Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupca

Przyznanie Karty Dużej Rodziny/ wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

ZPiP.08. Przyznanie Karty Dużej Rodziny/ wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny  

 


WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek - można pobrać TUTAJ

Składając wniosek należy obowiązkowo przedstawić oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, celem sporządzenia i uwierzytelnienia kopii w szczególności:

 - w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci (wg wzoru)

- w przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa

 - w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

 - w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

 - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;

 - w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

 - w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj.: osób które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej i przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo-wychowaczej, za zgodą rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka albo dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia, jeżeli uczą się w szkole, w zakładzie kształcenia nauczycieli, w uczelni lub u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego) - zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

-  w przypadku cudzoziemców mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - poza dokumentami wyżej wskazanymi, dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 - składając wniosek o wydanie duplikatu Karty - dokument potwierdzający tożsamość oraz w przypadku dziecka w wieku do ukończenia 18 roku życia, odpis aktu urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość.


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Gminy Słupca, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca- Referat Inwestycji Zamówień Publicznych i Promocji 

pokój nr 7, e-mail: promocja@gmina.slupca.pl

tel. 63 274-36-76 w. 47


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 60 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, termin uzależniony od przekazania do Urzędu Gminy Słupca spersonalizowanych Kart wyprodukowanych przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

- złożenie wniosku o przyznanie karty dużej rodziny lub wydanie duplikatu karty dużej rodziny

- wydanie kart dużej rodziny lub duplikat karty


OPŁATY

Wydanie Karty nie podlega opłacie.

Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 9,21 zł.

Konto: Bank Spółdzielczy Słupca nr konta: 34 8542 0001 0039 2271 2000 0020


TRYB ODWOŁAWCZY

Brak


PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014 r. poz. 1863).

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz wzoru wniosku w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014 r. poz. 1954).


DODATKOWE INFORMACJE

Brak


DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2016.06.06

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 oswiadczeniekdr.pdf (PDF, 38KB) 2018-01-11 12:45:54 145 razy
2 Wniosek KDR.pdf (PDF, 10KB) 2018-01-11 12:44:58 177 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Gniewkowski 11-01-2018 12:44:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Walczak 11-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Gniewkowski 11-01-2018 12:46:59