Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupca

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych ? podatki lokalne 2020-01-31 08:37:04
dokument Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych ? opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2020-01-31 07:43:58
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - ewidencja ludności 2020-01-30 13:43:28
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - dowody osobiste 2020-01-30 13:42:29
dokument Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych rejestr i spis wyborców 2020-01-30 13:39:51
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w rejestrze danych kontaktowych 2020-01-07 12:41:31
dokument Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 2018-05-25 14:53:02
dokument Klauzula informacyjna - Zezwolenia na wykonywanie przewozów w transporcie drogowym 2019-07-30 13:45:42
dokument Klauzula informacyjna - Wydanie zaświadczenia o przedsiębiorcy figurującym w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej do 31.12.2011 r 2019-07-30 13:42:55
dokument Klauzula informacyjna - Działalność regulowana w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2019-07-30 10:39:41
dokument Klauzula informacyjna - Działalność gospodarcza 2019-07-30 10:28:58
dokument Klauzula informacyjna - Zezwolenia na sprzedaż alkoholu i oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych 2019-07-30 10:25:24
dokument Klauzula informacyjna - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2019-07-22 13:00:54
dokument Klauzula informacyjna - Uwagi do rozwiązań przyjętych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2019-07-22 12:54:50
dokument Klauzula informacyjna - Wypis i wyrys z mpzp oraz zaświadczenia z zakresu gospodarki przestrzennej 2019-07-22 12:44:59
dokument Klauzula informacyjna - Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 2019-07-22 12:40:35
dokument Klauzula informacyjna - Opinia i decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości 2019-07-22 12:36:37
dokument Klauzula informacyjna - Nadanie numeru nieruchomości (budynku) 2019-07-22 12:32:06
dokument Klauzula informacyjna - Upomnienia zobowiązanych 2019-07-19 10:08:46
dokument Klauzula informacyjna - Zawiadomienie o przekazaniu sprawy 2019-07-18 11:44:45
dokument Klauzula informacyjna - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2019-07-18 11:42:09
dokument Klauzula informacyjna - Sprawy załatwiane milcząco 2019-07-18 11:38:00
dokument Klauzula informacyjna - Gminna Karta Seniora 2019-07-18 11:23:45
dokument Klauzula informacyjna - Wykonywanie nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne 2019-07-18 11:13:28
dokument Klauzula informacyjna - Umowy cywilnoprawne 2019-07-18 11:09:58
dokument Klauzula informacyjna - Zamówienia publiczne 2019-07-18 11:06:38
dokument Klauzula informacyjna - Zapytania ofertowe 2019-07-18 10:57:28
dokument Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 2019-06-10 08:12:10
dokument Klauzula informacyjna - Karta Dużej Rodziny 2018-06-29 11:27:44
dokument Klauzula informacyjna - Szacowanie szkód w rolnictwie 2018-06-26 08:35:08
dokument Klauzule informacyjne - ewidencja ludności i dowody osobiste 2018-05-25 15:25:17