Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupca

Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: eksploatacji piasków ze złoża kruszywa naturalnego ?KOCHOWO III?, metoda odkrywkową, bez użycia materiałów wybuchowych, na dz. nr 231 i części dz. nr 229 obręb Kochowo

Inwestor: Wytwórnia Materiałów Betonowych s.c. E. Szydlarek, L. Szydlarek, Giewartów Holendry 30, 62-402 Ostrowite,
Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017r. poz. 1405 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017, poz. 1257 ze zm.)

informuję


o wydaniu w dniu 16.10.2018r. decyzji nr OŚ.6220.9.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia. Niniejsza decyzja wraz z dokumentacją sprawy dostępna jest w siedzibie Urzędu Gminy w Słupcy, ul. Sienkiewicza 16, pokój 24 w godzinach pracy Urzędu.
Informuję również o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania o możliwości wniesienia odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem organu wydającego decyzję
w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 poz. 1407 ze zm.)- niniejsza informacja zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Słupca: www.gmina.slupca.pl,  wywieszenie na tablicy Urzędu Gminy  Słupca, tablicy ogłoszeń sołectwa Kochowo i sołectwa Marcewo.
Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszej informacji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Wawrzyniak 16-10-2018 12:12:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Natalia Stróżyk 16-10-2018
Ostatnia aktualizacja: Adam Wawrzyniak 16-10-2018 12:12:50