Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupca

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 2018-05-25 14:53:02
Klauzula informacyjna - Zezwolenia na wykonywanie przewozów w transporcie drogowym 2019-07-30 13:45:42
Klauzula informacyjna - Wydanie zaświadczenia o przedsiębiorcy figurującym w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej do 31.12.2011 r 2019-07-30 13:42:55
Klauzula informacyjna - Działalność regulowana w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2019-07-30 10:39:41
Klauzula informacyjna - Działalność gospodarcza 2019-07-30 10:28:58
Klauzula informacyjna - Zezwolenia na sprzedaż alkoholu i oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych 2019-07-30 10:25:24
Klauzula informacyjna - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2019-07-22 13:00:54
Klauzula informacyjna - Uwagi do rozwiązań przyjętych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2019-07-22 12:54:50
Klauzula informacyjna - Wypis i wyrys z mpzp oraz zaświadczenia z zakresu gospodarki przestrzennej 2019-07-22 12:44:59
Klauzula informacyjna - Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 2019-07-22 12:40:35
Klauzula informacyjna - Opinia i decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości 2019-07-22 12:36:37
Klauzula informacyjna - Nadanie numeru nieruchomości (budynku) 2019-07-22 12:32:06
Klauzula informacyjna - Upomnienia zobowiązanych 2019-07-19 10:08:46
Klauzula informacyjna - Zawiadomienie o przekazaniu sprawy 2019-07-18 11:44:45
Klauzula informacyjna - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2019-07-18 11:42:09
Klauzula informacyjna - Sprawy załatwiane milcząco 2019-07-18 11:38:00
Klauzula informacyjna - Gminna Karta Seniora 2019-07-18 11:23:45
Klauzula informacyjna - Wykonywanie nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne 2019-07-18 11:13:28
Klauzula informacyjna - Umowy cywilnoprawne 2019-07-18 11:09:58
Klauzula informacyjna - Zamówienia publiczne 2019-07-18 11:06:38
Klauzula informacyjna - Zapytania ofertowe 2019-07-18 10:57:28
Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 2019-06-10 08:12:10
Klauzula informacyjna - Karta Dużej Rodziny 2018-06-29 11:27:44
Klauzula informacyjna - Szacowanie szkód w rolnictwie 2018-06-26 08:35:08
Klauzule informacyjne - ewidencja ludności i dowody osobiste 2018-05-25 15:25:17