Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupca

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Uchwała nr XXIV/171/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2 Uchwała nr XXIV/170/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Słupca
3 Uchwała nr XXIV/169/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
4 Uchwała nr XXIV/168/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/160/2020 z dnia 28 maja 2020r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku
5 Uchwała nr XXIV/167/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie w roku 2019
6 Uchwała nr XXIV/166/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Piotrowice
7 Uchwała nr XXIV/165/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie likwidacji filii Biblioteki Publicznej Gminy Słupca w Cieninie Zabornym, znajdującej się w Cieninie Kościelnym oraz zmiany statutu Biblioteki Publicznej Gminy Słupca
8 Uchwała nr XXIV/164/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Gminy Słupca przekazanej przez Wojewodę Wielkopolskiego w dniu 16 marca 2020 roku
9 Obwieszczenie - OŚ 6220.16.2020
10 Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości