Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupca

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania, w którym Wójt Gminy Powiedz zawiadamia strony postępowania o możliwości wypoiwedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia polegającego na "budowie nowego odcinka drogi powiatowej nr 3040P pomiędzy m. Powidz a m. Niezgoda"
2 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - oświadczenia majątkowe
3 Obowiązujący formularz oświadczenia majątkowego
4 Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Gminy Słupca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 r."
5 Obwieszczenie OŚ.6220.18.2020 - postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na odkrywkowej eksploatacji kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego
6 Zakup laptopów na potrzeby realizacji projektu pn.: Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
7 Ubezpieczenia Gminy Słupca Część I Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów Gminy Słupca i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 10.06.2020 r. do 09.06.2021 r.
8 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - sprawy związane z zajęciem pasa drogowego
9 Protokół z przeprowadzonego postępowania
10 Obwieszczenie OŚ.6220.16.2020 w sprawie wydania decyzji