Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 84/2018 z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie rozpatzrenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestyrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Borki, Korwin, Kowalewo - Opactwo, Kowalewo - Sołectwo, Młodojewo, Piotrowice, Wierzbno i Wilczna Adam Wawrzyniak 2018-11-20 15:35:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 83 Adam Wawrzyniak 2018-11-20 15:32:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 82 Adam Wawrzyniak 2018-11-20 15:31:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 81 Adam Wawrzyniak 2018-11-20 15:31:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 80 Adam Wawrzyniak 2018-11-20 15:31:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 79 Adam Wawrzyniak 2018-11-20 15:30:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 78 Adam Wawrzyniak 2018-11-20 15:30:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 77 Adam Wawrzyniak 2018-11-20 15:30:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 76 Adam Wawrzyniak 2018-11-20 15:30:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 75 Adam Wawrzyniak 2018-11-20 15:30:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 74 Adam Wawrzyniak 2018-11-20 15:30:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 73 Adam Wawrzyniak 2018-11-20 15:29:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 72 Adam Wawrzyniak 2018-11-20 15:29:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 71 Adam Wawrzyniak 2018-11-20 15:29:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 70 Adam Wawrzyniak 2018-11-20 15:29:31 dodanie dokumentu
I sesja Rady Gminy Słupca Tomasz Gniewkowski 2018-11-16 13:41:40 dodanie dokumentu
Rejestr petycji Tomasz Gniewkowski 2018-11-16 10:45:31 edycja dokumentu
Petycja: Inicjatywa - Wspomagajmy Informatyzację Urzędów Tomasz Gniewkowski 2018-11-16 10:42:54 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca Adam Wawrzyniak 2018-11-14 14:58:18 edycja dokumentu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Adam Wawrzyniak 2018-11-07 10:33:47 edycja dokumentu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Adam Wawrzyniak 2018-11-07 10:32:33 edycja dokumentu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Adam Wawrzyniak 2018-11-07 10:31:56 usunięcie załacznika
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Adam Wawrzyniak 2018-11-07 10:30:55 edycja dokumentu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Adam Wawrzyniak 2018-11-07 10:30:21 usunięcie załacznika
Ogłoszenie o przetargu na oddanie w dzierżawę gruntów położonych w m. Cienin Zaborny-Parcele, Rozalin, Drążna Adam Wawrzyniak 2018-11-06 15:43:44 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca Adam Wawrzyniak 2018-11-06 10:50:20 dodanie dokumentu
Uchwła Nr LIII/366/18 Rady Gminy Słupca z dnia 16 października 2018 roku zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2018 r. Sylwia Najdzińska 2018-11-06 10:33:15 edycja dokumentu
Uchwała Nr LIII/363/18 Rady Gminy Słupca z dnia 16 października 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupca na lata 2018 - 2033 Sylwia Najdzińska 2018-11-06 10:30:50 dodanie dokumentu
Uchwła Nr LIII/366/18 Rady Gminy Słupca z dnia 16 października 2018 roku zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2018 r. Sylwia Najdzińska 2018-11-06 10:23:58 edycja dokumentu
Uchwła Nr LIII/366/18 Rady Gminy Słupca z dnia 16 października 2018 roku zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2018 r. Sylwia Najdzińska 2018-11-06 10:22:42 usunięcie załacznika
Uchwła Nr LIII/366/18 Rady Gminy Słupca z dnia 16 października 2018 roku zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2018 r. Sylwia Najdzińska 2018-11-06 09:53:42 edycja dokumentu
Uchwła Nr LIII/366/18 Rady Gminy Słupca z dnia 16 października 2018 roku zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2018 r. Sylwia Najdzińska 2018-11-05 15:13:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIII/365/2018 Rady Gminy Słupca z dnia 16 października 2018 roku. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości Sylwia Najdzińska 2018-11-05 15:11:04 edycja dokumentu
Uchwała Nr LIII/365/2018 Rady Gminy Słupca z dnia 16 października 2018 roku. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości Sylwia Najdzińska 2018-11-05 15:10:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIII/364/2018 Rady Gminy Słupca z dnia 16 października 2018 roku. w sprawie Statutu Gminy Słupca Sylwia Najdzińska 2018-11-05 15:07:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIII/363/18 Rady Gminy Słupca z dnia 16 października 2018 roku w sprawie przystapienia do sporzadzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca. Sylwia Najdzińska 2018-11-05 14:39:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIII/362/2018 Rady Gminy Słupca z dnia 16 października 2018 roku. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Cienin Zaborny. Sylwia Najdzińska 2018-11-05 12:14:22 edycja dokumentu
Uchwała Nr LIII/362/2018 Rady Gminy Słupca z dnia 16 października 2018 roku. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Cienin Zaborny. Sylwia Najdzińska 2018-11-05 10:43:06 edycja dokumentu
Uchwała Nr LIII/362/2018 Rady Gminy Słupca z dnia 16 października 2018 roku. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Cienin Zaborny. Sylwia Najdzińska 2018-11-05 10:40:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIII/361/2018 Rady Gminy Słupca z dnia 16 października 2018 roku w sprawie zaopiniowania ceny za odzysk i unieszkodliwienie 1 tony odpadów komunalnych łacznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie. Sylwia Najdzińska 2018-11-05 10:10:32 dodanie dokumentu