Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupca

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych 2018-01-04 15:10:41
Udostępienie danych z ewidencji działalności gospodarczej 2018-01-04 15:08:04
Wniosek o wydanie zaświadczenia o uiszczeniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 2018-01-04 15:06:41
Wpis do rejestru działalności regulowanej podmiotu zamierzającego świadczyć usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, znajdujących się na terenie Gminy Słupca 2018-01-04 15:01:42
Wydanie zezwoleń na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym 2018-01-04 14:58:47
Wykreślenie z wpisu ewidencji działalności gospodarczej 2018-01-04 14:56:33
Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej 2018-01-04 14:54:18
Zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług w innych obiektach świadczących usługi hotelarskie (gospodarstwo agroturystyczne) 2018-01-04 14:49:43
Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej 2018-01-04 14:46:49
Zezwolenie na jednorazową sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w czasie trwania imprez 2018-01-04 14:12:15
Zezwolenia na sprzedaż lub sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych 2018-01-04 14:07:46
Zezwolenie na uprawę maku i konopi 2018-01-04 14:03:36
Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie-gospodarstwa agroturystyczne 2018-01-04 13:59:17
Zgłoszenie działalności gospodarczej 2018-01-04 11:46:03
Zmiana we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 2018-01-04 11:40:02
Zmiana wpisu do rejestru działalności regulowanej podmiotu zamierzającego świadczyć usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Słupca 2018-01-04 11:37:53