Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupca

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Protokół z przeprowadzonych konsulatacji na temat projektu Rocznego programu współpracy Gminy Słupca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publiczngo i o wolontariacie, na rok 2020
2 Usługa oświetlenia ulic i dróg oraz innych otwartych terenów publicznych na obszarze administrowanym przez Gminę Słupca
3 Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca o wydaniu decyzji umarzającej w całości postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie istniejącego zakładu produkcyjnego o malarnię proszkową, na dz. nr 405/3 obręb Cienin Zaborny.
4 Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze: inspektor ds. dróg i rozgraniczeń nieruchomości
5 Uchwała Nr XV/122/19 Rady Gminy Słupca z dnia 24 października 2019 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2019 r.
6 Uchwała Nr XV/121/19 Rady Gminy Słupca z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
7 Uchwała Nr XV/120/19 Rady Gminy Słupca z dnia 24 października 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania nagród i stypendiów dla uzdolnionych uczniów
8 Uchwała Nr XV/119/19 Rady Gminy Słupca z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zaopiniowania ceny za odzysk i unieszkodliwienie 1 tony odpadów komunalnych łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
9 Uchwała antysmogowa Wójewództwa Wielkopolskiego
10 Obwieszczenie OŚ.6220.7.2019 - rozbudowa drogi powiatowej nr 3054P na odcinku Niezgoda-Kochowo