Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupca

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej na terenie Gminy Słupca w 2020 roku Tomasz Gniewkowski 2020-03-27 12:01:02 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupca wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Adam Wawrzyniak 2020-03-27 10:40:27 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupca wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Adam Wawrzyniak 2020-03-27 10:08:16 edycja dokumentu
Zgłaszanie kandydatów do składów obwodowych komisji Tomasz Gniewkowski 2020-03-27 10:02:58 edycja dokumentu
Zgłaszanie kandydatów do składów obwodowych komisji Tomasz Gniewkowski 2020-03-27 10:01:23 dodanie dokumentu
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cienin Zaborny Tomasz Gniewkowski 2020-03-26 13:26:19 usunięcie załacznika
Obwieszczenie - OŚ.6220.11.2020 Adam Wawrzyniak 2020-03-26 12:36:48 edycja dokumentu
Obwieszczenie - OŚ.6220.11.2020 Adam Wawrzyniak 2020-03-26 12:36:34 dodanie dokumentu
Wzory dokumentów do pobrania Adam Wawrzyniak 2020-03-25 09:26:31 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Adam Wawrzyniak 2020-03-24 14:11:58 dodanie dokumentu
Petycja - protest przeciwko realizacji inwestycji związanej z budową wieży o wysokości 52 m. Tomasz Gniewkowski 2020-03-24 12:13:57 edycja dokumentu
Rejestr petycji Tomasz Gniewkowski 2020-03-24 11:51:51 edycja dokumentu
Uchwała nr XVIII/140/20 Rady Gminy Słupca z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zgłoszenia do Programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020 sołectwa Młodojewo-Parcele z terenu Gminy Słupca Adam Wawrzyniak 2020-03-24 08:48:40 edycja dokumentu
Uchwała nr XVIII/140/20 Rady Gminy Słupca z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zgłoszenia do Programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020 sołectwa Młodojewo-Parcele z terenu Gminy Słupca Adam Wawrzyniak 2020-03-24 08:48:01 edycja dokumentu
Obwieszczenie Adam Wawrzyniak 2020-03-23 14:08:37 dodanie dokumentu
Uchwała nr XX/145/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Stara Wieś, wieś i włączenia jej do miejscowości Kowalewo-Sołectwo, wieś Adam Wawrzyniak 2020-03-23 10:08:48 edycja dokumentu
Uchwała nr XX/146/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Adam Wawrzyniak 2020-03-23 10:08:35 edycja dokumentu
Uchwała nr XX/147/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Miejską Słupca porozumienia międzygminnego Adam Wawrzyniak 2020-03-23 10:08:21 edycja dokumentu
Uchwała nr XX/150/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 13 marca 2020 r. zmieniąca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2020 rok Adam Wawrzyniak 2020-03-23 10:08:10 edycja dokumentu
Uchwała nr XX/150/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 13 marca 2020 r. zmieniąca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2020 rok Adam Wawrzyniak 2020-03-23 10:07:49 dodanie dokumentu
Uchwała nr XX/149/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupca na lata 2020- 2033 Adam Wawrzyniak 2020-03-23 10:01:30 dodanie dokumentu
Uchwała nr XX/145/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Stara Wieś, wieś i włączenia jej do miejscowości Kowalewo-Sołectwo, wieś Adam Wawrzyniak 2020-03-23 09:56:19 edycja dokumentu
Uchwała nr XX/148/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wykonywania i finansowania programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Słupca w 2020 roku Adam Wawrzyniak 2020-03-23 09:55:59 dodanie dokumentu
Uchwała nr XX/147/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Miejską Słupca porozumienia międzygminnego Adam Wawrzyniak 2020-03-23 09:50:24 dodanie dokumentu
Uchwała nr XX/146/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Adam Wawrzyniak 2020-03-23 09:48:43 dodanie dokumentu
Uchwała nr XX/145/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Stara Wieś, wieś i włączenia jej do miejscowości Kowalewo-Sołectwo, wieś Adam Wawrzyniak 2020-03-23 09:46:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie 21/2020 Wójta Gminy Słupca z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia sposobu wykonywania zadań przez Urząd Gminy w Słupcy Adam Wawrzyniak 2020-03-20 09:39:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie 20 Adam Wawrzyniak 2020-03-20 09:38:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie 19 Adam Wawrzyniak 2020-03-20 09:38:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie 18 Adam Wawrzyniak 2020-03-20 09:37:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie 17 Adam Wawrzyniak 2020-03-20 09:37:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie 16 Adam Wawrzyniak 2020-03-20 09:37:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie 15 Adam Wawrzyniak 2020-03-20 09:37:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie 14 Adam Wawrzyniak 2020-03-20 09:36:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie 13 Adam Wawrzyniak 2020-03-20 09:36:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie 12 Adam Wawrzyniak 2020-03-20 09:36:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie 11 Adam Wawrzyniak 2020-03-20 09:36:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie 10 Adam Wawrzyniak 2020-03-20 09:36:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie 9 Adam Wawrzyniak 2020-03-20 09:36:01 dodanie dokumentu
Komunikat Wójta Gminy Słupca w sprawie dotyczącej projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego Gminy Słupca wyłożonego do publicznego wglądu oraz w sprawie formy przeprowadzenia dyskusji publicznej Tomasz Gniewkowski 2020-03-19 14:32:47 dodanie dokumentu