Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupca

Obwieszczenie

Informacja
Wójta Gminy Słupca

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia polegającego na:

budowie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz rozbudowy punktu zbierania odpadów, na dz. nr 407/2 obręb Koszuty,
Inwestor: Zakład Budowlano-Montażowy Tadeusz Olejniczak, Al. Tysiąclecia 29B, 62-400 Słupca

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 poz. 1405 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017, poz. 1257 ze zm.)

informuję

o wydaniu w dniu 11 października 2018r. decyzji nr OŚ.6220.2.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje w/w przedsięwzięcia.
Niniejsza decyzja wraz z dokumentacją sprawy dostępna jest w siedzibie Urzędu Gminy w Słupcy, ul. Sienkiewicza 16, pokój 23 w godzinach pracy Urzędu.
Informuję również o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania o możliwości wniesienia odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszej informacji.
Niniejsza informacja zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Słupca: www.gmina.slupca.pl,  wywieszenie na tablicy Urzędu Gminy  Słupca, tablicy ogłoszeń w Koszuty.
Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszej informacji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Wawrzyniak 11-10-2018 11:19:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Natalia Balcerzak 11-10-2018
Ostatnia aktualizacja: Adam Wawrzyniak 11-10-2018 11:19:48