Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XLVIII/334/18 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Sylwia Najdzińska 2018-06-06 11:06:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/333/18 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/317/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów z gminy Słupca. Sylwia Najdzińska 2018-06-06 11:00:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 37/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i zepołach szkolno - przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słupca na rok 2018 ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kszałcenia nauczycieli a także form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane Adam Wawrzyniak 2018-06-05 11:44:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 36/2018 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia polityk bezpieczeńtwa informacji i danych osobowych w Urzędzie Gminy Słupca Adam Wawrzyniak 2018-06-05 11:40:50 dodanie dokumentu
Małgorzata Kubicka Adam Wawrzyniak 2018-06-05 11:23:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 35/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomści przeznaczonych do sprzedaży Adam Wawrzyniak 2018-06-04 15:24:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 34/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ogłsozenia oraz ustalenia regulaminu pierwszego przetargu ustnego nieogranioczonego na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Kochowo Adam Wawrzyniak 2018-06-04 15:19:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 33/2018 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych Adam Wawrzyniak 2018-06-04 15:14:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 32/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Rozudowa szkoły Podstawowej o ogólnodotępne miejsce - wiejskie centrum spotkań w obrebie Koszuty-Parcele" oraz nadania jej Regulaminu pracy. Adam Wawrzyniak 2018-06-04 15:13:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 31/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów sportowych na terenie Gminy Słupca Adam Wawrzyniak 2018-06-04 14:43:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 30/2018 w sprawie zmiany "Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Słupcy Adam Wawrzyniak 2018-06-04 14:40:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 29/2018 z dnia 8 maja 2018 w sprawie organizacji Rajdu Rowerowego Biało-Czerwonych Adam Wawrzyniak 2018-06-04 14:14:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 28/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia i organizacji Konkursu na wykonanie projektu gry pn. "Profilaktyczna gra uliczna na 100 lat Niepodległej" Adam Wawrzyniak 2018-06-04 14:13:26 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 28/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia i organizacji Konkursu na wykonanie projektu gry pn. "Profilaktyczna gra uliczna na 100 lat Niepodległej" Adam Wawrzyniak 2018-06-04 14:12:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 27/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie przyznania nagrody dla Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Słupca w Cieninie Zabornym Adam Wawrzyniak 2018-06-04 13:57:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 26/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy Adam Wawrzyniak 2018-06-04 13:55:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy Adam Wawrzyniak 2018-06-04 13:53:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy Adam Wawrzyniak 2018-06-04 13:51:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy Adam Wawrzyniak 2018-06-04 13:50:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Adam Wawrzyniak 2018-06-04 13:49:20 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy Adam Wawrzyniak 2018-06-04 13:49:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 21/2018 nie do publikacji Adam Wawrzyniak 2018-06-04 13:45:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta Gminy Słupca z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Adam Wawrzyniak 2018-06-04 13:45:13 dodanie dokumentu
Informacja Wójta Gminy Słupca o wydaniu decyzji o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasków ze złoża kruszywa naturalnego "NIEZGODA I", na dz. nr 382/4 obręb Niezgoda Adam Wawrzyniak 2018-06-04 11:00:19 edycja dokumentu
Informacja Wójta Gminy Słupca o wydaniu decyzji o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasków ze złoża kruszywa naturalnego "NIEZGODA I", na dz. nr 382/4 obręb Niezgoda Adam Wawrzyniak 2018-06-04 10:59:31 edycja dokumentu
Informacja Wójta Gminy Słupca o wydaniu decyzji o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasków ze złoża kruszywa naturalnego "NIEZGODA I", na dz. nr 382/4 obręb Niezgoda Adam Wawrzyniak 2018-06-04 10:58:12 edycja dokumentu
Informacja Wójta Gminy Słupca o wydaniu decyzji o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasków ze złoża kruszywa naturalnego "NIEZGODA I", na dz. nr 382/4 obręb Niezgoda Adam Wawrzyniak 2018-06-04 10:55:16 dodanie dokumentu
Sprawozdnanie z realizacji "Programu współpracy Gminy Słupca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 r." Adam Wawrzyniak 2018-05-30 13:58:09 edycja dokumentu
Sprawozdnanie z realizacji "Programu współpracy Gminy Słupca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 r." Adam Wawrzyniak 2018-05-30 13:57:37 dodanie dokumentu
Rozbudowa szkoły podstawowej o ogólnodostępne miejsce: wiejskie centrum spotkań w obrębie Koszuty-Parcele Tomasz Gniewkowski 2018-05-30 10:09:28 usunięcie załacznika
Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości w miejscowości Kochowo Adam Wawrzyniak 2018-05-29 14:11:10 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości w miejscowości Kochowo Adam Wawrzyniak 2018-05-29 14:10:19 dodanie dokumentu
Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Cienin Zaborny-Parcele Adam Wawrzyniak 2018-05-29 14:08:57 edycja dokumentu
Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Cienin Zaborny-Parcele Adam Wawrzyniak 2018-05-29 14:03:22 dodanie dokumentu
Gniewkowski Tomasz Adam Wawrzyniak 2018-05-29 09:39:32 edycja dokumentu
Kobos Jarosława Adam Wawrzyniak 2018-05-29 09:39:04 edycja dokumentu
Fajkowski Cezary Adam Wawrzyniak 2018-05-29 09:38:52 edycja dokumentu
Baśkiewicz Elżbieta Adam Wawrzyniak 2018-05-29 09:35:46 edycja dokumentu
Błaszczyk Katarzyna Adam Wawrzyniak 2018-05-29 09:35:34 edycja dokumentu
Kujawa Jan Adam Wawrzyniak 2018-05-29 09:35:18 edycja dokumentu