-10-26 15:14:06 dodanie dokumentu
Nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości Tomasz Gniewkowski 2018-10-26 15:03:26 edycja dokumentu
Nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości Tomasz Gniewkowski 2018-10-26 14:49:24 dodanie dokumentu