Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupca

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca o wydaniu decyzji umarzającej w całości postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie istniejącego zakładu produkcyjnego o malarnię proszkową, na dz. nr 405/3 obręb Cienin Zaborny. 2019-11-26 12:02:24
dokument Obwieszczenie OŚ.6220.7.2019 - rozbudowa drogi powiatowej nr 3054P na odcinku Niezgoda-Kochowo 2019-11-07 14:16:01
dokument Obwieszczenie 2019-11-06 11:56:56
dokument Obwieszczenie 2019-10-04 13:07:59
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranego terenu w obrębie geodezyjnym Borki oraz o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranego terenu w obrębie geodezyjnym Młodojewo 2019-09-24 08:55:52
dokument Obwieszczenie 2019-07-04 09:58:33
dokument Obwieszczenie-zawiadomienie 2019-06-13 07:46:28
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Wierzbocice 2019-05-28 08:37:37
dokument Obwieszczeni o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranego terenu w obrębie geodezyjnym Borki. 2019-05-14 12:11:21
dokument Obwieszczenie 2019-05-09 14:23:41
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2019-04-26 12:53:02
dokument Obwieszczenie-zawiadomienie 2019-04-03 14:19:35
dokument Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Borki, Korwin, Kowalewo - Opactwo, Kowalewo - Sołectwo, Młodojewo, Piotrowice, Wierzbno i Wilczna. 2019-03-26 09:47:18
dokument Obwieszczenie-zawiadomienie 2019-03-15 12:32:40
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca o przysstąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagopodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Kąty, Kotunia i Wierzbocice 2019-03-12 08:59:08
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca 2019-01-08 07:53:54
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego 2019-01-02 15:23:48