Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupca

Informacja Wójta gminy Słupca

o wydaniu decyzji  o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
na budowie elektrowni fotowoltaicznej PIOTROWICE o maksymalnej mocy przyłączeniowej 1,0 MW na działkach o numerze ewidencyjnym 257, 259 obręb Piotrowice,

Inwestor: Leszek Długokęcki Zakład Inżynierii Środowiska „AGREN” Komorowo 19a, 62-530 Kazimierz Biskupi

            Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 353 ze zm.)

zawiadamiam

o wydaniu w dniu 04 stycznia 2018r. decyzji nr OŚ.6220.9.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej PIOTROWICE o maksymalnej mocy przyłączeniowej 1,0 MW na działkach o numerze ewidencyjnym 257, 259 obręb Piotrowice.

Niniejsza decyzja wraz z dokumentacją sprawy dostępna jest w siedzibie Urzędu Gminy w Słupcy, ul. Sienkiewicza 16, pokój 23 w godzinach pracy Urzędu.
Informuję również o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania o możliwości wniesienia odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszej informacji.
Niniejsza informacja zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Słupca: www.gmina.slupca.pl,  wywieszenie na tablicy Urzędu Gminy  Słupca, tablicy ogłoszeń w miejscowości Piotrowice.
Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszej informacji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Wawrzyniak 04-01-2018 07:53:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Natalia Stróżyk 04-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Adam Wawrzyniak 30-01-2018 15:01:58