Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupca

Obwieszczenie - Zawiadomienie

Wójt Gminy Słupca, stosowanie do treści przepisu art. 10 § 1 oraz art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2017 poz. 1257 ze zm.) zawiadamia o zakończeniu postępowania wyjaśniającego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji piasków ze złoża kruszywa naturalnego  „KOCHOWO III”, metoda odkrywkową, bez użycia materiałów wybuchowych, na dz. nr 231 i części dz. nr 229 obręb Kochowo.
Informuję, że w toku powyższego postępowania organy wpadkowe stwierdziły brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia:
– Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie- opinia PO.ZZŚ.3.436.199.1.2018.RG z dnia 28.08.2018r.,
– Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu- opinia WOO-IV.4220.867.2018.PK.2 z dnia 29.08.2018r., opinia znak: WOO-I.4232.277.2016.AA.3 z dnia 31.01.2017r., postanowienie znak: WOO-I.4221.16.2018.AA.4 z dnia 14.04.2018r.
Postanowieniem znak OŚ.6220.9.2018 z dnia 24.09.2018r. Wójt Gminy Słupca nie stwierdził potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji piasków ze złoża kruszywa naturalnego  „KOCHOWO III”, metoda odkrywkową, bez użycia materiałów wybuchowych, na dz. nr 231 i części dz. nr 229 obręb Kochowo.
Stosownie do przepisów art. 10 § 1 i art. 81 K.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym informuje, że z aktami niniejszej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Słupcy (Słupca, ul. Sienkiewicza 16) w pokoju nr 23 w godzinach urzędowania oraz zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski w terminie 5 dni od dnia publicznego ogłoszenia obwieszczenia.
Niniejsze zawiadomienie zostało dokonane w drodze obwieszczenia poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Słupcy (www.gmina.slupca.pl), na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Słupcy oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Kochowo i sołectwa Marcewo.
Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Wawrzyniak 24-09-2018 14:58:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Natalia Balcerzak 24-09-2018
Ostatnia aktualizacja: Adam Wawrzyniak 24-09-2018 14:58:45